O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Buod at Sintesis.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Buod at Sintesis.pdf

 1. 1. Kabanata III Pagsulat ng Buod at Sintesis
 2. 2. Ano ba ang kahulugan ng buod? Tala ng isang indibidwal, sa sarili niyang pananalita, ukol sa kanyang mga narinig o nabasang artikulo, balita, aklat, panayam, isyu, usap-usapan at iba pa.
 3. 3. Mga kinakailangan sa pagsulat ng buod ● Kailangan ang isang buod ay tumatalakay sa kabuuan ng orihinal na teksto. ● Kailangang nailahad ang sulatin sa pamamaraang nyutral o walang kinikilingan. ● Kailangan ang sulatin ay pinaiksing bersyun ng orihinal at naisulat ito sa sariling pananalita ng gumawa.
 4. 4. Mga Katangian ng Isang Mahusay na Buod ❏ Nagtataglay ng obhetibong balangkas ng orihinal na teksto. ❏ Hindi nagbibigay ng sariling ideya at kritisismo. Hindi nagsasama ng mga halimbawa, detalye o impormasyong wala sa orihinal na teksto. ❏ Gumagamit ng mga susing salita. ❏ Gumagamit ng salitang pananalita ngunit napapanatili ang mensahe.
 5. 5. Mga Hakbangin sa Pagbubuod ● Habang binabasa ang akda, salungguhitan ang mga mahahalagang punto o detalye. ● Ilista o igrupo ang pangunahing ideya, ang mga katulong na ideya, at mga pangunahing paliwanag sa bawat ideya. ● Ayusin ang pagkasunod-sunod ng mga ideya sa lohikal na paraan. ● Kung gumamit ng unang panuhan ang awtor, palitan to ng kanyang apelyido, ng “Ang manunulat”, o “siya”. ● Isulat ang buod.
 6. 6. Ano ba ang sintesis? Ito ang paggawa ng koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga akda sulatin.
 7. 7. 2 Anyo ng Sintesis ● Explanatory synthesis Isang sulating naglalayong tulungan ang mambabasa o nakikinig na lalong maunawaan ang mga bagay na tinatalakay. ● Argumentative Synthesis Ito ay may layuning maglahad ng pananaw ng sumusulat nito.
 8. 8. Mga Uri ng sintesis ❏ Background Synthesis Nangangailangang pagsama-samahin ang mga sanligang impormasyon ukol sa paksa. ❏ Thesis-driven Synthesis Halos katulad lamang ito ng background synthesis ngunit magkaiba lamang sila ng pagkatuon. ❏ Synthesis for the Literature Ginagamit ito sa mga sulating pananaliksik.
 9. 9. Mga katangian ng Mahusay na Sintesis ❖ Nag-uulat ng tamang impormasyon mula sa mga sanggunian at gumagamit ng iba’t ibang estruktura at pahayag. ❖ Nagpapakita ng organisasyon ng teksto na kung saan madaling makikita ang mga impormasyong nagmumula sa iba’t ibang sangguniang ginagamit. ❖ Nagpapatibay nito ang nilalaman ng mga pinaghanguang akda at napailalim nito ang pag-unawa ng nagbabasa sa mga akdang pinag-ugnay-ugnay.
 10. 10. Mga hakbang sa pagsulat ng Sintesis ● Linawin ang layunin ng pagsulat. ● Pumili ng mga naayong sanggunian batay sa layunin at basahin ng mabuti ang mga ito. ● Buuin ang tesis ng sulatin. ● Bumuo ng plano sa organisasyon ng sulatin. ● Isulat ang unang burador. ● Ilista ang sanggunian. ● Rebisahin ang sintesis. ● Isulat ang pinal na sintesis.
 11. 11. Sa madaling salita, ang buod ay ating ginagawa para ipakita ang pangunahing ideya o layunin ng may akda. Ito rin ay nagpapakita ng pinakamahalagang ideya ng isang sulatin. Samantala, ang sintesis ay pagsasama-sama ng buod upang makabuo ng koneksyon sa mga teksto.

×