O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Electrolux talks about their digital annual report (In Swedish)

768 visualizações

Publicada em

Electrolux talks about their digital annual report. From Comprend's breakfast seminar about digital annual reports (Only in Swedish)

  • Seja o primeiro a comentar

Electrolux talks about their digital annual report (In Swedish)

  1. 1. The Electrolux Group Maria Norin Manager Financial Communication
  2. 2. Electrolux 2 Nettoomsättning SEKb 109 EUR 12.6 b USD 16.3 b Försäljning i 150 länder Medarbetare 61,000 i 60 länder Årlig försäljning +50 miljoner produkter
  3. 3. Kök Tvätt Professionella produkter Närliggande produkter Små-apparater Försäljning per produktkategori 60% 17% 8% 10% 5% 3
  4. 4. Electrolux årsredovisning • Trycksak • Pdf • Webbårsredovisning sedan 2010 Kommentar från analytiker: ” Tryck eller digital spelar mindre roll så länge det finns en pdf” 4
  5. 5. Varför webbårsredovisning? • Mobila enheter allt vanligare • Fördjupning av information inom hållbarhet • Ökad funktionalitet • Viss information lämpar sig bättre på webben • Integrera informationen på hemsidan • Naturlig del av IR-webbsiten under hela året 5
  6. 6. Varför har webbårsredovisningen vunnit pris? 6
  7. 7. Vi har fokuserat på: • Innehållet • Tydlig struktur/navigation • Snabb överblickbarhet • Varumärkesstärkande design • Fördjupad information inom hållbarhet • Utnyttja funktionaliteten • Relevant innehåll, framåtblickande och förklarande 7 – Tydlig strategibeskrivning – Beskrivning av verksamheten med tydliga avsändare – Företagsspecifik marknadsinformation – Kapitalmarknadsavsnitt som även den mindre aktieägaren kan förstår
  8. 8. Tankar, ÅR framöver? • Fler sammanfattande trycksaksprodukter för olika målgrupper • Fördjupningar på webben • Mer webbanpassat format och innehåll • Bättre utnyttja den digitala kanalens möjlighet till spridning 8

×