O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Unit0-Introduction [v].pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Quan ly du an
Quan ly du an
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Unit0-Introduction [v].pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Unit0-Introduction [v].pptx

 1. 1. ICT/ Software project management
 2. 2. Introduction to ICT/ Software Project Management Giới thiệu môn học quản lý dự án ICT/Software Unit 0
 3. 3.  What this Unit is About : This unit provides an overview of the course, its objective, and structure.  What you should be able to Do : After completing this course, you should be able to:  Build a performing organization and project team.  Identify and validate requirements.  Develop Working Breakdown Structures (WBS).  Establish project estimates and project schedules.  Create project plans.  Manage overall change control.  Terminate a project with a close-out strategy.  Perform your role as project manager.  Khái quát về bài học này Bài học này cung cấp tổng quan về khóa học, mục tiêu và cấu trúc của nó.  Bạn có thể làm gì sau khi hoàn thành khóa học Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể  Xây dựng một nhóm thực hiện và một đội thực hiện dự án.  Xác định và đánh giá yêu cầu.  Xây dựng các cấu trúc phân chia công việc  Lập dự toán dự án và tiến độ dự án.  Tạo ra kế hoạch dự án.  Quản lý kiểm soát thay đổi của dự án.  Hoàn thành dự án với chiến lược chặt chẽ.  Có thể thực hiện vai trò quản lý dự án. Giới thiệu Quản lý dự án ICT/ Software
 4. 4. Lecturer Information  Mr. Le Duc Trung  School of Information and Communication  Office : P601-B1  Mobile : 0903215581  e-mail : trungld@soict.hust.edu.vn  Driver : http://bit.ly/2keQmhn © SoICT 2020 Technical Writing and Presentation 4
 5. 5. ICT/ Software Project Management Syllabus  IT4542/1 (2-0-0-4)  Theory: 30/45 hr, 2 hr/week  Exercises in class: 30 hr, 2 hr/week  Evaluation:  Progress: 40% • Group presentation : 20% • Report writing : 20%  Final exam: 60% • Multi choice + writing topic   Slides  E.Books:  [1] Project Management Institute. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute. Sixth edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.  [2] Erik W. Larson, Clifford F. Gray. Project Management: The Managerial Process, 7th edition (2018), McGraw-Hill Education, 688 pages.  [3] John J. Rakos, Software Project ManagementFor Small to Medium Sized Projects, Prentice hall. © SoICT 2020 Technical Writing and Presentation 5
 6. 6. BÀI TẬP LỚN  Sinh viên soạn Slide theo chủ đề tự chọn liên quan môn học  Đặt tên file: MS lớp. Tên SV. Topic  Mail tới GV kèm attach. Subject: Nộp BTL môn ITProjectAdmin MS lớp. Tên SV  Cuối HK Sinh viên thuyết trình khoảng 5 - 10 phút 6 © SoICT 2020 Technical Writing and Presentation
 7. 7. We will show you how to :  Build a performing organization and project team.  Identify and validate project requirements.  Develop Work Breakdown Structures (WBS)  Establish project estimates and project schedule  Create project plans.  Manage overall change control  Control project execution processes.  Terminate a project with a close-out strategy  Perform your role as a project manager Course Objectives Nhiệm vụ của khóa học Khóa học sẽ chỉ cho bạn làm thế nào :  Xây dựng một nhóm thực hiện và một đội thực hiện dự án.  Xác định và xác nhận yêu cầu.  Xây dựng các cấu trúc phân chia công việc  Lập dự toán dự án và tiến độ dự án.  Tạo ra kế hoạch dự án.  Quản lý kiểm soát thay đổi tổng thể của dự án.  Hoàn thành dự án với chiến lược chặt chẽ.  Có thể thực hiện vai trò quản lý dự án.
 8. 8. Week Topics 1 Unit0-Course Introduction 2 Part 01- Project Management Introduction 3 Part 01- Project Management Introduction 4 Part 02- Project Initiation 5 Part 02- Project Initiation 6 Part 03- Project Planning 7 Part 03- Project Planning 8 Part 03- Project Planning 9 Part 04- Project Executing 10 Part 04- Project Executing 11 Part 04- Project Executing 12 Part 05- Project Monitoring & Control 13 Part 05- Project Monitoring & Control 14 Part 06- Project Closing 15-17 Presentation Lịch trình học
 9. 9. Nine Knowledge Areas 9 lĩnh vực của quản lý dự án  The Project Management has identified and documented a core body of project management knowledge consisting of : • Integration Management • Scope Management • Time Management • Cost Management • Quality Management • Human Resource Management • Communication Management • Risk Management • Procurement Management  Quản lý dự án xác định một bộ phận cơ bản của kiến thức quản lý dự án bao gồm: • Quản lý tích hợp. • Quản lý phạm vi. • Quản lý thời gian. • Quản lý chi phí. • Quản lý chất lượng. • Quản lý nguồn nhân lực. • Quản lý giao tiếp. • Quản lý rủi ro. • Quản lý mua sắm.
 10. 10. Class Exercise Bài tập trên lớp.  Student : • Team Exercises • Individual Exercise • Case Study/ Presentation  Instructor : • Facilitation • Explanation  Học sinh • Bài tập nhóm • Bài tập cá nhân • Nghiên cứu tình huống cụ thể / Thuyết trình  Giảng viên • Tạo thuận lợi • Giải đáp
 11. 11. Thank you for your attentions!
 12. 12. THÔNG BÁO NGHỈ HỌC  Hôm nay 08/11, Thầy Trung cảm lạnh viêm họng mất tiếng.  Lớp chúng ta nghỉ học on line hôm nay  Lớp sẽ học bù vào tuần nghỉ giữa kỳ sắp tới nhé.  Hẹn gặp lại các em tuần sau.
 13. 13. HƯỚNG DẪN NỘI QUY PHÒNG THI NGÀY 16-02- 2022.  1- Thời gian thi môn Quản trị dự án phần mềm mã lớp 126547 – IT4541Q kỳ 20211 sẽ vào KÍP 2 ngày 16-02-2022:  Gọi vào phòng thi: 9h30 / Thời gian làm bài 30 phút từ 9h45 đến 10h15 / Thời gian nộp bài 10h15  2- Cách làm bài thi và nộp bài  Sinh viên làm bài trắc nghiệm khách quan trên môi trường Moodle thông qua SEB.  Sinh viên làm bài thi không sử dụng tài liệu.  Sinh viên nhớ bấm nút Submit để nộp bài sau khi làm xong.  Sinh viên kiểm tra tình trạng mạng, pin dự trữ và môi trường làm bài tốt trước ngày thi.  3- Quy chế phòng thi  Sinh viên vào phòng thi trên môi trường Team 365 trên meeting room học thường lệ trước đây.  Bật cam suốt trên môi trường Team 365 trong thời gian thi. Cam phải bao quát được toàn bộ phòng/ bài làm của các em. Tắt mic, tự giác làm bài không trao đổi  Vào meeting room thì các em hãy chuẩn bị thẻ sv/ cccd/cmt. Khi CBCT gọi đến ai thì các em vui lòng đưa thẻ SV lên gần cam để điểm danh.  Sau khi GV check kết quả nộp bài cho phép ra về thì Sinh viên ra khỏi Team để giảm tắc nghẽn đường truyền.  HOT LINE:  Cô Nguyễn Thị Thu Giang – Admin TT Mạng 0982158059  Thầy Nguyễn Xuân Tùng – Phòng Đào Tạo 0988463317
 14. 14. ĐỀ THI BÙ MÔN QLDA CNTT&TT NGÀY 21/03/2022  Câu 1: Em hãy định nghĩa Dự án là gì? và so sánh sự khác nhau của Dự án và Dây chuyền sản xuất về các mặt: Tổ chức nhân lực/ Kết quả đầu ra/ Mức độ chuyên môn hóa và tích chất công việc của thành viên. Dự án CNTT&TT có đặc trưng gì so với các dự án khác (4đ)  Câu 2: Coi quá trình học Công nghệ thông tin tại ĐHBKHN là một dự án. Em hãy mô tả khái quát dự án này bao gồm: Mục đích; Mục tiêu; Phạm vi công việc; Các mốc chính ( milestone); Tài chính (3đ)  Câu 3: Em hãy dùng Working Breakdown Structure để phân tách các công việc cần làm để thực hiện dự án nói trên của em (3đ)

×