O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Näin tuotat vaikuttavaa verkkosisältöä -slidet

940 visualizações

Publicada em

Kati Keronen Differo Oy:stä kertoo Helmet verkkoon -hankekoulussa, miten tuottaa vaikuttava ja vakuuttava sisältö esim. verkkosivulle, blogiin, sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan.

 • Entre para ver os comentários

Näin tuotat vaikuttavaa verkkosisältöä -slidet

 1. 1. Näin tuotat vaikuttavaa verkkosisältöä 10.10.2013 Kati Keronen
 2. 2. Iltapäivän tavoite • Oppia vaikuttamaan kirjoitetun sisällön avulla eri verkkokanavissa. • Omaksua malli, jonka avulla voi kehittää omaa kirjoittamista ja arvioida muiden tuottamia sisältöjä • Tuottaa itse uusi teksti mallin avulla tai analysoida ja kehittää jotakin omaa tekstiä mallin avulla.
 3. 3. 94 % aktiivisista sisällön jakajista sanoo miettivänsä tarkkaan sitä, auttaako jaettu sisältö sen vastaanottajia. 68 % aktiivisista sisällön jakajista haluaa rakentaa omaa henkilöbrändiään jakamisen kautta eli esimerkiksi profiloitua asiantuntijana ja houkutella sitä kautta itselleen arvokkaita seuraajia. Miksi sisältöä jaetaan? New York Times: http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/
 4. 4. “ I miss the companionship and conversations on Facebook. I feel like I’m probably missing out on some things without the connection. “ “I enjoy getting comments that I sent great information and that my friends will forward it to their friends because it’s so helpful. It makes me feel valuable.” “I try to share only information that will reinforce the image I’d like to present: thoughtful, reasoned, kind, interested and passionate about certain things.” “[I share] to enrich the lives of those around me.” “Sharing information helps me do my job. I remember products and information sources better when I share them and am more likely to use them.” New York Times: http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/ Oman roolin ylläpitoa: Oman arvon nostoa: Työn tekemisen helpottumista: Suhteiden ylläpitoa: Henkilöbrändin rakentamista:
 5. 5. Pohdi & keskustele • Pohdi edellisen alustuksen pohjalta omaa käyttäytymistäsi verkkosisällön kuluttajana (s-posti, blogit, uutiskirjeet, Facebook jne.) • Mikä saa sinut lukemaan saamasi viestin? Listaa ylös 3 asiaa siinä järjestyksessä kuin mieleesi tulee. • Mikä saa sinut reagoimaan ”näkyvästi” (=kommentti, tykkäys, jako) saamaasi viestiin? Listaa ylös 3 asiaa siinä järjestyksessä kuin mieleesi tulee. • Vaihda pari sanaa vierustoverisi kanssa. • Keskustellaan lopuksi yhdessä.
 6. 6. Keskustelun purku
 7. 7. VAIKUTTAVAN JA VAKUUTTAVA SISÄLLÖN YHTEISPELI Avain onnistumiseen on
 8. 8. Mindset Ajattele verkkosisältöjen kuluttaminen toimintana: Skannailuna, valintoina, löytämisen ja oivaltamisen riemuna, valintojen varmuutena, helppoutena, selkeinä tienviittoina ja polkuina, jotka eivät johda umpikujaan vaan tarjoavat mielekkäitä uusia haaroja.
 9. 9. Muistathan tästä päivästä tämän osion Vaikuttava, vakuuttava ja aktivoiva sisältö muodostavat sisällön kuluttajan ohjaamisen ytimen. Ne ovat muodoltaan erilaisia, joten onkin hyvä tunnistaa seuraavat asiat: a)Erot tyylilajissa b)Eri sisältölajien sijoittelu suhteessa toisiinsa eri kanavissa c)Eri sisältölajien sijoittelu suhteessa toisiinsa ”yhden sisällön sisällä”
 10. 10. Vaikuta Vakuuta A) Sisältölajien ero ja tehtävä + = Sitouta Tulkinta, väittämä, kysymys tms. joka antaa syyn jatkaa eteenpäin. Lunasta vaikuttavan sisällön lupaus ja vahvistaa kuluttajan näkemystä konkreettisella miten-sisällöllä, auttaa sisällön kuluttajaa. Jatka tasalaatuisen sisällön tuottamista ja kahden edellisen liittoa: antaa teoin syyn seurata.
 11. 11. Sijoittelu suhteessa toisiinsa eri kanavissa Vaikuta Vakuuta+ = Sitouta Lyhyen elinkaaren kanavat, esim.: Uutiskirje, Facebook, Twitter, kampanjasivut jne. Pitkän elinkaaren kanavat: Verkkosivut, blogi, Slideshare, YouTube jne. Anna sisällön kuluttajan päättää, mihin kanavaan sitoutuu, huolehdi, että polut toimivat läpi kanavien.
 12. 12. Sijoittelu yhden sisällön sisällä, esimerkkinä päivitys Facebookissa Vaikuta Vakuuta+ = Sitouta Statuspäivi- tyksen otsikko ja tulkinta (+kuva), tykkäykset. Linkitettävän sisällön kuva + kuvaus (usein tulee esim. ingressitekstistä joten kiinnitä tähän huomiota), kommentit. Pysy teoin antamassasi sisältölupaukses- sa, jota sisällön kuluttajat arvostavat ja opi reaktioista.
 13. 13. Summa Summarum Vaikuttava sisältö (=syy klikata) Vakuuttava sisältö Aktivointi Näkökulman sisällön kuluttajalle tuottama arvo (tämän sisällön luettuasi tiedät, miten ESR-EAKR – yhdentyminen vaikuttaa hankearkeen). Syy ei ole siis Yhdentyminen sinänsä. Kuvaa yhdentymisen mukanaan tuoman muutoksen ja kertoo, miten muutoksen jälkeen toimitaan. Lopussa vetää yhteen jutun ytimen Ennen- jälkeen –taulukkona. Kehottaa kertomaan eteenpäin muille hanketoimijoille, joilla on samankaltaiset haasteet kuin itselläsi. =TAVOITE =SISÄLLÖN KULUTTAJAN AUTTAMINEN =SISÄLLÖN JA KEHOTUKSEN KOHDENTAMINEN
 14. 14. Vaikuttava verkkosisältö ei siis ole ajatusten virtaa, vaan tavoitteellista ja ohjaavaa, sujuvasti etenevää sisältöä. Kuvat, taulukot ja listat havainnollistavat ja helpottavat sisällön ymmärtämistä. Kieli voi olla rentoa ja kirjoittajansa näköistä. Liikaa minä-keskeisyyttä kannattaa välttää, vaikka kokemuksista kertoisikin – lukijoita kiinnostaa yleensä enemmän se, miten he voivat soveltaa tekemiäsi havaintoja omassa työssään. Älä listaa tekemisiäsi, vaan kokoa asioita yhteen ja tulkitse. Annat muille syyn lukea sisällön ja opit samalla itse.
 15. 15. LLTA-MALLI SISÄLLÖNTUOTANTOON Vielä syvemmälle sisältöjen hallinnan konkretiaan
 16. 16. L L T ALupaus, Lunastus, Todistus ja Aktivointi  Tällä mallilla voidaan tuottaa mitä tahansa sisältöä www-sivuista videoihin, visualisointeihin, sähköpostiin, uutiskirjeisiin ja blogipostauksiin.
 17. 17. Lupaus Otsikko + Ingressi Lunastus Leipäteksti Todistus Kuvaava taulukko, listaus, visualisointi, valokuva, tutkimustulos, havainto, kommentti. Aktivointi Kehotus, kysymys, linkitys toiseen juttuun. Rakenne Väite, kysymys, kyseenalaistus, näkemys – ei oman tekemisesi tai hankkeesi tapahtumat vaan se, miten aiot auttaa lukijaasi tai mitä asiaa haluat hänen ajattelevan. Tämän osion tehtävä on motivoida lukija jatkamaan lukemistaan (=vaikuttava sisältö). Tulkintasi edellisestä, mahdollisimman konkreettinen perustelu sille, miksi edellisen lupauksen esitit ja miten se auttaa sisällön lukijaa. Tämän osion tehtävä on antaa ajateltavaa ja mahdollisuus samastua (vakuuttava sisältö). Havainnollistaa kertomaasi sisällön kuluttajan näkökulmasta ja tuo siihen mielellään kolmannen osapuolen näkökulmaa. Sijoitetaan yleensä leipätekstin joukkoon. Tehtävä on helpottaa sisältöön tutustumista ja muistamista (vakuuttava sisältö). Onko sinulla kokemusta samasta asiasta? Lue koko raportti, kerro kollegalle jne.
 18. 18. Ohjeita kirjoittajalle • Ole konkreettinen • Ei: Havaitsin sitoutumisen tärkeäksi meille. • Kyllä: Sitoutumisen puute aiheutti nuorissa vastareaktion […] • Ole asiakaslähtöinen • Ei: Hankkeemme kehitti rekrytointimallit yhteistyössä alueen yritysten kanssa. • Kyllä: Rekrytointimalli auttaa teollisuusyrityksiä hankkimaan työvoimaa ulkomailta. • Pysy asiassa, yksi kärki yhdessä sisällössä, älä jaarittele • Ei: Projektimme oli niin laaja, että teimme paljon monenlaisia asioita. • Kyllä: Kielikahvilatoiminta toi parhaat tulokset kielen oppimisessa. • Hae kielikuvat mahdollisimman läheltä aihetta • Ei: syksy jo saa, harmaa on maa – ihan kuten projektiarkikin. • Kyllä: ?? • Kirjoita sellaisena kuin olet, älä ole tekopirteä tai yliasiallinen • Kuvita kun tarpeen, ei kuvituksen vuoksi
 19. 19. Tarkistuslista • Vastaako otsikko sisältöä? • Onko sisällössä yksi pääviesti? Mikä ja kenelle se on tarkoitettu? Tuleeko tämä ilmi jo otsikossa? • Kuvaako sisältö omaa projektiasi ja omaa tekemistäsi vai auttaako se lukijaansa? • Ethän käytä liikaa hankejargonia? • Eteneekö tarina, jäätkö junnaamaan? • Miten mahdollinen kuva tai taulukko tukee tarinaa? • Lopetatko samaan teemaan kuin aloitit? • Onko kehotuksesi riittävän kohdentava  everybody´s job is nobodys job? • Keille ja missä kanavissa aiot kertoa sisällöstäsi itse?
 20. 20. JA SITTEN TYÖN TOUHUUN
 21. 21. Työskentelyohjeet • Olemassa olevaa tekstiä analysoivat – Käy valitsemasi teksti läpi ja etsi sieltä lupaus, lunastus, todistus ja aktivointi. Puuttuuko jokin? Miten järjestelisit tekstin nyt uudelleen? – Tarkista: • Vastaako otsikko sisältöä? • Auttaako sisältö lukijaansa? • Yksi vai useampi pääviesti? • Onko kieli helppolukuista? • Loppuuko teksti teemaan, josta aloitat? • Onko aktivointi selkeästi kohdennettu ja ohjaava? • Omaa tekstiä kirjoittavat – Kirjoita teksti etukäteen valitsemastasi aiheesta. Tee ensin teksti ajatuksen virtana ja järjestele sen jälkeen LLTA- mallin mukaiseksi. • Muistathan kirjoittaessasi: • Konkretia • Asiakaslähtöisyys • Yksi kärki ja sujuva eteneminen • Itsesi näköinen tyyli ja kieliasu • Miten kuvittaisit tarinan? • Miten ja keitä aktivoisit tarinan yhteydessä? • Missä sisällön jakaisit?  Kirjaa lopuksi ylös 3 asiaa, jotka tänään mahdollisesti oivalsit tai joihin haluat vielä vastauksia, näiden pohjalta käydään loppukeskustelu.
 22. 22. PS. malli löytyy myös kirjan ”Johdata asiakkaasi verkkoon” luvusta 2.4. Hyvä asiakaskokemus syntyy sisällön avulla. Esimerkki LLTA-mallilla tuotetusta asiakastarinasta http://www.differo.fi/palvelut/sisallontuotanto/case-tana-rec Löydätkö elementit?
 23. 23. ”Johdata asiakkaasi verkkoon. Opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen”, toukokuu 2013 (Talentum). Facebook: Sisältöstrategia Blogimme ” Koska sisältö on kuningas” / sisaltostrategia.blogspot.fi Lisää ideoita ja oppeja

×