O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

PreduzetnikOnline Br. 2

3.853 visualizações

Publicada em

Magazin PreduzetnikOnline je namenjen postojecim i potencijalnim preduzetnicima. Pred vama je drugi broj magazina.

Publicada em: Negócios, Turismo
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Verifique a fonte ⇒ www.boaaluna.club ⇐. Este site me ajudou escrever uma monografia.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

PreduzetnikOnline Br. 2

 1. 1. Bez alata nema ni zanata Potrošač je zlata vredan Preduzetnik online magazin za preduzetnike U društvo znanja - bičem! Radite i zaradite Od vlasnika biznisa dok ste još u - do lidera liderstvo pidžam i Lideri BESPLATAN PRIMERAK postherojskog doba APRIL 2009 - broj 02 www.preduzetnik.com
 2. 2. Business Media doo Serbia, Novi Sad Stevana Milovanova 6 Tel: +381.21.472.99.49 Cell: +381.63.835.45.37 Email: kontakt@preduzetnik.com Web: www.businessmedia.rs
 3. 3. sadržaj 22 menadžment Lideri postherojskog doba Liderstvo podrazumeva upotrebu moći da bi se izvršio uticaj na stavove i ponašanja drugih ljudi. Lideri tolerišu haos i nedostatak strukture i ne donose brze odluke o važnim pitanjima. Oni imaju viziju, kreativni su i zagovaraju promene. 28 menadžment Od vlasnika biznisa do lidera Jeste li sproveli promene? Stručnjak za liderstvo daje vam savete kako da postanete uspešan lider u biznisu. 6 zanimljivosti 15 poslovne ideje Zanimljivosti iz Srbije i sveta Radite i zaradite dok ste još u - pidžami 7 predstavljamo 18 intervju Centar za razvoj karijere Univerziteta u Novom Sadu Kreativnost + mladost = hiperaktivnostst 8 slobodna tema 30 marketing U društvo znanja - bičem! Potrošač je zlata vredan 10 za početnike 32 poslovna etika Bez alata nema ni zanata Značaj i neophodnost uspostavljanja etičkog kodeksa PreduzetnikOnline • April2009 • 3
 4. 4. reč urednika Liderstvo - biti ili ne biti L iderstvo je izgleda tema koja iz godine u godinu sve više zaokuplja svetsku javnost. Gotovo da ne postoji internet sajt i/ili časopis koji je sadržajem posvećen menadžmentu ili preduzetništvu, a koji nema posebnu rubriku o liderstvu. Stiče se utisak da je čovečanstvo u velikoj krizi koju karakteriše nedostatak novih ideja, ljudi Stajanje u mestu je najbrži način sa vizijom i, uopšte, kao da vapimo za promenama, za liderima. Možda je svetska ekonomska kriza vrhunac krize da se krećete unazad u ovom čovečanstva, a izbor Baraka Obame za predsednika SAD- brzo menjajućem svetu. a, u trenutku kada je Amerika shvatila da je pogođena snažnom ekonomskom krizom, ne deluje baš slučajno. Ceo svet u predsednika SAD-a gleda sa velikim očekivanjima - Anon – kakve (željno očekivane) promene donosi ovaj čovek egzotičnog porekla, šta će da saopšti američkoj i svetskoj javnosti pri pojavljivanju na konferencijama u Beloj kući, hoće li ponovo biti hrabar kao na inauguraciji i saopštiti nam koliko je situacija loša, ali da se bez borbe ništa ne postiže. A šta je sa našim lokalnim liderima? Imamo li mi uopšte ljude liderskih sposobnosti? Oni koji vode ovu Zaboravimo za trenutak na likove koji se poput wallpaper-a „ne skidaju“ sa TV ekrana već gotovo dve napaćenu državu ne ulivaju mnogo nade. Nikako da shvate šta je ljudima u Srbiji stvarno potrebno, nikako da shvate decenije (ili bar pokušajmo da ih zaboravimo). Potražimo da su na svojim funkcijama jer ih je narod Srbije izabrao. lidere u našim lokalnim sredinama, promovišimo ih i Marketing nije vezan samo za biznis, postoji i politički pružimo im šansu da ako već imaju dobre ideje, da ih i marketing, ali ga naši političari, kao i naši privatnici realizuju, da potom oni nas sve promovišu. U ovom broju magazina PreduzetnikOnline dva izjednačavaju sa promocijom. Zato je svaki njihov nastup zapravo lična promocija i promocija njihovih političkih teksta posvećena su temi liderstva. Za ovu temu opredelio stranaka, svih redom, od stranaka na vlasti do stranaka sam se nakon učešća u programu „Leadership Day“ koji u opoziciji. Zaboravljaju da se svaka odluka donosi na je AIESEC Srbije organizovao u nekoliko gradova u Srbiji bazi prethodnih istraživanja i da mora biti u skladu sa i na kojem su mladi ljudi, mahom studenti sa fakulteta interesima onih na koje se odluka odnosi. u Srbiji, imali priliku da pristustvuju predavanjima, radionicama i diskusijama na temu liderstva. Ovi mladi ljudi ulivaju nadu da i za Srbiju dolaze bolja vremena, a AIESEC-u želim puno uspeha u onome što radi. Pitanje liderstva u Srbiji je pitanje biti ili ne biti. Prosečan privatnik u Srbiji, nažalost, nema liderskih sposobnosti svojstvenih tzv. postherojskom dobu. Naši privatnici više liče na male diktatore, koji ne traže lidere u svojim radnicima, već poslušnike i ulizice. Ništa bolje nije ni u institucijama koje finansira država, pa tako i u školama, i na fakultetima imamo bezbroj malih diktatora koji, plašeći se promena, guše i ono malo inicijative kod svojih zaposlenih. Zamislite šta bi bilo kada bi svi ti mali diktatori bili mali lideri? Gde bi nam bio kraj? Goran Sečujski, Urednik • PreduzetnikOnline • April2009
 5. 5. KONKURS PROJEKTNIH IDEJA Odgovorni mladi, održiva budućnost Pošalji svoju projektnu ideju do 6. maja na jednu od sledećih tema: Mislim, dakle recikliram Štedim energiju u lokalnoj sredini Preduzmi nešto - budi preduzetnik! Dodatne informacije na www.aiesec.org.yu/razvoj Šta ti imaš od toga? 1000 eura da realizuješ svoju ideju Priliku da razviješ liderske veštine, kao i veštine upravljanja projektom Mentorstvo menadžera jedne od vodećih kompanija u Srbiji
 6. 6. zanimljivosti SRBIJA SRBIJA akcije kojima mladi u lokalnim sre- dinima mogu da se edukuju, podstiču Odgovorni mladi, održiva Rezultati prijavljivanja na razmišljanje i deluju u pravcima načina prikupljanja i recikliranja ot- budućnost na Takmičenje za pada. 2) VOLONTERIZAM MLADIH ZA najbolju tehnološku ŠTEDNJU ENERGIJE U LOKALNOJ I SREDINI - U okviru ove teme potreb- nicijativa „Odgovorni mladi, inovaciju no je napisati ideju koja predlaže održiva budućnost“ je projekat konkretnu akciju kojom se motivišu i koji je AIESEC, međunarodna or- podstiču mladi da razmišljaju i delu- ganizacija za razvoj liderstva kod Z ju u pravcu štednje energije u svojim mladih ljudi, pokrenula sa ciljem aključno sa 01. aprilom lokalnim sredinama, na fakultetima i da razvije i edukuje, kao i podigne na Takmičenje za najbolju u svakodnevnom životu. svest i aktivizam članova đačkih, stu- tehnološku inovaciju prijavilo 3) PREDUZMI se 1013 takmičara, od toga 898 iz NEŠTO - BUDI PRE- Srbije i 115 iz Republike Srpske. DUZETNIK! - U Najveći broj prijava (ideja, invenci- okviru ove teme ja, inovacija, projekata) prijavljeno potrebno je napisati je u kategoriji Realizovane inovacije, ideju koja predlaže ukupno 140, od čega 123 iz Srbije i konkretne akcije za 17 iz Republike Srpske. U kategoriji motivisanje i pod- Energetska efikasnost prijavljeno je sticanje mladih na ukupno 40 inovacija - 37 iz Srbije i samozapošljavanje, 3 iz Republike Srpske. Od 98 prijava kao i na aktivnos- u kategoriji Inovativne ideje, 82 tima ti kojima će sami su iz Srbije, a 16 iz Republike Srpske. sebi stvarati šanse U kategoriji Potencijali takmičiće se za zapošljavanje, 9 timova, od toga je 8 iz Srbije, a je- smanjujući na taj dan tim iz Republike Srpske. način nezaposlenost Svi koji nisu prijavili svoje ideje, mladih u lokalnoj invencije, inovacije i projekte do 01. zajednici. aprila, u jednoj od četiri kategorije: Predlog projekta Realizovane inovacije, Energetska može podneti : efikasnost, Inovativne ideje i Poten- • Pojedinac dentskih, humanitarnih, omladinskih cijali, mogu to učiniti do 15. maja u • Grupa pojedinaca i nevladinih organizacija u oblastima okviru kategorije Inovativne opštine. • Predstavnici đačkih parlamena- društvenog, ekonomskog i ekološkog Da bi jedna opština bila uključena u ta. aspekta održivog razvoja, i njihovog Takmičenje za Najbolju tehnološku Ukoliko je predlog projekta povezivanja sa Vladinim i privrednim inovaciju sa njene teritorije moraju dostavljen od strane pojedinca ili sektorom. Na ovaj način AIESEC želi pristići najmanje tri prijave inovaci- grupe pojedinica, sama osoba – pod- da doprinese osposobljenju mladih ja. nosilac – treba da bude osoba između da kreativno i kritički misle, rešavaju 15 i 30 godina. Podnosilac projekta probleme i međusobno sarađuju i mora biti fizičko ili pravno lice sa pri- stvaraju novu ekonomiju, stabilan javom boravka odnosno registrova- društveni sistem i održivi razvoj. nom adresom na teritoriji Republike Teme u okviru kojih se pišu pro- Srbije. jektni predlozi su: Prijave se moraju predati u obras- 1) MISLIM DAKLE RECIKLIRAM - U cu za predlog projekta koji se nalazi okviru ove teme potrebno je napi- na veb sajtu www.aiesec.org.yu, do sati ideju kako konkretno može da 06. maja 2009. se poveća reciklaža i smanji količina otpada, kako na najefikasniji način Izvor: www.aiesec.org.yu mogu da se organizuju konkretne Izvor: www.inovacija.org 6 • PreduzetnikOnline • April2009
 7. 7. predstavljamo zapošljavanju, povezuje studente sa poslodavcima radi organizovaja prak- si i volonterskog rada i organizuje treninge i seminare na kojima pruža praktična znanja i veštine. Sve usluge centra su besplatne za registrovane studente Univerziteta u Novom Sadu, kao i za poslodavce. Usluge za studente: • Saveti i priprema za intervju za posao. • Radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere. • Besplatne brošure sa koris- nim informacijama za studente. • Informacije o slobodnim rad- nim mestima, poslovima i praksi u najboljim kompanijama. • Prezentacije kompanija. • Susreti sa poslodavcima. Usluge za poslodavce: • Prezentacije kompanija. • Sajmovi zapošljavanja. • Studentski projekti. • Konkursi i takmičenja. Centar za razvoj karijere • Radionice i predavanja. • Programi praksi i volontiran- ja. Univerziteta u Novom • Honorarni i privremeni po- slovi. • Oglašavanje slobodnih radnih Sadu mesta. • Sponzorstvo. • Podrška u građenju imidža Vašeg preduzeća. Studenti i poslodavci mogu da C entar za razvoj karijere i save- poslovanja, posredovanje u ostvar se registruju u Centru i potom da ko- tovanje studenata počeo je sa ivanju prakse u zemlji i inostranstvu, riste sve usluge Centra besplatno. radom oktobra 2008. godine. pružanje informacija o mogućnostima Centar za razvoj karijere Projekat osnivanja Centra za razvoj dodatnog obrazovanja, stipendijama i savetovanje studenata karijere i savetovanje studenata je i pomoć u razvoju znanja i veština Univerziteta u Novom Sadu pokrenula i podržala Fondacija Pre- koje su od koristi pri zapošljavanju. Adresa: Dr Ilije Đuričića 3 stolonaslednika Aleksandra za kulturu Centar takođe ima za cilj i povezivan- (u okviru Studentskog doma i obrazovanje. je akademske i poslovne zajednice i Slobodan Bajić) Osnovni ciljevi Centra jesu pružanje širokog spektra usluga po- Kontakt telefon: 021/ 485-2041 povezivanje studenata i diplomaca slodavcima radi što bolje i uspešnije Email: karijera@uns.ac.yu Univerziteta u Novom Sadu sa poslo- saradnje. Centar ne posreduje di- www.razvojkarijere.uns.ac.rs davcima i razvijanje svesti studenata rektno u zapošljavanju studenata, Radno vreme: od 8 do 14:30 i diplomaca o savremenim uslovima već pruža relevantne informacije o PreduzetnikOnline • April2009 • 7
 8. 8. slobodna tema U društvo znanja - bičem! * Najveća prepreka napretku hrvatskog kao da se ima para, izlaziti, a ujutro ići na posao; možda čak imati i djecu, ali i to odrađivati s takvom lakoćom gospodarstva nisu sanacije, otkazi ili da to nitko niti ne primijeti. Nema frke, pratimo mi to, tehnološka zastarjelost, već mentalni sklop a svoje momke i djevojke viđamo kasno navečer kad domaćih gospodarstvenika koji misle da u pokažemo pravo lice i onesvijestimo se u vreći za sjedenje, “društvo znanja” mogu ući metodama sus- i još jednom oko dva ujutro kad iznenada otvorimo oči i tavnog podcijenjivanja jedinog pravog izrecitiramo si sve što treba obaviti sutra, lagano trzajući nogom. (Apaurin tu i tamo pomogne.) Cure više ne idu kapitala kojeg imaju na kave s prijateljicama, već rečenicom “A htjele smo emancipaciju, evo nam je sad!” objašnjavaju kako baš Autorka: Sanja Radović ovaj tjedan ne stignu... Ugurat ćemo frizera i pranje auta između sastanka M oderna europska urbana mladež radi 24/7, 7/365, i ručka koji je zapravo sastanak. Jer bez frizure i čistog 365/do smrti. Takav nam je tempo i ponosimo se auta ne moramo uopće van - imidž je mantra naše kulture! njime (a kako su nam uspjeli prodat’ tu priču, pitaju I moramo imati i mnogo (mnogo!) pari cipela (kupljenih se oni koji žive i rade po principu lasciate mi cantare, u u trenucima očaja), mnoštvo vrlo glasnih gadgeta (koji malim lijepim gradovima na sunčanim obalama). Idealno nas podsjećaju na obaveze), svake godine ili barem dvije je biti “mlad i dinamičan”, zgodan i dotjeran, izgledati bolji auto, pa stan zbog kojeg ćemo robovati do penzije... 8 • PreduzetnikOnline • April2009
 9. 9. slobodna tema Zašto je umro fašizam? I kad nas punice pitaju zašto smo posao ASAP i zbrisat će čim uzmogne, odabrali crvenu kuhinju “u kojoj se ne ostavljajući prazninu iza sebe. Nedavno je Posao.hr (god. 2006., može kuhati pašticada”, kako da im Neki dan sam u jednoj “mladoj prim.ur.) objavio istraživanje u objasnimo da je kuhinja tu kako bismo i dinamičnoj” firmi “u usponu” kojem je zaključeno kako “slanje mogli usred noći ustati po sladoled i zapazila dvije bilježnice, na kojima i primanje e-mailova nevezanih uz pomalo je unerediti vikendom, jer i velikim službenim slovima piše posao utječe na produktivnost”, kako tako će je u ponedjeljak pospremiti “dolasci” i “odlasci”. Unutra piše mnogi na poslu rade nešto “privatno” spremačica, čije ćemo usluge platiti “Mate, 8:34, Branka 8:14”, odnosno i kako ljudi surfaju po netu. Strašno! zadnjom lovom. Lova je tu da se troši, “Ratko 16:54, Olga 16:35”. Tipičan Kao da prije ere Interneta nisu tračali jer inače sve te zavrzlame 24/7/365 (najgluplji) oblik diktature: važno na telefon i čitali novine. Prema nemaju smisla, a love zapravo nema: je samo koliko je netko vremena američkom modelu, i naše kompanije opstaje samo dojam da se bijeda s proveo na radnom mjestu! Nije trebaju uvesti pravo na čitanje e- tekućeg računa može rastegnuti iz važno što je predstavljao svoju firmu mailova i nadgledanje korištenja mjeseca u mjesec, i to samo kako na sinoćnjoj kulturnoj večeri, nije Interneta djelatnika. Fašizam se bismo projicirali imidž mladih i važno što je potrošio tisuće kuna na već pokazao kao zgodna metoda. dinamičnih, modernih Europljana. odjeću kako bi izgledao pristojno jer No, što se sad tim istim Amerima predstavlja svoju firmu, i nema veze događa? Djelatnici koje se nadgleda je li tih osam sati što je proveo na i maltretira postaju nesretni i više Riba i po, dinar i po poslu klafrao s frendovima na telefon ne žele raditi, pa su žene, koje su Tako je to s radničke strane. S druge ili je doista nešto i napravio. Uopće se godinama borile za pravo na rad, strane je sasvim drugačije. Umjesto nije bitno što je radio, dok god je jednakost i sve što uz “emancipaciju” da poslodavci modernih Europljana bio UNUTAR tvrtke! Može li gluplje? ide, iskoristile svoje staro pravo te sve prihvate osnovnu ideju poslovanja Kako se vrednuje nečije vrijeme? češće odlučuju bivati domaćicama. modernih Europljana, koja kaže da su Može se vrednovati trud, zalaganje, Dosta im je rada do kasno navečer, djelatnici najvredniji kapital firme, rezultati, ali nije li najgluplje na mobitela i odijela, pa svojim jačim kod nas je - upravo suprotno. Bez svijetu vrednovati vrijeme? Vrlo je polovicama ostavljaju biznis. To je komentara je prihvaćeno 24/7, ali ne lako izgledati zaposlen, ako je to cilj. F.O. i emancipaciji i radu 24/7. Ista i sve ostalo što uz to ide. I dalje smo I osim toga, u naše digitalno doba, stvar će se dogoditi i nama, čim svi “zamjenjivi”. Ako damo otkaz, “digitalna” firma ima evidenciju budemo financijski sposobni za to, radnog vremena na - papiru?! Odmah ako budemo nezadovoljni uvjetima na Poslovno i privatno je jasno da nitko ne računa ništa iz poslu. Zašto bismo radili, ako na poslu vrijeme više nisu odvojeni tih brojki, već su te dvije ojadne nismo sretni? Pitanje je to kojeg bi i - mi jesmo naš posao bilježnice tu samo kako bi zastrašile naši poslodavci trebali biti svjesni, a djelatnike. i predstavljamo našu firmu nisu. Činjenica je da je samo sretan Kreativnost nismo ni spomenuli. djelatnik dobar djelatnik, a ako mu u svako doba dana, pa i kad Ne usuđujemo se, jer ona u ovakvom je zabranjeno surfanje i dopisivanje pijani plešemo po stolovima sustavu nema nikakve šanse. sa svijetom, definitivno nije sretan. vikendom Srednjevjekovne metode grabeži Privatni i poslovni život teško je moraju umrijeti i naši šefovi moraju razlučiti i razmjenjivanje zezalica doći će netko drugi. Ako dignemo početi cijeniti svoje ljude, i to je s poznanikom iz druge tvrtke može glas i tražimo nešto “ekstra”, doći jedini put u svijet kojem (navodno) dovesti do poslovne suradnje. Ako se će netko drugi. Doći će, ali hoće li i želimo pripadati. djelatnik osjeća sputan, kako može on zanemariti svoje kućne ljubimce i biti produktivan? Ako je nesretan, biti djelatnih te firme stalno i uvijek, *Tekst je objavljen u hrvatskom magazinu PC radit će manje i više će vremena i noću i vikendom? Je li i on jedan Chip br. 131/2006, a po odobrenju autorke namjerno “krasti” za “privatne od “24/7 ljudi”? Nije važno, ako Sanje Radović obljavljujemo ga u magazinu stvari”. I uz to će htjeti promijeniti PreduzetnikOnline. traži manje para, reći će loš šef. Nije važno da djelatnici budu zadovoljni, važno je da šefovi budu zadovoljni. O AUTORKI A njih samo i jedino veseli - lova. I Sanja Radović je brand manager/PR agent u preduzeću Megafon doo (Za- ako imate nesreću raditi posao koji greb, Hrvatska). Radi takođe kao novinarka u hrvatskom magazinu Plan B je kompliciranije vrednovati od deset i kao izvršna urednica sajta www.pegla.com. Kontakt sa Sanjom Radović prodanih jabuka, imate nesreću. možete ostvariti putem imejla: sanja.radovic@megafon.hr. PreduzetnikOnline • April2009 • 9
 10. 10. za početnike Bez alata nema ni zanata Vrednost biznis plana određena je vrednošću odluke koja će biti doneta na osnovu njega. Biznis plan nije garancija uspeha, jer vam u biznisu uspeh niko ne može garantovati, ali sigurno jeste koristan alat koji povećava šanse za uspeh vašeg biznisa. Autor: Goran Sečujski Ž elite da se bavite privatnim vas traži biznis plan kada ne postoje ili još bolje zaobići kako bi se došlo biznisom. Imate fenomenalnu ni najmanje šanse da vaš budući biz- do neophodnih finansijskih sredstava. ideju, nešto što još niko pre nis propadne? Zar neko sumnja u vaše Čvrsta ubeđenost početnika u biznisu vas u Srbiji nije smislio. Ali, budite sposobnosti i u vaše procene? Koliko i vlasnika biznisa u uspeh njihove oprezni – ne razgovarajte mnogo sa košta taj biznis plan? Može li da se ideje, biznis planu unapred određuje drugima o toj ideji, nikad se ne zna uradi što pre? Potreban vam je za sudbinu „mrtvog slova na papiru“. ko može da vam je ukrade. Ko će kas- juče. nije biti kriv što je ideju koju ste vi Sa ovakvim pričama često sam Plan je ništa, smislili neko drugi prvi realizovao, a se susretao. Nijedan biznis plan u planiranje je sve bila je suđena vama? Jedina prepreka čijoj sam izradi učestvovao nije bio Ova poznata rečenica bivšeg za realizaciju ideje jeste nedostatak rađen jer su to tražili početnici u bi- američkog predsednika Dvajta finansijskih sredstava. Nešto ste znisu, ali ga ni vlasnici već postojećih Ajzenhauera (Dwight Eisenhower), uštedeli, ali to nije dovoljno. Na vašu biznisa nisu želeli zbog sebe i svog koja datira iz vremena II svetskog sreću, država odobrava tzv. start- posla, već je povod za izradu bila na- rata, često se koristi kada neko na up kredite po veoma povoljnim us- mera da se podnese zahtev za kredit jednostavan način želi da objasni lovima i vi odlučujete da se prijavite kod banke, odnosno jednog od fondo- značaj planiranja. Planiranje je na konkurs. Kako problemima nikad va u Srbiji, a uz zahtev se obavezno proces koji neprekidno traje, tokom nema kraja, da biste konkurisali za prilaže i biznis plan. Tako je biznis kojeg utvrđujete ciljeve i pronalazite kredit, potreban vam je biznis plan. plan postao još jedna birokratska načine za njihovo ostvarenje. Šta je to biznis plan? Zašto neko od barijera koju je potrebno preskočiti 10 • PreduzetnikOnline • April2009
 11. 11. za početnike kako vidite vaš biznis u budućnosti. Marketing plan kao deo biznis plana sadrži analize postojećih i po- tencijalnih potrošača (segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioni- ranje), odnosno njihovih potreba, želja i preferencija i konkurencije (direktnu i indirektnu, postojeću i potencijalnu). U finansijskom planu pravite projekciju prihoda i rashoda, odnos- no planirate prilive i odlive sred- stava, po osnovu obavljanja osnovne delatnosti. Da biste utvrdili da li se isplati ulaganje u konkretan biznis, koristite različite finansijske pokaza- telje, kao što je npr. izračunavanje donje tačke rentabilnosti. Pošto ste planiranje prih- vatili kao proces koji neprekidno traje, biznis plan kao rezultat plani- ranja ne bi trebalo da ima svoju konačnu verziju. Svrha planiranja i izrade biznis plana nije biznis plan sam po sebi. To je instrument (alat) koji vam pomaže da usagla- site vaše mogućnosti sa prilikama iz okruženja, a kako se sve oko nas menja velikom brzinom, konačna verzija vašeg biznis plana već sutra može zastareti. Dakle, biznis plan treba da bude uvek u radnoj verziji, Ne postoji univerzalan „živi“ dokument koji se modifikuje Složenost okruženja, brzina i u skladu sa novim znanjima i iskust- učestalost promena osnovni su razlozi način za izradu biznis pla- vima koje stičete kao vlasnik/vlas- zbog kojih planiranje treba shvatiti na. U načelu, biznis plan nica biznisa. kao kontinualan proces. Planiranje treba da sadrži: rezime, predstavlja posebnu vrstu donošenja analizu tržišta, opis Biznis plan - komunikacija, odluka koja ima presudan značaj za preduzeća, organizaciju i budućnost preduzeća. planiranje i kontrola Biznis plan je rezultat procesa menadžment, marketing Biznis plan treba da pruži odgov- planiranja. To je pisani dokument ko- plan, karakteristike proiz- ore na sledeća tri pitanja: (1) gde jim planirate budućnost vašeg biznisa, se trenutno nalazi vaše preduzeće voda, potrebna finansijska odnosno ciljeve koje vaše preduzeće – opis poslovanja preduzeća, (2) sredstva, finansijski plan i namerava da ostvari, načine kako ćete kuda ide – šta se želi i šta se može priloge. ostvariti utvrđene ciljeve (strategija), postići realizacijom poslovne prilike potencijalne probleme koji mogu da i (3) kako tamo da se stigne. Ako ste ugroze ostvarenje utvrđenih ciljeva, U delu koji se odnosi na po- početnik/početnica u biznisu, jedina organizacionu strukturu preduzeća slovni koncept predstavljate delat- razlika u odnosu na ova tri pitanja je i iznos neophodnih finansijskih sred- nost kojoj pripada vaš biznis, orga- u prvom pitanju, odnosno kakav je stava za finansiranje poslovanja. Biz- nizacionu strukturu vašeg preduzeća, odgovor na pitanje: Gde se trenut- nis plan sadrži opis poslovnog koncep- konkretan proizvod ili uslugu, kao i no ja nalazim? Na prvi pogled da se ta, marketing plan i finansijski plan. PreduzetnikOnline • April2009 • 11
 12. 12. za početnike zaključiti kako se radi o pitanjima na bili spremni da donesete adekvatne tori svog biznis plana. Bez njihovog koje možete odgovoriti brzo i gotovo odluke. inputa, odnosno aktivnog učešća u bez razmišljanja. Ne zaboravite, bi- Biznis plan, pored toga što izradi biznis plana, njegova suština znis plan sastoji se iz poslovnog kon- predstavlja alat za planiranje, is- gubi smisao, on postaje otuđen od cepta, marketing plana i finansijskog tovremeno predstavlja standard onih kojima najviše treba. Vreme, plana. Navedena tri pitanja treba da za praćenje i poređenje na relaciji energija i novac uloženi u izradu bi- budu orijentir pri izradi biznis plana, planirano – ostvareno. Planiranje i znis plana zapravo su ulaganje u sam a odgovori na njih moraju biti jasno kontrola su međusobno povezani – biznis. i nedvosmisleno prepoznati njegovim plan se kontroliše, kontrola se plani- Biznis plan treba da razvija i čitanjem. ra. I planiranje i kontrola su kontinu- piše preduzetnik. Tim Beri (Tim Berry) u knjizi The Plan-As-You-Go Business S tim u vezi, jedna od uloga bi- alni procesi. Zato je važna kontrolna Plan iz 2008, u izdanju Entrepreneur znis plana jeste komunikacija sa po- uloga biznis plana, jer pomoću njega tencijalnim investitorima, postojećim pratite ostvarenje definisanih cilje- Media Inc., preporučuje sledeće situ- i budućim zaposlenima, kao i sa po- va. Ovo je još jedna potvrda da je acije kada treba pisati biznis plan: tencijalnim poslovnim partnerima. biznis plan „živ“ dokument, jer se 1. ekspanzija postojećeg bi- Biznis plan treba da pokaže da li bi- putem kontrole biznis plan „u hodu“ znisa; znis ima potencijala za ostvarenje koriguje, odnosno prilagođava novim 2. pokretanje novog biznisa; profita. i izmenjenim okolnostima, u skladu 3. postavljanje specifičnih Kao alat za planiranje, biz- sa novim znanjima i iskustvima koje ciljeva menadžmentu; nis plan je vaš vodič kroz različite stičete poslovanjem. 4. promena postojećeg bizni- faze biznisa. Dobro pripremljen i sa; realističan biznis plan pomoći će vam 5. upoznavanje i objašnjenje Ko piše biznis plan da, pre početka biznisa, identifiku- ciljeva poslovanja menadžment i kome je namenjen? jete moguće probleme kako biste ih timu i zaposlenima; Kada razgovaram sa početnicima u na vreme izbegli ili umanjili njihove 6. upoznavanje bračnog part- biznisu i vlasnicima biznisa, uvek ih posledice i da biste u svakoj situaciji nera, poslovnog partnera ili neke savetujem da oni treba da budu au- 12 • PreduzetnikOnline • April2009
 13. 13. za početnike druge za vas relevantne osobe trebalo da se u postupku pripreme bi- kao i Internet sajtovi prepuni gotovih sa definisanom strategijom, pri- znis plana konsultuju sa stručnjacima primera biznis planova i korisnih sa- oritetima i konkretnim akcijama specijalizovanim za određene oblasti. veta. Ne treba zanemariti ni ponudu koje planirate; U najboljem slučaju, na izradi biznis softvera za izradu biznis planova, 7. zapošljavanje novih ljudi; plana treba da učestvuje multidisci- koje po povoljnim cenama možete 8. kada odlučujete da li da za- plinarni tim (pravnici, računovođe, kupiti i u Srbiji. kupite novi poslovni prostor; marketing stručnjaci, inženjeri i dru- Biznis plan mogu da čitaju 9. kada tražite investitora; gi) predvođen preduzetnikom, čime vaši zaposleni, investitori, bankari, 10. kada podnosite zahtev za se postižu višestruke koristi koje dobavljači, potrošači i konsultanti, kredit; proizilaze iz prednosti zajedničkog odnosno svi koji su direktno ili indi- 11. kada stvarate poslovne ali- rada nasuprot pojedinačnom radu. rektno uključeni u budući poduhvat. janse; Većina postojećih preduzeća Podrazumeva se da ste vi, pored toga 12. kada odlučujete da li su kojima je potreban biznis plan ug- što ste autor ili koautor biznis plana, vam potrebna nova osnovna sred- lavnom ima svoje timove (ili po- istovremeno njegov najvažniji čitalac stva ili objekti, da li da ih kupite jedince) koji su angažovani na nji- i korisnik. na kredit ili na lizing; hovoj izradi. Međutim, početnike u Sadržina biznis plana zavisi od 13. kada sarađujete sa profe- biznisu često muči osećanje usam- toga kome je namenjen. Štaviše, pri- sionalcima (npr. konsultantima, ljenosti i mnogo se teže snalaze kada likom pripreme biznis plana, treba advokatima, računovođama, je u pitanju pisanje biznis plana. Iako razmotriti tri perspektive: perspekti- itd.); u Srbiji postoje mnogi kursevi, pre- vu preduzetnika, tržišnu perspektivu 14. kada odlučite da prodate davanja i treninzi kojima je cilj da (perspektivu potrošača) i perspektivu svoj biznis (preduzeće); osposobe početnike da sami napišu investitora (prema Hisrich R.D., Pe- ters M.P., Shepherd D.A. /2005/ En- 15. pri proceni vrednosti biznis plan, mnogi početnici, da bi trepreneurship, McGraw Hill, str. preduzeća (npr. u slučaju raskida „skratili sebi muke“, prepuštaju ovaj ugovora sa poslovnim partnerom) posao drugima, bez namere da se ak- 188.). i sl. tivno uključe u posao pisanja biznis U svakom trenutku morate da Pošto biznis plan pokriva više plana. znate suštinu poduhvata zbog ko- različitih oblasti (marketing, finansi- Pri izradi biznis plana mogu jeg pišete biznis plan. Mnogi biznisi je, proizvodnja, itd.) preduzetnici bi vam pomoći brojne knjige i priručnici, su propali, jer njihovi vlasnici nisu znali da odgovore na, reklo bi se, Na internet sajtu www.toolkit.com postaljeno je jedno zanimljivo pi- jednostavno pitanje: „Čime se ja tanje: Šta opravdava dodatno vreme i energiju koju ću utrošiti na izradi bavim?“ Zvuči neverovatno, ali je is- formalnog biznis plana? Odgovor je: Veće šanse za uspeh. Preciznije, tinito. Ima jedna kratka priča (izvor: poslovni plan ćete koristiti: www.sba.gov) prema kojoj je vlasnik 1. za proveru realnosti poslovne prilike – biznis plan u pisanoj formi jedne radnje za popravku časovnika pruža vam mogućnost provere isplativosti (profitabilosti) biznisa, najveći deo svog vremena trošio na odnosno poslovne prilike; popravke, ali je najveći deo troškova 2. za predstavljanje preduzeća i biznisa (lična karta biznisa) – bi- bio vezan za prodaju satova. Kada je znis plan je važan za komunikaciju sa potencijalnim investitorima, shvatio da mu posao „ne ide“ kako poslovnim partnerima i zaposlenima; treba, odlučio je konačno da se bavi 3. za terminsko razgraničenje sprovođenja aktivnosti – biznis svojom osnovnom delatnošću – po- plan omogućava koordinaciju različitih aktivnosti (operacija) koje je pravkom satova. Čim je prestao da potrebno sprovesti da bi se ostvario definisani cilj; prodaje satove, profit je počeo da 4. za modeliranje – biznis plan je korisna alatka za modeliranje, raste. odnosno prikaz promenljivih i nepromenljivih varijabila od kojih zavisi Pretpostavka je da određeni vaš biznis, kako biste se što bolje pripremili za različite situacije koje poslovni poduhvat započinjete na mogu nastupiti kada se promene određeni uslovi (promenljive vari- osnovu informacija dobijenih pre- jabile); thodno sprovedenim marketing 5. za praćenje procesa poslovanja, odnosno ostvarenja definisanih istraživanjem. To znači da svoj bi- ciljeva (planirano – ostvareno); znis posmatrate očima potrošača, 6. kao projekciju na osnovu koje prilagođavate svoje aktivnosti, jer ukoliko proizvodi ili usluge koje radi ostvarenja definisanih ciljeva; planirate da ponudite nisu u skladu 7. kao osnovu za pripremu budućih planova. sa potrebama, željama i preferen- PreduzetnikOnline • April2009 • 13
 14. 14. za početnike cijama potrošača, vaš biznis nema je, Garancijskog fonda Vojvodine i proces samoprocene. Uloga planiran- sjajnu budućnost. Drugim rečima, drugih institucija koje pružaju fi- ja je da vas, između ostalog, natera biznis plan treba jasno da ukaže na nansijsku podršku preduzetnicima. da budete objektivni u proceni po- potrebu (problem) koju zadovoljava Svaka od ovih organizacija ima svoje slovne ideje, jer početnici i vlasnici vaš proizvod i/ili usluga i vrednost šablone za izradu biznis planova, koji biznisa uglavnom ne sumnjaju mnogo koju potrošač dobija kupovinom tog olakšavaju posao preduzetnicima, u uspeh svog biznisa. Postavite sebi proizvoda, odnosno usluge (način jer se tačno zna šta biznis plan treba pitanja: Da li moja ideja ima smisla? na koji će se identifikovana potreba da sadrži. Sopstveno učešće, posto- Ko će kupovati moj proizvod/uslugu? zadovoljiti). janje predugovora i profitabilnost Da li sam sposoban/sposobna da up- Kada potencijalnom investitoru poslovnog poduhvata, prikazana kroz ravljam biznisom? Ko će biti moja prezentujete svoj biznis plan, vodite finansijski plan, ključni su elementi konkurencija? Na ovaj način vi prola- računa da biznis plan bude: (1) sažet biznis plana koje vrednuju sve nave- zite kroz proces samoprocene, anal- (optimalno 30-50 strana), (2) razum- dene organizacije. Ne ulazeći u način izirate različite scenarije i probleme ljiv (napisan jezikom razumljivim i za na koji se plan analizira i posebno koji mogu da ugroze realizaciju vaše autora i za onoga ko čita biznis plan), ko analizira poslovne planove u ovim ideje. Biznis plan vam može pomoći (3) profitabilan (iz marketing plana organizacijama, izuzimajući najveći da, pošto ste identifikovali moguće i naročito finansijskog plana mora broj banaka, iskustvo pokazuje da se probleme, iste izbegnete ili umanjite jasno da se vidi profit; niko neće da sredstva odobravaju i na osnovu biz- njihovo dejstvo. Ukoliko se utvrdi da ulaže u poslovne poduhvate koji neće nis planova koji su krajnje neobjek- su problemi nepremostivi, najbolje doneti zaradu investitorima) i (4) tivni. je da pre nego što uložite dodatno da ne zahteva dodatna pitanja (biz- vreme, energiju i novac obustavite nis plan treba da pruži odgovore na dalje aktivnosti na realizaciji po- Biznis plan kao samoprocena sva relevanta pitanja, praktično da slovne ideje. Biznis plan je vaša lična odgovor- čitalac, u ovom slučaju potencijalni Preporuka je da biznis plan nost, on je vaš glas razuma pretočen investitor, ostane „bez teksta“). bude formalan dokument – u pisanoj u pisani dokument, dijalog koji U Srbiji se biznis planovi ug- formi, sa jasnom strukturom. Tempo vodite sa sobom, putokaz koji treba lavnom pišu kada se podnosi zahtev života, složenost okruženja i brzina i da sledite, ali ne slepo, već mudro i za kredit kod banaka, Fonda za raz- učestalost promena često će od vas fleksibilno. Proces izrade biznis plana, voj Vojvodine, Fonda za razvoj Srbi- zahtevati da brzo donosite određene odnosno proces planiranja je zapravo odluke, kada za strogu formalnost možda neće biti vremena. To, nara- Šablon biznis plana Fonda za razvoj Vojvodine sastoji se iz sledećih de- vno, nije opravdanje da ne planirate, lova: da vaše ideje, analize i procene ne - rezime poslovnog plana, stavite na papir, što ne mora nužno - osnovne informacije o preduzeću (identifikacioni podaci, vrsta i da podrazumeva biznis plan kao do- struktura vlasništva, organizaciona struktura, kvalifikaciona struktura kument na 30 ili 50 stranica (izuzev radne snage i zarade), ako to ne traži banka ili neka druga - proizvodnja i kapaciteti (osnovni program preduzeća, finansijska institucija). Beleženje na najznačajniji proizvodi, posedovanje sertifikata, iskorišćenost kapac- parčetu papira, u mobilnom telefonu, iteta, podaci o instaliranoj opremi, itd.), na računaru takođe može biti korisno - finansijsko stanje preduzeća (bilans uspeha, bilans stanja, struk- za vaš biznis, jer se uvek možete tura poslovne aktive, neto obrtni fond, itd.), vratiti na zabeleženo i isto dopuniti, - snabdevanje (nabavka sirovine i problemi u nabavci sirovine), izmeniti ili od toga odustati. - realizacija (obim prodaje proizvoda, najvažnij kupci, sistem dis- Vrednost biznis plana određena tribucije, konkurenti, itd.), je vrednošću odluke koja će biti do- - investicija (komentar poslovne ideje, planirana realizacija, izvori neta na osnovu njega. Biznis plan finansiranja, itd.), nije garancija uspeha, jer vam u bi- - finansijski plan (planirani prihodi i troškovi, bilans uspeha, znisu uspeh niko ne može garanto- obračun obrtnih sredstava), vati, ali sigurno jeste koristan alat - ocena efikasnosti poslovnog plana (gotovinski tok, ekonomski tok, koji povećava šanse za uspeh vašeg neto sadašnja vrednost, vreme povrata, donja tačka rentabilnosti, biznisa. društvena opravdanost projekta, itd.), - zaključna ocena. 1 • PreduzetnikOnline • April2009
 15. 15. poslovne ideje 1 2 3 5 6 Foto: Inc.com 7 8 9 10 11 Radite i zaradite dok ste još u - pidžami Z a vlasnike biznisa o kojima ćete čitati u nastavku Zanimljive ideje za pokretanje privatnog teksta, nošenje pidžame u radno vreme nije daleko biznisa, bazirane na tekstu „11 Businesses od stvarnosti. Oni uživaju da rade u svojim dnevnim You Can Start in Your Pajamas in 2009“. i spavaćim sobama i u isto vreme da dobro zarađuju za život. Sledi kratak opis 11 poslova (engl. home-based Izvor: www.inc.com businesses), baziranih na tekstu „11 Businesses You Can Pripremio: Goran Sečujski Start in Your Pajamas in 2009“ objavljenom u onlajn iz- danju magazina Inc (www.inc.com), a koji mogu da vam posluže kao ideja za pokretanje istih ili sličnih poslova u Srbiji. PreduzetnikOnline • April2009 • 15
 16. 16. poslovne ideje 1. 5. Veb sajt Virtualni asistent lovac na popuste (VAnetworking.com) Tonja Saterlend (Tawnya Sutherland) pre pet go- (MyBargainBuddy.com) dina pokrenula je sajt (društvenu mrežu) VAnetworking. Za Karen Hoksmajer (Karen Hoxmeier), vlasnicu com koja predstavlja mesto susreta virtuelnih asistenata internet sajta MyBargainBuddy.com, posao pronalaženja (oko 10.000 članova, prihod u 2008. godini više od 150.000 popusta i kupona koje objavljuju internet sajtovi za šoping dolara). Pored toga što vlasnicima privatnih preduzeća predstavlja zapravo hobi od koga zarađuje za život. Inter- pruža mogućnost uštede, jer ne moraju da zapošljavaju net joj omogućava da svoj posao obavlja od kuće, gde se asistente (sekretare, sekretarice), ova virtuelna mreža može istovremeno posvetiti i porodici i poslu. asistenata omogućava im da se posvete onome što ih 2. najviše zanima i što je njihova osnovna delatnost. Veb sajt za onlajn upoznavanja (PlentyofFish) Markus Frind vlasnik je danas najposećenijeg in- ternet sajta u SAD za onlajn upoznavanja, PlentyofFish. Bez ideje kako se upravlja veb biznisom, osnovao je svoju kompaniju 2003. godine, baziranu na upotrebi besplatnog softvera i koristeći jeftine internet usluge, da bi pet godi- na kasnije, 2008. godine, ova kompanija ostvarila prihod od 10 miliona dolara. 3. Obrazovne usluge za kompanije (Experts Briefings) Za manje od godinu dana od kada je kupio kompan- iju Experts Briefings, Džozef Piket (Joseph Pickett), njen sadašnji vlasnik, povećao je prihode sa 25.000 na 300.000 dolara. Piket pruža uslugu organizovanja telekonferen- cija, povezujući predavače, s jedne strane, i zaposlene u kompanijama koji su polaznici seminara, predavanja ili treninga, s druge strane. . Uređenje unutrašnjeg prostora (ShelfGenie) Alan Jang (Allan Young) osnivač je i izvršni direktor kompanije ShelfGenie koja se bavi dizajnom i instaliran- jem polica po meri u privatnim kućama. Ove godine svoj biznis počeo je da širi prodajom franšize, a kako je svaki posao prilagođen klijentu, zbog čega nema zaliha i inven- tara, kontakte sa kupcima franšize ostvaruje isključivo posredstvom call centra. 16 • PreduzetnikOnline • April2009
 17. 17. poslovne ideje 8. Pisanje radnih biografija (The Write Resume) U situaciji kada mnogi ljudi ostaju bez posla, Keti Svini (Kathy Sweeney), osnivač i izvršni direktor kompani- je The Write Resume sigurno trlja ruke, baveći se pisan- jem radnih biografija za ljude širom sveta. Samo prošle godine prihodi njene kompanije porasli su 21% u odnosu na 2007. godinu. 9. Usluge grafičkog dizajna (Mindsmack.com) „Nije važno gde žive ljudi koje zapošljavam – čak i da su sa Meseca, sve dok se posao završava i dok su dva koraka ispred očekivanja klijenata“, kaže Sem Fojer (Sam Feuer), osnivač kompanije Mindsmack.com koja pruža dizajnerske usluge, od dizajna aplikacija za iPhone do ko- mercijalnih animacija. Pored 44 zaposlena, ima razvijenu mrežu freelancer-a širom sveta. 10. 6. Knjigovodstvene usluge (Accounts Receivables) Zeleno građevinarstvo Melisa Neš Endrjuz (Melissa Nash Andrews) vlas- nica je knjigovodstvene agencije Accounts Receivables (Postgreen) koja se bavi pružanjem svih knjigovodstvenih usluga vlas- Sve veće interesovanje ljudi za zaštitu životne sre- nicima privatnih preduzeća koja nemaju svoju knjigov- dine i kada je u pitanju izgradnja kuća, kao dobru priliku odstvenu službu. Specijalnost ove gospođe su naplate za biznis prepoznali su osnivači kompanije Postgreen Čed potraživanja. i Kortni Ludman (Chad i Courtney Ludeman) i direktor marketinga Nik Darling (Nic Darling). 11. 7. Čuvanje kućnih ljubimaca i šetnja pasa Pronalaženje (Fetch! Pet Care) tehničkog osoblja Pol Man (Paul Mann), osnivač kompanije Fetch! Pet (XRoads Consulting) Care ostvario je 2008. godine prihod od 3,5 miliona dol- Komšije, Bil Foster (Bill Foster) i Ruben Santana, ara pružajući usluge čuvanja kućnih ljubimaca i šetnje bave se posredovanjem u zapošljavanju tehničkog oso- pasa. „Kućni ljubimci ne znaju da smo u recesiji, a do- blja i savetovanjem kompanija kada treba da odaberu i kazano je da imaju terapeutsko dejstvo na ljude“, kaže implementiraju informaciono tehnološka rešenja koja od- Pol Man. Širom SAD razvio je franšiznu mrežu od oko 200 govaraju njihovim potrebama. U prvoj godini poslovanja lokacija sa približno 3.800 ljudi koji se brinu o kućnim (2006) njihova kompanija XRoard Consulting ostvarila je ljubimcima. prihod od 5,58 miliona dolara. PreduzetnikOnline • April2009 • 17
 18. 18. intervju Kreativnost + mladost = hiperaktivnost Hrabrost, kreativnost i istrajnost za Petra Ačanskog, mladog preduzetnika iz Novog Sada, predstavljaju tri ključne karakteristke savremenih preduzetnika. Razgovor vodio: Goran Sečujski K ada je dolazio na razgovor za prvi posao, Petar Ačanski nije mogao ni da zamisli da će posle samo dve godine nakon tog razgovora sedeti u istom poslovnom prostoru u kojem je bio intervjui- san, ali ovoga puta kao vlasnik svo- je agencije za grafički i veb dizajn Hypermedia iz Novog Sada. „Pošto sam oduvek želeo da postanem sam sebi gazda, čekajući da mi neko iz preduzeća u kojem sam konkurisao za dizajnera otvori vrata, u vremen- skom intervalu koji se merio sekun- dama prošla mi je kroz glavu misao kako bi bilo lepo da na vratima is- pred kojih sam stajao stoji pločica sa nazivom mog preduzeća“, priseća se Petar svojih razmišljanja dok je čekao na intervju sa svojim prvim poslodavcem. „Pre nekoliko mes- eci, tražeći za svoju agenciju novi poslovni prostor, saznao sam za ovaj u kojem se sada nalazimo i gotovo bez razmišljanja sam ga zakupio“, pomalo nostalgično priča Petar i uz osmeh nastavlja, „ali još uvek nisam postavio pločicu na vrata.“ Većina ljudi koje poznajem, a koji se bave grafičkim i veb dizajnom, nisu se poput Petra odvažili da otvore radnje ili osnuju preduzeća, jer, kako kažu, kada rade kao fizička lica (tzv. freelanc- er-i) nemaju obaveza prema državi u smislu plaćanja poreza i ostalih dažbina. I Petar je pre otvaranja agencije Hypermedia razmišljao o obe mogućnosti, ali sada kaže: „Čini mi se da mnogo profesionalnije iz- 18 • PreduzetnikOnline • April2009
 19. 19. intervju gledam u očima klijenata kada nastu- sposobnost.“ nastavlja Petar, „naravno da je strah pam kao pravno lice, nego da radim Kada je organizovao svoje postojao u početku. Plašio sam se kao fizičko lice, freelancer.“ To je za privatne žurke sam je dizajnirao da možda neću uspeti da opravdam Petra bio dovoljan razlog da se upusti flajere koji su imali funkciju pozivni- očekivanja poslodavca, imajući u u vode privatnog biznisa kao vlasnik ca. O svom obrazovanju Petar dodaje vidu kolege sa kojima sam radio, a agencije koju je otvorio krajem 2007. sledeće: „Nisam završio visoke škole, koji su imali mnogo više iskustva od godine. nisam išao na kurseve za dizajnere. mene i mnogi su imali čak i diplomu Učio sam iz knjiga, čitao sam tekstove fakulteta. Međutim, samopouzdanje Sam svoj učitelj na internetu, ali sam najviše naučio koje sam imao i pri traženju posla Da će mu profesionalno opredeljen- tako što sam sebi postavljao zadatke, preovladalo je i nastavio sam da se je biti dizajn, Petar je shvatio već pa po principu pokušaja i greške tru- usavršavam i na svom prvom radnom posle svog prvog dizajnerskog posla. dio se da postignem svoj cilj.“ mestu.“ „Bio mi je potreban omot za moj prvi Osim za svoje potrebe, Petar Učiti, učiti i samo učiti muzički album. Bavio sam se u to počinje da dizajnira flajere, plakate vreme elektronskom muzikom, ama- i vizit karte za svoje prijatelje i pri- Petar kaže da je posao kojim se bavi terski, ali sam uspeo da snimim neko- jatelje svojih prijatelja i tako polako istovremeno i umetnost i zanat. „Ne liko muzičkih numera, dovoljno da gradi svoj portfolio. „Kada poslodavci mislim da sam pronikao u sve tajne napravim prvi album. Potom je usle- zapošljavaju nove ljude, veoma im je ovog posla, da sam sve naučio, pa dio rad na omotu“, priča Petar. Mno- važno iskustvo, štaviše, ponekad mi da mi dalje usavršavanje ne treba. go energije i vremena uložio Naprotiv, da bih se bavio je u izradu omota i, uprkos ovim poslom i dalje, a mis- početnom skepticizmu, bio lim da je ovaj posao moje je zadovoljan rezultatom životno opredeljenje, znan- svog rada. „Dopada mi se je se mora stalno obnavl- činjenica da radim konkretne jati i usavršavati. Na to me poslove, da budem kreativan prisiljava moj unutrašnji i da nakon završenog po- nemir i, naravno, moj posao, sla mogu da se osvrnem na odnosno klijenti i konkuren- rezultate svoga rada. Kako cija“, priča Petar o svojim sam bio zadovoljan omotom razmišljanjima kada je u pi- za muzički album, počeo tanju doživotno učenje. Na sam sve više vremena da pitanje kada stiže da prati posvećujem dizajnu, a sve promene u svojoj delatnosti, manje elektronskoj muzici“, Petar objašnjava: „Moj radni objašnjava Petar. dan započinje tako što prvo Elektronska muzika pročitam mejlove koji mi za Petra ostala je prošlost, pristignu tokom noći. Radim a dizajn je postao nova i za inostrane klijente, te ljubav. Postavljao je sebi, mi uglavnom od njih stižu kako kaže, izazovne i kreativne za- se čini, na osnovu ličnog, ali i na os- poruke kasno u noć. Svakodnevno datke, kao što je na primer dizajn novu iskustva mojih prijatelja, da je pratim dešavanja u zemlji tako što aplikacija za majice, podstaknut iskustvo mnogo važnije od završene čitam članke u onlajn izdanjima po- željom da napravi nešto što će ga škole. Na primer, iako sam samo- jedinih domaćih dnevnih novina, učiniti različitim od svojih vršnjaka u stalno učio dizajnerski posao, mom naročito teme iz oblasti ekonomije, to vreme. „Oduvek me je privlačilo prvom poslodavcu bio je dovoljan moj jer kao paušalac nemam knjigovođu nešto novo, nepoznato. Čini mi se da portfolio da me primi na radno mes- već sasvim sam ili uz pomoć svoje sam i kao dete želeo da se razlikujem to dizajnera“, priseća se Petar dana devojke radim i ovaj posao. Redovan od ostale dece“, priseća se Petar, „da kada je tražio posao. Na svom prvom sam čitalac nekoliko blogova domaćih budem inicijator nečeg novog. Želeo radnom mestu bio je okružen ljudima i inostranih autora iz oblasti grafičkog bih da to dete u meni ostane zauvek, sa mnogo bogatijim iskustvom, što za i veb dizajna, ali i iz preduzetništva. jer to me čini kreativnim, što je za njega nije predstavljalo veliku pre- Ovo su odlični izvori informacija, jer uspeh posla kojim se bavim ključna preku da se na poslu dokazuje. „Ali“, su zasnovani na iskustvima tih ljudi PreduzetnikOnline • April2009 • 19
 20. 20. intervju i veoma su praktični. Nekada čitanje mejlova i tekstova na internetu traje i po dva sata, ali to sve je u skladu sa mojim dnevnim obavezama.“ Najviše se, ipak, nauči tokom obavljanja samog posla. „Svaki kli- jent je priča za sebe“, kaže Petar, „a svakom poslu pristupam kao da je moj prvi posao. Predan sam po- slu, kao da to što radim za klijente radim za sebe. Trudim se svaki put da prevaziđem očekivanja klijenta, pa mi se dešava ponekad da potrošim i duplo više sati rada, nego što sam se dogovorio sa klijentom, jer u tom trenutku dobijem neverovatnu in- spiraciju koju moram da pretočim u konkretan rezultat. Zato je svaki novi posao za mene, zapravo, prilika da naučim nešto novo.“ Mogućnost da nastavi dalje školovanje ne isključuje, tvrdi Petar, ali trenutno misli da domaće školstvo nije prilagođeno savremenim trendo- vima i kaže: „Kasnimo nekoliko godi- na u obrazovanju, mislim na delatnost kojom se ja bavim. Bilo je nekoliko mladih ljudi koji su tek diplomirali i pitali za posao u mojoj agenciji, pa sam u razgovoru sa njima shvatio da, zapravo, nisu ’u trendu’.“ Svaka škola se plaća Kada je osnovao agenciju, u decem- bru 2007. godine, Petar nije imao ni- jednog klijenta. Ne stidi se kada kaže da je doneo nekoliko nepromišljenih odluka koje su ga sa finansijskog stanovišta dosta koštale. „Sada kada pogledam unazad, na svoj početak, vidim da je postojala velika hrabrost, ali nedovoljno znanja kako se vodi posao. Nisam mogao da sagledam sve, naprosto nisam imao dovoljno znanja. Sada je lako biti pametan, ali se ni zbog čega ne kajem, sve je to bilo deo mog razvojnog puta, na ko- jem sam i sada. Ipak sam bio obazriv, nisam mnogo rizikovao“, objašnjava Petar svoje početničke dane u bi- znisu. Slušajući ga kako prepričava 20 • PreduzetnikOnline • April2009
 21. 21. intervju neka od svojih iskustava dok je još konkurenciju ima, jer ovaj posao nije ne. Želim da stvorim sigurnost sebi i bio početnik, zaključio sam da se ograničen samo na Novi Sad ili Srbiju. svojoj budućoj porodici. Neizvesnost u njemu još davno počelo razvijati Zahvaljujući internetu, moje tržište je normalna za privatan biznis, a i seme preduzetnika, koje je izbilo je, praktično, ceo svet.“ ja sam još uvek početnik i još uvek na površinu i sada se razvija. „Voleo učim.“ Hypermedia sutra bih kada bi se moj posao sveo samo Pošto samostalno vodi eviden- na dizajn. Ali kako sam ja i vlasnik, Za sada kao vlasnik i jedini zaposleni u ciju o svom prometu, često se posa- i menadžer, i jedini zaposleni u svo- svojoj agenciji, Petar vidi svoju agen- vetuje sa nekoliko knjigovođa oko joj agenciji, posao mi neće doći ’na ciju za pet godina kao mesto gde će određenih pitanja. Priču o planovima noge’, moram sam da ga tražim. se kreativnost gajiti kao najveća vred- za budućnost svoje agencije Petar Svakako da ovo nije nimalo lak za- nost i gde će ona biti rezultat timskog zaključuje rečima: „Uglavnom me svi datak, ali zahvaljujući savremenoj rada. „Želja mi je da zapošljavam savetuju da ne prelazim određen iz- internet tehnologiji, mnoge poslove mlade ljude, da im pružim priliku nos prometa kako ne bih plaćao PDV. pronalazim preko interneta“, kaže da iskažu svoju kreativnost u punom Ali ja želim da Hypermedia plaća PDV, Petar. smislu, da svoju budućnost vide u jer to znači da imam velik promet i Neiskustvo u vođenju posla i timu koji se zove Hypermedia. Timski da se moj biznis proširio.“ vera u ljudsko poštenje koštalo ga rad je produktivniji od pojedinačnog Danas Petar ima 24 godine i je nekoliko puta u vidu nenaplaćenih rada i najveće zadovoljstvo bi mi dobru perspektivu u isto tako pers- potraživanja. Pomalo se jadajući, Pe- predstavljalo njihovo zadovoljstvo pektivnom poslu. Hrabro je zakoračio tar ističe: „Ionako je veliki problem poslom koji rade i uslovima u kojima stazom privatnog biznisa, samouk, kašnjenje u naplati, ali nisam mogao rade“, kaže Petar. svestan svih opasnosti koje sa sobom da verujem da će me neka preduzeća Petar sebe za pet godina ne nosi neizvesnost samostalnog posla, prevariti – nikada nisam uspeo da na- vidi na skupocenoj jahti na krstarenju uvek je spreman na izazove i pro- platim svoje usluge. Pokušao sam da Pacifikom, kao što to očekuju mnogi fesionalno usavršavanje. Rezultate ih pronađem, ali kao da su u zemlju privatnici sa kojima sam imao priliku svoga rada posmatra sa velikim zado- propali.“ da razgovaram. „Ne očekujem da se voljstvom, smatrajući ih samo jednim „Do najvećeg broja poslova obogatim radeći ovaj posao, mada malim korakom ka savršenstvu kojem došao sam po preporuci. To mi pred- kao dizajner može solidno da se zara- teži. Nije sujetan, prihvata savete i stavlja najveću satisfakciju i stimu- di. Možda jahta, ali ne za pet godina; priznaje sopstvene greške, ali uči i na lans da budem još bolji“, kaže Petar za deset godina ne bih se bunio“, uz tuđim greškama. Kreativnost smatra i nastavlja priču o konkurenciji. „Ovo osmeh dodaje Petar. Ne ulazeći du- ključem uspeha u poslu dizajnera, ali je posao u koji je veoma lako ući. blje u objašnjenje šta to znači sol- za potpun uspeh u privatnom biznisu Konkurencija je brojna – ovim poslom idno zaraditi, Petar dalje priča kako neophodna su stalna usavršavanja na bave se mnoge agencije i preduzeća, je strah od neizvesnosti uvek prisutan svim poljima. a mnogo je i pojedinaca koji rade kao i nastavlja: „Želeo bih da lagodnije Petar je spreman za nove po- freelancer-i. U početku sam se malo radim, bez pritiska i razmišljanja da bede. plašio konkurencije, više u smislu da li li će narednog meseca biti posla ili će klijenti biti zadovoljni i da li će me i Preduslovi za započinjanje biznisa drugi put angažovati. Ali, kao što sam rekao, najveći broj poslova dobijam upravo zato jer su me postojeći kli- Na pitanje koje su karakteristike i preduslovi važni da bi se neko bavio jenti preporučili svojim prijateljima i privatnim biznisom, Petar Ačanski je odgovorio: „Veoma je važna hrabrost. tako se priča o meni širi. Mislim da je Mnogi ljudi, a pogotovo mladi ljudi imaju dobrih ideja, ali se plaše neizves- najvažnije u ovom poslu biti kreati- nosti i obaveza koje sa sobom nosi privatan biznis. Zatim, naveo bih važnost van i slušati šta kažu klijenti. Prime- dobre ideje, ali ideje koja će imati svoje tržište. Svaki početak je težak, tio sam da su mnogi moji konkurenti a posebno kada se pokreće privatan biznis. Ne treba se predavati kada se sujetni kada su u pitanju sugestije naiđe na prepreke, potrebno je biti istrajan. U vezi sa postojanjem ideje klijenata. Iako su ponekad nerealni u za biznis, dodao bih da je prednost ako se poseduje iskustvo u određenoj svojim zahtevima, pa i neprijatno na- oblasti, jer se time na neki način olakšava poslovanje, što naravno nije padni, klijente saslušam i isporučim uvek garancija za uspeh. Finansijska pozadina treba da bude takva da se im traženo, neretko i iznad njihovih može malo ’komotnije’ upustiti u poduhvat i, dodao bih, prednost za pre- očekivanja. Mesta na tržištu za novu duzetnike svakako je ljubav prema poslu.“ PreduzetnikOnline • April2009 • 21
 22. 22. menadžment 22 • PreduzetnikOnline • April2009
 23. 23. menadžment Lideridoba postherojskog Liderstvo podrazumeva upotrebu moći da bi se izvršio uticaj na stavove i ponašanja drugih ljudi. Lideri tolerišu haos i nedostatak strukture i ne donose brze odluke o važnim pitanjima. Oni imaju viziju, kreativni su i zagovaraju promene. Autor: Goran Sečujski D a li poslovne uspehe pripisujete vašim saradnicima, nologiju menadžmenta preuzet iz vojne terminologije i eksternim faktorima ili čistoj sreći, a za neuspehe njegovo prvobitno shvatanje bilo je vezano za herojstvo, krivite isključivo sebe? Da li ste spremni da uradite što odgovara karakteristikama lidera s kraja XX veka. U tzv. postherojskom dobu (izraz pozajmljen iz knjige New sve kako biste ostvarili vrhunske rezultate i pri tome ne Era of Management, 2008, autora Ričarda L. Dafta (Rich- podnosite osrednjost? Da li birate superiorne saradnike kako bi vaše preduzeće bilo još uspešnije u budućnosti? ard L. Daft)) u kojem mi danas živimo, shvatanje lider- Ovo je samo deo pitanja na koje potvrdni odgovori stva je mnogo više u duhu njegove definicije, nego što upućuju na tzv. nivo 5 liderstva, koji prema Džimu Kolinsu je to bilo ranije. Naime, liderstvo podrazumeva snažnu (Jim Collins), autoru knjige Good to Great: Why Some socijalnu dimenziju (društvenost), jer lider, koji je prvi Companies Make the Leap... and Others Don’t (Harper među jednakima, utiče, sarađuje i komunicira sa drugim Business, 2001) na hijerarhijskoj lestvici liderstva pred- ljudima angažovanim na ostvarenju postavljenih ciljeva stavlja najviši nivo. Prema navedenom autoru, koji je (zaposleni u preduzeću, članovi tima i sl.) i istovremeno do svojih zaključaka došao petogodišnjim istraživanjem je svestan svojih jakih i slabih strana, ispoljava visok ste- sprovedenim u 1.435 američkih kompanija, lideri nivoa 5 pen samokontrole i empatije i izuzetno je motivisan. doprinose stvaranju izdržljivih odličnih (vrhunskih) orga- Liderstvo je sposobnost da se utičući na druge nizacija zahvaljujući kombinaciji lične poniznosti i profe- ljude postižu definisani ciljevi. Liderstvo podrazumeva sionalne odlučnosti. upotrebu moći da bi se uticalo na stavove i ponašanje Ideal modernog lidera uveliko se razlikuje od ide- drugih ljudi. To znači da liderstvo nužno podrazumeva tri ala koji je bio dominantan 80-tih i 90-tih godina prošlog aspekta – ljude, uticaj (moć) i ciljeve. veka, kada se liderstvo poistovećivalo sa jakim egom i U nastavku teksta upoznaćete se sa tri pogleda na ličnim ambicijama. Liderstvo je pojam koji je u termi- liderstvo – Abrahama Zaleznika, koji se bavio razlikama PreduzetnikOnline • April2009 • 23
 24. 24. menadžment između lidera i menadžera, zatim Džima Kolinsa, koji je definisao pet nivoa liderstva, i Davida Golemana, naučnika koji je prvi u menadžment uveo pojam emocionalne inteligen- cije. Menadžeri vs. lideri Abraham Zaleznik u svom članku objavljenom 1977. godine u ma- jsko-junskom izdanju Harvard Busi- ness Review pod nazivom Managers and Leaders, Are They Different? postavio je izazov tradicionalnom shvatanju menadžmenta, koje je zapostavilo suštinske elemente lid- erstva – nadahnuće, viziju i ljudsku žudnju (strast). Naime, on se u nave- denom članku protivi ovom shvatan- ju, smatrajući da upravo ovi elementi liderstva vode kompanije ka uspehu i detaljno objašnjava razlike između menadžera i lidera. Poput umetnika, lideri tolerišu haos i nedostatak strukture i ne don- ose brze odluke o važnim pitanjima. Oni imaju viziju, kreativni su i zago- varaju promene. Suprotno liderima, menadžeri teže uspostavljanju reda i kontrole, a probleme nastoje brzo da reše, u okviru postojeće organizaci- je. Kompaniji trebaju i menadžeri i lideri. Menadžeri se brinu o sadašnjiim obavezama, a lideri pokreću kompan- iju ka budućnosti. ideje u uzbudljive projekcije. Kada sledice tih odluka na one na koje se Kada je u pitanju postavljanje prepoznaju obećavajuću priliku, odluke odnose. Podređeni ih opisuju ciljeva kompanije, Abraham Zaleznik spremni su na preuzimanje rizika. pridevima osećanja kao npr. ljubav, objašnjava da menadžeri definišu Menadžeri vole rad sa ljudima, ali mržnja i slično. Odnosi između lidera ciljeve prema potrebama, njihov su emocije minimalno ispoljene i i sledbenika su turbulentni, intenzivni odnos prema ciljevima je bezličan i nedostaje im empatija. Fokusirani i spontani. Zahvaljujući izrazito viso- pasivan. S druge strane, lideri imaju su na procese, odnosno više su ori- kom stepenu motivisanosti, ostvaruju aktivno stanovište i lično se vezuju jentisani na pitanje kako se donose se neočekivani rezultati. za definisane ciljeve. Oni će radije odluke, a ne kakve odluke treba Menadžeri sebe smatraju de- stvoriti promene, nego što će reago- doneti. Podređenima menadžeri de- lom organizacije za koju su profe- vati na njih. luju nedostižno i manipulativno, a sionalno angažovani i u odnosu na Koncept rada menadžera zas- od njih često dobijaju dvosmislene njenu snagu i dugoročnu perspektivu niva se na pregovaranjima i uspostav- poruke (u međusobnoj komunikaciji). grade mišljenje o sebi. Takođe, oni ljanju kompromisa. Koriste moć pri- U odnosima sa drugim ljudima, lideri sebe vide kao čuvare i regulatore nude, ograničavaju izbor i izbegavaju su direktni, obraćaju pažnju na druge postojećeg poretka (sistema odnosa) rizik. Lideri promovišu nove pristupe i ispoljavaju visok stepen empatije. sa kojim se identifikuju i od kojeg bi- rešavanju problema, zalažu se za Veoma im je važna suština kada je u vaju nagrađeni. Lideri se ne osećaju veće mogućnosti izbora i pretvaraju pitanju donošenje odluka, kao i po- delom organizacije, iako za nju rade. 2 • PreduzetnikOnline • April2009

×