O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
“ LADONJA” SAVEZ ZA JOŠ BOLJU ISTRU PREDIZBORI 2008 <ul><li>PAZIN, 02.RUJNA 2008. </li></ul>
DNEVNI RED: <ul><li>Pristupanje Zajedničkoj izjavi o prijateljstvu i suradnji </li></ul><ul><li>Prihvaćanje OKVIRNIH PRAV...
1. Pristupanje Zajedničkoj izjavi o prijateljstvu i suradnji <ul><ul><li>pristupaju Zajedničkoj izjavi o suradnji i prijat...
2. Prihvaćanje OKVIRNIH PRAVILA O ORGANIZACIJI I PROVEDBI POSTUPKA “PREDIZBORI 2008” LISTE “LADONJA-SAVEZ ZA JOŠ BOLJU I...
<ul><ul><li>II. Predsjedništvo za Predizbore 2008. godine </li></ul></ul>► priprema “Projekt” koji sadrži smjernice i kon...
<ul><ul><li>III.Nadzorno vijeće: </li></ul></ul><ul><ul><li>► priprema pravila o (auto)disciplini i (pred)izbornoj kampan...
<ul><ul><li>IV. Tajništvo </li></ul></ul>► vodi brigu o provođenju Okvirnih pravila o organizaciji i provedbi postupka “P...
<ul><ul><li>V. Kandidature </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravo kandidiranja: 1. svi građani sa punim aktivnim i pasivnim pra...
<ul><ul><li>VI. Izborni postupak </li></ul></ul><ul><li>- Predsjedništvo imenuje odgovorne osobe za izborni postupak u sva...
VII. Sastavljanje programa U roku od 60 dana od proglašenja kandidata na izborima za župana Istarske županije “Ladonja – s...
3.Rasprava <ul><ul><li>- prihvaćaju se Okvirna pravila o organizaciji i provedbi postupka Predizbori 2008 liste Ladonja –s...
4. Konstituiranje ODBORA ZA PREDIZBOR 2008. <ul><ul><li>imenuju se članovi Odbora: </li></ul></ul>1. Edi Pastrovicchio 2...
a) Osnivanje PREDSJEDNIŠTVA ZA PREDIZBOR 2008. <ul><ul><li>Vlado Ivetić-predsjednik </li></ul></ul><ul><ul><li>Edi Pastrov...
 b.) Određivanje zamjenika Predsjedništva <ul><li>Odbor za Predizbor 2008 određuje zamjenike Predsjedništva: </li></ul><...
4 . a1.) Imenovanje Nadzornog vijeća <ul><ul><li>Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove Nadzornog vijeća: </li></...
4. a2.) Imenovanje Tajništva <ul><ul><li>1. Tatjana Galić-voditelj </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Marko Srečec </li></ul><...
MI ZNAMO MI MOŽEMO MI HOĆEMO... JOŠ BOLJU ISTRU <ul><li>Pazin, 2.rujna 2008. </li></ul>
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ladonja Predizbor

1.600 visualizações

Publicada em

Predizbor 2008, udruga Ladonja, Istra.

Publicada em: Turismo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ladonja Predizbor

 1. 1. “ LADONJA” SAVEZ ZA JOŠ BOLJU ISTRU PREDIZBORI 2008 <ul><li>PAZIN, 02.RUJNA 2008. </li></ul>
 2. 2. DNEVNI RED: <ul><li>Pristupanje Zajedničkoj izjavi o prijateljstvu i suradnji </li></ul><ul><li>Prihvaćanje OKVIRNIH PRAVILA O ORGANIZACIJI I PROVEDBI POSTUPKA “PREDIZBORI 2008” KOALICIJE “LADONJA-SAVEZ ZA JOŠ BOLJU ISTRU” </li></ul><ul><li>Rasprava </li></ul><ul><li>Konstituiranje ODBORA ZA PREDIZBOR 2008. </li></ul><ul><li>a) Osnivanje PREDSJEDNIŠTVA ZA PREDIZBOR 2008. </li></ul><ul><li>a1) Imenovanje NADZORNOG VIJEĆA </li></ul><ul><li>a2) Imenovanje TAJNIŠTVA </li></ul>
 3. 3. 1. Pristupanje Zajedničkoj izjavi o prijateljstvu i suradnji <ul><ul><li>pristupaju Zajedničkoj izjavi o suradnji i prijateljstvu: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezavisna lista mladih iz Roča </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezavisna općinska lista Sanja Matošević iz Sv.Lovreča </li></ul></ul>
 4. 4. 2. Prihvaćanje OKVIRNIH PRAVILA O ORGANIZACIJI I PROVEDBI POSTUPKA “PREDIZBORI 2008” LISTE “LADONJA-SAVEZ ZA JOŠ BOLJU ISTRU” <ul><ul><li>Ciljevi i polazišta: </li></ul></ul><ul><ul><li>1. Potpisnici postaju članovi koalicije “Ladonja-savez za još bolju Istru” </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Pravilima propisuju se uvjeti, organizacija, tijela, postupak kandidiranja, provođenje kampanje te izbor zajedničkog kandidata za župana na lokalnim izborima u svibnju 2009. godine </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Konstituira se Odbora za Predizbor 2008. godine </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>II. Predsjedništvo za Predizbore 2008. godine </li></ul></ul>► priprema “Projekt” koji sadrži smjernice i konkretne prijedloge koji određuju političko djelovanje koalicije “Ladonja – savez za još bolju Istru“ ► donosi potrebne akte za provedbu “Predizbora 2008.” koje pripremaju Tajništvo i Nadzorno vijeće ► organizira održavanje “Predizbora 2008.” te definira kalendar budućih aktivnosti i tijeka kampanje
 6. 6. <ul><ul><li>III.Nadzorno vijeće: </li></ul></ul><ul><ul><li>► priprema pravila o (auto)disciplini i (pred)izbornoj kampanji </li></ul></ul><ul><ul><li>► donosi odluke u slučaju sporova u svezi primjene Okvirnih pravila i ostalih akata </li></ul></ul><ul><ul><li>► nadzire pravilan i nepristran tijek “Predizbora 2008.” </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>IV. Tajništvo </li></ul></ul>► vodi brigu o provođenju Okvirnih pravila o organizaciji i provedbi postupka “Predizbori 2008.” i o tijeku aktivnosti za provedbu “Predizbora 2008.” ► priprema potrebne akte radi detaljnog utvrđivanja operativnih postupaka u provedbi glasovanja za “Predizbor 2008.”, osigurava informatičku opremu i s tim u svezi sve potrebne pripreme za eventualne konzultacije putem video linka
 8. 8. <ul><ul><li>V. Kandidature </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravo kandidiranja: 1. svi građani sa punim aktivnim i pasivnim pravom glasa koji prikupe najmanje 500 glasova u najmanje 10 gradova i općina 2. kandidati moraju imati prebivalište u gradovima i općinama u kojima su kandidirani za “Predizbore 2008.” 3. kandidati moraju prihvatiti “Projekt” koji sadrži smjernice i konkretne prijedloge koji određuju političko djelovanje koalicije “ Ladonja-savez za još bolju Istru” </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>VI. Izborni postupak </li></ul></ul><ul><li>- Predsjedništvo imenuje odgovorne osobe za izborni postupak u svakom gradu i općini te osobu za središnje biralište za građane koji glasaju telefonski ili putem e-pošte </li></ul><ul><li>u svakoj općini i gradu osnovati će se barem jedno biralište za “Predizbore 2008.” </li></ul><ul><li>-Tajništvo priprema glasačke listiće koji sadrže samo ime i prezime kandidata poredanih slučajnim redosljedom prema izvlačenju ždrijebom </li></ul><ul><li>- Odbor objavljuje ime kandidata koji je dobio najviše glasova na “Predizborima 2008.”, a koji postaje kandidat za župana koalicije “Ladonja – savez za još bolju Istru” </li></ul>
 10. 10. VII. Sastavljanje programa U roku od 60 dana od proglašenja kandidata na izborima za župana Istarske županije “Ladonja – savez za još bolju Istru”, kandidat je dužan pripremiti izborni program koalicije za izbor župana te ga dostaviti članicama “Ladonje – savez za još bolju Istru” radi prihvaćanja.
 11. 11. 3.Rasprava <ul><ul><li>- prihvaćaju se Okvirna pravila o organizaciji i provedbi postupka Predizbori 2008 liste Ladonja –savez za još bolju Istru </li></ul></ul>
 12. 12. 4. Konstituiranje ODBORA ZA PREDIZBOR 2008. <ul><ul><li>imenuju se članovi Odbora: </li></ul></ul>1. Edi Pastrovicchio 2. Rosanna Berne' 3. Vlado Ivetić 4. Poletti Peter 5. Goran Buić 6. Ana Kirac 7. Eđeo Brenčić 8. Loris Knapić 9. Dušanko Babić 10. Nikola Zgonjanin 11. Dorijano Galant 12. Đino Piutti 13. Damir Miloš 14.Mirko Opašić 15. Valdi Glavić 16. Mario Marić 17. Gordana Lukić 18. Mario Carboni 19. Sanja Matošević 20. Renato Kelemen
 13. 13. a) Osnivanje PREDSJEDNIŠTVA ZA PREDIZBOR 2008. <ul><ul><li>Vlado Ivetić-predsjednik </li></ul></ul><ul><ul><li>Edi Pastrovicchio </li></ul></ul><ul><ul><li>Poletti Peter-zamjenik predsjednika </li></ul></ul><ul><ul><li>Goran Buić </li></ul></ul><ul><ul><li>Dušanko Babić-tajnik predsjedništva </li></ul></ul><ul><ul><li>Nikola Zgonjanin </li></ul></ul><ul><ul><li>Eđeo Brenčić </li></ul></ul><ul><ul><li>Loris Knapić </li></ul></ul><ul><ul><li>Dorijano Galant </li></ul></ul><ul><ul><li>Rosanna Berne‘ </li></ul></ul><ul><li>11 . Damir Miloš </li></ul><ul><li>12. Mirko Opašić </li></ul><ul><li>Valdi Glavić </li></ul><ul><li>Đino Piutti </li></ul><ul><li>Mario Marić </li></ul><ul><li>16. Ana Kirac </li></ul><ul><li>Gordana Lukić </li></ul><ul><li>Mario Carboni </li></ul><ul><li>19. Sanja Matošević </li></ul><ul><li>20. Renato Kelemen </li></ul>
 14. 14. b.) Određivanje zamjenika Predsjedništva <ul><li>Odbor za Predizbor 2008 određuje zamjenike Predsjedništva: </li></ul><ul><li>1. Darko Banko </li></ul><ul><li>Karmen Ignoto </li></ul><ul><li>Davor Travan </li></ul><ul><li>Damir Demarin </li></ul><ul><li>Mirko Novak </li></ul><ul><li>Marcan Sandi </li></ul><ul><li>7. Elvis Bažon </li></ul><ul><li>Marijan Janjić </li></ul><ul><li>Danilo Erman </li></ul><ul><li>10. Zoran Baričević </li></ul><ul><li>Graziano Musizza </li></ul><ul><li>12. Dalibor Stojšić </li></ul><ul><li>13. Saša Pavletić </li></ul><ul><li>Gvido Jermaniš </li></ul><ul><li>Kristian Marić </li></ul><ul><li>16. Divna Radolović Rosanda </li></ul><ul><li>Valter Šimunović </li></ul><ul><li>18. Franco Turina </li></ul><ul><li>Branko Glavaš </li></ul><ul><li>Stella Levak </li></ul>
 15. 15. 4 . a1.) Imenovanje Nadzornog vijeća <ul><ul><li>Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove Nadzornog vijeća: </li></ul></ul><ul><ul><li>1. Bruno Ivinić-predsjednik </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Dubravko Milanović </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Alen Laković </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Olgica Mickov </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Edi Cukerić </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Stojanka Čirić </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Katica Cvek </li></ul></ul>
 16. 16. 4. a2.) Imenovanje Tajništva <ul><ul><li>1. Tatjana Galić-voditelj </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Marko Srečec </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Zdenka Vratović </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Ennio Malusa‘-odgovoran za komuniciranje s javnošću </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Irina Ležaić </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Raoul Privileggio-blagajnik </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Branislava Kliba </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Vlasta Majstorović </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Niki Červar </li></ul></ul>
 17. 17. MI ZNAMO MI MOŽEMO MI HOĆEMO... JOŠ BOLJU ISTRU <ul><li>Pazin, 2.rujna 2008. </li></ul>

×