O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
Web	service	security
with	OWASP	ZAP
LongTV
About me
• Tạ Vũ Long
• Dev at GMO-Z.com
Vietnam Lab Center
2
3
Agenda
I			– Yêu cầu phi	chức năng:	security
II		– Giới thiệu OWASP	ZAP
III	– Demo
IV	– Kết luận
4
Agenda
I			– Yêu cầu phi	chức năng:	security
II		– Giới thiệu OWASP	ZAP
III	– Demo
IV	– Kết luận
5
Non-Functional	requirements
Vs
Functional	requirements
6
Ví dụ về Non-Functional	requirements
• Performance	– for	example	Response	Time,	Throughput,	 Utilization,	Static	
Volumetr...
8
Vulnerabilities
1) SQL	Injection
2) OS	Command	Injection
3) Unchecked	Path	Parameter	/	Directory	Traversal	
4) Improper	Se...
10
SQL	Injection
11
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
Cross-Site	Scripting
12
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
13
Phòng chống SQL	Injection
• Prepared	Statements	(with	Parameterized	
Queries)***
• White	List	Input	Validation
• Escaping	...
Phòng chống XSS
• Mặc định không cho nhập những dữ liệu ko
tin	tưởng,	chỉ cho phép những nơi cần thiết.
• Escape	mọi web	p...
Nguy cơ tiềm tàng
• 96%	các ứng dụng tồn tại các lỗ hổng bảo mật
16
https://www.info-point-security.com/sites/default/file...
Khắc phục sự cố
17
WEB APPLICATIONS SECURITY STATISTICS REPORT 2016
Vấn đề
• Không đưa security requirement vào
• Giải quyết ko triệt để
– Team member thiếu kiến thức về bảo mật
– Không đủ t...
19
Agenda
I			– Yêu cầu phi	chức năng:	security
II		– Giới thiệu OWASP	ZAP
III	– Demo
IV	– Kết luận
20
21
OWASP
• OWASP	:	Open	Web	Application	
Security	Project
• 2001/09/09	by	Mark	Curphey (	đang
là Founder	and	CEO	of SRC:CLR
(...
OWASP	Projects
• Hàng trăm projects:
– https://www.owasp.org/index.php/Category:OWA
SP_Project
• Phổ biến:
– OWASP	top	ten...
OWASP	Projects
24
OWASP	ZAP
• ZAP:	Zed	Attack	Proxy
• Project	tích cực nhất của OWASP
• Cross-Platform
• Open-Source:	https://github.com/zap...
Benchmarks
• The	WIVET	Score	of	Web	Application	
Scanners	(18/09/2016)
– Vị trí thứ 5	(Unified)
– Vị trí thứ 4	(Free/	Open...
Tools
• The Spiders: crawler ( sử dụng AJAX
Spiders để scan các AJAX request )
• Proxy: Recorder , để giúp tạo những data
...
Tools
• Fuzzer:	gửi những data	không hợp lệ,	không
mong muốn.
• Changing	requests	and	Responses : allows	
you	to	specify	a...
Tools
• ZAP	REST	API:	tương tác vs	ZAP	thông qua	API
• Continuous	Integration:	tích hợp security	
scanner	vào vòng phát tr...
30
Đủ chưa??
31
Other
• OS	level	:	vulnerability	scanner
– Lynis:	http://www.tecmint.com/linux-security-
auditing-and-scanning-with-lynis-...
Đủ chưa??
33
34
35
Agenda
I			– Yêu cầu phi	chức năng:	security
II		– Giới thiệu OWASP	ZAP
III	– Demo
IV	– Kết luận
36
Kết luận
• Đưa security	requirement	vào process.
• Đào tạo kiến thức về security	cho tất cả team	
member.
• Có policy	về s...
38
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Web service security

237 visualizações

Publicada em

Slide trong hội thảo Infinity Tech

Publicada em: Software
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Web service security

 1. 1. 1 Web service security with OWASP ZAP LongTV
 2. 2. About me • Tạ Vũ Long • Dev at GMO-Z.com Vietnam Lab Center 2
 3. 3. 3
 4. 4. Agenda I – Yêu cầu phi chức năng: security II – Giới thiệu OWASP ZAP III – Demo IV – Kết luận 4
 5. 5. Agenda I – Yêu cầu phi chức năng: security II – Giới thiệu OWASP ZAP III – Demo IV – Kết luận 5
 6. 6. Non-Functional requirements Vs Functional requirements 6
 7. 7. Ví dụ về Non-Functional requirements • Performance – for example Response Time, Throughput, Utilization, Static Volumetric • Scalability • Capacity • Availability • Reliability • Recoverability • Maintainability • Serviceability • Security • Regulatory • Manageability • Environmental • Data Integrity • Usability • Interoperability • … 7
 8. 8. 8
 9. 9. Vulnerabilities 1) SQL Injection 2) OS Command Injection 3) Unchecked Path Parameter / Directory Traversal 4) Improper Session Management 5) Cross-Site Scripting 6) CSRF (Cross-Site Request Forgery) 7) HTTP Header Injection 8) Mail Header Injection 9) Lack of Authentication and Authorization 9 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
 10. 10. 10
 11. 11. SQL Injection 11 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
 12. 12. Cross-Site Scripting 12 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
 13. 13. 13
 14. 14. Phòng chống SQL Injection • Prepared Statements (with Parameterized Queries)*** • White List Input Validation • Escaping tất cả những j user nhập • Stored Procedures: tạo các procedures để thực thi các khối query 14
 15. 15. Phòng chống XSS • Mặc định không cho nhập những dữ liệu ko tin tưởng, chỉ cho phép những nơi cần thiết. • Escape mọi web page elements mà show content ra trên trình duyệt web: (htmlspecialchars) – VD: < (&lt; ), >(&gt; ), & (&amp; ) • Đối với cookies quan trọng ta sử dụng cờ HTTPOnly để tránh bị trộm cookies qua js. • Thêm header “X-XSS-Protection” vào response 15
 16. 16. Nguy cơ tiềm tàng • 96% các ứng dụng tồn tại các lỗ hổng bảo mật 16 https://www.info-point-security.com/sites/default/files/cenzic-vulnerability-report-2014.pdf
 17. 17. Khắc phục sự cố 17 WEB APPLICATIONS SECURITY STATISTICS REPORT 2016
 18. 18. Vấn đề • Không đưa security requirement vào • Giải quyết ko triệt để – Team member thiếu kiến thức về bảo mật – Không đủ time, cost,… 18
 19. 19. 19
 20. 20. Agenda I – Yêu cầu phi chức năng: security II – Giới thiệu OWASP ZAP III – Demo IV – Kết luận 20
 21. 21. 21
 22. 22. OWASP • OWASP : Open Web Application Security Project • 2001/09/09 by Mark Curphey ( đang là Founder and CEO of SRC:CLR (SourceClean) 22
 23. 23. OWASP Projects • Hàng trăm projects: – https://www.owasp.org/index.php/Category:OWA SP_Project • Phổ biến: – OWASP top ten: công bố 10 loại tấn công phổ biến nhất ( 3 năm 1 ?) – OWASP ZAP: security scanner – List attack types : https://www.owasp.org/index.php/Category:Attac k 23
 24. 24. OWASP Projects 24
 25. 25. OWASP ZAP • ZAP: Zed Attack Proxy • Project tích cực nhất của OWASP • Cross-Platform • Open-Source: https://github.com/zaproxy/zaproxy/ • Awards – 2015 Bossie award for The best open source networking and security software – Top Security Tools of 2014 as voted by ToolsWatch.org : 2nd – Top Security Tool of 2013 as voted by ToolsWatch.org: 1st 25
 26. 26. Benchmarks • The WIVET Score of Web Application Scanners (18/09/2016) – Vị trí thứ 5 (Unified) – Vị trí thứ 4 (Free/ Open Source) 26 http://sectoolmarket.com/wivet-score-unified-list.html
 27. 27. Tools • The Spiders: crawler ( sử dụng AJAX Spiders để scan các AJAX request ) • Proxy: Recorder , để giúp tạo những data hợp lệ khi attack. • Active và Passive Scanning: quét lỗ hổng chủ động và bị động 27
 28. 28. Tools • Fuzzer: gửi những data không hợp lệ, không mong muốn. • Changing requests and Responses : allows you to specify as complex a criteria as you need 28
 29. 29. Tools • ZAP REST API: tương tác vs ZAP thông qua API • Continuous Integration: tích hợp security scanner vào vòng phát triển liên tục. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Đủ chưa?? 31
 32. 32. Other • OS level : vulnerability scanner – Lynis: http://www.tecmint.com/linux-security- auditing-and-scanning-with-lynis-tool/ • Source scanner: – http://techbeacon.com/13-tools-checking- security-risk-open-source-dependencies-0 32
 33. 33. Đủ chưa?? 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. Agenda I – Yêu cầu phi chức năng: security II – Giới thiệu OWASP ZAP III – Demo IV – Kết luận 36
 37. 37. Kết luận • Đưa security requirement vào process. • Đào tạo kiến thức về security cho tất cả team member. • Có policy về security trong quá trình phát triển, vận hành, maintain. • Sử dụng các tool và nên tích hợp vào CI. 37
 38. 38. 38

×