O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

За по-добро образование чрез спорт

Описание на дейностите по проект: "За по-добро образование чрез спорт"

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

За по-добро образование чрез спорт

 1. 1. ПРОЕКТ “ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ” IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008
 2. 2.  Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция, приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално икономическо развитие”, област на интервенция 1.3 – Подкрепа за инфраструктура с цел подобряване на икономическия потенциал на района на сътрудничество.  Бюджетът на проекта е 394 601.74 Евро; (BG партньор – 272 076.03 Евро, Turkey партньор – 122 525.71 Евро)  Финансиране от ЕС = 335 411.47 Евро, (85 % от бюджета)  Национално съфинансиране = 59 190.27 Евро; (15 % от бюджета)  Финансиране на инфраструктурни дейности - 73,67 % от бюджета  Финансиране на административни дейности – 2,06 % от бюджета, пътни разходи – 0,42%, срещи и събития – 1,97%, дейности за осигуряване на информация и публичност – 1,93 %, външна експертиза – 5,23 %, други разходи - 3,86 %, допустим ДДС – 10,87 %
 3. 3.  Продължителността на проекта е 24 месеца; Дата на стартиране на проекта – 31.01.2014; Дата на окончателно изпълнение на дейностите по проекта – 31.01.2016;  Водещ партньор по проекта – Община Любимец, Република България;  Партньор по проекта – Община Люлебургас, Република Турция.
 4. 4. Обща цел на проекта: Укрепване на устойчивото икономическо и социално развитие между община Любимец и община Люлебургас чрез създаване на инфраструктура за съвместни трансгранични образователни и спортни дейности Специфични цели на проекта: - Създаване на съвременна спортна инфраструктура в община Люлебургас - Подобряване на образователната и спортната инфраструктура в община Любимец Цели на проекта
 5. 5. Специфични цели на проекта: - Постигане на по-добра мотивация на младите хора да бъдат по-активни в спорта - Полагане на основа за по-добро включване на спортните дейности в извънкласната работа в училище, интегрирането им в образователния процес и полагане на основа за организиране на съвместни трансгранични спортни събития с цел да се превърнат в традиционни за двете общини. Цели на проекта
 6. 6.  Ученици и учители от НУ “Христо Ботев”, гр. Любимец ;  Ученици и граждани от община Любимец;  Ученици и граждани от община Люлебургас. Целеви групи по проекта
 7. 7.  Дейност 1 - Разработване на проекта и представяне на проекта за одобрение в необходимите срокове пред компетентна комисия;  Дейност 2 - Сформиране на екип по проекта, който ще организира и ръководи изпълнението на дейностите. По проекта са предвидени две официални партньорски срещи в началото на всяка година от проекта в община Любимец и община Люлебургас за проследяване на изпълнението. Редовни скайп срещи са предвидени за регулярна комуникация между членовете на екипа по проекта. Предвидени дейности по проекта Предвидени дейности по проекта
 8. 8.  Дейност 3 – Провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на PRAG.  Дейност 4 - Провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на PRAG, за които отговаря партньора по проекта – община Люлебургас.  Дейност 5 – Осъществяване на ремонтни дейности в спортния салон и учебните зали на училище “Христо Ботев” в община Любимец.
 9. 9.  Дейност 6 – Извършване на доставка на спортно оборудване за спортния салон на училище “Христо Ботев”, община Любимец;  Дейност 7 – Създаване на Детска спортна зона в района на община Люлебургас, която ще включва баскетболни кошове, волейболни мрежи, игрище за сокър, детска площадка за най-малките, тоалетни и осветление;  Дейност 8 – Провеждане на международен (с участието на представители на двамата партньори по проекта) уъркшоп на тема “По- добро обучение чрез спорт” в община Люлебургас, на който ще бъдат обсъждани механизми и практики чрез които да се подобрява обучението и образованието на младежите и децата чрез спортни дейности. Резултатът от уъркшопа ще бъде издаването на три езика (Български, Турски и Английски) на книжка, която ще включва изводите и най- добрите практики описани и дискутирани по време на уъркшопа.
 10. 10.  Дейност 9 – Представяне на резултатите от уъркшопа чрез информационни кампании по една във всяка партньорска община, като експертите участници в уъркшопа ще представят пред учителите от различни училища в региона на двете партньорски общини резултатите и изводите от дискусиите по време на уъркшопа, както и ще разпространят печатната версия на брошурата сред учителите от посетените училища.  Дейност 10 – Организиране на спортен фестивал в Люлебургас, чрез който ще бъде открита официално новата спортна зона, построена по проекта. Във фестивала ще бъдат включени състезания по волейбол и баскетбол и други подобни игри, като участници ще бъдат деца от двете общини и игрите ще имат състезателен характер. Фестивалът ще продължи 3 дни, а намеренията на двете общини са той да стане ежегоден.;
 11. 11.  Дейност 11 – Организиране на турнир по тенис на маса в община Любимец, с който ще бъде открит и реновирания спортен салон в училище “Христо Ботев”. В състезанието ще вземат участие деца от двете партньорски общини. Намерението и желанието на двете общини е този турнир да стане ежегоден и по този начин да се покаже на практика прилагането на изводите и съветите на експертите от уъркшопа “По-добро образование чрез спорт”.  Дейност 12 – Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по проекта в община Любимец - - пресконференция в началото на проекта, 2 билборда, брошури с информация за проекта - 200 бр.; плакати за турнира по тенис на маса - 100 бр.; Банери за събитията - 2 бр. радиопредавания - 2 бр. медийни публикации - 2 бр. На печатните материали, ще има специално съобщение за повишаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие и изменението на климата.
 12. 12. Дейност 13 - Изпълнение на дейности по осигуряване на информация и публичност по проекта в община Люлебургас с цел да се осигури необходимата публичност на проекта и да информира целевите групи за резултатите от проекта – пресконференция в началото на проекта, -2 билборда с подходяща визуализация, съгласно правилата на програмата за публичност - те ще бъдат поставени на строителната площадка, Брошури с информация за проекта - 500 бр - Брошури с резултатите по проекта - 1000 бр. - Плакати за фестивала - 100 бр;. - Програми за спортния фестивал - 1000 бр. - Радиопредавания - 2 бр;. - Медийни публикации - 2 бр - Дизайн на лого за спортен фестивал - 1 бр. На печатните материали, ще има специално съобщение за повишаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие и изменението на климата. Дейност 14 – Финализиране на проекта и изготвяне на финален доклад
 13. 13.  Новосъздадена спортна зона в община Люлебургас - 1 бр.  Реновиран спортен салон и учебни зали на училище “Христо Ботев” в Любимец - 1 бр.  Приложно спортно оборудване в салона на училище “Христо Ботев” - 13 вида  Организирани турнир поТенис на маса в Любимец и Официално откриване - 1 бр.;  Организиран спортен фестивал в Люлебургас и Официално откриване - 1 бр.  Проведен семинар на тема "По-добро образование чрез спорт" - 1 бр. Очаквани резултати от проекта
 14. 14.  Изготвена брошура със съвети за "по-добро образование чрез спорт" - 1000 бр.  Представени съвети чрез информационни кампании за по-добро образование чрез спорт в двете общини - 2 бр.;  Срещи по проекта - 2 пресконференции, брошури за Любимец - 100 бр, брошури за Люлебургас – 1000 бр. , плакати за турнира по тенис на маса – 100 бр., плакати за спортния фестивал в Люлебургас – 100 бр., банери – 2 бр., билбордове за Любимец – 1 бр. , билбордове за Люлебургас – 2 бр., лого 1 бр., медийни публикации 4 бр., радиопредавания – 4 бр. Очакваме вашите въпроси!

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • ssuser654267

  Aug. 8, 2014

Описание на дейностите по проект: "За по-добро образование чрез спорт"

Vistos

Vistos totais

788

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

114

Ações

Baixados

7

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×