Anúncio

Electronic work order management case study

Business Development Manager, Consultant em Futurice
28 de Nov de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Electronic work order management case study(20)

Anúncio

Electronic work order management case study

 1. Case: Työnohjausintegraatiot YTT-1004 Järjestelmäintegraatio Lauri Anttila
 2. Confidentiality class: Medium (C2) Taustaa • Vattenfall Verkko tilaa sähköverkon kunnossapitotöitä urakoitsijoilta • Tilaukset välitetään XML-sanomina urakoitsijoiden omiin järjestelmiin • Urakoitsija raportoi työn etenemisestä XML-sanomilla • Vattenfallilla on sisäisesti monimutkainen järjestelmäarkkitehtuuri - SAP ERP-järjestelmä, jossa useita moduuleita - Tekla NIS & DMS (sähköverkonhallintajärjestelmät) - WORMS (urakoitsija-alusta) - Citrix - FTP - Jne. • Integraatioiden ohella huomioitava konsernin tietoturvapolitiikat
 3. Confidentiality class: Medium (C2) Broker SAP PM Työnohjaus SAP XI Integraatiopalvelin Tekla DMS Vikatyöt SAP CRM Asiakaspalvelu Worms Urakoitsija-alusta Citrix Etäyhteys Projektiurakoitsija TIEKE XML 6 messages out 7 messages in Web UI Sopimusurakoitsijat Luo töitä Luo töitä IDOC 1 message out 2 messages in SOAP 1 message out 2 messages in Raportointi Työnohjausintegraatiot Vattenfallin järjestelmän raja
 4. Confidentiality class: Medium (C2) IDOC-integraatiot • IDOC on SAPin oma tapa välittää tietoa järjestelmäkomponenttien välillä - Tavallaan kuin XML, mutta tiedot välitetään tauluna, ei elementteinä - Pitää aina sisällään tiedot esim. luojasta, luontiajasta ym. • Työnohjauksen kannalta VF:llä käytössä kolme IDOC-rajapintaa • Töiden hallintaan käytettävä Plant Maintenance (PM) -moduuli luo IDOCin aina, kun työtilaus luodaan tai sitä muutetaan • PM ottaa myös vastaan IDOC-muotoisia viestejä - Olemassa olevia töitä voidaan päivittää - Uusia töitä voidaan luoda
 5. Confidentiality class: Medium (C2) SOAP-integraatio • Jotta SAP voitaisiin tehokkaasti integroitda ”ulkomaailmaan”, täytyy IDOC-muoto pystyä muuntamaan yleisemmäksi sanomaksi. • SOAP on yleisesti käytetty ratkaisu tiedonvaihtoon järjestelmien välillä - Käytännössä XML-sanomia, joille on määritelty tietty käsittelylogiikka • Helppo tapa rakentaa järjestelmäintegraatio - Taustajärjestelmien vaihtuminen ei sinänsä haittaa toimintaa • SAP XI-integraatiopalvelin tekee IDOC->SOAP->IDOC -muunnoksia
 6. Confidentiality class: Medium (C2) Urakoitsija-alusta WORMS • Work Order Management System - Räätälöity Java-pohjainen järjestelmä - Tehtävänä prosessoida työtilaukset urakoitsijoille • Riippumaton taustajärjestelmistä - Esim. SAP voidaan vaihtaa Microsoftin ERP-järjestelmään • Huolehtii datan validoinnista - Työn tila elää järjestelmässä - Vain tietynlaiset muutokset sallittuja • Reaaliaikainen kytkös SAPiin
 7. Confidentiality class: Medium (C2) Työtilauksen prosessointi, WORMSin tilakone • Apache Camel frameworkiin pohjautuva käsittelysäännöstö SOAPille - SAP lähettää kaiken työhön liittyvän datan yhdessä sanomassa - Worms prosessoi sanoman ja päättää mitä sille tulee tehdä Worms FTP XI Receive SOAP message Create new TIEKE order Send data to Broker Order ID in database? No OVT linked to Broker No Yes Yes OVT linked to Broker No Yes Modify existing order Create TIEKE Modification XML Inbound SOAP Marked for deletion? No Yes OVT linked to Broker Mark as deleted Create TIEKE Cancellation XML Order type Order Notification Create new TIEKE notification Create new TIEKE RFQ RFQ No Yes Create new order File sent Modify DB
 8. Confidentiality class: Medium (C2) Urakoitsijaintegraatio • WORMSista tilaus siirtyy eteenpäin urakoitsijalle - Järjestelmien välinen tiedonvaihto hoidetaan XML-sanomina, jotka perustuvat kansalliseen sanomastandardiin (seuraava dia) - Pienemmille urakoitsijoille tarjolla www-käyttöliittymä • Vattenfallilta teknisesti vain yksi integraatio - Välityspalveluntarjoaja välittää viestit urakoitsi- joille ja takaisin - Uusien kumppanien integroiminen ei vaadi juurikaan Vattenfallin resursseja
 9. Confidentiality class: Medium (C2) TIEKE-sanomastandardi • Projekti alkoi vuonna 2009 ja se päätettiin kesällä 2010 - Osapuolina Energiateollisuus ry, TIEKE ry, verkkoyhtiöt ja urakoitsijat - Perustuu osin Vattenfallin vanhaan sanomamalliin - Rakentuu teknisesti UBL 2.0 XML-standardin päälle • Yhtenäinen tapa välittää työnohjaustietoa järjestelmien välillä - Sisältää 13 sanomaa (tilaus, tilausmuutos, työn alla/valmis jne.) - Ei kata töihin liittyvää oheistoimintaa, esim. jännitetyöpyyntöjä • Tavoitteena laajamittainen käyttöönotto Suomessa - Helpottaa osapuolten toimintaa, integraatiot yksinkertaistuvat - Vattenfall ottamassa käyttöön ensimmäisenä, Fortum kiinnostunut - Kaikki VF:n sopimusurakoitsijat mukana käyttöönotossa
 10. Confidentiality class: Medium (C2) TIEKE-workflow Työnohjauskäsittely TIEKE-rajapinnassa (Vattenfall Verkko Oy) – Sanoman lähetysjärjestys Urakoitsija Vattenfall Uusi työ (Order) Vastaanota työ järjestelmään. Valinnainen tekninen kuittaus (ApplicationResponse) Työn vastaanottokuittaus (manuaalinen) (OrderResponseSimple) Vastaanota sanoma Vastaanota sanoma Automaattinen tekninen kuittaus (ApplicationResponse) Työn aloitusilmoitus (DespatchAdvice) Vastaanota sanoma Automaattinen tekninen kuittaus (ApplicationResponse) Työn valmistumisilmoitus (DespatchAdvice) Työn toimitusluettelo (DespatchAdvice) Vastaanota sanoma Automaattinen tekninen kuittaus (ApplicationResponse) Vastaanota sanoma Automaattinen tekninen kuittaus (ApplicationResponse) Tilausmuutos (OrderChange) Tilausperuutus (OrderCancellation) Rajoitukset: - Urakoitsijan suunnasta tulevan sanoman lähettäjätiedot (OVT-numero) emBS-headerissa sekä TIEKE-sanomassa ja referenssi ID on täsmättävä Vattenfallin järjestelmässä olevien tietojen kanssa - Vattenfall voi lähettää muutoksia tai peruutuksen työhön, mikäli se ei ole vastaanottanut Työn aloitusilmoitusta. Tämän jälkeen muutokset rajapinnan kautta eivät ole mahdollisia (vaatii manuaalikäsittelyn)
 11. Confidentiality class: Medium (C2) Wormsin sisäinen sovellusintegraatio • Worms koostuu varsinaisesta integraatiosovelluksesta sekä erillisestä www-käyttöliittymästä. Sovellukset ovat Java-pohjaisia. • Käyttöliittymä on integroitu Wormsiin käyttämällä RESTful WS- rajapintaa. • Teknisesti www-käyttöliittymä noudattelee TIEKE-käsittelyä Worms-applikaatio Web UI-applikaatio Worms SOAP FTP RESTful
 12. Confidentiality class: Medium (C2) Projektiurakoitsijan käyttöliittymä
 13. Confidentiality class: Medium (C2) Raportointi-integraatio • SAPin omien raportointityökalujen (Business Warehouse) sijaan työnohjauksen raportointi tehdään WORMSista • Töiden kannalta olennainen tieto tallentuu WORMSin tietokantaan • Mahdollistaa joustavamman raportoinnin - Ei tarvetta SAP-konsultille, jos/kun tarvitaan uusia raportteja • Käytössä Crystal Reports –raporttiohjelmisto sekä sen palvelinlisenssi - Palvelin lukee automaattisesti dataa Wormsista ja koostaa raportteja loppukäyttäjille - Vakioraportit eivät vaadi manuaalista käsittelyä Worms MySQL Raportointi
 14. Confidentiality class: Medium (C2) Tulevaisuus 1. Mittarit havaitsevat vian sähköverkossa 2. DMS-järjestelmä paikantaa vian lähteen 3. DMS luo viankorjaustyön, joka sisältää korjausalueen koordinaatit 4. Työ perustuu SAPiin ja vapautuu automaattisesti urakoitsijalle 5. Työ välittyy IDOC-muodossa 5. Asiakas saa tekstiviestinä tiedon häiriöstä sähköverkossa 5. Vikapalvelun asiakaspalvelukarttaan päivittyy tieto häiriön kohteena olevasta alueesta ja sähköttömistä talouksista 6. IDOC->SOAP 7. Työ välitetään urakoitsijan järjestelmään 8. Urakoitsijan järjestelmä valitsee vika-aluetta lähimmän asentajan ja toimittaa työn mobiililaitteeseen. Mukana karttatieto / GPS-data. 9. Urakoitsija korjaa vian ja kuittaa työn valmiiksi 10. Mittarit ilmoittavat kaiken olevan OK 10. Työ valmis -viesti 11. Vikapalvelukartta päivittyy 12. Urakoitsija luo automaattisesti sähköisen laskun 13. Palveluntarjoaja välittää laskun VF:lle 15. Jos työ on OK, lasku hyväksytään automaattisesti 16. Maksatusaineiston automaattinen lähetys pankkiin 11. Asiakas saa tekstiviestinä tiedon vian korjautumisesta 17. Pankki välittää maksun urakoitsijan tilille Tekla DMS SAP ISU SAP XI WORMS Urakoitsija Asentaja Customer Online Asiakkaan GSM Talousjärjestelmä Älykkäät sähkömittarit Lopputulos: Vattenfall ei kertaakaan manuaalisesti käsitellyt vikaa
Anúncio