O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Batxillerat I P.A.U. Novetats

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a Batxillerat I P.A.U. Novetats (20)

Anúncio

Mais de Luis Inclán (20)

Batxillerat I P.A.U. Novetats

 1. 1. Batxillerat i P.A.U. Novetats
 2. 2. Matèries comunes del Batxillerat <ul><li>Ciències per al món contemporani (1r) </li></ul><ul><li>Educació Física (1r) </li></ul><ul><li>Filosofia i ciutadania (1r) </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia (2n) </li></ul><ul><li>Història (2n) </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura I i II. </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura I i II. </li></ul><ul><li>Llengua estrangera I i II. </li></ul>
 3. 3. Modalitat de Ciències i Tecnologia <ul><li>Matèries de modalitat </li></ul><ul><li>Biologia I i II. </li></ul><ul><li>Ciències de la Terra i del medi ambient I i II. </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic I i II. </li></ul><ul><li>Electrotècnia. </li></ul><ul><li>Física I i II. </li></ul><ul><li>Matemàtiques I i II. </li></ul><ul><li>Química I i II. </li></ul><ul><li>Tecnologia industrial I i II. </li></ul>
 4. 4. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials <ul><li>Matèries de modalitat </li></ul><ul><li>Economia (1r) </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa I i II. </li></ul><ul><li>Geografia (2n) </li></ul><ul><li>Grec I i II. </li></ul><ul><li>Història de l’art (2n) </li></ul><ul><li>Història del món contemporani (1r) </li></ul><ul><li>Llatí I i II. </li></ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II. </li></ul><ul><li>Literatura universal (1r) </li></ul><ul><li>Literatura catalana (2n) </li></ul><ul><li>Literatura castellana (2n) </li></ul>
 5. 5. Hores de classe a 2n <ul><li>Llengua catalana i literatura 2 </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura 2 </li></ul><ul><li>Llengua estrangera 3 </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia 3 </li></ul><ul><li>Història 3 </li></ul><ul><li>Tutoria 1 </li></ul><ul><li>Treball de recerca </li></ul><ul><li>Religió (voluntària) 2* </li></ul><ul><li>Matèria modalitat 1 4 </li></ul><ul><li>Matèria modalitat 2 4 </li></ul><ul><li>Matèria modalitat 3 4 </li></ul><ul><li>Matèria modalitat 4 o optativa 4 / 2* </li></ul><ul><li>Total ...................................................30 hores </li></ul>
 6. 6. Matèries de modalitat de 2n per l’examen de les PAU <ul><li>Biologia Llatí </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic Grec </li></ul><ul><li>Electrotècnia Geografia </li></ul><ul><li>Matemàtiques Història de l’art </li></ul><ul><li>Química Literatura catalana </li></ul><ul><li>Física Literatura castellana </li></ul><ul><li>Tecnologia industrial Matem. Aplic. a les CCSS </li></ul><ul><li>Ciènc. de la Terra i M.A. Economia d’empresa </li></ul>
 7. 7. Estructura de les P.A.U. <ul><li>Dues fases: </li></ul><ul><li>Fase general obligatòria  nota base d’accés </li></ul><ul><li>Fase específica opcional  complement de l’anterior </li></ul><ul><li>Qualificació independent de les dues fases </li></ul><ul><li>Convocatòries: sense límit per aprovar </li></ul><ul><li>Durada de les proves: </li></ul><ul><li>Hora i mitja per a cada exercici </li></ul><ul><li>Intervals de 45 minuts </li></ul>
 8. 8. Fase general (obligatòria) <ul><li>Cinc exercicis: </li></ul><ul><li>Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Historia o Filosofia </li></ul><ul><li>Matèria de modalitat de 2n triada per l’alumne </li></ul><ul><li>Qualificació: mitjana aritmètica dels cinc exercicis </li></ul>
 9. 9. Superació de les P.A.U. <ul><li>Mitjana aritmètica dels cinc exercicis (mínim un 4) i nota mínima de 5 com a resultat de la mitjana ponderada de: </li></ul><ul><li>60% nota mitjana de batxillerat </li></ul><ul><li>40% nota de la fase general de les P.A.U. </li></ul><ul><li>Aquesta nota d’accés és de validesa indefinida </li></ul>
 10. 10. Fase específica (opcional) <ul><li>L’alumne pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de 2n, distinta a l’examinada en la fase general </li></ul><ul><li>( entre 1 i 3 matèries ). Si es fan exàmens de tres matèries, només compten les dues millors notes , i sempre a partir de 5 . </li></ul><ul><li>S’avaluen coneixements lligats als estudis que es volen cursar a la universitat. </li></ul><ul><li>Aquesta nota de la fase específica només és vàlida durant els dos cursos següents . </li></ul>
 11. 11. Admissió a la universitat amb nota de fase general i fase específica <ul><li>El Ministeri publica la relació de matèries vinculades a branques de coneixement: </li></ul><ul><li>paràmetre de ponderació: 0,1 </li></ul><ul><li>Les universitats decideixen quines matèries són més rellevants per cada titulació: </li></ul><ul><li>paràmetre de ponderació: 0,2 </li></ul>
 12. 12. Branques de coneixement <ul><li>Arts i Humanitats </li></ul><ul><li>Anàlisi musical II. </li></ul><ul><li>Anatomia aplicada. </li></ul><ul><li>Arts escèniques. </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual. </li></ul><ul><li>Dibuix artístic II. </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic II. </li></ul><ul><li>Disseny. </li></ul><ul><li>Geografia. </li></ul><ul><li>Grec II. </li></ul><ul><li>Història de la música i de la dansa. </li></ul><ul><li>Història de l’art. </li></ul><ul><li>Llatí II. </li></ul><ul><li>Llenguatge i pràctica musical. </li></ul><ul><li>Literatura universal. </li></ul><ul><li>Tècniques d’expressió gràfico-plàstica. </li></ul><ul><li>Volum. </li></ul>
 13. 13. Branques de coneixement <ul><li>Ciències socials i jurídiques </li></ul><ul><li>Geografia. </li></ul><ul><li>Llatí II. </li></ul><ul><li>Literatura universal. </li></ul><ul><li>Matemàtiques aplicades a les ciències socials II. </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa. </li></ul>
 14. 14. Branques de coneixement <ul><li>Ciències </li></ul><ul><li>Biologia. </li></ul><ul><li>Ciències de la terra i medi ambient. </li></ul><ul><li>Física. </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Química. </li></ul>
 15. 15. Branques de coneixement <ul><li>Ciències de la salut </li></ul><ul><li>Biologia. </li></ul><ul><li>Ciències de la terra i medi ambient. </li></ul><ul><li>Física. </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Química. </li></ul>
 16. 16. Branques de coneixement <ul><li>Enginyeria i Arquitectura </li></ul><ul><li>Ciències de la terra i medi ambient. </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic II. </li></ul><ul><li>Electrotècnia. </li></ul><ul><li>Física. </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Química. </li></ul><ul><li>Tecnologia industrial II. </li></ul>
 17. 17. Admissió a la universitat amb nota de fase general i fase específica. EXEMPLE: 9.24 Nota admissió 1.8 Nota mat. pond. 7.44 Nota accés 7.8 Exped. batxill. 6.9 P.A.U. 8.5 Biologia 7.5 Història 0.5 0.1 5 Matemàtiques 6 Anglès 0.2 4.5 Física 5.5 Ll. catal. 1.3 0.2 6.5 Química 7 Ll. castell. Coef F.E F.Gen

×