Biblioteca de aula para Educación Infantil

ì	
  Biblioteca	
  de	
  aula	
  para	
  Educación	
  
Infantil	
  
Selección	
  de	
  varios	
  libros	
  para	
  esta	
  etapa	
  educa3va.	
  
Laura	
  Colomo	
  Rodriguez	
  
¿DÓNDE	
  PERDIÓ	
  LUNA	
  LA	
  RISA?	
  
ì  TÍTOL	
  ORIGINAL:	
  ¿Onde	
  perdeu	
  Lúa	
  a	
  risa?	
  	
  
ì  AUTOR	
  I	
  TRADUCTOR:	
  Miriam	
  Sánchez	
  Moreira,	
  2001.	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Federico	
  Fernández	
  Alonso,	
  2001.	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kalandraka,	
  2001	
  
ì  COL·∙LECCIÓ:	
  Llibres	
  per	
  a	
  somiar.	
  
ì  LLENGUA	
  ORIGINAL:	
  Gallec	
  
ì  Aquest	
  conte	
  narra	
  la	
  història	
  de	
  Luna,	
  una	
  noia	
  que	
  no	
  tenia	
  riure,	
  no	
  el	
  trobava	
  a	
  cap	
  lloc.	
  Aleshores	
  el	
  seu	
  germà	
  va	
  dir	
  que	
  
ell	
  s’encarregaria	
  de	
  trobar	
  el	
  riure	
  de	
  la	
  seva	
  germana,	
  i	
  així	
  ho	
  va	
  fer.	
  Va	
  preguntar	
  a	
  tots	
  els	
  animalets	
  del	
  bosc	
  si	
  l’havien	
  
vista,	
  però	
  cap	
  d’ells	
  ho	
  havia	
  fet,	
  fins	
  que	
  va	
  arribar	
  al	
  mussol,	
  el	
  qual	
  li	
  va	
  donar	
  una	
  ploma,	
  i	
  li	
  va	
  dir	
  que	
  amb	
  això	
  la	
  faria	
  
riure.	
  Finalment,	
  la	
  nena	
  gracies	
  a	
  les	
  pessigolles	
  que	
  li	
  feia	
  la	
  ploma	
  va	
  aconseguir	
  riure,	
  però	
  no	
  va	
  ser	
  la	
  única,	
  perquè	
  el	
  
mussol	
  també	
  va	
  fer	
  riure	
  a	
  la	
  lluna	
  
ì  És	
  un	
  conte	
  que	
  ens	
  ensenya	
  que	
  no	
  hem	
  de	
  desesperar-­‐nos	
  davant	
  de	
  les	
  dificultats,	
  perquè	
  sempre	
  hi	
  haurà	
  algú	
  disposat	
  a	
  
ajudar-­‐nos	
  quan	
  més	
  ho	
  necessitem,	
  i	
  si	
  és	
  convenient	
  aquesta	
  persona	
  mourà	
  cel	
  i	
  terra	
  per	
  ajudar-­‐nos	
  a	
  sen3r	
  millor.	
  	
  A	
  més	
  	
  
a	
  més	
  	
  és	
  un	
  llibre	
  amb	
  unes	
  grans	
  il·∙lustracions	
  que	
  faciliten	
  la	
  comprensió	
  d’aquest,	
  tot	
  i	
  que	
  no	
  té	
  molta	
  lletra.	
  
DE	
  VERDAD	
  QUE	
  NO	
  PODÍA	
  
ì  AUTOR:	
  Gabriela	
  Keselman	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Noemí	
  Villamuza	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kókinos,	
  2001	
  
ì  L’autora	
  el	
  dedica	
  a	
  Marcelo	
  G.K.	
  i	
  als	
  seus	
  pares	
  N.V.	
  Aquest	
  llibre	
  va	
  guanyar	
  el	
  2n	
  premi	
  
nacional	
  d’il·∙lustració	
  l’any	
  2002.	
  
ì  Marc	
  era	
  un	
  nen	
  que	
  volia	
  dormir,	
  de	
  veritat	
  que	
  volia,	
  però	
  no	
  de	
  veritat	
  que	
  no	
  podia.	
  La	
  
seva	
  mare	
  provava	
  de	
  totes	
  les	
  maneres	
  possibles	
  per	
  a	
  que	
  el	
  nen	
  s’adormís,	
  però	
  no	
  hi	
  
havia	
  manera.	
  Fins	
  que	
  al	
  final	
  aconsegueix	
  adormir-­‐se.	
  
ì  Aquest	
  conte	
  ens	
  mostra	
  una	
  situació	
  que	
  és	
  dóna	
  en	
  moltes	
  famílies	
  avui	
  en	
  dia,	
  un	
  nen	
  
amb	
  dificultats	
  per	
  a	
  dormir.	
  	
  Pretén	
  ensenyar	
  tant	
  a	
  pares	
  com	
  a	
  nens,	
  que	
  l’únic	
  que	
  pot	
  
controlar	
  les	
  pors	
  és	
  el	
  propi	
  nen,	
  és	
  ell	
  qui	
  ha	
  de	
  ser	
  autosuficient	
  per	
  no	
  caure	
  en	
  la	
  seva	
  
pròpia	
  trampa	
  de	
  la	
  imaginació.	
  
EL	
  PUNT	
  
ì  TÍTOL	
  ORIGINAL:	
  The	
  dot	
  
ì  AUTOR:	
  Peter	
  H.Reynolds	
  
ì  TRADUCTOR:	
  Muntsa	
  Fernádez	
  
ì  EDITORIAL:	
  Walker	
  Books	
  Ltd,	
  2003	
  i	
  Cercle	
  de	
  Lectors.	
  
ì  L’autor	
  el	
  dedica	
  al	
  senyor	
  Matson,	
  el	
  seu	
  professor	
  de	
  “mates”	
  de	
  setè,	
  que	
  el	
  va	
  encoratjar	
  a	
  trobar	
  el	
  seu	
  propi	
  
“punt”.	
  
ì  Laia	
  és	
  una	
  nena	
  que	
  no	
  sap	
  dibuixar,	
  però	
  la	
  seva	
  mestra	
  li	
  fa	
  veure	
  que	
  això	
  no	
  és	
  cert	
  fent-­‐li	
  pintar	
  el	
  primer	
  que	
  l’hi	
  
sor_s.	
   Laia	
   va	
   fer	
   un	
   punt,	
   el	
   va	
   signar	
   i	
   l’endemà	
   se’l	
   va	
   trobar	
   emmarcat	
   a	
   l’aula.	
   Des	
   d’aquell	
   moment	
   la	
   Laia	
  
comença	
   a	
   pintar	
   punts	
   de	
   diferents	
   maneres,	
   fins	
   que	
   l’escola	
   fa	
   una	
   exposició	
   que	
   té	
   molt	
   d’èxit.	
   Amb	
   això	
   la	
  
professora	
  li	
  vol	
  fer	
  veure	
  que	
  tothom	
  té	
  una	
  manera	
  d’expressar-­‐se,	
  i	
  un	
  punt	
  de	
  crea3vitat.	
  Finalment,	
  la	
  Laia	
  coneix	
  
a	
  un	
  noi	
  que	
  tampoc	
  sap	
  dibuixar,	
  i	
  ella	
  l’incita	
  per	
  a	
  que	
  segueixi	
  el	
  mateix	
  procediment	
  que	
  ella	
  havia	
  seguit.	
  
ì  Un	
  llibre	
  amb	
  poc	
  argument,	
  però	
  mostra	
  que	
  mai	
  hem	
  de	
  dir	
  “no	
  ho	
  se	
  fer”,	
  ja	
  que	
  això	
  no	
  és	
  cert.	
  Millor	
  o	
  	
  pitjor	
  
aprenem	
  a	
  fer	
  les	
  coses,	
  tot	
  s’ha	
  d’intentar	
  perquè	
  mai	
  saps	
  si	
  aquesta	
  acció	
  et	
  pot	
  portar	
  el	
  teu	
  propi	
  èxit.	
  
FREDERICK	
  
ì  AUTOR:	
  Leo	
  Lionni,1963	
  
ì  TRADUCTOR:	
  Xosé	
  M.	
  González	
  “Oli”,	
  al	
  2005	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Leo	
  Lionni,1963	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kalandraka	
  
ì  COL·∙LECCIÓ:	
  Llibres	
  per	
  a	
  somiar	
  
ì  Una	
  família	
  de	
  ratolins	
  vivien	
  a	
  prop	
  d’un	
  mur	
  que	
  hi	
  havia	
  al	
  llarg	
  d’un	
  prat.	
  Durant	
  l’hivern	
  recollien	
  
totes	
  les	
  nous,	
  la	
  palla,	
  el	
  panís	
  i	
  el	
  blat	
  de	
  moro	
  que	
  podien,	
  tots	
  menys	
  el	
  Frederick	
  que	
  deia	
  que	
  
recollia	
   rajos	
   de	
   sol,	
   colors	
   i	
   coses	
   que	
   explicar.	
   Els	
   dies	
   d’hivern	
   anaven	
   passant	
   fins	
   que	
   és	
   van	
  
quedar	
  sense	
  menjar,	
  i	
  el	
  Frederick	
  va	
  fer-­‐los-­‐hi	
  tancar	
  els	
  ulls	
  a	
  tot	
  i	
  els	
  va	
  fer	
  imaginar	
  el	
  calor	
  del	
  sol,	
  
els	
  colors	
  del	
  prat,	
  i	
  finalment,	
  els	
  va	
  recitar	
  un	
  poema	
  perquè	
  no	
  tenien	
  coses	
  que	
  contar.	
  Així	
  mateix	
  
va	
  ser	
  com	
  tots	
  els	
  ratolins	
  se’n	
  van	
  adonar	
  que	
  el	
  Frederick	
  era	
  una	
  poeta.	
  
ì  Lionni	
  composa	
  aquesta	
  pe3ta	
  faula	
  que	
  penso	
  que	
  dona	
  una	
  lliçó	
  sobre	
  la	
  vida,	
  tot	
  i	
  que	
  no	
  pretén	
  
moralitzar,	
  sinó	
  permetre	
  que	
  el	
  nen	
  pugui	
  trobar	
  el	
  seu	
  propi	
  mon	
  i	
  oferir	
  una	
  pròpia	
  alterna3va.	
  
LA	
  CUCA	
  COLORAINA	
  
ì  AUTOR:	
  M.Antònia	
  Molera	
  i	
  Gemma	
  Rosell	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Francesc	
  Rovira	
  
ì  EDITORIAL:	
  AMALGAMA	
  edicions,	
  març	
  del	
  2004	
  
ì  COL·∙LECCIÓ:	
  Picamill	
  
ì  Era	
  una	
  cuca	
  que	
  sempre	
  estava	
  contenta,	
  i	
  el	
  seu	
  cos	
  era	
  ple	
  de	
  colors.	
  Mica	
  en	
  mica	
  es	
  va	
  anar	
  
tornant	
   malhumorada	
   i	
   va	
   anar	
   perdent	
   els	
   seus	
   colors,	
   fins	
   a	
   tornar-­‐se	
   grisa.	
   Un	
   dia	
   caminant	
   va	
  
trobar	
  un	
  lloc	
  tot	
  ple	
  de	
  colors	
  iva	
  pensar	
  tant	
  de	
  bo	
  tornés	
  a	
  tenir	
  colors.	
  La	
  Llumeta,	
  una	
  pe3ta	
  cuca	
  
de	
  llum	
  que	
  vivia	
  amb	
  ella,	
  la	
  va	
  ajudar	
  a	
  recuperar	
  els	
  colors	
  amb	
  la	
  seva	
  caixa	
  dels	
  desitjos,	
  però	
  tot	
  
el	
  món	
  es	
  va	
  tornar	
  gris	
  i	
  negre	
  i	
  ella	
  no	
  ho	
  volia	
  això.	
  Va	
  tornar	
  a	
  demanar	
  ajuda	
  a	
  la	
  Llumeta,	
  i	
  va	
  
desitjar	
   que	
   tot	
   tornés	
   a	
   tenir	
   color	
   com	
   abans,	
   i	
   així	
   va	
   succeir,	
   per	
   això	
   des	
   d’aquell	
   moment	
  
s’anomena	
  la	
  cuca	
  coloraina.	
  
ì  Aquest	
  conte	
  ens	
  mostra	
  que	
  els	
  canvis	
  en	
  la	
  nostra	
  ac3tud	
  porten	
  a	
  canvis	
  jsics	
  que	
  desprès	
  no	
  ens	
  
agraden,	
  i	
  dels	
  quals	
  en	
  podem	
  penedir	
  més	
  tard.	
  Cal	
  veure	
  que	
  això	
  és	
  un	
  conte	
  i	
  que	
  tot	
  es	
  fic3ci,	
  
perquè	
  a	
  la	
  vida	
  real	
  no	
  hi	
  ha	
  cap	
  capsa	
  dels	
  desitjos	
  que	
  arregli	
  allò	
  que	
  no	
  ens	
  agrada.	
  
EL	
  ZAPATERO	
  Y	
  LOS	
  DUENDES	
  
ì  AUTOR:	
  Eva	
  Mejuto	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Elia	
  Manero	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kalandraka,	
  2004	
  
ì  COL·∙LECCIÓ:	
  Llibes	
  per	
  a	
  somiar.	
  
ì  Narra	
  la	
  història	
  d’un	
  sabater	
  i	
  la	
  seva	
  muller,	
  que	
  gairebé	
  no	
  tenien	
  diners	
  per	
  menjar,	
  però	
  havien	
  de	
  
mantenir	
  el	
  negoci.	
  Una	
  nit	
  el	
  sabater	
  és	
  va	
  ferir	
  i	
  no	
  va	
  poder	
  fer	
  les	
  sabates,	
  però	
  a	
  l’endemà	
  les	
  
sabates	
   estaven	
   fetes	
   i	
   de	
   molt	
   bona	
   manera.	
   La	
   nit	
   següent	
   és	
   va	
   repe3r	
   el	
   mateix	
   succés,	
   però	
  
aquest	
  cop	
  hi	
  van	
  aparèixer	
  dos	
  parells	
  de	
  sabates.	
  El	
  sabater	
  i	
  la	
  seva	
  dona	
  no	
  podien	
  creure-­‐s’ho,	
  així	
  
que	
  a	
  la	
  tercera	
  nit	
  es	
  van	
  amagar	
  i	
  van	
  mirar	
  que	
  passava.	
  Van	
  veure	
  com	
  dos	
  follets	
  molt	
  menuts	
  i	
  
despullats	
  van	
  sor3r	
  d’un	
  forat	
  de	
  la	
  paret.	
  Com	
  agraïment,	
  el	
  matrimoni	
  els	
  hi	
  va	
  fer	
  unes	
  peces	
  de	
  
roba,	
  però	
  els	
  follets	
  en	
  veure	
  la	
  roba	
  se	
  la	
  van	
  posar	
  i	
  no	
  van	
  aparèixer	
  mai	
  més.	
  
ì  Un	
  clàssic	
  que	
  mostra	
  solidaritat	
  i	
  ajuda	
  per	
  aquells	
  que	
  ho	
  necessiten,	
  i	
  també	
  agraïment	
  pels	
  ajuts	
  
oferts.	
  
L’ESCOMBRA	
  DE	
  LA	
  BRUIXA	
  
ì  TÍTOL	
  ORIGINAL:	
  L’escombra	
  de	
  la	
  bruixa	
  
ì  AUTOR	
  I	
  TRADUCTOR:	
  Mercè	
  Company	
  i	
  Gonzàlez	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Agus_	
  Asensio	
  i	
  Saurí,	
  1990	
  
ì  EDITORIAL:	
  Edicions	
  SM,	
  setembre	
  1990,	
  novembre	
  1990	
  i	
  octubre	
  1991	
  
ì  La	
  Nana	
  Bunilda	
  és	
  una	
  bisbís	
  que	
  fa	
  desaparèixer	
  els	
  malsons	
  dels	
  nens.	
  Quant	
  va	
  començar	
  portava	
  
caminant	
  tots	
  els	
  paquets,	
  però	
  cada	
  vegada	
  en	
  tenia	
  més	
  i	
  no	
  podia	
  portar-­‐los.	
  Va	
  demanar	
  ajuda	
  al	
  
mussol	
  i	
  al	
  llop,	
  però	
  cap	
  dels	
  dos	
  va	
  poder	
  aguantar	
  tot	
  el	
  que	
  feia	
  la	
  bruixa.	
  Així	
  que	
  la	
  bisbís	
  va	
  
decidir	
  crear	
  una	
  escombra,	
  i	
  li	
  va	
  canviar	
  a	
  una	
  bruixa	
  dolenta	
  perquè	
  deien	
  que	
  les	
  escombres	
  de	
  les	
  
bruixes	
  dolentes	
  volaven	
  més	
  ràpid.	
  Així	
  doncs,	
  la	
  Bunilda	
  va	
  retallar	
  l’escombra,	
  li	
  va	
  lligar	
  el	
  sac	
  i	
  li	
  va	
  
posar	
  un	
  embut.	
  De	
  tal	
  manera	
  que	
  la	
  Bunilda	
  va	
  aconseguir	
  que	
  la	
  bruixa	
  dolenta	
  no	
  fes	
  més	
  mal	
  als	
  
altres	
  i	
  ella	
  va	
  poder	
  arribar	
  a	
  temps	
  a	
  tots	
  els	
  llocs.	
  
ì  Un	
   gran	
   conte	
   amb	
   grans	
   il·∙lustracions,	
   des3nat	
   a	
   un	
   públic	
   més	
   aviat	
   de	
   primària.	
   Ensenya	
   que	
  
aquells	
  que	
  són	
  bons	
  sempre	
  tenen	
  un	
  recompensa,	
  però	
  aquells	
  que	
  són	
  dolents	
  tenen	
  un	
  càs3g.	
  
GATO	
  GUILLE	
  Y	
  LOS	
  MONSTRUOS	
  
ì  AUTOR:	
  Rocío	
  Mar_nez	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Rocío	
  Mar_nez	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kalandraka,	
  maig	
  del	
  2002	
  
ì  COL·∙LECCIÓ:	
  Llibres	
  per	
  a	
  somiar.	
  
ì  El	
  Gat	
  Guille	
  és	
  un	
  gat	
  molt	
  poruc	
  que	
  escolta	
  sorolls	
  estranys	
  a	
  casa	
  seva,	
  i	
  va	
  corrents	
  
d’una	
  habitació	
  a	
  una	
  altra	
  buscant	
  a	
  la	
  seva	
  mare,	
  fins	
  que	
  arriba	
  un	
  moment	
  que	
  fins	
  i	
  
tot	
  la	
  seva	
  mare	
  també	
  està	
  atordida.	
  Però	
  aleshores	
  és	
  el	
  Gat	
  Guille	
  qui	
  explica	
  el	
  perquè	
  
dels	
  sorolls	
  a	
  la	
  seva	
  mare.	
  
ì  Aquest	
  conte	
  mostra	
  una	
  situació	
  de	
  la	
  vida	
  quo3diana	
  d’un	
  nen	
  qualsevol,	
  	
  que	
  quan	
  és	
  
pe3t	
  cada	
  soroll	
  que	
  escolta	
  és	
  com	
  si	
  hi	
  hagués	
  un	
  monstre.	
  Però,	
  finalment	
  ensenya	
  que	
  
són	
  situacions	
  habituals	
  de	
  la	
  vida,	
  objectes	
  que	
  hi	
  ha	
  a	
  casa	
  dels	
  quals	
  no	
  s’ha	
  de	
  témer.	
  
EL	
  CANT	
  DE	
  LES	
  BALENES	
  
ì  TÍTOL	
  ORIGINAL:	
  The	
  wales	
  song	
  
ì  AUTOR:	
  Dyan	
  Sheldon,1993	
  
ì  TRADUCTOR:	
  Mercè	
  Escardó	
  i	
  Bas	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Gary	
  Blythe	
  
ì  EDITORIAL:	
  Kókinos,	
  1999	
  
ì  Aquesta	
  obra	
  va	
  guanyar	
  la	
  medalla	
  de	
  Kate	
  Greenaway.	
  
ì  L’àvia	
  de	
  la	
  Lili	
  conta	
  una	
  història	
  a	
  la	
  seva	
  neta	
  sobre	
  les	
  balenes,	
  que	
  minuts	
  desprès	
  l’avi	
  interromp	
  dient	
  que	
  son	
  
bes3eses.	
   Tot	
   i	
   així	
   la	
   Lili,	
   creia	
   lo	
   que	
   li	
   havia	
   explicat	
   la	
   seva	
   àvia,	
   i	
   mentre	
   dormia	
   va	
   somiar	
   amb	
   les	
   balenes.	
  
L’endemà	
  tota	
  decidida	
  va	
  baixar	
  a	
  l’oceà	
  i	
  va	
  seguir	
  el	
  procés	
  que	
  la	
  seva	
  àvia	
  li	
  havia	
  explicat.	
  Finalment,	
  un	
  cop	
  a	
  
l’habitació	
  la	
  Lili	
  va	
  veure	
  molts	
  llum	
  a	
  la	
  finestra	
  i	
  va	
  baixar	
  corrents	
  cap	
  al	
  mar,	
  no	
  sabia	
  si	
  era	
  un	
  somni,	
  però	
  la	
  Lili	
  
va	
  sen3r	
  des	
  de	
  ben	
  lluny	
  el	
  murmuri	
  del	
  vent	
  i	
  com	
  les	
  balenes	
  cridaven	
  el	
  seu	
  nom.	
  
ì  Una	
  gran	
  conte	
  fic3ci,	
  que	
  fa	
  volar	
  la	
  imaginació	
  de	
  qualsevol,	
  ja	
  sigui	
  pe3t	
  o	
  gran.	
  Ens	
  ensenya	
  que	
  deixar	
  volar	
  la	
  
imaginació	
  i	
  creure	
  en	
  coses	
  que	
  no	
  son	
  reals	
  també	
  és	
  bo,	
  ja	
  que	
  ens	
  pot	
  fer	
  crear	
  situacions	
  en	
  les	
  quals	
  pensem	
  
més	
  tard	
  	
  si	
  allò	
  ha	
  succeït	
  de	
  veritat	
  o	
  no.	
  
INÉS	
  DEL	
  REVÉS	
  
ì  TÍTOL	
  ORIGINAL:	
  Contrary	
  Mary	
  
ì  AUTOR:	
  Anita	
  Jeram,	
  1995	
  
ì  TRADUCTOR:	
  Esther	
  Rubio	
  
ì  IL·∙LUSTRADOR:	
  Anita	
  Jerams,	
  1995	
  
ì  EDITORIAL:	
  Walker	
  Books	
  Lds	
  i	
  Kókinos	
  al	
  1996,	
  1997,	
  1998,	
  1999,	
  2003	
  i	
  2004.	
  
ì  Inés	
  és	
  una	
  rateta	
  que	
  un	
  dia	
  es	
  desperta	
  i	
  decideix	
  fer-­‐ho	
  tot	
  al	
  revés,	
  des	
  de	
  
l’esmorzar	
  fins	
  a	
  l’hora	
  de	
  dormi,	
  fins	
  que	
  la	
  seva	
  mare	
  decideix	
  fer-­‐ho	
  també	
  al	
  
revés.	
  
ì  Una	
  rateta	
  entremaliada	
  que	
  representa	
  l’ac3tud	
  de	
  qualsevol	
  nen.	
  Tots	
  poden	
  
tenir	
  un	
  dia	
  en	
  el	
  que	
  volen	
  fer	
  les	
  coses	
  del	
  revés,	
  i	
  per	
  això	
  els	
  pares	
  no	
  s’han	
  
de	
  desesperar,	
  sinó	
  al	
  inrevés	
  comportar-­‐se	
  com	
  ells	
  perquè	
  pugin	
  sen3r	
  per	
  ells	
  
mateixos	
  si	
  allò	
  esta	
  ben	
  fet	
  o	
  no.	
  
1 de 11

Recomendados

Lectures Primària i ESO por
Lectures Primària i ESOLectures Primària i ESO
Lectures Primària i ESORedaccions
1K visualizações26 slides
Lectures recomanades per a ed. infantil, primària i eso por
Lectures recomanades per a ed. infantil, primària i esoLectures recomanades per a ed. infantil, primària i eso
Lectures recomanades per a ed. infantil, primària i esoRedaccions
4.9K visualizações30 slides
NOVETATS INFANTS PRIMAVERA por
NOVETATS INFANTS PRIMAVERANOVETATS INFANTS PRIMAVERA
NOVETATS INFANTS PRIMAVERABiblioteca Almenar
806 visualizações65 slides
Contes finalistes. per categories por
Contes finalistes. per categoriesContes finalistes. per categories
Contes finalistes. per categoriesalsinafont
537 visualizações5 slides
Recomanacions tardor2017 biblioteca por
Recomanacions tardor2017 bibliotecaRecomanacions tardor2017 biblioteca
Recomanacions tardor2017 bibliotecalluís nater
565 visualizações8 slides
P5 contacontes por
P5 contacontesP5 contacontes
P5 contacontesprofes folchitorres
169 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lectures 2019 por
Lectures 2019Lectures 2019
Lectures 2019Redaccions
396 visualizações14 slides
3er cicle mitja contacontes por
3er cicle mitja contacontes3er cicle mitja contacontes
3er cicle mitja contacontesprofes folchitorres
86 visualizações23 slides
Guia18 por
Guia18Guia18
Guia18eisandac
549 visualizações2 slides
Construïm una biblioteca escolar por
Construïm una biblioteca escolarConstruïm una biblioteca escolar
Construïm una biblioteca escolarMarina SC
392 visualizações48 slides
Selecció llibres nadal por
Selecció llibres nadalSelecció llibres nadal
Selecció llibres nadalEscola Misericòrdia
895 visualizações17 slides
Bibliografia hiver 2016 por
Bibliografia hiver 2016Bibliografia hiver 2016
Bibliografia hiver 2016Biblioteca Almenar
746 visualizações26 slides

Mais procurados(20)

Lectures 2019 por Redaccions
Lectures 2019Lectures 2019
Lectures 2019
Redaccions396 visualizações
3er cicle mitja contacontes por profes folchitorres
3er cicle mitja contacontes3er cicle mitja contacontes
3er cicle mitja contacontes
profes folchitorres86 visualizações
Guia18 por eisandac
Guia18Guia18
Guia18
eisandac549 visualizações
Construïm una biblioteca escolar por Marina SC
Construïm una biblioteca escolarConstruïm una biblioteca escolar
Construïm una biblioteca escolar
Marina SC392 visualizações
Bibliografia hiver 2016 por Biblioteca Almenar
Bibliografia hiver 2016Bibliografia hiver 2016
Bibliografia hiver 2016
Biblioteca Almenar746 visualizações
Recomanacions estiu2017 biblioteca por lluís nater
Recomanacions estiu2017 bibliotecaRecomanacions estiu2017 biblioteca
Recomanacions estiu2017 biblioteca
lluís nater1.6K visualizações
Lectures per a P3, P4, P5 por Redaccions
Lectures per a P3, P4, P5Lectures per a P3, P4, P5
Lectures per a P3, P4, P5
Redaccions1K visualizações
Ml ibbycat guia_recomanacions_hivern2021 por Biblioteca Almenar
Ml ibbycat guia_recomanacions_hivern2021Ml ibbycat guia_recomanacions_hivern2021
Ml ibbycat guia_recomanacions_hivern2021
Biblioteca Almenar499 visualizações
Bibliografia Nadal 2013 amb imatges por Biblioteca Almenar
Bibliografia Nadal 2013 amb imatgesBibliografia Nadal 2013 amb imatges
Bibliografia Nadal 2013 amb imatges
Biblioteca Almenar699 visualizações
Bibliografia juny 2013 por Biblioteca Almenar
Bibliografia juny 2013 Bibliografia juny 2013
Bibliografia juny 2013
Biblioteca Almenar628 visualizações
Bibliografia Nadal 2017 por Biblioteca Almenar
Bibliografia Nadal 2017Bibliografia Nadal 2017
Bibliografia Nadal 2017
Biblioteca Almenar413 visualizações
Recomanacions saltamartí por elenatorren
Recomanacions saltamartíRecomanacions saltamartí
Recomanacions saltamartí
elenatorren953 visualizações
Recomanacions estiu2016 biblioteca por lluís nater
Recomanacions estiu2016 bibliotecaRecomanacions estiu2016 biblioteca
Recomanacions estiu2016 biblioteca
lluís nater2.2K visualizações
Lectures de-nadal-2014 por elenatorren
Lectures de-nadal-2014Lectures de-nadal-2014
Lectures de-nadal-2014
elenatorren672 visualizações
Recomanacions de la Biblioteca. Estiu por Pere Vergés
Recomanacions de la Biblioteca. EstiuRecomanacions de la Biblioteca. Estiu
Recomanacions de la Biblioteca. Estiu
Pere Vergés1.9K visualizações
Lectures recomanades - Estiu 2021 por comunicaciogpv
Lectures recomanades - Estiu 2021Lectures recomanades - Estiu 2021
Lectures recomanades - Estiu 2021
comunicaciogpv903 visualizações
Guia24 por eisandac
Guia24Guia24
Guia24
eisandac2.3K visualizações
1er cicle inicial contacontes por profes folchitorres
1er cicle inicial contacontes1er cicle inicial contacontes
1er cicle inicial contacontes
profes folchitorres210 visualizações

Destaque

La biblioteca En Educación Infantil por
La biblioteca En Educación InfantilLa biblioteca En Educación Infantil
La biblioteca En Educación InfantilMª José Rey
1.4K visualizações1 slide
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri) por
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)JOSUNE GONZALEZ ARGOMANIZ
2.3K visualizações17 slides
Leemos en pareja por
Leemos en parejaLeemos en pareja
Leemos en parejaabestipolitak
833 visualizações13 slides
Les aventures del món disney por
Les aventures del món disneyLes aventures del món disney
Les aventures del món disneyCristian López Jaume
694 visualizações53 slides
Visita a la biblioteca pública municipal de Apartadó por
Visita a la biblioteca pública municipal de ApartadóVisita a la biblioteca pública municipal de Apartadó
Visita a la biblioteca pública municipal de ApartadóJUANH RESTREPO
666 visualizações18 slides
La biblioteca infantil por
La biblioteca infantilLa biblioteca infantil
La biblioteca infantilCristian López Jaume
915 visualizações15 slides

Destaque(19)

La biblioteca En Educación Infantil por Mª José Rey
La biblioteca En Educación InfantilLa biblioteca En Educación Infantil
La biblioteca En Educación Infantil
Mª José Rey1.4K visualizações
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri) por JOSUNE GONZALEZ ARGOMANIZ
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)
Bikoteka irakurtzen/Leyendo en parejas (Gainzuri)
JOSUNE GONZALEZ ARGOMANIZ2.3K visualizações
Leemos en pareja por abestipolitak
Leemos en parejaLeemos en pareja
Leemos en pareja
abestipolitak833 visualizações
Les aventures del món disney por Cristian López Jaume
Les aventures del món disneyLes aventures del món disney
Les aventures del món disney
Cristian López Jaume694 visualizações
Visita a la biblioteca pública municipal de Apartadó por JUANH RESTREPO
Visita a la biblioteca pública municipal de ApartadóVisita a la biblioteca pública municipal de Apartadó
Visita a la biblioteca pública municipal de Apartadó
JUANH RESTREPO666 visualizações
Haurren munduko hizkera por goienetxekoa
Haurren munduko hizkeraHaurren munduko hizkera
Haurren munduko hizkera
goienetxekoa2.3K visualizações
Actividades biblioteca final por Isabel Serrano Castro
Actividades biblioteca finalActividades biblioteca final
Actividades biblioteca final
Isabel Serrano Castro422 visualizações
Leer en parejas familias por auroradolz
Leer en parejas familiasLeer en parejas familias
Leer en parejas familias
auroradolz3.8K visualizações
Sentitzeko ipuinak euskaratuak por abestipolitak
Sentitzeko ipuinak euskaratuakSentitzeko ipuinak euskaratuak
Sentitzeko ipuinak euskaratuak
abestipolitak6.2K visualizações
Koloretako piztia por euskera1
Koloretako piztiaKoloretako piztia
Koloretako piztia
euskera1995 visualizações
La importancia de la lectura en la educación preescolar.docx por besos3006
La importancia de la lectura en la educación preescolar.docxLa importancia de la lectura en la educación preescolar.docx
La importancia de la lectura en la educación preescolar.docx
besos300660.2K visualizações
Hitz kateatuak: Haur Hezkuntza por Asier Romero Andonegi
Hitz kateatuak: Haur HezkuntzaHitz kateatuak: Haur Hezkuntza
Hitz kateatuak: Haur Hezkuntza
Asier Romero Andonegi2.2K visualizações
Favoreciendo el gusto por la lectura en preescolar. por Ana Rosa Mariscal
Favoreciendo el gusto por la lectura en preescolar.Favoreciendo el gusto por la lectura en preescolar.
Favoreciendo el gusto por la lectura en preescolar.
Ana Rosa Mariscal41.8K visualizações
Koadernoa emozioena por Kristina Gago
Koadernoa emozioenaKoadernoa emozioena
Koadernoa emozioena
Kristina Gago5.4K visualizações
Pintxo ipuina por Kristina Gago
Pintxo ipuinaPintxo ipuina
Pintxo ipuina
Kristina Gago17.7K visualizações
PROYECTO ANIMACIÓN A LA LECTURA EDUCACIÓN INFANTIL. POWER POINT por Milagros Bolaños Ramos
PROYECTO ANIMACIÓN A LA LECTURA EDUCACIÓN INFANTIL. POWER POINTPROYECTO ANIMACIÓN A LA LECTURA EDUCACIÓN INFANTIL. POWER POINT
PROYECTO ANIMACIÓN A LA LECTURA EDUCACIÓN INFANTIL. POWER POINT
Milagros Bolaños Ramos69K visualizações
Actividades de animación a la lectura por Paloma Valdivia
Actividades de animación a la lecturaActividades de animación a la lectura
Actividades de animación a la lectura
Paloma Valdivia439.3K visualizações

Similar a Biblioteca de aula para Educación Infantil

Guia17 por
Guia17Guia17
Guia17eisandac
564 visualizações2 slides
P4 contacontes por
P4 contacontesP4 contacontes
P4 contacontesprofes folchitorres
213 visualizações27 slides
Recomanacions de contes ei 3 por
Recomanacions de contes ei 3Recomanacions de contes ei 3
Recomanacions de contes ei 3escoladamiamateu
86 visualizações6 slides
El garbell 6 por
El garbell 6El garbell 6
El garbell 6pinetons
1.3K visualizações53 slides
Bibliotardes 2019 por
Bibliotardes 2019Bibliotardes 2019
Bibliotardes 2019profes folchitorres
224 visualizações30 slides
Ronda de llibres 18-19 por
Ronda de llibres 18-19Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19escolanovacervello
622 visualizações12 slides

Similar a Biblioteca de aula para Educación Infantil(20)

Guia17 por eisandac
Guia17Guia17
Guia17
eisandac564 visualizações
Recomanacions de contes ei 3 por escoladamiamateu
Recomanacions de contes ei 3Recomanacions de contes ei 3
Recomanacions de contes ei 3
escoladamiamateu86 visualizações
El garbell 6 por pinetons
El garbell 6El garbell 6
El garbell 6
pinetons1.3K visualizações
Ronda de llibres 18-19 por escolanovacervello
Ronda de llibres 18-19Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19
escolanovacervello622 visualizações
2on cicle inicial contacontes por profes folchitorres
2on cicle inicial contacontes2on cicle inicial contacontes
2on cicle inicial contacontes
profes folchitorres175 visualizações
Recomanacions llibres ci por escoladamiamateu
Recomanacions llibres ciRecomanacions llibres ci
Recomanacions llibres ci
escoladamiamateu82 visualizações
Guia20 por eisandac
Guia20Guia20
Guia20
eisandac828 visualizações
Llbres recomanats nadal 2015 por tavilam
Llbres recomanats nadal 2015 Llbres recomanats nadal 2015
Llbres recomanats nadal 2015
tavilam640 visualizações
Guia 32 por eisandac
Guia 32Guia 32
Guia 32
eisandac3.1K visualizações
6e cicle superior contacontes por profes folchitorres
6e cicle superior contacontes6e cicle superior contacontes
6e cicle superior contacontes
profes folchitorres104 visualizações
Guia22 por eisandac
Guia22Guia22
Guia22
eisandac568 visualizações
Recomanacions de Nadal 2015 por Teresa Farré Bori
Recomanacions de Nadal 2015Recomanacions de Nadal 2015
Recomanacions de Nadal 2015
Teresa Farré Bori731 visualizações

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 visualizações98 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 visualizações22 slides

Último(8)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 10 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA133 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações

Biblioteca de aula para Educación Infantil

 • 1. ì  Biblioteca  de  aula  para  Educación   Infantil   Selección  de  varios  libros  para  esta  etapa  educa3va.   Laura  Colomo  Rodriguez  
 • 2. ¿DÓNDE  PERDIÓ  LUNA  LA  RISA?   ì  TÍTOL  ORIGINAL:  ¿Onde  perdeu  Lúa  a  risa?     ì  AUTOR  I  TRADUCTOR:  Miriam  Sánchez  Moreira,  2001.   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Federico  Fernández  Alonso,  2001.   ì  EDITORIAL:  Kalandraka,  2001   ì  COL·∙LECCIÓ:  Llibres  per  a  somiar.   ì  LLENGUA  ORIGINAL:  Gallec   ì  Aquest  conte  narra  la  història  de  Luna,  una  noia  que  no  tenia  riure,  no  el  trobava  a  cap  lloc.  Aleshores  el  seu  germà  va  dir  que   ell  s’encarregaria  de  trobar  el  riure  de  la  seva  germana,  i  així  ho  va  fer.  Va  preguntar  a  tots  els  animalets  del  bosc  si  l’havien   vista,  però  cap  d’ells  ho  havia  fet,  fins  que  va  arribar  al  mussol,  el  qual  li  va  donar  una  ploma,  i  li  va  dir  que  amb  això  la  faria   riure.  Finalment,  la  nena  gracies  a  les  pessigolles  que  li  feia  la  ploma  va  aconseguir  riure,  però  no  va  ser  la  única,  perquè  el   mussol  també  va  fer  riure  a  la  lluna   ì  És  un  conte  que  ens  ensenya  que  no  hem  de  desesperar-­‐nos  davant  de  les  dificultats,  perquè  sempre  hi  haurà  algú  disposat  a   ajudar-­‐nos  quan  més  ho  necessitem,  i  si  és  convenient  aquesta  persona  mourà  cel  i  terra  per  ajudar-­‐nos  a  sen3r  millor.    A  més     a  més    és  un  llibre  amb  unes  grans  il·∙lustracions  que  faciliten  la  comprensió  d’aquest,  tot  i  que  no  té  molta  lletra.  
 • 3. DE  VERDAD  QUE  NO  PODÍA   ì  AUTOR:  Gabriela  Keselman   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Noemí  Villamuza   ì  EDITORIAL:  Kókinos,  2001   ì  L’autora  el  dedica  a  Marcelo  G.K.  i  als  seus  pares  N.V.  Aquest  llibre  va  guanyar  el  2n  premi   nacional  d’il·∙lustració  l’any  2002.   ì  Marc  era  un  nen  que  volia  dormir,  de  veritat  que  volia,  però  no  de  veritat  que  no  podia.  La   seva  mare  provava  de  totes  les  maneres  possibles  per  a  que  el  nen  s’adormís,  però  no  hi   havia  manera.  Fins  que  al  final  aconsegueix  adormir-­‐se.   ì  Aquest  conte  ens  mostra  una  situació  que  és  dóna  en  moltes  famílies  avui  en  dia,  un  nen   amb  dificultats  per  a  dormir.    Pretén  ensenyar  tant  a  pares  com  a  nens,  que  l’únic  que  pot   controlar  les  pors  és  el  propi  nen,  és  ell  qui  ha  de  ser  autosuficient  per  no  caure  en  la  seva   pròpia  trampa  de  la  imaginació.  
 • 4. EL  PUNT   ì  TÍTOL  ORIGINAL:  The  dot   ì  AUTOR:  Peter  H.Reynolds   ì  TRADUCTOR:  Muntsa  Fernádez   ì  EDITORIAL:  Walker  Books  Ltd,  2003  i  Cercle  de  Lectors.   ì  L’autor  el  dedica  al  senyor  Matson,  el  seu  professor  de  “mates”  de  setè,  que  el  va  encoratjar  a  trobar  el  seu  propi   “punt”.   ì  Laia  és  una  nena  que  no  sap  dibuixar,  però  la  seva  mestra  li  fa  veure  que  això  no  és  cert  fent-­‐li  pintar  el  primer  que  l’hi   sor_s.   Laia   va   fer   un   punt,   el   va   signar   i   l’endemà   se’l   va   trobar   emmarcat   a   l’aula.   Des   d’aquell   moment   la   Laia   comença   a   pintar   punts   de   diferents   maneres,   fins   que   l’escola   fa   una   exposició   que   té   molt   d’èxit.   Amb   això   la   professora  li  vol  fer  veure  que  tothom  té  una  manera  d’expressar-­‐se,  i  un  punt  de  crea3vitat.  Finalment,  la  Laia  coneix   a  un  noi  que  tampoc  sap  dibuixar,  i  ella  l’incita  per  a  que  segueixi  el  mateix  procediment  que  ella  havia  seguit.   ì  Un  llibre  amb  poc  argument,  però  mostra  que  mai  hem  de  dir  “no  ho  se  fer”,  ja  que  això  no  és  cert.  Millor  o    pitjor   aprenem  a  fer  les  coses,  tot  s’ha  d’intentar  perquè  mai  saps  si  aquesta  acció  et  pot  portar  el  teu  propi  èxit.  
 • 5. FREDERICK   ì  AUTOR:  Leo  Lionni,1963   ì  TRADUCTOR:  Xosé  M.  González  “Oli”,  al  2005   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Leo  Lionni,1963   ì  EDITORIAL:  Kalandraka   ì  COL·∙LECCIÓ:  Llibres  per  a  somiar   ì  Una  família  de  ratolins  vivien  a  prop  d’un  mur  que  hi  havia  al  llarg  d’un  prat.  Durant  l’hivern  recollien   totes  les  nous,  la  palla,  el  panís  i  el  blat  de  moro  que  podien,  tots  menys  el  Frederick  que  deia  que   recollia   rajos   de   sol,   colors   i   coses   que   explicar.   Els   dies   d’hivern   anaven   passant   fins   que   és   van   quedar  sense  menjar,  i  el  Frederick  va  fer-­‐los-­‐hi  tancar  els  ulls  a  tot  i  els  va  fer  imaginar  el  calor  del  sol,   els  colors  del  prat,  i  finalment,  els  va  recitar  un  poema  perquè  no  tenien  coses  que  contar.  Així  mateix   va  ser  com  tots  els  ratolins  se’n  van  adonar  que  el  Frederick  era  una  poeta.   ì  Lionni  composa  aquesta  pe3ta  faula  que  penso  que  dona  una  lliçó  sobre  la  vida,  tot  i  que  no  pretén   moralitzar,  sinó  permetre  que  el  nen  pugui  trobar  el  seu  propi  mon  i  oferir  una  pròpia  alterna3va.  
 • 6. LA  CUCA  COLORAINA   ì  AUTOR:  M.Antònia  Molera  i  Gemma  Rosell   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Francesc  Rovira   ì  EDITORIAL:  AMALGAMA  edicions,  març  del  2004   ì  COL·∙LECCIÓ:  Picamill   ì  Era  una  cuca  que  sempre  estava  contenta,  i  el  seu  cos  era  ple  de  colors.  Mica  en  mica  es  va  anar   tornant   malhumorada   i   va   anar   perdent   els   seus   colors,   fins   a   tornar-­‐se   grisa.   Un   dia   caminant   va   trobar  un  lloc  tot  ple  de  colors  iva  pensar  tant  de  bo  tornés  a  tenir  colors.  La  Llumeta,  una  pe3ta  cuca   de  llum  que  vivia  amb  ella,  la  va  ajudar  a  recuperar  els  colors  amb  la  seva  caixa  dels  desitjos,  però  tot   el  món  es  va  tornar  gris  i  negre  i  ella  no  ho  volia  això.  Va  tornar  a  demanar  ajuda  a  la  Llumeta,  i  va   desitjar   que   tot   tornés   a   tenir   color   com   abans,   i   així   va   succeir,   per   això   des   d’aquell   moment   s’anomena  la  cuca  coloraina.   ì  Aquest  conte  ens  mostra  que  els  canvis  en  la  nostra  ac3tud  porten  a  canvis  jsics  que  desprès  no  ens   agraden,  i  dels  quals  en  podem  penedir  més  tard.  Cal  veure  que  això  és  un  conte  i  que  tot  es  fic3ci,   perquè  a  la  vida  real  no  hi  ha  cap  capsa  dels  desitjos  que  arregli  allò  que  no  ens  agrada.  
 • 7. EL  ZAPATERO  Y  LOS  DUENDES   ì  AUTOR:  Eva  Mejuto   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Elia  Manero   ì  EDITORIAL:  Kalandraka,  2004   ì  COL·∙LECCIÓ:  Llibes  per  a  somiar.   ì  Narra  la  història  d’un  sabater  i  la  seva  muller,  que  gairebé  no  tenien  diners  per  menjar,  però  havien  de   mantenir  el  negoci.  Una  nit  el  sabater  és  va  ferir  i  no  va  poder  fer  les  sabates,  però  a  l’endemà  les   sabates   estaven   fetes   i   de   molt   bona   manera.   La   nit   següent   és   va   repe3r   el   mateix   succés,   però   aquest  cop  hi  van  aparèixer  dos  parells  de  sabates.  El  sabater  i  la  seva  dona  no  podien  creure-­‐s’ho,  així   que  a  la  tercera  nit  es  van  amagar  i  van  mirar  que  passava.  Van  veure  com  dos  follets  molt  menuts  i   despullats  van  sor3r  d’un  forat  de  la  paret.  Com  agraïment,  el  matrimoni  els  hi  va  fer  unes  peces  de   roba,  però  els  follets  en  veure  la  roba  se  la  van  posar  i  no  van  aparèixer  mai  més.   ì  Un  clàssic  que  mostra  solidaritat  i  ajuda  per  aquells  que  ho  necessiten,  i  també  agraïment  pels  ajuts   oferts.  
 • 8. L’ESCOMBRA  DE  LA  BRUIXA   ì  TÍTOL  ORIGINAL:  L’escombra  de  la  bruixa   ì  AUTOR  I  TRADUCTOR:  Mercè  Company  i  Gonzàlez   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Agus_  Asensio  i  Saurí,  1990   ì  EDITORIAL:  Edicions  SM,  setembre  1990,  novembre  1990  i  octubre  1991   ì  La  Nana  Bunilda  és  una  bisbís  que  fa  desaparèixer  els  malsons  dels  nens.  Quant  va  començar  portava   caminant  tots  els  paquets,  però  cada  vegada  en  tenia  més  i  no  podia  portar-­‐los.  Va  demanar  ajuda  al   mussol  i  al  llop,  però  cap  dels  dos  va  poder  aguantar  tot  el  que  feia  la  bruixa.  Així  que  la  bisbís  va   decidir  crear  una  escombra,  i  li  va  canviar  a  una  bruixa  dolenta  perquè  deien  que  les  escombres  de  les   bruixes  dolentes  volaven  més  ràpid.  Així  doncs,  la  Bunilda  va  retallar  l’escombra,  li  va  lligar  el  sac  i  li  va   posar  un  embut.  De  tal  manera  que  la  Bunilda  va  aconseguir  que  la  bruixa  dolenta  no  fes  més  mal  als   altres  i  ella  va  poder  arribar  a  temps  a  tots  els  llocs.   ì  Un   gran   conte   amb   grans   il·∙lustracions,   des3nat   a   un   públic   més   aviat   de   primària.   Ensenya   que   aquells  que  són  bons  sempre  tenen  un  recompensa,  però  aquells  que  són  dolents  tenen  un  càs3g.  
 • 9. GATO  GUILLE  Y  LOS  MONSTRUOS   ì  AUTOR:  Rocío  Mar_nez   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Rocío  Mar_nez   ì  EDITORIAL:  Kalandraka,  maig  del  2002   ì  COL·∙LECCIÓ:  Llibres  per  a  somiar.   ì  El  Gat  Guille  és  un  gat  molt  poruc  que  escolta  sorolls  estranys  a  casa  seva,  i  va  corrents   d’una  habitació  a  una  altra  buscant  a  la  seva  mare,  fins  que  arriba  un  moment  que  fins  i   tot  la  seva  mare  també  està  atordida.  Però  aleshores  és  el  Gat  Guille  qui  explica  el  perquè   dels  sorolls  a  la  seva  mare.   ì  Aquest  conte  mostra  una  situació  de  la  vida  quo3diana  d’un  nen  qualsevol,    que  quan  és   pe3t  cada  soroll  que  escolta  és  com  si  hi  hagués  un  monstre.  Però,  finalment  ensenya  que   són  situacions  habituals  de  la  vida,  objectes  que  hi  ha  a  casa  dels  quals  no  s’ha  de  témer.  
 • 10. EL  CANT  DE  LES  BALENES   ì  TÍTOL  ORIGINAL:  The  wales  song   ì  AUTOR:  Dyan  Sheldon,1993   ì  TRADUCTOR:  Mercè  Escardó  i  Bas   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Gary  Blythe   ì  EDITORIAL:  Kókinos,  1999   ì  Aquesta  obra  va  guanyar  la  medalla  de  Kate  Greenaway.   ì  L’àvia  de  la  Lili  conta  una  història  a  la  seva  neta  sobre  les  balenes,  que  minuts  desprès  l’avi  interromp  dient  que  son   bes3eses.   Tot   i   així   la   Lili,   creia   lo   que   li   havia   explicat   la   seva   àvia,   i   mentre   dormia   va   somiar   amb   les   balenes.   L’endemà  tota  decidida  va  baixar  a  l’oceà  i  va  seguir  el  procés  que  la  seva  àvia  li  havia  explicat.  Finalment,  un  cop  a   l’habitació  la  Lili  va  veure  molts  llum  a  la  finestra  i  va  baixar  corrents  cap  al  mar,  no  sabia  si  era  un  somni,  però  la  Lili   va  sen3r  des  de  ben  lluny  el  murmuri  del  vent  i  com  les  balenes  cridaven  el  seu  nom.   ì  Una  gran  conte  fic3ci,  que  fa  volar  la  imaginació  de  qualsevol,  ja  sigui  pe3t  o  gran.  Ens  ensenya  que  deixar  volar  la   imaginació  i  creure  en  coses  que  no  son  reals  també  és  bo,  ja  que  ens  pot  fer  crear  situacions  en  les  quals  pensem   més  tard    si  allò  ha  succeït  de  veritat  o  no.  
 • 11. INÉS  DEL  REVÉS   ì  TÍTOL  ORIGINAL:  Contrary  Mary   ì  AUTOR:  Anita  Jeram,  1995   ì  TRADUCTOR:  Esther  Rubio   ì  IL·∙LUSTRADOR:  Anita  Jerams,  1995   ì  EDITORIAL:  Walker  Books  Lds  i  Kókinos  al  1996,  1997,  1998,  1999,  2003  i  2004.   ì  Inés  és  una  rateta  que  un  dia  es  desperta  i  decideix  fer-­‐ho  tot  al  revés,  des  de   l’esmorzar  fins  a  l’hora  de  dormi,  fins  que  la  seva  mare  decideix  fer-­‐ho  també  al   revés.   ì  Una  rateta  entremaliada  que  representa  l’ac3tud  de  qualsevol  nen.  Tots  poden   tenir  un  dia  en  el  que  volen  fer  les  coses  del  revés,  i  per  això  els  pares  no  s’han   de  desesperar,  sinó  al  inrevés  comportar-­‐se  com  ells  perquè  pugin  sen3r  per  ells   mateixos  si  allò  esta  ben  fet  o  no.