O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projektu vadiba kalnaca

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Projektu vadiba kalnaca

 1. 1. Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Tālākizglītības kurss Projektu metode un vadība kultūrizglītībā Lektore: Guna Kalnača
 2. 2. Kursa rezultāts <ul><li>Zināmi ar projektu metodi sasniedzamie rezultāti kultūrizglītībā un pedagogu individuālajā un profesionālajā izaugsmē </li></ul><ul><li>Zināmas finansējuma piesaistes iespējas kultūrizglītībā </li></ul><ul><li>Veikta fondu darbības analīze </li></ul><ul><li>Apgūti projekta plānošanas un vadības pamatprincipi </li></ul><ul><li>Izstrādāts aktuāls projekts iesniegšanai fondā </li></ul>
 3. 3. Kursa saturs <ul><li>Kultūras nozaru aktuālo projektu analīze </li></ul><ul><li>Projekta definīcijas un pazīmes </li></ul><ul><li>Fondu darbības pamatprincipi </li></ul><ul><li>Fondu darbības apskats </li></ul><ul><li>Projekta vadīšanas process </li></ul><ul><li>Projekta sadalījums fāzēs </li></ul>
 4. 4. Kursa saturs <ul><li>Projekta metodes pielietojums kultūrizglītībā </li></ul><ul><li>Projekta komandas izveides pamatprincipi </li></ul><ul><li>Projektu iesniegšanas, izskatīšanas procedūra fondos </li></ul><ul><li>Projekta novērtēšanas kritēriji </li></ul><ul><li>Atskaites sagatavošana </li></ul>
 5. 5. Ieteicamā literatūra <ul><li>Forands I. Projekta menedžments.- Rīga, 2006 </li></ul><ul><li>Uzulāns J. Projektu vadība.-Rīga, Jumava, 2004 </li></ul><ul><li>Cilvēku, zīmolu,mediju un kultūras menedžments. Rakstu krājums, sast. Bērziņš I.-Rīga:Jāņa Rozes apgāds, 2006 </li></ul><ul><li>Kultūras menedžments. Latvijas Kultūras akadēmijas rakstu krājums.- Rīga:LKA,2008 </li></ul>
 6. 6. Aktuālie projekti kultūras nozarēs <ul><li>Vizuālajā mākslā </li></ul><ul><li>Dizainā </li></ul><ul><li>Mūzikā (akadēmiskajā, eksperimentālajā, populārajā) un dejā </li></ul><ul><li>Literatūrā </li></ul><ul><li>Tradicionālajā kultūrā </li></ul><ul><li>Filmu mākslas nozarē </li></ul><ul><li>Teātra mākslā </li></ul><ul><li>Kultūras mantojuma nozarē </li></ul><ul><li>Starpnozarē (starpdisciplināri projekti) </li></ul>
 7. 7. Kas ir projekts? <ul><li>Darbības plāns noteiktam laika periodam konkrētu rezultātu sasniegšanai ar unikālām metodēm un ierobežotiem resursiem </li></ul>
 8. 8. Kas ir projekts? <ul><li>Unikāls process, ko veido savstarpēji saistītu un konkrētu norišu kopums, ar sākuma un beigu termiņiem un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis jāsasniedz, iekļaujoties atvēlētajos laika, izmaksu un citu ierobežoto resursu ietvaros </li></ul>
 9. 9. Kas ir projekts? <ul><li>Projekts ir laikā un citos resursos ierobežots pasākums, kuru realizē, lai radītu unikālu produktu vai pakalpojumu </li></ul>
 10. 10. Nozarē pieejamo fondu apskats (1.) <ul><li>Valsts Kultūrkapitāla fonds http://www.kkf.lv </li></ul><ul><li>ES neformālās izglītības programma Jaunatne http://www.jaunatne.gov.lv/ </li></ul><ul><li>Nordplus http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/par_nordplus/ </li></ul><ul><li>Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Kultūra http://www.norden.lv/lv/news/news2/429 </li></ul>
 11. 11. Nozarē pieejamo fondu apskats (2.) <ul><li>ES Programma „Mūžiglītība” (2007 - 2013) </li></ul><ul><li>http://www.viaa.gov.lv </li></ul><ul><li>-„Comenius”, </li></ul><ul><li>-„Leonardo da Vinci” </li></ul><ul><li>EK programma Kultūra (2007.-2013.) http://www.ccplatvia.lv </li></ul><ul><li>Sorosa fonds Latvija </li></ul><ul><li> http://www.sfl.lv </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Vēstniecības </li></ul><ul><li>Valsti pārstāvošas organizācijas </li></ul><ul><li>-Gētes institūts http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm </li></ul><ul><li>-Ziemeļu ministru padome http://www.norden.lv/lv/main </li></ul><ul><li>-Britu padome http://www.britishcouncil.org/latvia.htm </li></ul><ul><li>- u.c. </li></ul>Nozarē pieejamo fondu apskats (3.)
 13. 13. Nozarē pieejamo fondu apskats (4.) <ul><li>Latviešu fonds http://www.latviesufonds.info/ </li></ul><ul><li>Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds http://www.pbla.lv/ </li></ul><ul><li>Individuālās mobilitātes iespējas: </li></ul><ul><li>http://www.on-the-move.org </li></ul><ul><li>http://www.gulliverconnect.org </li></ul><ul><li>http://www.eurocult.org/grants/step-beyond-travel-grants </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 14. Kultūras projekta pazīmes <ul><li>Unikalitāte </li></ul><ul><li>Strapdisciplinārs raksturs </li></ul><ul><li>Inovācija un risks </li></ul><ul><li>Neatkārto rutīnas darbības </li></ul><ul><li>Realizē projekta komanda ar augstu pašmotivāciju </li></ul>
 15. 15. Projektu ierobežojošie faktori <ul><li>Laiks </li></ul><ul><li>Cilvēkresursi (komanda) </li></ul><ul><li>Finansu resursi </li></ul><ul><li>Kvalitāte </li></ul>
 16. 16. Projekta norises fāzes <ul><li>Projekta iniciēšana </li></ul><ul><li>Plānošana un sagatavošana </li></ul><ul><li>Projekta īstenošana un norise </li></ul><ul><li>Projekta novērtējums un noslēgums </li></ul>
 17. 17. Projekta norises fāzes (2.) <ul><li>Projekta iniciēšana: </li></ul><ul><li>-situācijas analīze </li></ul><ul><li>-projekta koncepcija </li></ul><ul><li>-mērķu un rezultātu definēšana </li></ul><ul><li>Plānošana un sagatavošana: </li></ul><ul><li>-resursu plāns </li></ul><ul><li>-tehniskais nodrošinājums </li></ul><ul><li>-mārketinga un kontroles plāns </li></ul><ul><li>-projekta iesniegšana </li></ul>
 18. 18. Projekta norises fāzes (3.) <ul><li>Projekta īstenošana un norise: </li></ul><ul><li>-radīts jauns kultūras produkts/ iegūtas jaunas zināšanas, prasmes </li></ul><ul><li>-sasniegti plānotie mērķi </li></ul><ul><li>-sakārtota projekta gaitu apliecinoša dokumentācija </li></ul><ul><li>Projekta noslēgums: </li></ul><ul><li>-novērtēšana </li></ul><ul><li>-atskaites </li></ul><ul><li>-lēmums par nākošā projekta nepieciešamību (cikliskus) </li></ul>
 19. 19. guna.kalnaca@inbox.lv Projektos pastāv ideju, ne pieteikumu tehniskas sagatavošanas prasmju konkurence! Tagad ir laiks ideju ģenerēšanai

×