O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници

Как да подготвим детето за постъпване в първи клас. дейности за развиване на уменията.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници

 1. 1. Презентирал: Цвета Гергова
 2. 2. Презентирал: Цвета Гергова
 3. 3.  Вниманието o непреднамерено; o неустойчиво. Презентирал: Цвета Гергова
 4. 4.  Възприятията o с постепенна диференциация; o с недостатъчна обективна точност; o с недостатъчни умения за преобразуване.
 5. 5.  Въображението o възпроизвеждащо; o творческо; o със стремеж за създаване на нови образи. Презентирал: Цвета Гергова
 6. 6.  Мисленето o с развиващи се умения за систематизиране, обобщаване, абстрахиране и класифициране; o с известни възможности за логически операции за: - откриване и отделяне на общото в предметите; - обединяване на определен признак; - отхвърляне на неподходящ предмет; - подреждане на предмети по свойства.
 7. 7.  Памет o в недостатъчен обем; o в недостатъчна степен на трайност; o с неизградени способности за свързване на старите с новите знания.
 8. 8.  Чувствата o силни; o нетрайни; o често – бурно изразявани. Презентирал: Цвета Гергова
 9. 9. Учебните дейности вучилище саотчасти
 10. 10. Затова при учебните задачи е необходимо: o редуване на различни по характер дейности; o постепенно натоварване; o стимулиране на детските изяви; o използване на игри в процеса на обучение. Презентирал: Цвета Гергова
 11. 11. Във връзка с тези особености на децата и с характера на предстоящите дейности обща задача на родители и учители е:  много игри;  закаляващи процедури;  спортни занимания;  положителни изживявания;  изяви, стимулиращи самочувствието на детето.
 12. 12. подготовката в ПГ е достатъчно сериозна;  децата са получили базисни понятия, които ще им помогнат да се справят успешно в училище;  грешно усвоената методика /напр. в четене/ трудно се коригира.
 13. 13. и училището
 14. 14. Накарайте детето да отговори на въпросите: Презентирал: Цвета Гергова
 15. 15. o да разсъждава къде хората добиват знания и умения; o разглеждайте ваши снимки от училищни години; o разказвайте за училищния живот, за весели случки; o кажете на детето кои от приятелите са ви от училищните години и че и то ще създаде приятелства; o разкажете, че в училище освен учене, ще има и много игри, спорт, екскурзии…; o Не плашете детето с училище! o Не отправяйте закани: ”Ще видиш ти, като тръгнеш на училище – край с игрите! Ще те вкарат в ред!” и т.н.
 16. 16. o наблюдавайте играта и разходките на децата в двора на училище по време на междучасието; o влезте в сградата по време на часа – детето да усети спокойствието и реда по време на учебните часове; o помогнете на детето да осмисли, че в училище има стройна организация и правила, различни от тези в детските градини; Заведете детето в училище o поговорете за необходимостта от спокойствие по това време на учебните часове; o поговорете защо има такива правила в училище, ще могат ли да учат децата ако правилата не се спазват.
 17. 17.  Поощрявайте естествената детска любознателност o задавайте въпроси „Кой..?, Кога..?,Какво..?”; o но след тях нека следват въпроси „Защо..?” и „Какво би станало, ако..?”; Те изискват аналитичен подход и развиват мисленето. Презентирал: Цвета Гергова
 18. 18. Търсете начини за засилване на вътрешна мотивация за учене  не – уча, защото ще ме похвалят мама и татко, защото ще получа отлична оценка, а уча, защото това ще бъде добре за мен;  ще мога да напиша сам писмо на Дядо Коледа;  ще мога да напиша писмо на баба и дядо;  ще пазарувам сам;  ще мога да работя на компютър;  ще мога да избера професия; която ще ми доставя удоволствие и ще ми носи добри пари. Презентирал: Цвета Гергова
 19. 19. Отделяйте всеки ден време /дори само 5-10 минути/, посветени на вашия малък Питко Любопитко; Презентирал: Цвета Гергова
 20. 20.  нека ви задава въпроси за света, за природата /напр. динозаври/; разкажете му накратко за тези животни; намерете бързо в интернет няколко реда за темата;  изтеглете картина за оцветяване;  детето може да оцвети картината, да я надпише с ваша помощ и да я прати на значими за него хора;  скоро ще откриете, че тази Петминутка не само провокира познавателната активност на детето, но и в общуването сближава родители и деца. След всяко научено нещо, показвайте, че се радвате, че детето ви знае и може повече. Презентирал: Цвета Гергова
 21. 21. Една от основните предпоставки за успех на всеки човек е доброто самочувствие, затова  внушавайте на детето, че може да се справи с конкретните, поставени от вас задачи; давайте му по-широко поле за изява. ежедневно показвайте, че му имате доверие. поощрявайте детското постоянство – дори резултатът да не е такъв, какъвто очаквате или да не е постигнат толкова бързо – важното е, че детето върви по пътя, за да реализира задачата. Стимулирайте не само всеки успех на детето, но и положеното старание! Презентирал: Цвета Гергова
 22. 22. Презентирал: Цвета Гергова
 23. 23. Нека детето се учи да прави анализ: 1. Какво се иска от него /очакван краен резултат/? 2. Може ли отведнъж да го направи? 3. С какво ще започне? 4. През какви други етапи ще мине? 5. Само един начин ли има да се справи или има още начин и ако да – какви /да избере не само най- бързия начин, но и по-ефективния/; 6. След приключване на задачата, преди вие да сте направили своята преценка, нека детето се самооцени; Поставяйте конкретни задачи, без значение дали са битови или учебни. Постепенно усложнявайте задачите и разширявайте периметъра им. Формулирайте ясно задачите. Презентирал: Цвета Гергова 1 2. 3..
 24. 24. Презентирал: Цвета Гергова
 25. 25.  Внушете му, че грешките са стъпало към успеха и не бива да се бои от тях;  Чрез вашето собствено поведение му покажете, че човек се учи от грешките си;  Нека детето разбере, че училището е място, където се учим как да се учим от грешките;  Ако детето е сгрешило: o помогнете му да анализира къде и в какво е сгрешило; o може ли да се поправи грешката; o ако може – как; o ако грешката е непоправима – безсмислено е да се терзае;  Ако детето трябва да се смъмри – укорете постъпката, а не детската личност. С конкретни примери от вашето професионално или битово ежедневия дайте пример, че всеки греши. Презентирал: Цвета Гергова
 26. 26.  с примери от вашето ежедневие покажете или кажете на някого /но така, че детето да чуе /, че точно тази работа не ви се върши в момента /напр. да изчистите, да напазарувате, служебна работа във вечерните часове/ и искате да отдъхвате;  заявете, че тъй като това са задачи, които трябва да се свършат, ще преодолеете нежеланието си, ще се мобилизирате и ще ги изпълните;  след края на работата кажете на глас, че се чувствате доволни, защото сте се справили, независимо от първоначалното нежелание. Ако подходите към нежелаещото да изпълни дадена задача дете: ”Това трябва да се свърши и край!, детето наистина ще свърши работата, но няма да е мотивирано за преодоляване на трудности и за проява на чувство на отговорност.
 27. 27. ЩОМ ТРЯБВА – ЩОМ ИСКАМ –
 28. 28. Презентирал: Цвета Гергова
 29. 29. Междучасията в училище са кратки, особено преди и след час по ФВС децата трябва да се преоблекат бързо; Трябва да може в такова темпо да се облече, преобуе и ЗАВЪРЖЕ обувките си, че да не пречи на себе си и на работата на другите;  Да може да подрежда чанта с книги и тетрадки, да се ориентира в преградите на чантата.
 30. 30. Презентирал: Цвета Гергова Ако детето има пропуски в базисните за училищната готовност понятия, помогнете му да ги преодолее: oза цвят – червен, жълт, зелен, син, черен, кафяв; o за форма – кръг, правоъгълник, квадрат, ромб, звезда; o за големина – голям, малък, по-малък, по-голям; o за позиция – ляво, дясно, горе, долу, по средата, нагоре, надолу; o за числа – 1, 21 3…, първо, второ…; o за количества – повече, по-малко, поравно  Уверете се, че детето разбира инструкциите, свързани с обучителния процес.
 31. 31. Презентирал: Цвета Гергова
 32. 32.  вижте дали детето има правилен захват на ръката около молива;  в някои книжарници могат да се открият т.нар. държатели на молив;  следете да не стиска много силно молива;  контролирайте при писане и рисуване да не натиска силно върху листа. Преодоляването на този тип проблеми ще позволи по-лесно детето да усвои техниката на писане.
 33. 33. нека детето да рисува много; да защрихова по различни начини; да дорисува симетрично фигура /нарисувана половин калинка, да направи другата половина/; да нарисува в мрежа от точки вече нарисувана в мрежа от точки фигура; да прави различни по вид и големина бордюри; да се довърши фигура; свързване на точки и др. Презентирал: Цвета Гергова
 34. 34. Накарайте детето да наблюдава през цилиндър /руло от тоалетна хартия/ и след 30 секунди да се обърне с гръб към наблюдавания участък и да нарисува или опише какво е видяло. Презентирал: Цвета Гергова
 35. 35. Да опише предмет, като участват всички сетива – напр. портмоне – големина, цвят, мекота и аромат на кожата, разпределение на преградите и т.н.; Лабиринти; Откриване на липсваща /излишна/ фигура; Откриване на излишен предмет. Презентирал: Цвета Гергова
 36. 36. Откриване на абсолютно еднакъв елемент /фигура/; Свързване на предмети по белези; Допълване на липсващи елементи от фигура и др. Презентирал: Цвета Гергова
 37. 37. Работете за увеличаване на речниковия запас чрез: o игра ”Познай коя е думата” /описвайте предмета и детето да открие какво назовавате с нея/; o игра„Опиши най-пълно”/ (напр:Лекар – когато човек се разболее, хората отиват при него, разказват му как се чувстват, той ги преглежда, назначава изследвания, предписва лекарства, следи дали са оздравели) o да търсят, откриват и свързват в изречение думи със сходно значение /синоними/; Мама е красива. /хубава, очарователна…/ o да откриват и свързват в изречение думи с противоположно значение /антоними/ Дървото е високо, а розовият храст е нисък.
 38. 38. Усъвършенствайте уменията за конструиране на изречения: o нека децата постоянно ви разказват какво се е случило, какъв филм са гледали…; o в хода на детския разказ внимателно позитивно коригирайте изказа на детето; /Не изричайте: ”Не се казва …”, а просто поправете думата и е уверете, че в следваща употреба, ще е назована правилно/ o нека описват конкретен предмет по неговите признаци; /табуретка – дървена, тапицирана със син плат, ниска, с четири крака …/Презентирал: Цвета Гергова
 39. 39. Усъвършенствайте уменията за слушане /четене/ с разбиране и след прочетена приказка, гледан филм нека децата отговарят на въпроси, свързани с: o последователността на действията в сюжета; o действията на героите; o речта на героите; o мотивите в действията на героите; o ако детето е написало приказката или сценария за филма, как би се развило действието; o какво най-важно са научили от прочетеното и др. Презентирал: Цвета Гергова
 40. 40.  запознайте детето с класния ръководител – дори само десетминутно общуване ще даде на детето някаква сигурност, че на първия учебен ден ще отиде при познат за него човек;  нека влезе в класната стая и се ориентира как е устроена тя; ако учителят прецени – може детето да помогне в украсата й, така на първия учебен ще дойде не само в позната обстановка, но и в своя стая, към чиито външен вид то има отношение; в училищния строй на 15.09. нека детето ви да се хване за познато за него дете /съседче, другарче от детската градина/. Презентирал: Цвета Гергова
 41. 41.  нека детето самичко избере чантата си, но не и по отношение на функционалността й;  позволете на детето да участва в избори на учебни мебели, на празничните дрехи заедно.  пред значими за детето хора покажете, че се гордеете, че вече е ученик;  пожелайте му успех и го уверете, че вярвате, че може и знае много, че ще научи още много интересни неща и ако нещо го затрудни - с ваша помощ ще се справи;  след тържественото посрещане на първокласниците в у- ще и след първия учебен час, направете семеен празненство – така детето наистина ще усети, че тръгването на училище е празник, че започва нов етап от живота му. Презентирал: Цвета Гергова
 42. 42. Презентирал: Цвета Гергова Изображения - Интернет

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Как да подготвим детето за постъпване в първи клас. дейности за развиване на уменията.

Vistos

Vistos totais

1.442

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

277

Ações

Baixados

15

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×