O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 16

Tietojohtamisen tutkimuskatsaus

2

Compartilhar

Tietojohtamisen teemapäivässä pitämäki lyhyt katsaus tietojohtamisen kotimaiseen tutkimukseen

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Tietojohtamisen tutkimuskatsaus

 1. 1. TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKATSAUS 10.11.2017 /Vantaa Harri Laihonen Tutkimusjohtaja, PhD, KTM
 2. 2. AGENDA 1. Keneltä kysyttiin? 2. Millaisia teemoja on työn alla?
 3. 3. ”HAASTATELLUT” • Tampereen yliopisto – Dr. Harri Laihonen • Tampereen teknillinen yliopisto: Prof. Samuli Pekkola ja Prof. Nina Helander • Lappeenrannan teknillinen yliopisto - Prof. Aino Kianto ja Prof. Kirsimarja Blomqvist • Oulun yliopisto - Prof. Maija-Leena Huotari • Lapin yliopisto - Prof. Antti Syväjärvi • Aalto - Prof. Pirjo Ståhle ja Dr. Anssi Smedlund • TurunAMK - Adjunct professor Harri Jalonen • Digitalia – Dr. Miia Kosonen
 4. 4. https://www.researchgate.net/project/Performance-dialogue-in-public-management TAMPEREEN YLIOPISTO: DR. HARRI LAIHONEN
 5. 5. TAMPEREEN YLIOPISTO: DR. HARRI LAIHONEN • Understanding hybrid governance by theorizing new ways of assessing the value of these institutional arrangements. • Contribution to performance measurement research by understanding the design and use of performance metrics in highly complicated settings of hybrid activities. Hybrids • Shared ownership • Goal incongruence and different institutional logics • Variety in the sources of financing • Economic and social control • Focus on micro, meso and macro levels of hybrid activities Grossi, G., Reichard, C., Thomasson, A. and Vakkuri, J. 2017. Performance measurement of hybrid organizations. Special issue in Public Money & Management, 37 (6), 379-430 https://www.routledge.com /authors/i16601-jarmo- vakkuri Performance measurement for hybrid governance (hyper) Suomen akatemia, hankkeen johtaja Prof. Jarmo Vakkuri
 6. 6. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO - PROF. NINA HELANDER Tietoperustainen arvonluonti verkostoissa/ ekosysteemeissä TietotyöDatasta arvoa CORE - Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin - käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa VALIT – Value Indicator Tool (Tekes-hanke, 01/2015-12/2017) VIRJOX – Virtual Reality arvonluontimallit (Tekes- hanke 11/2016-04/2018) PATI – Palvelu tilaksi (Tekes-hanke) POP-UP – (Tämä Tekes-hanke loppui keväällä) Työhuone Pasila (Tietotyön kehittämisen yrityshanke) DEEVA (Tekes-hanke, jossa keskiössä data, tunteet ja arvonluonti digitaalisessa toimintaympäristössä. 11/2016-04/2019)
 7. 7. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO - PROF. SAMULI PEKKOLA • Tietoa tarjolle. Siis tekemään/tuottamaan/toteuttamaan/jne. tietojärjestelmiä että niistä saadaan ulos tietoa tarkoituksenmukaisessa muodossa. - Arkkitehtuurit joilla pohditaan miten tietojärjestelmät tulisi rakentaa ja integroida siten, että ne tukevat tietojohtamista tarkoituksen mukaisella tavalla - Tietojärjestelmien hankinta (jossa pohditaan miten toimintaprosesseja tulisi huomioida hankinnan eri vaiheissa) - Data-analytiikan tuki (jossa pohditaan millaisia teknisiä prosesseja ja toimintoja tarvitaan että data saadaan analysoitavaan muotoon tai edes luotettavasti tarjolle). - Useita hankkeita näistä teemoista
 8. 8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YO: PROF. KIRSIMARJA BLOMQVIST Digitalisaation vaikutus tietotyöhön ja organisoitumiseen (new forms of organizing) Ekosysteemien synty- ja luomismekanismit Tulevaisuuden tietotyö ja uudet organisoitumismuodot. Tähän liittyen mm. tietotyöläisten luottamus ja työn imu (engagement) autonomisissa vs. tiimityössä digitaalisilla alustoilla InnoSpring Catch: Capturing the opportunities in digital economy Read more Engagement in the context of new knowledge work Read more DDI Deco: Digital energy ecosystem emergence Read more
 9. 9. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YO: PROF. AINO KIANTO Millaisia tietojohtamisen parhaita käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä on? Mitä merkitystä tietopääomalla ja tiedon johtamisella on organisaation suorituskyvylle? Millaisia valmiuksia, vaatimuksia ja haasteita tietojohtamisen käyttöönottoon liittyy? Tietojohtamisen erityispiirteet pk-yrityksissä Tietojohtamisen erityispiirteet logistiikka-alalla Tietojohtamisen ja henkilöstöjohtamisen rajapinta Tietojohtaminen ja analytiikka
 10. 10. AALTO: PROF. PIRJO STÅHLE • STN/Combat-hanke . Digitalisaatio 3D Robotiikka
 11. 11. AALTO: DR. ANSSI SMEDLUND 1. The bIoTope project is one of several projects that comprise the IoT European Platform Initiative (IoT-EPI) under the European Union's Horizon 2020 Programme. (http://www.biotope-project.eu). The bIoTope project lays the foundation for creating open innovation ecosystems by providing a platform that enables companies to easily create new IoT systems and to rapidly harness available information using advanced Systems-of-Systems (SoS) capabilities for Connected Smart Objects – with minimal investment. 2. eArvonluonti: Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalisiin palveluihin liittyvää arvonmuodostusta puhtaan teknologian (cleantech) toimialalla, terveyspalveluissa sekä mediasektorilla. Tarkastelun kohteena ovat arvonluonnin mekanismit digitalisoituneissa ja kompleksisesti verkottuneissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa lisätään ymmärrystä uudenlaisissa arvoverkoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. (http://blogs.uta.fi/earvonluonti/earvo/) 3. Globaalit markkinapaikat (2016-2017) tutkimusprojektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten markkinapaikkojen ja niiden ympärille rakentuvien ekosysteemien rakenteesta, toimintalogiikasta ja johtamismenetelmistä. Tutkimusprojektissa tarkastellaan johtavia ja voimakkaasti kasvaneita markkinapaikkoja eri markkina-alueilla (Japani, USA ja Eurooppa) pääasiassa laadullisin menetelmin.
 12. 12. DIGITALIA: DR. MIIA KOSONEN • Xamkin, Kansalliskirjaston ja HY:n yhteinen tutkimuskeskus Digitalia keskittyy digitaalisen tiedonhallinnan kehittämiseen. Keskus perustettiin Mikkelissä kaksivuotisella hankkeella 2015-2017 ja nyt jatkamme uudella kaksivuotisella hankkeella työtä digiaineistojen 1) saatavuuden 2) käytettävyyden 3) pitkäaikaissäilytyksen kehittämiseksi. allinnan kehittämiseen. • Tohtoriverkosto: avoimuus, rajat ylittävä yhteistyö ja erilaisen tiedon ja osaamisen tuominen yhteen. • MyData –periaatteet: Digitaliassa kehittämämme ”Kansalaisarkisto” ta i”jokamiehen tietolaari”: Xamkilla aiemmin kehitettyyn avoimen lähdekoodin arkistoon pohjautuva ratkaisu tavallisten kansalaisten henkilökohtaisten tietojen kokoamiseen, esittämiseen ja luotettavaan pitkäaikaissäilyttämiseen. Käyttäjät saavat siis hallinnan omiin tietoihinsa, voivat jakaa käyttöoikeuksia lähiyhteisölleen ja päättää säilytysajoista. Muun muassa sukututkijoilla on ollut tähän kiinnostusta ja kehitystä tehdään yhdessä pilottiasiakkaiden kanssa.
 13. 13. LAPIN YLIOPISTO: PROF. ANTTI SYVÄJÄRVI • Käynnissä on Suomen Akatemian rahoittama ”SOTE- konsortiohanke” v. 2016-2019, jossa tutkitaan osallistavaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. • Millä tiedolla ja miten tietoperustaisesti ja strategisesti toimien SOTE-alalla rakennetaan tulevaisuuden strategioita ja politiikkasuosituksia?
 14. 14. OULUN YLIOPISTO: PROF. MAIJA-LEENA HUOTARI • Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen tutkimus osana BCDC Energia – konsortiohanketta (www.bcdcenergia.fi) (Akatemia STN) • BCDC Energia –hankkeessa, joka pyrkii uusiutuvien energialähteiden (aurinko- ja tuulivoiman) hyödyntämisen ja niiden markkinoiden kehittämiseen, tutkimuksemme lisää ymmärrystä ja uutta teoreettista tietoa organisaatioiden informaatiokäyttäytymisestä uuden tiedon luomisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkasteltuna. • Tutkimuksessa uuden tiedon luomista tarkastellaan niin kutsutun yhteiskehittelyn (co-creation) näkökulmasta tieteidenvälisyyden sekä osallistavan tiedeviestinnän avulla. Päämääränä on esittää uusi käsitteellinen malli uuden tiedon luomisesta ja vuorovaikutuksesta T&K-ympäristössä. • Akatemiahanke Cognitive Authorities in Everyday Health Information Environments of Young People (CogAHealth) (www.cogahealth.fi) • Hankkeessa tarkastellaan mitä tai keitä tiedonlähteitä nuoret pitävät luotettavina koulun, vapaa-ajan ja tietoverkkojen ympäristöissä.
 15. 15. TURUN AMMATTIKORKEAKOULU: DOSENTTI HARRI JALONEN • Deeva hanke (www.deeva.fi) • Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa? • Erityisesti sosiaalinen media • Henkilökohtaisesti yritän edistää myös kolikon kääntöpuolen tutkimusta: perverssi tietokäyttäytyminen, informaation systemaattinen ylituotanto jne.
 16. 16. PALJON YHTEISIÄ TEEMOJA • Näiden esimerkkien lisäksi tehdään paljon teemaan liittyvää tärkeää tutkimustyötä. • Tietojohtaminen kietoutuu läheisesti perusjohtamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, politiikkaan, viestintään, jne. jne. • Tässä enemmän sattumanvaraisesti valittu otos teeman parissa toimivia tutkijoita. Tarkoitus ei ole väheksyä tai unohtaa muiden tärkeää työtä. • TARKOITUS SANOA: PALJON TAPAHTUU, RAHOITUSKANAVAT MONET JA YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN! 11/10/2017

×