Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05

Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05
YUNUS EMRE’NİN HAYATI
TASAVVUF
İslamiyet'in temel ilkelerine
dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı
güzelleştirerek dini yaşama ve
bu yolla Allah'a ulaşma
düşüncesine tasavvuf denir.
DİNİ SAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
• Dinî tasavvufi halk şiiri geleneği, toplumsal bir
görev üstlenmiş, halkı aynı düşünce etrafında
kenetlemiş, onların hoşgörü içinde bir arada
yaşamalarında kilit rol oynamıştır.
• Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin
sürdüğü ve Moğol istilasının birçok yeri kasıp
kavurduğu dönemlerde, toplumda birlik,
beraberlik ve düzenin oluşmasını yeniden
sağlayarak Anadolu'nun vatan olmasında
katkıda bulunmuştur.
DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Kurucusu 12. yüzyılda Doğu
Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet
Yesevi’dir.
Tekke Edebiyatı Anadolu’da 13. y.y.’dan
itibaren gelişmiştir
Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi
olan tekkelerde yetişmiştir.
.
DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
Şiirlerin çoğu ezgilidir.
Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi
konular işlenmiştir.
İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme
gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
Dili Aşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan
Edb.’na göre sadedir.
Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara
yer verilmiştir.
HOCA AHMED YESEVİ KÜLLİYESİ
HOCA AHMED YESEVİ
 Ahmed Yesevi, yarattığı eserleri ile Sunni –
Nakşibendi, Alevi – Bektaşi gibi tarikatlara yön
vermiş ve etkilemiş bir şahsiyet olarak bilinir. İyi
bir eğitim görmüş olan Yesevi, dini konular
dışında tasavvuf konularında da önemli eğitimler
almıştır. Ayrıca bildiği ya da öğrendiği her şeyi
kendine saklamak yerine halka aktarmayı bir
görev edinmiştir.
YUNUS EMRE
 Allah inancını ve insan
sevgisini işler. Şiirlerinde
coşkun bir lirizm vardır.
Tekke edebiyatının en
lirik şairidir. Şiirlerinde
hem aruz hem de hece
vezni kullanılmıştır.
İşlediği konular yönüyle
evrenseldir.
YUNUS EMRE
 Eserleri: Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca
Risaletü’n-Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.
 Yunus Emre hakkında bilgiler sınırlı düzeydedir. Nerde doğduğu
bilinmiyor. 13. yüzyılın ortalarında Moğal istilası ve Selçuklu
Devleti’nin yıkıldığı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. Bu
dönemin sarsıntı ve acıları Yunus‘un eserlerinde derin izler
bırakmıştır. Medrese eğitimi görmüştür. Şiirlerini hece ölçüyle
yazar. Ama aruz denemelerine de yer verir. Hece ölçüseyle
yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitler ve gazeller de
yazdı. Dili arı Türkçe değil. Yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar
kullandı. Sağlığında düzenlediği divanı bulunamadı.
Günümüzdeki divanları derlemedir. 1904′te birinci, 1924′te ikinci
basımları yapılan Divan-ı Aşık Yunus Emre‘nin yanısıra Burhan
Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı’nın derleyip yayınladığı Yunus
Emre divanları var.
BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun
Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi
Hasta iken halımızı soranlara selam olsun
Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile
Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun
Azrail alır canımız kurur damarda kanımız
Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun
BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
 Sözdür söylenir araya kimse döymez bu yaraya
İltip bizi makbereye koyanlara selam olsun
Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider
Bizim halimizden haber soranlara selam olsun
Aşık oldur Hakk'ı seve Hakk derdine kıla deva
Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun
Miskin Yunus söyler sözü kan yaş ile doldu gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun
DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN
TEMSİLCİLERİ
 14.yy : Kaygusuz Abdal
 15.yy : Hacı Bayram Veli
 16.yy :Pir Sultan Abdal
 17.yy: Niyaz-ı Mısri
 18.yy: Sezai
 19.yy: Kuddusi- Turabi
DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN NAZIM
ŞEKİLLERİ
İLAHİ
NUTUK
ŞATHİYE
NEFES
DEVRİYE
DEME
Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05
İLAHİ
İLAHİ: Din ve tasavvuf konularının işlendiği şiirlere
“ilahi” denir. Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan
şiirlerdir. Özel bir ezgiyle okunur. Koşma gibi
uyaklanan ilahilerde 8’li ölçü kullanılır.
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı
Bana seni gerek seni
NEFES
 NEFES: Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere
denir. Nefeslerde genellikle Hz. Muhammet ve Hz. Ali
için de övgüler bulunur.
Pir Sultan Abdal şahımız
Hakka ulaşır yolumuz
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi
NUTUK
 Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere
tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için
söyledikleri şiirlerdir.
Daha çok Bektaşi tarikatında söylenir.
Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal'dır.
Şekil yönüyle koşmaya benzer.
Nutuk Örneği:
Evvel tevhid sürer mürşid dilinden
Erişir canına fazlı Huda'nın
Kurtulursun emarenin elinden
Erişir canına fazl-ı Huda'nın
DEVRİYE
 -DEVRİYE:
*Devir felsefesini ve insanın varoluşunu anlatan şiirlere
denir.
*“Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine
Allah'a dönecektir.” Felsefesi vurgulanır.
*İlahiyle benzerlik gösterir.
Devriye Örneği:
Ak süt iken kızıl kana karışıp
Emr-i Hak'la coşup cevlana geldim
Mâ-i carî ile akıp yarışıp
Katre-i na-çizden ummana geldim (Hüsni)
ŞATHİYE
 İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir.
Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında
tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır. Bu tür
şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır. Medrese
hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır.

Yücelerden yüce gördüm
Erbapsın sen koca Tanrı
Alem okur kelâm ile
Sen okursun hece Tanrı
1 de 21

Recomendados

Dini Ve Tasavvufi Halk Edebiyatı por
Dini Ve Tasavvufi Halk EdebiyatıDini Ve Tasavvufi Halk Edebiyatı
Dini Ve Tasavvufi Halk Edebiyatıderyaemlek
3.9K visualizações16 slides
çAlişma yapraği por
çAlişma yaprağiçAlişma yapraği
çAlişma yaprağiumitbozkurt
422 visualizações3 slides
Divan Edebiyati 2 por
Divan Edebiyati 2Divan Edebiyati 2
Divan Edebiyati 2derslopedi
1K visualizações13 slides
Tasavvuf edebi̇yatı por
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıumitbozkurt
1K visualizações30 slides
Dîvân i i̇lâhîyât por
Dîvân i i̇lâhîyâtDîvân i i̇lâhîyât
Dîvân i i̇lâhîyâtMuhammed Emin
1.6K visualizações300 slides
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe) por
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
47 visualizações230 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mehmet Emi̇n Yurdakul por
Mehmet Emi̇n YurdakulMehmet Emi̇n Yurdakul
Mehmet Emi̇n YurdakulBuğrahan Dönmez
6.3K visualizações11 slides
Ilahi (1) por
Ilahi (1)Ilahi (1)
Ilahi (1)Özge Çoruk
2.3K visualizações22 slides
Gezi yazısı eserler por
Gezi yazısı eserlerGezi yazısı eserler
Gezi yazısı eserlerEsramirici
13.1K visualizações1 slide
Oğuzhan özdemir por
Oğuzhan özdemirOğuzhan özdemir
Oğuzhan özdemirŞaban Yıldız
1.7K visualizações51 slides
Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra) por
Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)
Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi
1.4K visualizações38 slides
Orhan veli̇ kanik (1) por
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)Ece Kaya
4.7K visualizações29 slides

Mais procurados(13)

Mehmet Emi̇n Yurdakul por Buğrahan Dönmez
Mehmet Emi̇n YurdakulMehmet Emi̇n Yurdakul
Mehmet Emi̇n Yurdakul
Buğrahan Dönmez6.3K visualizações
Ilahi (1) por Özge Çoruk
Ilahi (1)Ilahi (1)
Ilahi (1)
Özge Çoruk2.3K visualizações
Gezi yazısı eserler por Esramirici
Gezi yazısı eserlerGezi yazısı eserler
Gezi yazısı eserler
Esramirici13.1K visualizações
Oğuzhan özdemir por Şaban Yıldız
Oğuzhan özdemirOğuzhan özdemir
Oğuzhan özdemir
Şaban Yıldız1.7K visualizações
Orhan veli̇ kanik (1) por Ece Kaya
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Ece Kaya4.7K visualizações
İslamiyet ve Kültür por burcintavsan
İslamiyet ve Kültürİslamiyet ve Kültür
İslamiyet ve Kültür
burcintavsan2.7K visualizações
Nasretti̇n Hoca por Erman Gurer
Nasretti̇n Hoca Nasretti̇n Hoca
Nasretti̇n Hoca
Erman Gurer2.3K visualizações
Yunus Emre por Mert Sezgin
Yunus EmreYunus Emre
Yunus Emre
Mert Sezgin3.6K visualizações
Geçiş dönemi eserleri por merveyorulmaz
Geçiş dönemi eserleriGeçiş dönemi eserleri
Geçiş dönemi eserleri
merveyorulmaz1.7K visualizações
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe) por HarunyahyaTurkish
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)
HarunyahyaTurkish32 visualizações
Hormon mucizesi. turkish (türkçe) por HarunyahyaTurkish
Hormon mucizesi. turkish (türkçe)Hormon mucizesi. turkish (türkçe)
Hormon mucizesi. turkish (türkçe)
HarunyahyaTurkish34 visualizações

Destaque

Tasavvuf edebi̇yatı por
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatıumitbozkurt
936 visualizações30 slides
Halk edebiyatı por
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatıslayturk
3.1K visualizações32 slides
Dini Tasavvufi Halk Şiiri por
Dini Tasavvufi Halk ŞiiriDini Tasavvufi Halk Şiiri
Dini Tasavvufi Halk Şiiriserapdemirag06
2.6K visualizações30 slides
Edit'oh113 por
Edit'oh113Edit'oh113
Edit'oh113embarcadere
307 visualizações2 slides
ZacsResume por
ZacsResumeZacsResume
ZacsResumeZachary Erck
242 visualizações3 slides
Tanzimat ii dönem por
Tanzimat ii dönemTanzimat ii dönem
Tanzimat ii dönemkumandan174
931 visualizações18 slides

Destaque(16)

Tasavvuf edebi̇yatı por umitbozkurt
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt936 visualizações
Halk edebiyatı por slayturk
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatı
slayturk3.1K visualizações
Dini Tasavvufi Halk Şiiri por serapdemirag06
Dini Tasavvufi Halk ŞiiriDini Tasavvufi Halk Şiiri
Dini Tasavvufi Halk Şiiri
serapdemirag062.6K visualizações
Edit'oh113 por embarcadere
Edit'oh113Edit'oh113
Edit'oh113
embarcadere307 visualizações
ZacsResume por Zachary Erck
ZacsResumeZacsResume
ZacsResume
Zachary Erck242 visualizações
Tanzimat ii dönem por kumandan174
Tanzimat ii dönemTanzimat ii dönem
Tanzimat ii dönem
kumandan174931 visualizações
Edit'oh110 por embarcadere
Edit'oh110Edit'oh110
Edit'oh110
embarcadere206 visualizações
Jskipper using social media for recruitment 201004 por Jeff Skipper
Jskipper using social media for recruitment 201004Jskipper using social media for recruitment 201004
Jskipper using social media for recruitment 201004
Jeff Skipper763 visualizações
Edit'oh 92 por embarcadere
Edit'oh 92Edit'oh 92
Edit'oh 92
embarcadere271 visualizações
Sistema para el control de ventas e inventarios por Darwin Linares
Sistema para el control de ventas e inventariosSistema para el control de ventas e inventarios
Sistema para el control de ventas e inventarios
Darwin Linares2K visualizações
10 Things Michael Scott Taught Me about Community Management por CMX
10 Things Michael Scott Taught Me about Community Management10 Things Michael Scott Taught Me about Community Management
10 Things Michael Scott Taught Me about Community Management
CMX781 visualizações
PP1 - Neuroanatomia por daydreamservant
PP1 - NeuroanatomiaPP1 - Neuroanatomia
PP1 - Neuroanatomia
daydreamservant510 visualizações
Analisis neuropsicologico de_los_problemas_en_el_a por Marcela Ramos
Analisis neuropsicologico de_los_problemas_en_el_aAnalisis neuropsicologico de_los_problemas_en_el_a
Analisis neuropsicologico de_los_problemas_en_el_a
Marcela Ramos580 visualizações
Презентация вчителя початкових класів Пархоменко Л.В. por Npanova
Презентация вчителя початкових класів Пархоменко Л.В.Презентация вчителя початкових класів Пархоменко Л.В.
Презентация вчителя початкових класів Пархоменко Л.В.
Npanova903 visualizações

Similar a Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05

8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx por
8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx
8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptxYasirAydodu
3 visualizações19 slides
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler por
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler Ercan Aksoy
13.4K visualizações5 slides
Divan Edebiyati por
Divan EdebiyatiDivan Edebiyati
Divan Edebiyatiderslopedi
2.9K visualizações58 slides
İslami Dönem İlk Ürünleri por
İslami Dönem İlk Ürünleriİslami Dönem İlk Ürünleri
İslami Dönem İlk Ürünlerimerveyorulmaz
878 visualizações18 slides
Geçiş Dönemi Eserleri por
Geçiş Dönemi EserleriGeçiş Dönemi Eserleri
Geçiş Dönemi Eserlerimerveyorulmaz
577 visualizações18 slides
Geçiş Dönemi Eserleri por
Geçiş Dönemi EserleriGeçiş Dönemi Eserleri
Geçiş Dönemi Eserlerimerveyorulmaz
481 visualizações18 slides

Similar a Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05(20)

8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx por YasirAydodu
8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx
8ecab54b136d13ec55f59c6c6c74df00.pptx
YasirAydodu3 visualizações
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler por Ercan Aksoy
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler
Ercan Aksoy13.4K visualizações
Divan Edebiyati por derslopedi
Divan EdebiyatiDivan Edebiyati
Divan Edebiyati
derslopedi2.9K visualizações
İslami Dönem İlk Ürünleri por merveyorulmaz
İslami Dönem İlk Ürünleriİslami Dönem İlk Ürünleri
İslami Dönem İlk Ürünleri
merveyorulmaz878 visualizações
Geçiş Dönemi Eserleri por merveyorulmaz
Geçiş Dönemi EserleriGeçiş Dönemi Eserleri
Geçiş Dönemi Eserleri
merveyorulmaz577 visualizações
Geçiş Dönemi Eserleri por merveyorulmaz
Geçiş Dönemi EserleriGeçiş Dönemi Eserleri
Geçiş Dönemi Eserleri
merveyorulmaz481 visualizações
Sunum por merveyorulmaz
SunumSunum
Sunum
merveyorulmaz483 visualizações
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil... por Fuat Toprak
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...
Slidex.tips nef dvani-ve-sham-i-kazanin-zhnyet-edeblk-ve-erk-bakimindan-karil...
Fuat Toprak45 visualizações
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por İlhan Gül
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
İlhan Gül1.9K visualizações
Islamiyet  Etkisindeki TüRk Edebiyati por derslopedi
Islamiyet  Etkisindeki TüRk EdebiyatiIslamiyet  Etkisindeki TüRk Edebiyati
Islamiyet  Etkisindeki TüRk Edebiyati
derslopedi2.9K visualizações
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇ por merveyorulmaz
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇
Geçi̇ş dönemi̇ eserleri̇
merveyorulmaz18.4K visualizações
A special album of davetname por beyazarifakbas
A special album of davetnameA special album of davetname
A special album of davetname
beyazarifakbas5.5K visualizações
Oguz Turkcesinin Andki Ilk Urunleri por derslopedi
Oguz Turkcesinin Andki Ilk UrunleriOguz Turkcesinin Andki Ilk Urunleri
Oguz Turkcesinin Andki Ilk Urunleri
derslopedi3.2K visualizações
Yaşadığım Gibi por kaosakatki
Yaşadığım GibiYaşadığım Gibi
Yaşadığım Gibi
kaosakatki3.4K visualizações
Sunu1 por kbrzbk
Sunu1Sunu1
Sunu1
kbrzbk220 visualizações
Sunu1 por kbrzbkk
Sunu1Sunu1
Sunu1
kbrzbkk60 visualizações
Sunu1 por kbrzbk
Sunu1Sunu1
Sunu1
kbrzbk290 visualizações
Sunu1 por kbrzbkk
Sunu1Sunu1
Sunu1
kbrzbkk65 visualizações
10. sınıflar i̇slam öncesi por Umut Açıkgöz
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesi
Umut Açıkgöz4.1K visualizações

Dini tasavvufi türk halk şiiri 10.05

 • 3. TASAVVUF İslamiyet'in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf denir.
 • 4. DİNİ SAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Dinî tasavvufi halk şiiri geleneği, toplumsal bir görev üstlenmiş, halkı aynı düşünce etrafında kenetlemiş, onların hoşgörü içinde bir arada yaşamalarında kilit rol oynamıştır. • Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin sürdüğü ve Moğol istilasının birçok yeri kasıp kavurduğu dönemlerde, toplumda birlik, beraberlik ve düzenin oluşmasını yeniden sağlayarak Anadolu'nun vatan olmasında katkıda bulunmuştur.
 • 5. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevi’dir. Tekke Edebiyatı Anadolu’da 13. y.y.’dan itibaren gelişmiştir Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir. .
 • 6. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır. Şiirlerin çoğu ezgilidir. Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Dili Aşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan Edb.’na göre sadedir. Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.
 • 7. HOCA AHMED YESEVİ KÜLLİYESİ
 • 8. HOCA AHMED YESEVİ  Ahmed Yesevi, yarattığı eserleri ile Sunni – Nakşibendi, Alevi – Bektaşi gibi tarikatlara yön vermiş ve etkilemiş bir şahsiyet olarak bilinir. İyi bir eğitim görmüş olan Yesevi, dini konular dışında tasavvuf konularında da önemli eğitimler almıştır. Ayrıca bildiği ya da öğrendiği her şeyi kendine saklamak yerine halka aktarmayı bir görev edinmiştir.
 • 9. YUNUS EMRE  Allah inancını ve insan sevgisini işler. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır. İşlediği konular yönüyle evrenseldir.
 • 10. YUNUS EMRE  Eserleri: Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca Risaletü’n-Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.
 • 11.  Yunus Emre hakkında bilgiler sınırlı düzeydedir. Nerde doğduğu bilinmiyor. 13. yüzyılın ortalarında Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus‘un eserlerinde derin izler bırakmıştır. Medrese eğitimi görmüştür. Şiirlerini hece ölçüyle yazar. Ama aruz denemelerine de yer verir. Hece ölçüseyle yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitler ve gazeller de yazdı. Dili arı Türkçe değil. Yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar kullandı. Sağlığında düzenlediği divanı bulunamadı. Günümüzdeki divanları derlemedir. 1904′te birinci, 1924′te ikinci basımları yapılan Divan-ı Aşık Yunus Emre‘nin yanısıra Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı’nın derleyip yayınladığı Yunus Emre divanları var.
 • 12. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi Hasta iken halımızı soranlara selam olsun Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun Azrail alır canımız kurur damarda kanımız Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun
 • 13. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK  Sözdür söylenir araya kimse döymez bu yaraya İltip bizi makbereye koyanlara selam olsun Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider Bizim halimizden haber soranlara selam olsun Aşık oldur Hakk'ı seve Hakk derdine kıla deva Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Miskin Yunus söyler sözü kan yaş ile doldu gözü Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun
 • 14. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN TEMSİLCİLERİ  14.yy : Kaygusuz Abdal  15.yy : Hacı Bayram Veli  16.yy :Pir Sultan Abdal  17.yy: Niyaz-ı Mısri  18.yy: Sezai  19.yy: Kuddusi- Turabi
 • 15. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN NAZIM ŞEKİLLERİ İLAHİ NUTUK ŞATHİYE NEFES DEVRİYE DEME
 • 17. İLAHİ İLAHİ: Din ve tasavvuf konularının işlendiği şiirlere “ilahi” denir. Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir. Özel bir ezgiyle okunur. Koşma gibi uyaklanan ilahilerde 8’li ölçü kullanılır. Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı Bana seni gerek seni
 • 18. NEFES  NEFES: Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere denir. Nefeslerde genellikle Hz. Muhammet ve Hz. Ali için de övgüler bulunur. Pir Sultan Abdal şahımız Hakka ulaşır yolumuz On iki imam katarımız Uyamazsın demedim mi
 • 19. NUTUK  Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir. Daha çok Bektaşi tarikatında söylenir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal'dır. Şekil yönüyle koşmaya benzer. Nutuk Örneği: Evvel tevhid sürer mürşid dilinden Erişir canına fazlı Huda'nın Kurtulursun emarenin elinden Erişir canına fazl-ı Huda'nın
 • 20. DEVRİYE  -DEVRİYE: *Devir felsefesini ve insanın varoluşunu anlatan şiirlere denir. *“Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir.” Felsefesi vurgulanır. *İlahiyle benzerlik gösterir. Devriye Örneği: Ak süt iken kızıl kana karışıp Emr-i Hak'la coşup cevlana geldim Mâ-i carî ile akıp yarışıp Katre-i na-çizden ummana geldim (Hüsni)
 • 21. ŞATHİYE  İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır. Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır.  Yücelerden yüce gördüm Erbapsın sen koca Tanrı Alem okur kelâm ile Sen okursun hece Tanrı