O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

KUKE S.A.

15 visualizações

Publicada em

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna to firma, która udziela swoim klientom ubezpieczeń transakcji. Niezależnie czy prowadzisz handel z firmami krajowymi, czy zagranicznymi to oferta KUKE S.A. jest skierowana właśnie do Ciebie.

Publicada em: Economia e finanças
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

KUKE S.A.

  1. 1. 2 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna działa na rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w ubezpieczaniu transakcji finansowych polskich przedsiębiorstw. Niezależnie, czy prowadzony handel odbywa się w granicach naszego państwa, czy poza nimi, oferta KUKE S.A. obowiązuje w pełnym zakresie. Oznacza to, że wykupienie ubezpieczenia gwarantuje przedsiębiorcy stały dostęp do należności niezależnie od sytuacji kontrahenta. Dzięki temu, nie musimy się obawiać, że zmuszeni będziemy do wstrzymania działalności firmy z powodu braku gotówki. Główne usługi KUKE S.A.: - Ubezpieczenie należności, - Gwarancje ubezpieczeniowe, - Ubezpieczenie inwestycji, - Wsparcie eksportu. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej KUKE S.A.: https://www.kuke.com.pl/. KUKE S.A.
  2. 2. 3 Przedsiębiorstwa, zarówno te małe, jak i duże korporacje muszą nieustannie inwestować w różnego rodzaju produkty i usługi, służące do rozwoju działalności. Nie jednokrotnie zdarza się, że wartość zamówionych towarów znacznie przekracza możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Aby regulowanie należności było możliwe stosowany jest kredyt kupiecki. Co to jest kredyt kupiecki? Jest to umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem, a sprzedającym, na mocy której termin płatności za zakupione towary lub usługi zostaje odroczony. Jest to świetne rozwiązanie zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność i nie spełniają warunków otrzymania pożyczki z banku, jak również dla dużych firm, dla których często jest to główne źródło utrzymania.
  3. 3. 4 Bardzo często zdarza się, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, wyprowadzamy towar poza granice naszego kraju. Dzięki rozpowszechnianiu towaru poza granice kraju umożliwiamy bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów i mocy produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa. Wchodzenie z usługami na zagraniczne rynki niesie za sobą jednak spore ryzyko. W tym przypadku warto się zabezpieczyć i skorzystać z usługi, jaką jest ubezpieczenie w handlu zagranicznym. Chroni ono nie tylko przed skutkami typowych w handlu zdarzeń, jak opóźnienie płatności, ale także przed skutkami działań politycznych w danym kraju.
  4. 4. 5 Jeśli prowadzisz działalność świadczącą różnego rodzaju usługi na rzecz innych firm lub osób prywatnych, w swoich interesach musisz liczyć się z wynikającym z tego tytułu ryzykiem, jak np. jakość wykonanego zlecenia, termin, dodatkowe koszty usuwania wad i usterek w zakresie umowy. Przed tego typu niedogodnościami ustrzec może ubezpieczenie kontraktu. Warto korzystać z tego typu zabezpieczeń własnych transakcji, szczególnie jeśli w grę wchodzą większe koszty.
  5. 5. 6 Prowadzenie działalności gospodarczej niestety niejednokrotnie wiąże się z problemem nieuregulowanych zobowiązań przez nieuczciwych lub niewypłacalnych kontrahentów. W takim wypadku przedsiębiorstwo musi dane należności wyegzekwować. Odzyskiwane należności występuje wówczas, gdy upłynął już termin płatności zobowiązania, a należność nie wpłynęła na nasze konto. Przedmiotem takiej windykacji mogą być różnego rodzaju należności pieniężne i niepieniężne. Niewątpliwie, windykacja jest procesem nieprzyjemnym, jednak pomimo trudności nie warto rezygnować z odzyskania długów.
  6. 6. 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zamawiającemu do ochrony przed stratami w wypadku nie wykonania umowy. Podmiot zlecający wykonanie usług, żądając od wykonawcy zabezpieczenia finansowego, ubezpiecza się na wypadek, gdyby umowa nie została spełniona, a poniesione zostałyby straty z tego tytułu. Jest to rozwiązanie wygodne i bezpieczne ze strony zamawiającego, jednak może być uciążliwe ze strony kontrahenta. Gotówka przeznaczona na zabezpieczenie mogłaby w tym czasie przyczynić się do rozwoju firmy. Rozwiązaniem tego projektu jest wówczas gwarancja ubezpieczeniowa. Jest to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do spłaty określonej kwoty w wypadku opóźnień lub innych problemów. Wówczas to on odpowiada finansowo za należyte wykonanie umowy, a obydwie strony umowy mogą być spokojne.
  7. 7. 8 Handel zagraniczny to w obecnym momencie swego rodzaju siła napędowa rozwoju gospodarczego. Silny wzrost znaczenia handlu zagranicznego to odpowiedź na ciągle postępującą globalizację, którego efektem jest fakt, że niemal każde przedsiębiorstwo ma przynajmniej pośrednie kontakty handlowe z zagranicznymi firmami. Jak to wygląda w Polsce? Struktura eksportu Polski wygląda następująco: • maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i akcesoria (ok. 24% udziału w łącznym eksporcie), • pojazdy oraz ich części i akcesoria (blisko 12%), • meble (4,8%), • tworzywa sztuczne i artykuły z nich wykonane (4,8%), • wyroby z żeliwa i stali (3,2%). Warto pamiętać, że wsparcie krajowego eksportu jest niesamowicie ważne, jeżeli zależy nam na rozwoju gospodarczym Polski.
  8. 8. 9 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) ul. Sienna 39 00-025 Warszawa (22) 108 99 70 801 060 106 kontakt@kuke.com.pl https://www.kuke.com.pl/

×