O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Экономика предприятия Лекция 5

148 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Экономика предприятия Лекция 5

  1. 1. Мета: Розуміння такого поняття, як кадри. Освоїти класифікацію кадрів, їх структуру та склад. Знати, як планується чисельність робітників. Питання, що розглядаються: • Класифікація кадрів, їх склад і структура у виробничому процесі • Обліковий і явочний склад працюючих. Планування потреби в кадрах.
  2. 2. По місцю у виробничому процесі кадри поділяють на: • кадри міністерств і відомств (вищий управлінський склад); • кадри підприємств; • кадри науково - дослідницьких і проектних організацій; • кадри навчальних закладів. ВПП традиційно поділяється в залежності від виконуваних функцій на наступні категорії: • робітники; • службовці; • охорона; • учні. Працівників підприємств (фірм) також класифікують по: 1) відношеннях власності (власники і наймані працівники); 2) функціональному поділу праці (робітники, службовці, охорона, учні); 3) ступеню участі у виробничій діяльності (зайняті в основній діяльності і зайняті в інших видах діяльності); 4) професійно-кваліфікаційному розподілу праці (професія, спеціальність, кваліфікація); 5) місцю основної роботи (штатні і позаштатні). Кваліфікаційні вимоги до службовців визначаються Кваліфікаційним довідником посад службовців. Характеристики по кожній посаді тут також складаються з трьох розділів: 1) “Посадові обов’язки”; 2) “Повинен знати”; 3) “Кваліфікаційні вимоги”.
  3. 3. Планування здійснюється по групах і категоріях працюючих. Розрізняються явочні і списочні склади. Явочні - число працівників, що повинно виходити на роботу протягом доби. Списочні - усі працівники, у тому числі і ті, що знаходяться у відпустках, відрядженнях, виконують державні обов’язки та інші. Коефіцієнт списочного складу Ксп можна взяти в розмірі 0,9 Чисельність робітників планується основними способами: • по трудомісткості виробничої програми npi - число робітників i-го розряду даної професії і спеціальності; ti –трудомісткість одиниці роботи (операції) і-го розряду; Ni – кількість одиниць роботи i-го розряду; Феi - ефективний фонд часу роботи одного робітника i-го розряду (час роботи одного робітника за плановий період); m – кількість розрядів по роботах даної професії і спеціальності; Квi - коефіцієнт виконання норм часу. Він показує рівень виконання встановлених норм часу. • по числу робочих місць і нормах обслуговування. Ард – число робочих днів у плановому періоді (розраховується по реальному графіку роботи); Число робочих місць : де Ср – розрахункове число робочих місць; 3 - коефіцієнт завантаження. (в межах 0,6÷0,8.) Розрахункове число робочих місць: При плануванні чисельності робітників по нормі обслуговування розрахунок ведеться по формулі: Визначається ще коефіцієнт плинності персоналу:

×