Mt tahun 5 k1

K

PKSR 2 MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1

1
SK. BUKIT TEMBAKAU
PKSR 1 2019
MATEMATIK TAHUN 5 (KERTAS 1)
NAMA :……………………………………………………..
1 “Enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh’ ditulis dalam angka ialah
A 63 329
B 603 329
C 633 290
D 633 209
2 Antara berikut, nombor yang manakah menjadi 460 000 apabila dibundarkan kepada ribu
terdekat?
A 465 230 C 459 350
B 459 620 D 455 800
3 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.
0 0.2 P 0.7 1.0
Rajah 1
A 0.4 C 0.7
B 0.6 D 0.9
2
4 Rajah 2 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang bersaiz sama.
Rajah 2
Nyatakan pecahan bagi kawasan berlorek.
A
8
5
C
6
5
B
8
3
D
4
3
5 112 408 + 7 682 =
A 11 090
B 12 090
C 120 090
D 121 090
6 Cerakinan nilai digit bagi 436 704 ialah
A 400 000 + 30 000 + 6 000 + 700 + 4 C 400 000 + 36 000 + 700 + 4
B 400 000 + 30 000 + 6000 + 700 + 40 D 400 000 + 36 000 + 700 + 40
7 683 247 – 20 126 =
A 673 373 C 654 121
B 663 121 D 653 121
8 Jumlahkan 8 760, 13 609 dan 134 000.
A 150 360 C 156 360
B 155 369 D 156 369
3
9 Bahagikan 840 000 dengan 4.
A 210 000 C 214 000
B 213 000 D 314 000
10 0.8 ditulis dalam perkataan ialah
A sifar perpuluhan enam C sifar perpuluhan lapan
B sifar perpuluhan tujuh D sifar perpuluha sembilan
11 Antara berikut pecahan yang manakah lebih besar daripada
6
1
?
A
2
1
C
8
1
B
9
1
D
7
1
12 Habib mempunyai RM98. Dia membeli sebuah beg berharga RM46.30. berapakah baki
wangnya?
A RM46.80 C RM50.30
B RM49.90 D RM51.70
13
Rajah 3
Hitung tempoh masa antara dua waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3.
A 15 minit C 25 minit
B 20 minit D 30 minit
6.20 pagi 6.40 pagi
4
14. Antara berikut yang manakah anggaran tinggi bagi sebatang pokok kelapa?
A 7 m C 7 mm
B 7 cm D 7 km
15 Rosli membeli 290 g garam dan 580 g gula. Hitung jumlah jisim barang yang dibeli
olehnya.
A 650 g C 830 g
B 780 g D 870 g
16 Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri satu bentuk dua dimensi.
Rajah 4
Apakah nama bentuk dua dimensi ini?
A Bulatan C Segiempat tepat
B Segitiga D Segiempat sama
17
Berdasarkan Rajah 5, yang manakah jisim munasabah, dalam kg, bagi guni beras B?
A 28 C 98
B 52 D 150
Saya ada 4 sisi lurus
yang sama panjang. Saya
juga ada 4 bucu.
B?
50 KG
5
18 Pak Ravi menjual 111 098 biji limau pada hari Sabtu dan 213 263 biji limau pada hari
Ahad. Berapakah jumlah limau yang dijualnya dalam dua hari itu?
A 323 361 C 324 361
B 323 367 D 324 376
19 426 429 - = 410 206
A 14 233 C 21 206
B 16 223 D 36 635
20 Terdapat 51 686 orang dalam sebuah stadium. 33 985 orang daripadanya ialah penyokong
lelaki. Berpakah bilangan penyokong perempuan di stadium itu?
A 17 561 C 17 610
B 17 601 D 17 701
21 RM 824 000 ÷ 8 =
A RM 103 000 C RM 204 000
B RM 124 000 D RM 224 000
22 Halim membeli 7 bungkus biskut. Setiap bungkus mengandungi 24 keping biskut.
Berapakah jumlah biskut kesemuanya?
A 128 C 168
B 148 D 188
23. Cikgu Rosli ingin memberikan 780 batang pensel kepada murid-muridnya. Jika setiap orang
murid mendapat 6 batang pensel, cari bilangan murid yang mendapat pensel itu.
A 130 C 210
B 180 D 230
6
24 Antara rajah dibawah yang manakah menunjukkan pecahan ?
A C
B D
25 Apakah pecahan bagi 0.7?
A C
B D
26
Rajah 6
7
Berapakah jumlah wang yang ditunjukkan pada Rajah 6?
A RM 162.70 C RM 212.50
B RM 221.70 D RM 212.70
27
Rajah 7
Apakah waktu yang ditunjukkan pada muka jampada Rajah 7 di atas?
A 4.45 C 6.45
B 5.45 D 5.09
28 304 cm =
A 3 m 4 cm C 30 m 4 cm
B 3 m 40 cm D 30 m 40 cm
29 Antara berikut, yang manakah benar?
A 3 kg = 300 g C 7 kg 210 g = 7 200 g
B 5 kg 80 g = 5 800g D 4 kg 35 g = 4 035 g
30 3 167ml + 2 155ml + 89ml = ____ ml
A 5 311 C 5 381
B 5 890 D 5 411
8
31
Rajah 8
Berapakah bilangan bucu yang ada pada bentuk pada Rajah 8 di atas?
A 4 C 8
B 6 D 2
32 Sebuah kilang menghasilkan 254 267 helai baju pada minggu pertama. Pada minggu kedua,
kilang itu menghasilkan 66 830 helai baju lebih daripada minggu pertama. Berapa helai
bajukah yang dihasilkan oleh kilang itu pada minggu kedua?
A 347 437 C 321 097
B 356 907 D 376 709
33
Minggu Pertama Kedua Ketiga
Bilangan 47 896 37 637
Jadual 1
Jadual 1 di atas menunjukkan bilangan mangga yang dijual oleh Pak Hamid. Jumlah
bilangan mangga yang dijual dalam tiga minggu itu ialah 134 500 biji. Cari bilangan
mangga yang dijual pada minggu pertama.
A 48 967 C 25 533
B 46 863 D 26 604
34 Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A 2 463 x 10 = 24 630 C 71 x 1 000 = 71 000
B 657 x 100 = 65 700 D 980 x 1 000 = 98 000
9
35 Sebuah pencetak boleh mencetak 3 352 keping poskad sehari. Hitung bilangan poskad yang
dicetak oleh pencetak itu dalam 18 hari.
A 30 366 C 60 336
B 36 363 D 66 363
36 Jadual 2 menunjukkan bilangan cucuk sate yang dijual oleh Pak Jalal dalam sebulan.
Sate Bilangan
Ayam 41 472
Daging 14 300 cucuk lebih
daripada sate ayam
Jadual 2
Cari beza antara sate daging dan sate ayam yang dijual oleh Pak Jalal dalam bulan itu.
A 55 772 C 14 300
B 27 172 D 9 800
37 Berikut adalah dialog antara tiga orang murid yang sedang berdiri di hadapan sebuah rak
dalam sebuah perpustakaan.
Antara berikut, yang manakah anu dalam perbualan di atas?
A Rak buku C Beberapa buah buku
B 4 buah buku D 28 buah buku
Alyah : Ada beberapa buah buku di
atas rak ini.
Nazmi : Saya meminjam 4 buah buku
yang yang disusun di rak ini.
Rohaya : Jadi, tinggal 28 buah buku di
atas rak ini.
10
38 Terdapat 2 196 tempat duduk di dalam 9 buah gerabak kereta api.
Hitung bilangan tempat duduk di dalam satu gerabak kereta api itu.
A 211 C 243
B 233 D 244
39 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad.
Rajah 9
Cari hasil darab dua kad tersebut
A 3 032 C 15 722
B 5 306 D 25 772
40 Jadual 3 menunjukkan bilangan buah naga yang dipetik di tiga buah kawasan pertanian, M,
N dan P.
`
Kawasan Pertanian Bilangan buah naga
M 1 812 biji lebih
daripada kawasan
pertanian N
N 9 015 biji
P 200 biji lebih daripada
kawasan pertanian M
Jadual 3
Hitung bilangan buah naga yang dipetik di kawasan pertanian P.
A 7 403 C 11 627
B 11 027 D 12 827
-KERTAS SOALAN TAMAT-
Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:
------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
(KHAIRULEFFENDY ) KP MT SKBT (EN. ABDULMAJID B. ABU BAKAR)
(Guru Matematik Tahun 5) (CIK ANNEA/P SOOSAY SELVAM) GPK 1 SK. BUKIT TEMBAKAU
758 34

Recomendados

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)IMSHA LEARNING
578 visualizações12 slides
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017habibah yusoff
20K visualizações14 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Ryno Hardie
634 visualizações11 slides
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1sarah marissa
224 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4 por
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4أمير اخمال حاج بحرين
1.7K visualizações7 slides
soalan matematik kssr - kertas 1 por
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
1.9K visualizações16 slides
Ujian mac tahun 5 por
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5meriajau
694 visualizações10 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
7.9K visualizações14 slides
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016walnut tree
27.3K visualizações6 slides
Unit01 por
Unit01Unit01
Unit01mygaze
191 visualizações10 slides

Mais procurados(20)

soalan matematik kssr - kertas 1 por habibah yusoff
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
habibah yusoff1.9K visualizações
Ujian mac tahun 5 por meriajau
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5
meriajau694 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por walnut tree
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
Unit01 por mygaze
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
Akhir tahun mate tingkatan 1 por Iman Nj
Akhir tahun mate tingkatan 1Akhir tahun mate tingkatan 1
Akhir tahun mate tingkatan 1
Iman Nj473 visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1384 visualizações
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2 por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2UPSR 2017 - Matematik Kertas 2
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2
IMSHA LEARNING2.2K visualizações
Matematik tahun 4 kertas 1 por Fatimah Azzahra
Matematik tahun 4 kertas 1Matematik tahun 4 kertas 1
Matematik tahun 4 kertas 1
Fatimah Azzahra543 visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por encikudang
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang681 visualizações
Kertas 2 thn4 2018 por encikudang
Kertas 2 thn4 2018Kertas 2 thn4 2018
Kertas 2 thn4 2018
encikudang91 visualizações
Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
100 soalan Matematik Ting1 por Roiamah Basri
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
Roiamah Basri228.2K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1 por Sabri Ibrahim
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Sabri Ibrahim75.1K visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Matematik tahun 1 akhir tahun k1 por shak rota
Matematik tahun 1 akhir tahun k1Matematik tahun 1 akhir tahun k1
Matematik tahun 1 akhir tahun k1
shak rota8.6K visualizações

Similar a Mt tahun 5 k1

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfSYARANIMoe
72 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
130 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Nor Ashraf
323 visualizações11 slides

Similar a Mt tahun 5 k1(20)

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por SYARANIMoe
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Ubb jun 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb jun 2014 paper1Ubb jun 2014 paper1
Ubb jun 2014 paper1
Zul Majid264 visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin46 visualizações
Kertas math thn 5(k1) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu60 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Ubb april 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb april 2014 paper1Ubb april 2014 paper1
Ubb april 2014 paper1
Zul Majid194 visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob77 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
kertas 1 T4.docx por SALINA67
kertas 1 T4.docxkertas 1 T4.docx
kertas 1 T4.docx
SALINA6712 visualizações
Pksr2 mt k1 t4 por Ezah Ilias
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações

Mt tahun 5 k1

 • 1. 1 SK. BUKIT TEMBAKAU PKSR 1 2019 MATEMATIK TAHUN 5 (KERTAS 1) NAMA :…………………………………………………….. 1 “Enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh’ ditulis dalam angka ialah A 63 329 B 603 329 C 633 290 D 633 209 2 Antara berikut, nombor yang manakah menjadi 460 000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat? A 465 230 C 459 350 B 459 620 D 455 800 3 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. 0 0.2 P 0.7 1.0 Rajah 1 A 0.4 C 0.7 B 0.6 D 0.9
 • 2. 2 4 Rajah 2 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang bersaiz sama. Rajah 2 Nyatakan pecahan bagi kawasan berlorek. A 8 5 C 6 5 B 8 3 D 4 3 5 112 408 + 7 682 = A 11 090 B 12 090 C 120 090 D 121 090 6 Cerakinan nilai digit bagi 436 704 ialah A 400 000 + 30 000 + 6 000 + 700 + 4 C 400 000 + 36 000 + 700 + 4 B 400 000 + 30 000 + 6000 + 700 + 40 D 400 000 + 36 000 + 700 + 40 7 683 247 – 20 126 = A 673 373 C 654 121 B 663 121 D 653 121 8 Jumlahkan 8 760, 13 609 dan 134 000. A 150 360 C 156 360 B 155 369 D 156 369
 • 3. 3 9 Bahagikan 840 000 dengan 4. A 210 000 C 214 000 B 213 000 D 314 000 10 0.8 ditulis dalam perkataan ialah A sifar perpuluhan enam C sifar perpuluhan lapan B sifar perpuluhan tujuh D sifar perpuluha sembilan 11 Antara berikut pecahan yang manakah lebih besar daripada 6 1 ? A 2 1 C 8 1 B 9 1 D 7 1 12 Habib mempunyai RM98. Dia membeli sebuah beg berharga RM46.30. berapakah baki wangnya? A RM46.80 C RM50.30 B RM49.90 D RM51.70 13 Rajah 3 Hitung tempoh masa antara dua waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 3. A 15 minit C 25 minit B 20 minit D 30 minit 6.20 pagi 6.40 pagi
 • 4. 4 14. Antara berikut yang manakah anggaran tinggi bagi sebatang pokok kelapa? A 7 m C 7 mm B 7 cm D 7 km 15 Rosli membeli 290 g garam dan 580 g gula. Hitung jumlah jisim barang yang dibeli olehnya. A 650 g C 830 g B 780 g D 870 g 16 Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri satu bentuk dua dimensi. Rajah 4 Apakah nama bentuk dua dimensi ini? A Bulatan C Segiempat tepat B Segitiga D Segiempat sama 17 Berdasarkan Rajah 5, yang manakah jisim munasabah, dalam kg, bagi guni beras B? A 28 C 98 B 52 D 150 Saya ada 4 sisi lurus yang sama panjang. Saya juga ada 4 bucu. B? 50 KG
 • 5. 5 18 Pak Ravi menjual 111 098 biji limau pada hari Sabtu dan 213 263 biji limau pada hari Ahad. Berapakah jumlah limau yang dijualnya dalam dua hari itu? A 323 361 C 324 361 B 323 367 D 324 376 19 426 429 - = 410 206 A 14 233 C 21 206 B 16 223 D 36 635 20 Terdapat 51 686 orang dalam sebuah stadium. 33 985 orang daripadanya ialah penyokong lelaki. Berpakah bilangan penyokong perempuan di stadium itu? A 17 561 C 17 610 B 17 601 D 17 701 21 RM 824 000 ÷ 8 = A RM 103 000 C RM 204 000 B RM 124 000 D RM 224 000 22 Halim membeli 7 bungkus biskut. Setiap bungkus mengandungi 24 keping biskut. Berapakah jumlah biskut kesemuanya? A 128 C 168 B 148 D 188 23. Cikgu Rosli ingin memberikan 780 batang pensel kepada murid-muridnya. Jika setiap orang murid mendapat 6 batang pensel, cari bilangan murid yang mendapat pensel itu. A 130 C 210 B 180 D 230
 • 6. 6 24 Antara rajah dibawah yang manakah menunjukkan pecahan ? A C B D 25 Apakah pecahan bagi 0.7? A C B D 26 Rajah 6
 • 7. 7 Berapakah jumlah wang yang ditunjukkan pada Rajah 6? A RM 162.70 C RM 212.50 B RM 221.70 D RM 212.70 27 Rajah 7 Apakah waktu yang ditunjukkan pada muka jampada Rajah 7 di atas? A 4.45 C 6.45 B 5.45 D 5.09 28 304 cm = A 3 m 4 cm C 30 m 4 cm B 3 m 40 cm D 30 m 40 cm 29 Antara berikut, yang manakah benar? A 3 kg = 300 g C 7 kg 210 g = 7 200 g B 5 kg 80 g = 5 800g D 4 kg 35 g = 4 035 g 30 3 167ml + 2 155ml + 89ml = ____ ml A 5 311 C 5 381 B 5 890 D 5 411
 • 8. 8 31 Rajah 8 Berapakah bilangan bucu yang ada pada bentuk pada Rajah 8 di atas? A 4 C 8 B 6 D 2 32 Sebuah kilang menghasilkan 254 267 helai baju pada minggu pertama. Pada minggu kedua, kilang itu menghasilkan 66 830 helai baju lebih daripada minggu pertama. Berapa helai bajukah yang dihasilkan oleh kilang itu pada minggu kedua? A 347 437 C 321 097 B 356 907 D 376 709 33 Minggu Pertama Kedua Ketiga Bilangan 47 896 37 637 Jadual 1 Jadual 1 di atas menunjukkan bilangan mangga yang dijual oleh Pak Hamid. Jumlah bilangan mangga yang dijual dalam tiga minggu itu ialah 134 500 biji. Cari bilangan mangga yang dijual pada minggu pertama. A 48 967 C 25 533 B 46 863 D 26 604 34 Antara berikut, yang manakah tidak benar? A 2 463 x 10 = 24 630 C 71 x 1 000 = 71 000 B 657 x 100 = 65 700 D 980 x 1 000 = 98 000
 • 9. 9 35 Sebuah pencetak boleh mencetak 3 352 keping poskad sehari. Hitung bilangan poskad yang dicetak oleh pencetak itu dalam 18 hari. A 30 366 C 60 336 B 36 363 D 66 363 36 Jadual 2 menunjukkan bilangan cucuk sate yang dijual oleh Pak Jalal dalam sebulan. Sate Bilangan Ayam 41 472 Daging 14 300 cucuk lebih daripada sate ayam Jadual 2 Cari beza antara sate daging dan sate ayam yang dijual oleh Pak Jalal dalam bulan itu. A 55 772 C 14 300 B 27 172 D 9 800 37 Berikut adalah dialog antara tiga orang murid yang sedang berdiri di hadapan sebuah rak dalam sebuah perpustakaan. Antara berikut, yang manakah anu dalam perbualan di atas? A Rak buku C Beberapa buah buku B 4 buah buku D 28 buah buku Alyah : Ada beberapa buah buku di atas rak ini. Nazmi : Saya meminjam 4 buah buku yang yang disusun di rak ini. Rohaya : Jadi, tinggal 28 buah buku di atas rak ini.
 • 10. 10 38 Terdapat 2 196 tempat duduk di dalam 9 buah gerabak kereta api. Hitung bilangan tempat duduk di dalam satu gerabak kereta api itu. A 211 C 243 B 233 D 244 39 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad. Rajah 9 Cari hasil darab dua kad tersebut A 3 032 C 15 722 B 5 306 D 25 772 40 Jadual 3 menunjukkan bilangan buah naga yang dipetik di tiga buah kawasan pertanian, M, N dan P. ` Kawasan Pertanian Bilangan buah naga M 1 812 biji lebih daripada kawasan pertanian N N 9 015 biji P 200 biji lebih daripada kawasan pertanian M Jadual 3 Hitung bilangan buah naga yang dipetik di kawasan pertanian P. A 7 403 C 11 627 B 11 027 D 12 827 -KERTAS SOALAN TAMAT- Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: ------------------------------- --------------------------------- ------------------------------ (KHAIRULEFFENDY ) KP MT SKBT (EN. ABDULMAJID B. ABU BAKAR) (Guru Matematik Tahun 5) (CIK ANNEA/P SOOSAY SELVAM) GPK 1 SK. BUKIT TEMBAKAU 758 34