O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Решаване на логически задачи

 • Entre para ver os comentários

Решаване на логически задачи

 1. 1. Един човек продавал яйца. На първата жена продал половината от яйцата в кошницата и още едно яйце. На втората продал половината от останалите яйца в кошницата и още едно яйце. На третата – също половината от останалите и още едно яйце. След това яйцата свършили. Колко били яйцата и по колко яйца е взела всяка жена? Ето как изглежда схемата, която ще ни помогне да решим задачата На първата жена продал половината :2 х Отбелязваме с х яйцата и още едно -1 На втората жена продал половината :2 и още На третата жена едно продал половината -1 :2 и още едно -1 0 С това яйцата свършили
 2. 2. Започваме отзад с противоположното действие, за да намерим броя на яйцата :2 14 -1 7 .2 :2 6 +1 -1 3 .2 :2 2 +1 -1 1 .2 0 +1 Лесно е. Нали? Първата жена е купила половината на 14 и още едно яйце, т.е. 8 яйца. От останалите 6 втората е купила половината и още едно – т.е. 4 яйца, а третата – останалите 2 яйца.
 3. 3. Един селянин отишъл при царя и му казал: - Царю, позволи ми да взема една ябълка от твоята градина. Царят му позволил. Запътил се селянинът към градината, но що да види – цялата градина била оградена с 3 огради от бодлива тел. Пред всяка врата – по един пазач. Приближил се селянинът до първия пазач и му казал: - Царят ми позволи да взема една ябълка от градината му. - Вземи, но ще трябва да ми дадеш половината от тези, които изнасяш и още една – казал пазачът. Същото му казали вторият и третият пазач, които го пуснали да премине през охраняваните от тях врати.
 4. 4. Селянинът трябва да изнесе 22 ябълки. :2 22 -1 11 .2 :2 10 +1 -1 5 .2 :2 4 +1 -1 2 .2 1 +1
 5. 5. Приятели обядват в стол. За деня се предлага: Всеки един от приятелите избира точно едно ястие от трите групи. Намерете всички възможни менюта. І 1.Таратор 2.Супа ІІ 1.Кюфтета 2.Риба 3.Мусака ІІІ 1.Компот 2.Баклава
 6. 6. І избор ІІ избор (основно ястие) кюфтета Таратор риба мусака кюфтета Супа риба мусака 2 възможности 3 възможности ІІІ избор (десерт) компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава 2 възможности
 7. 7. кюфтета Таратор риба мусака кюфтета Супа риба мусака компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава компот баклава
 8. 8. Разполагате с три картончета с цифрите 2, 3 и 7. С помощта на графдърво намерете всички трицифрени числа, които могат да се образуват с помощта на тези 3 картончета.
 9. 9. 2 3 7 3 възможности десетици единици Числа 7 стотици 3 273 3 7 237 2 7 327 7 2 372 2 3 723 3 2 732 2 възможности 1 възможност
 10. 10. Възможностите за избор при тази задача са ограничени. За стотици можем 7да избираме от 2 3 трите картончета: 7 , , . Ако изберем 2 възможности: 2 3 , за десетици ни остават или 3 . Избираме За единици ни остава само една възможност – . Получава се числото 732. .
 11. 11. апишете всички четни четирицифрени числа, като използвате точно един път цифрите 0, 4, 5 и 9. Помощ: 0 не може да бъде цифра на хилядите в четирицифрено число. три банкноти, едната от 50 лв., другата от 20 лв. и третата от 10 лв., могат да се заплатят различни суми. Кои са всички възможни суми?

×