Anúncio

Epidata buoi 2

Researcher
29 de Oct de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Epidata buoi 2

 1. LOGO C VIÊN – t o SINH VIÊNdY TẾ CÔNG y o & Y HỌC DỰ tPHÒNGx CỰU CỘNG u r l HỘI SINH k i c a d e t Hướng dẫn sử dụng phần mềm Epidata 3.1 (Day 2) Phùng Lâm Tới Bác sỹ Y học dự phòng 2008-2014 Chủ nhiệm CLB Vì sức khỏe cộng đồng
 2. Nội dung chính 1 Giới thiệu chung về Epidata 2 Nhập dữ liệu với Epidata 3 Tạo bộ nhập liệu với Epidata 4 Thực hành 2
 3. Tạo REC file 3
 4. Tạo chek file – Thiết lập ràng buộc 4
 5. Tạo chek file – Thiết lập ràng buộc 5
 6. Range - Legal 6
 7. Jumps 7
 8. Repeat – Must enter & Value label 8
 9. Lập trình câu lệnh cho chek 9
 10. Lập trình câu lệnh cho chek Dòng đầu tiên bao giờ cũng là "Tên biến“ Bắt đầu từ dòng thứ 2 trở đi là các lệnh tùy chỉnh kèm theo. Dòng cuối cùng bao giờ cũng là "END“ Khi viết lệnh thì có thể viết bằng chữ thường hoặc chữ hoa tùy sở thích. Sau mỗi lệnh nên xuống dòng. Khi bắt đầu mỗi dòng thì viết lệnh luôn. 10
 11. Lập trình câu lệnh cho chek  Quy tắc 1: Khi bắt đầu một lệnh điều kiện "IF" nào thì chúng ta phải nhớ đến việc kết thúc nó. Điều đó có nghĩa là với n lần "IF" thì phải có n lần "ENDIF".  Quy tắc 2: Đối với các lệnh có nội dung bên trong như BEFORE ENTRY, AFTER ENTRY, JUMPS hay COMMENT LEGAL thì cần phải kết thúc bằng END.  Quy tắc 3: Các lệnh không có nội dung như MUSTENTER, REPEAT, hay RANGE thì không cần phải sử dụng END. 11
 12. Các lệnh cụ thể trong Epidata 12
 13. Các lệnh cụ thể trong Epidata 13
 14. Các lệnh cụ thể trong Epidata 14
 15. Một số lệnh hay sử dụng 15
 16. Mục tiêu cụ thể  Câu hỏi 1 lựa chọn 16
 17. Mục tiêu cụ thể  Câu hỏi nhiều lựa chọn 17
 18. Thực hành Thực hành tạo bộ nhập cho bài tập 1 và 2 Yêu cầu: 1. Tạo được 2 bộ nhập: “Ho gia dinh” và “Ca nhan” với các thiết kế phù hợp 2. Áp dụng nguyên tắc nhiều lựa chọn cho câu hỏi {c6} của bộ “Ca nhan” 3. Áp dụng nguyên tắc nhiều lựa chọn cho câu hỏi {c0} của bộ “Ho gia dinh” 4. Áp dụng lệnh relate để liên kết 2 bộ nhập với nhau 18
 19. LOGO
Anúncio