Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)(20)

Anúncio

Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)

 1. Osnova workshopu 1. Kdo jsme, co děláme a proč je to důležité 2. Poznání cílových skupin, jejich podíly na obratu, na trhu a jejich významnost 3. Persona, její STDC proces 4. Prioritizace nových příležitostí 5. Vytvoření marketingového rozpočtu 6. Vytvoření marketingového plánu, stanovení cílů
 2. Obvyklou reakcí, se kterou se po workshopu setkávám je, že “je toho hodně, ale víme co je důležité a čím začít”. Výsledkem snažení je jasné definování primárních cílových skupin, jak se ně bude mluvit s ohledem na jejich nákupní rozhodování (za použití frameworku STDC). Vytvoříme puzzle komunikace tak, aby do sebe jednotlivé části marketingu a obsahového marketingu zapadaly. Máme plán jak posílit akviziční a retenční část marketingu. “Máme jasno.” Co firmy workshopem získávají
 3. Důvody pro uspořádání workshopu jsou nejčastěji ty, že mají fungující business, běžící marketing, ale chtějí z toho vymáčknout ještě více. Nemají jistotu, zda všude dělají to nejlepší možné a zda jim někde neutíkají příležitosti. Často přemýšlí o rozdělení marketingových výdajů mezi jednotlivé kanály tak, aby to co nejlépe fungovalo. Kromě ujištění správné cesty pro ředitele či marketingového ředitele workshop funguje jako příležitost, jak napříč lidmi starajícími se o marketing najít společnou řeč, ujednotit se v pojetí marketingu a určit priority. Pro mně to znamená rychlé a hluboké poznání firmy, nalezení jejich silných a slabých míst a příležitost pro vytvoření marketingové strategie a marketingového plánu. Proč se mnou firmy workshop dělají
 4. 1. Před workshopem si ujasníme, jaká témata se mají prioritně řešit. Co máme mít, až workshop skončí. 2. Vyžádám si marketingové podklady a ideálně i vyplnění marketingového dotazníku. 3. V prvním dnu workshopu se obvykle nejdříve bavíme o cílech, cílových skupinách, současném stavu. Odpoledne pak o konkrétní personě, STDC. Také si stanovíme úkoly, které je třeba zpracovat před dalším dnem workshopu. 4. Po prvním dnu zpracováváme úkoly a já začínám vytvářet dokument “Marketingový manuál” a sdílím ho s účastníky. 5. Ve druhém dnu workshopu, který je obvykle cca týden po tom prvním, rozpracováváme úkoly, stavíme konkrétní marketingový plán, termíny, zodpovědnosti osob a stanovujeme marketingový rozpočet na další období. 6. Poté finalizuji “Marketingový manuál” s přispěním ostatních účastníků. Průběh workshopu
 5. Ukázky z manuálů Vybral jsem jen ty vizuálně zajímavější slajdy a skryl důležité informace
 6. Cílem Manuálu je vytvořit živý dokument, ve kterém jsou základní marketingová východiska. Živým dokumentem je proto, že do něj mají přístup všichni účastníci workshopu a postupem času ho stále rozšiřují. Současně slouží jako knihovna, ze které lze vykopírovat část a poslat ji někomu dalšímu, nejčastěji dodavateli PPC kampaní, webu, copywriterovi. Tyto osoby pak mají lepší zadání pro svou práci. Níže najdete anonymizované ukázky obsahu Marketingového manuálu. Obsah manuálu se u každé firmy liší. Marketingový manuál
 7. obrat Kč / měsíčně 0 Kč/měsíčně 50t 100t 250t 500t 750t 1mil 5mil Velikost trhu náš trh počty...
 8. obrat Kč / měsíčně 0 Kč/měsíčně 50t 100t 250t 500t 750t 1mil 5mil Jaké zákazníky máme a chceme mít cílové rozložení klientů současné rozložení klientů dle jejich obratu počty…. cíl akvizice
 9. Zákazníci - podíly 1. Zákazníků: x, a. z toho aktivních 3 měsíce, 12 měsíců (RPR90, eRPR90 - prvonakupující) 2. Registrovaných: x, z toho aktivní: x 3. Nových zákazníků za 12 měsíců: x 4. Doba do další objednávky: x 5. Počet zákazníků s 1, 2, .. objednávkami a vývoj v čase
 10. Cílové skupiny (CS) ABC DEF GHI JKL 12
 11. Cílové skupiny: Potenciál 1. ABC 2. DEF 3. GHI 4. JKL NEMÁME, NECHCEME NEMÁME, CHCEME nabídnout kvalitní alternativu TROCHU MÁME, CHCEME posílit MÁME, CHCEME jsme zde silní
 12. Jak nás vnímají zákazníci a kde máme přidat 1. Brand 2. Cena 3. Funkčnost 4. Garance 5. Demo 6. Komunikace 7. Migrace My Konkurent
 13. Podíly CS na obratu: nyní Cílová skupina Podíl Obrat v tis. rok Objednáve k rok ABC 25 % 123 123 DEF 20 % 123 123 GHI 25 % 123 123 JKL 10 % 123 123
 14. Podíly CS: PLÁN Cílová skupina Změna podílu Růst Obrat v tis. rok Růst Objednávek rok ABC 21 % 123 123 DEF 16 % 123 123 GHI 26% 123 123 JKL 13 % 123 123 AKVIZICE RETENCE
 15. Konkurence: Cílovka ABC PROFISTŘEDLEVNÉ MY C D T N A L T H R A VELIKOST TRHU
 16. ABC, 39 let ● Matka dětí ● Sebevědomá ● Vysoký příjem ● Influencer 1. Udělat něco pro sebe 2. Být trendy 3. Trend je její životní styl 4. U nás najde to co hledá (aktuální trend) 5. Servis a kvalita 18
 17. Období Situace persony Cizí obsah Náš obsah a kanály - 6 měsíců - 3 měsíce měsíc do nákupu nákup +1 měsíc + 6 měsíců Persona ABC - STDC
 18. 20 SEE THINK DO CARE Persona (kdo) Situace (problém) Obsah (jak) Kanály (kde) KPI (měříme)
 19. Konverzní poměr - odhad Počet lidí Poměr vůči předchozímu kroku Poměr vůči návštěvám webu Návštěvy na webu 1400 - - Leady 14 1 % 1 % Schůzka 10 75 % 0,7 % Schůzka 2 5 50 % 0,35 % Smlouva 1 20 % 0,07 %
 20. Předpokládané počty Počet lidí Poměr vůči předchozímu kroku Poměr vůči návštěvám webu Návštěvy na webu x - - Leady x 1 % 1 % Schůzka x 75 % 0,7 % Schůzka 2 x 50 % 0,35 % Smlouva x 20 % 0,07 %
 21. Cena za klienta a média Počet lidí Cena Návštěvy na webu x Kč/klik = x Kč média Leady x x Kč za lead Schůzka x x Kč Schůzka 2 x x Kč Smlouva x x Kč za smlouvu za média
 22. PLÁN růstu online počet obj. nyní nárůst obj. za 12 měsíců náklad v tis. Kč FB refferal FB PPC SEO G SEO S PPC G PPC S PPC display G PPC display S počet obj. nyní nárůst obj. za 12 měsíců náklad RTB Affil Heuréka Zboží Srovnání cen Direct Newsletter Blog Partneři
 23. Agentura: Poplatky za správu Hodinová sazba 1 200 Kč Jednorázově Jednorázově Kč + vedlejší náklady Počet hodin měsíčně Měsíčně Kč PPC správa 28 30000 10 12 000 Kč FB 13 15500 5 6 000 Kč SEO 13 15500 7 8 000 Kč CRO 4 5000 4 5 000 Kč LB 0 0 Kč Analytika 10 12000 8 9 000 Kč 68 78000 33 40 000 Kč
 24. Marketingový rozpočet
 25. Marketingový plán Téma a zodpovědná osoba Plán jednotlivých kroků Téma 1 Popis kroku Do kdy a jak se pozná, že je to hotové Rozpočet, časová dotace Téma 2 Popis činnosti Do kdy a jak se pozná, že je to hotové Rozpočet, časová dotace Téma 3 Popis činnosti Do kdy a jak se pozná, že je to hotové Rozpočet, časová dotace
 26. Reference na mou práci
 27. Reference: Florea
 28. Reference: Nejřemeslníci
 29. Reference: Shopero
 30. Reference: Sothys
 31. Živím se online marketingem od roku 2003. Nejdříve jako SEO konzultant u Roberta Němce, pak v Dobrém webu a v H1.cz. V začátcích H1.cz jsem kromě SEO, také spravoval PPC kampaně, e-mailing, affiliate, UX. Postupným růstem těchto oborů to již dělali naši specialisté a já je u svých klientů řídil jako account. Spolupracoval jsem na desítkách projektů. Kromě toho jsem řídil marketing H1.cz a také jsem byl zodpovědný za školení. Celých 8 let jsem se podílel na řízení agentury. Po odchodu z H1.cz jsem si zkusil vlastní projekt - www.webinar.cz. Věřil jsem v nástup online vzdělávání. Nicméně v letech 2012-13 to ještě nebylo téma, které by lidi zajímalo. Vystudoval jsem Univerzitu Tomáše Bati, Fakultu multimediálních komunikací, obor marketing (Mgr.), prošel CIMA-B certifikací, udělal si koučovací kurz. Nyní pracuji s klienty na rozvoji jejich digitálního marketingu jako marketingový stratég. Kromě toho pravidelně školím digitální marketing, přednáším na konferencích a píši odborné články. O mně
 32. Michal Krutiš Marketingový stratég Telefon: 777 099 885 E-mail: michal@krutis.com www.krutis.com s články + newsletter SEDUO: Marketingová strategie EshopSummit 16, Seminář pro APEK Mladý podnikatel: Trendy 2017 a STDC
Anúncio