458

K
kotob arabiaResearcher em Collage
458
 

   ‫ﻗﺼﺺ‬
  ‫ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﺰﺍﻭﻱ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬
       ‫א‬     ‫א‬      ‫א‬
   ‫.‬                     ‫אא‬
     ‫א‬
‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬         ‫א‬         ‫אא‬
‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬
                ‫א‬      ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬
          ‫א‬    ‫א‬      ‫.‬
 ‫.‬      ‫א א‬
‫ﺍﻹﻫـــــﺪﺍﺀ‬

  ‫ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺘﻲ " ﻋﺯ " ﻨﺨﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ، ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺠﻊ ، ﺃﻭل ﺍﻟﺤﻜﻲ!‬
 ‫ﻭﺇﻟﻲ " ﺃﺒﻲ " ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻴﻥ : ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﻫﺒﺎﺀ!‬
 ‫ﻭﺇﻟﻲ ﺃﻤﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻤﺌﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﺭﺘﻭﻱ ، ﻭﺸﺎﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻜﺒﺭ !‬
‫ﻭﺇﻟﻲ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﻥ "ﺁﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ" ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻲ‬
                        ‫ﺍﻟﺠﻤﻴل !‬
  ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ " ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺼﻭﺹ ) ٠٩ ( " ﺍﻟﻤﺭﻓﺄ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ !‬
‫ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ‬
 ‫٢‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ‬
 ‫٣‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﺹ‬
‫٨١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‬
‫٨٢‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻤﻭﺍﺴﻕ ﺍﻟﻌﺸﻕ‬
‫٥٤‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ‬
‫٢٥‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‬
‫٤٦‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺯ‬
‫٥٧‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺨﺒﺯ ﺍﻷﺤﺒﺔ‬
‫٥٨‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺍﻵﺨﺭ‬
‫٧٨‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‬
‫٠٩‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻋﺼﻔﻭﺭ‬
‫٣٩‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺃﺤﻼﻡ‬
‫٦٩‬   ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻟﻬﻔﺔ‬
‫٩٩‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻻﺤﻼﻡ‬
‫٧١١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ‬
‫٥٢١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻌﺸﻕ‬
‫٥٤١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴل‬
‫١٥١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺍﻟﺨﻴﻭل‬
‫٥٥١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﻓﻴﻀﺎﻥ‬
‫٢٦١‬  ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬  ‫ﺤﻠﻡ‬
‫"‬      ‫"‬

                 ‫" ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺃﺠﻨﺤﺔ‬
            ‫ﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻘﺘﻠﻌﻬﺎ‬
                ‫ﺯﻫﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ …‬
          ‫ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ … ﺤﻠﻤﻨﺎ‬
          ‫ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻘﻀﻡ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ‬
          ‫ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻌﻭﻥ‬
            ‫ﻭﻨﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ "‬
‫… ﺃﻜﺘﺎﻓﻴﻭﺒﺎﺙ‬
‫)*(‬
            ‫ﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﺹ‬
             ‫)١(‬
‫ﻭﺤﺩﻙ ﺘﻠﻌﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺩﻓﻥ ﻭﺠﻬﻙ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻜﻔﻴﻙ، ﺘﺤﺎﺼﺭﻙ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﻴﺘﻬﺎﻤﺴﻭﻥ،‬
‫ﻴﻀﺤﻜﻭﻥ، ﺘﻀﻴﻕ ﺒﻐﻤﺯﺍﺕ ﺍﻻﺸﺘﻬﺎﺀ، ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ،‬
‫ﺘﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ، ﻜﺫﺏ، ﻜﺎﺫﺒﺎﺕ، ﺘﺨﺭﺝ ﺭﺃﺴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ، ﺘﻔﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﺩﻤﺎﻏﻙ، ﺘﻁﺎﻟﻌﻙ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍﻟﻨﺴﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﺔ ﺘﺤﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ، ﺘﻔﺯﻉ‬
                 ‫ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ.‬
             ‫ـ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ.‬
                ‫ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ.‬
       ‫ـ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ، ﻤﺸﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ﻴﺎ ﻤﺸﻤﺵ،‬
‫ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻭﺘﺩﺨل ﺭﺃﺴﻙ، ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺒﻜﻔﻴﻙ، ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻙ، ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻤﺱ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ، )ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ( ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ،‬
‫ﺃﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ، ﺘﺨﻨﻘﻨﻰ ﺒﺄﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ، ﻴﺅﻟﻤﻨﻰ‬
‫ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺭﻫﻘﻨﻰ ﻋﻨﺎﺩﻫﺎ، ﻴﻔﺯﻋﻨﻰ ﻋﺭﺍﻜﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺼﺒﻰ ﻴﺠﻴﺒﻙ ﺒﻜﺭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻗﺘﻠﺕ‬
‫ﺍﻵﻤﺎل، ﺨﻨﻘﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺇﻨﻬﺎ ﺴﻠﻴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻋﻨﻴﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ‬
                           ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ.‬
 ‫ﺘﺭﻯ، ﻫل ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ؟ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻙ ﻭﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺤﻴﺎﺘﻙ؟‬
  ‫ﻭﺘﺭﻯ، ﻫل ﻴﻁﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ....؟‬
      ‫ﻴﻁﺎﻟﻌﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺨﻴﻡ، ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻯ:‬
     ‫ـ »ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ«.‬
           ‫ﺘﻘﻑ ﺼﺎﺭﺨﺎ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.‬
             ‫)٢(‬
      ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ........‬
‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﺘﺤﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﺤﺒﺎ ﺠﻤﺎ، ﻓﻬل ﺃﻜﻠﺕ ﻜﻤﺎ‬
‫ﺘﺸﺎﺌﻴﻥ، ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﺤﺎﺼﺭﻙ ﺃﻨﺕ ﻭﺃﺨﺘﻙ، ﻓﻬﺫﺍ‬
                 ‫ﻤﻤﻨﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﻓﻭﺽ؟!‬
‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﻫل ﺘﺩﺭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ؟ ﻭﻫل ﺘﻐﻔﺭﺍﻥ‬
                   ‫ﻷﺒﻴﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﺱ؟‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺏ‬
                 ‫ﺘﻨﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺫﻴﺭ ﻻ ﺘﻨﻤﻰ؟‬
‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺘﻠﻌﺒﺎﻥ، ﻴﺤﺘﻭﻴﻜﻤﺎ ﺤﻀﻨﻰ! ﺃﻗﺒﻠﻜﻤﺎ، ﺃﻟﻤﺱ‬
‫ﺨﺩﻙ، ﺃﺘﺄﻤل ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺃﻓﺭﺡ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺠﺭﻴﻥ‬
               ‫ﻨﺎﺤﻴﺘﻰ، ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ!‬
‫ﺘﺴﻴل ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻓﻴﻀﺎ ﻟﺤﺒﻜﻤﺎ، ﻫل ﺘﻌﺭﻓﺎﻥ ﻜﻡ ﺃﺤﺒﻜﻤﺎ؟‬
‫ﻭﻜﻡ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ؟ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﺩﺭﺠﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﺘﻜﺒﺭﺍﻥ، ﺸﻭﻗﺎ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ، ﺃﺘﻤﺯﻕ ﻟﻔﺭﺍﻗﻜﻤﺎ، ﻭﻻ‬
                ‫ﺘﻜﻔﻴﻨﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ.‬
‫ﺤﺴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ - ﺃﺸﺘﻕ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﻜل ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻜل‬
                   ‫ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻜل ﺴﺎﻋﺔ.‬
            ‫ﺃﺘﺫﻜﺭ ﻴﻭﻡ ﻤﻭﻟﺩﻜﻤﺎ، ﻗﺎﻟﻭﺍ:‬
           ‫• ﺒﻨﺕ، ﺘﻭﺀﻡ ﺒﻨﺘﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻤﺭ!‬
‫• ﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻯ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻏﺩﺍ‬
                ‫ﻴﺭﺯﻗﻙ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ.‬
‫• ﻗل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﷲ، ﺍﺤﻤل ﻭﺘﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻤل‬
                     ‫ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ.‬
                   ‫• ﺃﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ.‬
‫ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻜﻤﺎ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺎﻟﻨﻜﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻜﻤﺎ‬
‫ﻭﺴﻜﺕ، ﻋﻼ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺴﻜﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻔﺫﺕ،‬
                       ‫ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻰ:‬
  ‫• ﺍﺼﺒﺭ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺘﻙ ﻓﻘﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:‬
  ‫ﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺒﺎ ﺒﻨﺎﺘﻰ ﺇﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﺎﻑ.‬
‫ﺃﺘﺫﻜﺭ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻴﺩﻙ ﺍﻟﺤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﻴﺔ ﺘﻠﻤﺱ‬
    ‫ﺠﺒﻬﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﻭﻟﺴﺎﻨﻙ ﻴﻘﻁﺭ ﻋﺴﻼ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻘﻭﻟﻴﻥ:‬
                ‫ﺃﻟﻑ ﺴﻼﻤﺔ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ!‬
‫ﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺘﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺨﺘﻙ ﺘﻌﻭﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻟﻴﻥ ﻟﻬﺎ،‬
          ‫ﺒﺎﺒﺎ ﺘﻌﺒﺎﻥ، ﻗﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺃﻟﻑ ﺴﻼﻤﺔ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ.‬
‫ﻭﺘﺫﻜﺭﻴﻥ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ‬
‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ، - ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺨﻠﻰ ﺒﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺨﺘﻙ ﻤﺎ‬
‫ﺤﺩﺵ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ، ﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺘﻠﻭﺤﻴﻥ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻙ ﺘﺸﻴﺭﻴﻥ ﺒﻀﺤﻜﺘﻙ‬
                   ‫ﻭﺘﺅﻜﺩﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ:‬
            ‫• ﺤﺎﻀﺭ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ، ﺒﺎﻯ، ﺒﺎﻯ.‬
             ‫)٣(‬
     ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ..........‬
‫ﺘﺭﻜﺽ ﺭﻜﺽ ﺍﻟﻭﺤﻭﺵ، ﺘﻠﻬﺙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻌﺼﻭﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺴﺎﺀﺍ ﺘﺤﻤل ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺨﺯﻴﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺒﻥ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻭ، ﺘﺩﺨل ﺒﻴﺘﻙ‬
                        ‫ﻜﺎﻟﻐﺭﻴﺏ.‬
‫ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﻬﺽ ﺇﻟﻴﻙ، ﻴﺤﻤل ﻋﻨﻙ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ‬
‫ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﺘﻅﺭﻙ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺤﺎﻨﻴﺔ‬
           ‫ﺘﻬﺩﻫﺩ ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﺜﻡ ﻓﻭﻕ ﻜﺘﻔﻴﻙ.‬
‫ﺘﻀﻊ ﺤﻤل ﻴﺩﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭﺓ، ﺘﺭﺹ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻭﺘﺩﺨل‬
‫ﻏﺭﻓﺘﻙ ﺘﺘﻠﻔﺕ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﻀﻊ ﻫﻤﻙ، ﺤﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺘﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬
              ‫ﺃﻫﻠﻙ ﻭﻻ ﻤﺠﻴﺏ ﺘﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ.‬
‫• ﻴﺎ ﻋﺎﻟﻡ، ﻴﺎ ﻫﻭﻭﻩ، ﻫل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻡ ﻓﻰ‬
                     ‫ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ؟‬
                ‫• ﺘﺨﻠﻊ ﻨﻌﻠﻴﻙ ﻭﺘﻨﺎﺩﻯ‬
                  ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﻪ ، ﻴﺎ ﺇﻴﻤﺎﻥ‬
‫ﺘﺒﺩل ﺜﻴﺎﺒﻙ، ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ، ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﻴﻼ، ﺘﻨﻅﺭ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻤﻰ ﺒﻬﺎ، ﺘﺘﺤﺼﻥ ﺒﺒﻨﺎﺘﻬﺎ،‬
‫ﻜﻰ ﺘﺘﻬﺭﺏ ﻤﻨﻙ ﺘﺘﺭﻜﻙ ﻟﻴﺎﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻟﻠﺸﻭﻕ ﻴﺄﻜﻠﻙ، ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ‬
‫ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻙ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻠﻴل ﺘﺸﻜﻭ ﺤﺎﻟﻙ، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻓﻰ‬
                        ‫ﻏﺭﻓﺘﻙ.‬
   ‫• ﺃﻴﻪ ﺸﻐل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺩﻩ، ﺸﻌﺭﻙ ﺸﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻘﻰ!‬
‫ﺘﺘﺼﻔﺤﻙ ﺒﻨﻅﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﻤﺎﺯﺤﺎ، ﻭﻫﻰ‬
   ‫ﺘﻘﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ، ﺘﺠﻬﺯ ﻁﻌﻤﺎﻙ ﺃﻭ ﺘﻐﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻥ:‬
         ‫• ﺃﻨﺕ ﺠﺎﻯ ﻤﻨﻴﻥ ﻜﺩﻩ، ﺴﺨﻥ ﻗﻭﻯ!‬
     ‫• ﺍﺩﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺨﺩ ﺩﺵ، ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﻡ.‬
‫ﺘﻁﻭل ﻭﻗﻔﺘﻙ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﺵ، ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺃ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺜﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﻟﻠﻤﺅﺍﻨﺴﺔ، ﺘﺘﺫﻜﺭ ﺼﺩﻫﺎ ﻟﻙ ﺒﺎﻷﻤﺱ،‬
‫ﺘﺘﺴﻠل ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻙ ﺘﻠﻤﺱ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﻭﺍﻟﻁﺭﻱ ﺘﻼﻤﺴﻬﺎ‬
 ‫ﺒﺭﻓﻕ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﺭ ﻤﻨﻙ ﺘﺴﺘﺩﻴﺭ ﻟﺘﻭﺍﺠﻪ ﺯﺤﻔﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﻰ:‬
            ‫• ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ ﺍﺭﺠﻊ ﻏﺭﻓﺘﻙ.‬
‫ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺇﻟﺤﺎﺤﻙ، ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺼﻬﺩ ﻋﺭﻭﻗﻙ ﺍﻟﻨﺎﻓﺭﺓ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﻙ‬
     ‫ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺴﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﺩﻯ:‬
        ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻗﻭﻤﻲ ﻜﻠﻤﻲ ﺒﺎﺒﺎ!‬
‫ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺘﺼﺭﺥ ﺯﺍﻋﻘﺎ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺘﻐﻠﻰ‬
                   ‫ﺘﺸﺘﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﻅﺎ!‬
                 ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻴﺎ ﺁﻴﺔ!‬
‫ﺘﻨﻬﺽ ﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺔ، ﺘﻠﻤﻠﻡ ﺭﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺩﻯ ﺘﻘﻔﻠﻪ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ‬
        ‫ﻨﻅﺭﺍﺘﻙ ﺍﻟﺠﺎﺌﻌﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻭﺇﺼﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ:‬
  ‫• ﻫﺱ! ﺇﻴﻪ! ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻠﻙ ﺒﺘﺯﻋﻕ ﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺘﺼﺤﻰ.‬
        ‫• ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ! ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﺴﺎﺌل ﻋﻨﻰ!!‬
‫• ﺍﻟﺨﺩﺍﻤﺔ ﺘﻌﺒﺕ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻯ ﻫﺎﺕ ﻟﻙ ﺨﺩﺍﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻘﻑ‬
‫ﻟﻙ ﺯﻨﻬﺎﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﻼﻗﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺸﺭﻑ‬
                     ‫ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻙ.‬
             ‫)٤(‬
     ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ...‬
           ‫• ﻨﻌﻡ، ﻨﻌﻡ ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ.‬
‫ﻭﺘﺨﻠﺩ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺭﻫﺎ، ﺘﺴﻬﺭ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻟﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺘﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺏ ﻭﺘﻬﻭﻯ‬
‫ﻓﻭﻀﻰ ﻓﻭﻀﻰ ﺘﻜﺘﺏ ﻟﻠﺠﻤﻴﻼﺕ ﺃﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ‬
    ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺘﻬﺎﺘﻑ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ؟ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﺎﺀ؟‬
‫ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻴﺘﺤﺩﺜﻥ ﻤﻌـﻙ ﻓـﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻰ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻻ ﻴﻬﻡ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻯ‬
‫ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﺘﻅل ﺘﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﻴﺤﺘﻭﻴﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻗﺼﺔ‬
                 ‫ﺤﺏ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺒﺭﺩ ﺃﺒﺩﺍ.‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﺸﻘﺭﺍﻭﺍﺕ ﺘﻐﻤﺯ ﻟﻬﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺘﻭﻤﺊ ﻟﺘﻠﻙ ﻴﻨﺼﺭﻓﻥ ﻋﻨﻙ ﻤﻤﺼﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺓ، ﻤﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻯ‬
               ‫ﻴﺘﻔﻭﻫﻥ ﺒﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﻉ.‬
‫ﻓﻰ ﺯﺤﻤﺔ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺘﺘﺨﻴﺭ ﺍﻷﺠﻤل ﺘﻘﺘﺭﺏ‬
‫ﻴﺴﻜﺭﻙ ﻋﺒﻴﺭﻫﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻨﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﺸﻰ ﺘﻐﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻙ ﺘﺤﻠﻕ‬
‫ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻙ ﻴﺘﻌﻁﺭ ﻓﺭﺍﺸﻙ ﺘﺸﺘﻌل ﺜﻭﺭﺘﻙ ﺘﺒﺩﺩ ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻠﻴل‬
                         ‫ﺍﻟﺒﻬﻴﻡ.‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﺘﻼﻋﺒﻙ‬
‫ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺘﻌﺎﻨﺩﻙ ﻭﺍﻟﺸﻘﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﻔﻬﻤﻙ‬
‫ﺘﺠﺎﻭﺒﻙ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻙ ﻁﻭﻴﻼ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻬﻤﺱ ﻟﻙ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻭﻤﻊ‬
       ‫ﺠﺭﺱ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺘﻠﺤﻘﻙ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺭﺩﻫﺔ، ﺘﻨﺎﺩﻯ:‬
        ‫• ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ، ﺨﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ!‬
‫ﻭﺘﺘﻌﻤﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻟﺘﺭﻯ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭﻴﺔ ﺘﺨﻠﻭ‬
‫ﻟﻨﻔﺴﻙ ﻓﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻴﻔﻭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﺍﻷﺨﺎﺫ،‬
             ‫ﻴﺴﻜﺭ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﻴﻠﻑ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺘﻘﺭﺃ:‬
‫ﺃﻫﻭﺍﻙ ﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﻟﻭ ﺃﻨﺴﺎﻙ ﻭﺃﻨﺴﻰ ﺭﻭﺤﻰ ﻭﻴﺎﻙ......‬
                  ‫ﻭﺃﺸﺘﺎﻕ ﻟﻌﺫﺍﺒﻰ ﻤﻌﺎﻙ.‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﻤﻭﺤﺵ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﻜﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻅﻼل‬
‫ﻜﺌﻰﺒﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﻤﻌﺎﺩﺓ‬
             ‫ﻭﻗﺼﺹ ﻤﺎ ﺴﺨﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺼﻤﺕ ﻤﻭﺤﺵ ﻻ ﻴﻨﻁﻕ ﺤﺘﻰ ﺒﺨﺩﺍﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻅﻤﺄ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻌﺒﺜﻬﻥ ﻤﺎﺯﺤﺎ‬
‫ﻭﺘﻅل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺩﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻭﻨﺼﻑ‬
  ‫ﺍﻟﺨﺩ ﺘﺤﺎﺩﺜﻙ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺘﺤﺘﺞ ﺘﺜﻭﺭ:‬
‫• ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﺓ، ﺍﺨﺘﺎﺭﻯ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ‬
                   ‫ﺃﻭﺠﻭﻙ.‬
‫• ﻫﺫﺍ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ.‬
 ‫• ﻭﺘﻠﺢ ﻋﻠﻴﻙ ﻋﺎﻭﺯﺓ ﺃﺴﻤﻊ ﺃﺨﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ!‬
‫ﺘﺘﻨﻬﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺃﻨﻔﺎﺴﻙ ﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﺒﻨﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﻠﻬﻔﺔ‬
‫ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺤﻠﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬
                         ‫ﻭﺘﺸﺩﻭ:‬
                  ‫• ﺒﻼ ﻋﻨﻭﺍﻥ‬
                ‫• ﺃﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻙ‬
             ‫• ﻭﺃﻤﺘﻁﻰ ﺼﻬﻭﺓ ﺍﻟﻠﻴل‬
               ‫• ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻨﻰ ﻭﻋﻨﻙ‬
‫• ﺃﺘﺼﻔﺢ ﻜل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬
             ‫• ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺠﻪ ﻨﻔﺴﻰ ﻓﻴﻙ‬
         ‫• ﻀﻔﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻴﻨﺎ ﺼﻭﺕ ﺍﻵﻩ.‬
    ‫• ﻗﻭﻟﻰ ﺸﻴﺌﺎ.. ﻫل ﺃﻤﺴﻴﺕ ﻟﺩﻴﻙ ﺒﻼ ﻋﻨﻭﺍﻥ؟‬
    ‫• ﺠﻤﻴل، ﺠﻤﻴل ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍﺍﻟﺤﺯﻥ:‬
      ‫• ﺘﻘﻭل ﻭﺨﻴﻁ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻴﺘﺴﻠل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ:‬
      ‫• ﺤﺯﻨﻰ ﻷﻥ ﻗﻠﺒﻰ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻪ ﻗﻠﺏ ﻨﺒﻴل.‬
             ‫)٥(‬
        ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ.....‬
            ‫ﻻ.. ﻻ... ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ.‬
‫ﻭﺤﺩﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺠﺘﺭ ﺃﺤﺯﺍﻨﻙ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻻ ﻭﻨﻴﺱ ﻭﻻ ﺠﻠﻴﺱ، ﻻ ﺨﺎل ﻭﻻ ﻋﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫ﻟﻤﺘﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻜﻠﺕ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﺨﺸﺒﺎ ﻤﺴﻨﺩﺓ ﻫﻴﺎﻜل‬
‫ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻴﻠﻬﺜﻭﻥ ﺨﻠﻑ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ،‬
             ‫ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ، ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ.‬
‫ﻫل ﺴﺘﻅل ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻏﺩﺍ ﻗﺩ ﺘﻤﻭﺕ ﻭﺤﻴﺩﺍ‬
                           ‫ﺃﻴﻀﺎ؟‬
‫ﻴﺎ ﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ! ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺘﻙ ﺠﻨﺔ ﺭﻏﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻷﻟﻡ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻁﺊ ﺘﺒﻴﺕ ﺘﺘﺴﻭل ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ‬
                ‫ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻠﻠﺕ!‬
‫ﺃﻤﺴﻰ ﻫﺎﺘﻔﻙ ﻴﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﺸﻘﺘﻙ ﺘﺸﺘﻜﻰ‬
    ‫ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺼﻴﻔﺎ، ﻭﻓﺭﺍﺸﻙ ﺒﺎﺕ ﻴﺸﺘﻬﻰ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﻭﺍﺀ.‬
‫ﻤﺎ ﺃﻗﺴﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺎ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻅﻤﺄ ﻭﻓﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ‬
                       ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ.‬
   ‫ﺘﺭﻯ.... ﻤﻥ ﻴﻁﻔﺊ ﺜﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ؟‬
             ‫)٦(‬
       ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ....‬
      ‫• ﻨﻌﻡ...... ﻨﻌﻡ ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ......‬
‫ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺈﻴﻤﺎﻥ، ﺘﺭﻜﺏ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺘﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺸﻕ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ، ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺘﺭﺘﺸﻑ ﺭﺤﻴﻕ‬
‫ﺤﺒﻬﺎ، ﺘﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻌﺎﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ ﻭﺘﻐﺎﺭ ﻤﻨﻪ،‬
            ‫ﻴﺩﺍﻋﺏ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻠﻤﺴﻪ.‬
‫ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺘﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﻤﻠﻴﻜﺔ‬
           ‫ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ، ﺘﺴﻤﻌﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻕ:‬
                     ‫ﻫﺫﺍ ﻗﻠﺒﻰ‬
‫ﻓﻀﻤﻰ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﻨﺒﺕ ﺍﻷﻭﺤﺩ‬
             ‫ﻭﺍﺴﻘﻪ ﻓﻴﺽ ﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ.‬
        ‫ﻭﺍﺤﻤﻪ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ.‬
‫ﺃﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩ ﺤﻴﻥ ﻴﻁﻭﻴﻨﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬
                   ‫ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ.‬
      ‫ﺃﺸﻜﻭ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ.‬
         ‫ﻤﺩﻯ ﻴﺩﻴﻙ، ﺨﺫﻴﻨﻰ، ﻀﻤﻴﻨﻰ ﺇﻟﻴﻙ‬
          ‫ﺃﻗﻑ ﻭﺤﻴﺩﺍ، ﻴﻠﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ...‬
             ‫)٧(‬
    ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ.........‬
              ‫ﻻ.. ﻻ ﺇﻤﺴﺎﻙ، ﺇﻤﺴﺎﻙ!‬
‫ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺨﻠﻑ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻤﺎ‬
                    ‫ﺘﺯﺍل ﺘﺨﺩﻉ ﻨﻔﺴﻙ؟‬
    ‫ﻫل ﻨﺴﻴﺕ ﺃﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺴﺩﺕ ﺤﻴﺎﺘﻙ؟‬
‫ﺁﺜﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻬﺯﻯ، ﻭﺘﺤﻔﻅﻬﺎ‬
‫ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻤﻙ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻴﻙ، ﺘﺴﻭﻕ‬
‫ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ، ﻤﺘﻰ ﺴﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ؟‬
‫ﺘﺴﺘﺤﻠﻔﻙ ﺒﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻷﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻭﻕ ﻤﺌﺫﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻘﺒل ﻴﺩﻴﻙ، ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ! ﻭﺘﺘﺯﻭﺝ ﺯﻭﺍﺠﺎ‬
‫ﺒﺎﺭﺩﺍ، ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻬﻤﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ، ﺘﻤﺭﺡ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺼﻤﻭﺘﺎ، ﻜﺎﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺭﺍﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻘﻠﺏ ﺩﻓﺘﺭﻙ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺒﻴﻥ‬
                         ‫ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ.‬
‫ﻴﺭﺯﻗﻙ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ... ﺭﺃﺴﻙ ﻭﺃﻟﻑ ﺴﻴﻑ، ﺘﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ‬
 ‫ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺘﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻙ، ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺒﻜﻰ ﺼﺎﻤﺘﺔ.‬
  ‫ﻓﻤﺘﻰ ﺘﻔﻴﻕ؟ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺘﻤﻠﻙ؟ ﻭﺘﺴﺄل ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩل!!!‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻰ، ﻴﺄﻜل ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎ، ﻴﻘﺒﺽ ﻴﺩﻫﺎ،‬
              ‫ﻴﻀﻐﻁ ﻴﺘﺤﺴﺱ، ﺘﺘﺄﻭﻩ ﻀﺎﺤﻜﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﺘﺸﺎﻫﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺭﻨﻴﺵ، ﻴﻁﻭﻗﻬﺎ‬
‫ﺒﺫﺭﺍﻋﻪ،ﻴﻀﻤﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﺘﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ، ﻴﻠﻭﻯ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ، ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ‬
        ‫ﺒﺩﻻل ﻴﻤﺴﻙ ﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻴﻀﻐﻁ ﺘﺘﺄﻭﻩ ﻀﺎﺤﻜﺔ.‬
‫ﺘﻐﻠﻰ ﺩﻤﺎﺅﻙ، ﺘﻔﻭﺭ ﺘﺘﺤﺴﺱ ﺠﺒﻬﺘﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ، ﺘﻔﺭﻙ‬
‫ﻋﻴﻨﻴﻙ، ﺘﺭﻯ ﺍﺒﻨﺘﻙ ﺘﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺸﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺭﻨﻴﺵ، ﻴﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ، ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﻥ ﻏﻔﻠﺘﻙ، ﺘﺼﺭﺥ‬
       ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻨﺎﺘﻙ.‬
‫ﺘﻨﺯل، ﺘﺭﻜﺽ، ﺘﺄﻜل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ،‬
‫ﺘﻘﺒل ﺍﺒﻨﺘﻙ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺽ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺩﻤﻭﻋﻙ ﺴﺎﺨﻨﺔ،‬
        ‫ﻭﺒﺼﻭﺕ ﻨﺼﻔﻪ ﺒﻜﺎﺀ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﺘﻘﻭل ﻟﻠﺠﺎﻟﺴﻴﻥ:‬
      ‫• ﻻ... ﻻ... ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ.‬
‫ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‬
‫ﺩﻓﻌﺘﻨﻰ ﺒﻘﺒﻀﺔ ﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺒﻌﺽ ﻗﻭﺘﻬﺎ‬
                         ‫ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬
‫• ﻗﻡ ﻴﺎ ﻜﺴﻭل! ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﺕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺡ...‬
              ‫ﻭﺠﺩﻙ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ!‬
‫ﺃﻁﺭﺩ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﺒﻘﺎﻴﺎ‬   ‫ﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺎ ﺃﻨﻬﺽ، ﺃﻓﺭﻙ ﻋﻴﻨﻰ،‬
‫ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺤﻴﻥ ﺃﺼل ﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻴﺼﺎﻓﺤﻨﻰ‬
‫ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻪ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎل ﻤﺎﻴﺯﺍل، ﺒﺭﻏﻡ ﺭﺅﻴﺘﻙ‬
‫ﺨﺼﻼﺕ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺹ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﺭﻯ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ‬
‫ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﺒﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﺠﻬﺯ ﻭﺘﻌﺩ ﻭﺘﺭﺹ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﺃﻭ‬
     ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻪ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺯﺍﺌﺩ، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻁﻌﺎﻤﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻁﻭﺭ.‬
‫ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﺭﺕ ﻗﺎﺼﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻓﻭﺠﺌﺕ ﺒﻰ،‬
‫ﺘﻬﻠل ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ، ﻋﻼ ﻀﺤﻜﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ‬
                    ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺘﻘﻭل:‬
          ‫• ﺃﻫﻼ.... ﺃﻫﻼ ﺒﺄﻋﺯ ﺍﻟﺤﺒﺎﻴﺏ!‬
    ‫• ﺃﺴﺭﻉ.... ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺄﺨﺭ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ!!‬
‫ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﺘﻰ ﺘﺨﺏ ﻓﻰ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻫﺕ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﺠﻬﺯﺘﻪ‬
‫ﻁﻭﺍل ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻭﻨﺸﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺯ، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ‬
‫ﻴﺘﻸﻷ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﺎﺯﻟﻨﻰ ﻤﻥ ﺸﻴﺵ‬
‫ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﻭﻤﻊ ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﺴﺘﻴﻘﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻜﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺘﺤﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻜﻨﺕ ﺃﻟﻬﺙ‬
‫ﺨﻠﻔﻬﺎ، ﻤﻤﺴﻜﺎ ﺒﻴﺩﻯ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ، ﻁﺭﻑ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻴﻤﻨﻰ ﺃﻗﺒﺽ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﺒﺘﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻜﻰ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ‬
‫ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬
‫ﻭﻜﻨﺴﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺭﺸﻭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺴﻘﻭﺍ ﻅﻤﺄ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻓﺭﺸﻭﺍ‬
‫ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺃﺸﻌﻠﻭﺍ ﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﻜﻨﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﻭﺘﺤﻠﻘﻭﺍ‬
‫ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻗﺩﻭﻤﻨﺎ ﻨﺤﻤل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﺹ ﻭﺒﻠﺢ‬
      ‫ﺍﻟﻌﺠﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل، ﻤﻨﺩﻫﺸﺎ ﺃﺴﺄل ﺠﺩﺘﻰ:‬
          ‫• ﻴﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻜل!‬
‫• ﻻ، ﻻ ﺨﻴﺭ ﺭﺒﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺠﺩﻙ‬
         ‫ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﻯ......‬
‫ﻭﻜﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ، ﺃﻨﻜﻤﺵ ﻓﻰ ﻤﺭﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺃﺤﺘﻀﻥ ﺠﺩﺘﻰ ﺨﺎﺌﻔﺎ ﻭﻤﺭﻋﻭﺒﺎ، ﺘﻀﻤﻨﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬
                           ‫ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬
‫• ﻻ، ﻻ ﺘﺨﻑ! ﻤﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﺨﻑ! ﺇﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻴﻨﺠﻴﻪ! ﺘﺩﻟﻑ ﻫﻰ ﻓﻰ‬
‫ﺘﺒﺴﻤل‬  ‫ﺒﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ،‬  ‫ﻭﺘﺘﻤﺘﻡ‬  ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،‬  ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﻭﺘﺤﻭﻗل، ﺜﻡ ﺘﺘﻠﻭ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﺎ، ﺘﻘﻭل ﻭﺃﺭﺩﺩ‬
                     ‫ﺼﺎﻤﺘﺎ:‬
                 ‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ!‬
      ‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ...‬
‫ﺘﻘﺭﺃ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﻭﻫﻰ ﺘﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻯ ، ﺘﻘﻁﻊ‬
                  ‫ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻴﺭ ﺒﺄﺼﺒﻌﻬﺎ:‬
‫• ﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﻋﻤﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﺭﺓ!‬
‫ﺘﻘﺭﺃ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻔﻠﻕ ﺜﻡ ﺘﺠﺩ‬
‫ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻌﻠﻭﻩ ﺍﻟﺤﺸﺭﺠﺔ، ﻓﺘﺭﻯ ﻓﻴﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺨﻴﻭﻁﺎ،‬
           ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻘﻭل ﺒﺤﺎﻨﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ:‬
                  ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻙ!‬
‫ﺘﻨﻅﺭ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻭﻴﺴﺎﺭﺍ، ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﻼﺕ، ﺘﻀﻊ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻰ‬
              ‫ﻟﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻁﻰ؟‬
‫ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺸﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﺇﻻ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻴﻬﺭﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻔﺭﺵ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ‬
     ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﺏ ﺠﺩﻯ، ﺜﻡ ﺘﺩﻓﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻠﻭﺱ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬
‫ﺍﺠﻠﺱ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﻭﺍﻗﺭﺃ ﻤﻌﻬﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ، ﺇﻥ ﺠﺩﻙ‬
 ‫ﻴﺤﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻬﺎ ﻤﻨﻙ ﺇﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻀل ﻋﻅﻴﻡ.‬
‫ﻜﻨﺕ ﺃﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ، ﺃﺭﺩﺩ ﺁﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻓل، ﻭﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺍﻵﻴﺔ، ﻜﻨﺕ ﺃﻓﺘﺵ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﻭﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﺘﻠﻤﺱ‬
‫ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ، ﻓﻼ ﺃﺠﺩﻫﺎ ﺜﻡ ﺯﺴﺭﻉ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺒﻁﻨﻰ ﺠﺩﺘﻰ ﻤﻨﺸﻐﻼ ﻓﻰ‬
                      ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬
‫ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻫﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺜﻡ ﺘﻘﻑ‬
                ‫ﺃﻤﺎﻤﻰ ﺸﺒﻪ ﻀﺎﺤﻜﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬
‫• ﺍﻓﺘﺢ ﺤﺠﺭﻙ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻙ ﻟﻘﺩ‬
            ‫ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ!‬
    ‫ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻘﻰ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺄل ﺠﺩﺘﻰ:‬
            ‫• ﻓﻴﻥ ﺠﺩﻯ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ؟‬
     ‫ﺘﺠﻴﺏ ﻭﻫﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ:‬
 ‫• ﻟﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻬﺭﺍﻨﻴﻥ!‬
‫• ﻴﺎ ﺠﺩﺘﻰ: ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺏ ﺠﺩﻯ ﻗﻭﻯ! ﻭﻋﺎﻭﺯ ﺃﺸﻭﻓﻪ!‬
               ‫ﺃﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﺒﻭﺴﻪ!‬
‫• ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻯ، ﺘﺼﺤﻰ ﺒﺩﺭﻯ ﺸﻭﻴﻪ، ﻋﻠﺸﺎﻥ‬
         ‫ﻨﻠﺤﻘﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻨﺎﻤﻭﺍ!‬
‫ﻓﻰ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻯ، ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻜﻨﺕ ﺃﻀﻊ‬
‫ﺨﻁﻭﻁﺎ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ، ﻭﺃﻅل‬
         ‫ﺃﺤﺴﺏ ﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ!‬
‫ﻨﻌﻡ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺠﺩﺘﻰ ﻷﻤﻰ، ﻤﻜﺎﻥ ﺠﺩﻯ ﺤﺘﻰ‬
‫ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻤﻰ ﻭﻫﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻼﺒﺴﻰ،‬
‫ﻭﺃﻜﺩ ﺃﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺼﻴﻨﻰ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺜﻡ‬
                 ‫ﻴﺤﺘﻀﻨﻨﻰ ﻁﻭﻴﻼ ﻗﺎﺌﻼ:‬
‫• ﻜﻥ ﺭﺠﻼ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺠﺩﻙ!‬
              ‫ﻭﺤﻴﻥ ﻗﻠﺕ ﻷﺒﻰ:‬
     ‫• ﺇﻨﻨﻰ ﺃﺤﺏ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺒﻰ ﻟﻙ ﺃﺸﺩ!‬
‫ﺍﺴﺘﺩﺍﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺒﻁﺭﻑ ﺇﺼﺒﻌﻪ‬
                   ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬
  ‫• ﺴﺄﺭﺍﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺠﺩﺘﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺄﺘﻰ ﻟﻙ ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ!‬
       ‫ﻫل ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﻁﻭﻴﻼ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ؟‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻻ ﺃﺫﻜﺭ، ﻭﺒﻌﺩ‬
‫ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺩﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺯ، ﻭﺘﻌﻭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﻉ‬
‫ﻜﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠل ﻭﺍﻟﺼﺎﺠﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻊ‬
‫ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺭ ﺠﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺜﻡ‬
                 ‫ﺃﻟﻭﺫ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ!‬
‫ﺤﻴﻥ ﻟﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ ﺼﺤﻭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺠﺭ،‬
‫ﻗﻤﺕ ﻨﺸﻴﻁﺎ، ﺃﺤﺙ ﺠﺩﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺠﺩﻯ‬
      ‫ﻭﺃﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﻠﻴﻼ ﻜﺄﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ!‬
‫ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻻ ﺃﺫﻜﺭ ﻫل ﻜﻨﺕ ﺃﺴﻴﺭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺠﺩﺘﻲ ﺃﻡ‬
                    ‫ﺃﻫﺭﻭل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ؟‬
‫ﺃﻨﻔﻠﺕ ﺴﺭﻴﻌﺎ، ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﻭﺵ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ، ﺘﺩﻓﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻬﻔﺔ، ﻴﻠﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻯ، ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻤﻘﻔﻭﻻ، ﻓﺒﻜﻴﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺩﺘﻰ‬
             ‫ﻭﺭﺤﺕ ﺃﺸﺩ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻗﺎﺌﻼ:‬
    ‫• ﻋﺎﻭﺯ ﺃﺸﻭﻑ ﺠﺩﻯ، ﺠﺩﻯ ﻭﺤﺸﻨﻰ ﻗﻭﻯ!‬
‫ﻭﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺠﻠﺴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ‬
‫ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ! ﻟﻜﻨﻨﻰ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺭﺤﺕ ﺃﻗﺭﺃ‬
‫ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﺠﺩﺍ ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ! ﻭﻭﺠﺩﺘﻨﻰ ﺃﻗﺭﺃ ﺜﻡ‬
‫ﺃﻨﻅﺭ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﺠﺩﻯ، ﺃﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻰ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ‬
‫ﻴﻜﻠﻤﻨﻰ، ﺃ ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﻓﻴﻠﻤﺱ ﺸﻌﺭﻯ ﺜﻡ ﻴﻨﺯل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻰ‬
‫ﻭﻴﺠﺫﺒﻨﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﻓﻕ، ﻭﻴﻀﻤﻨﻰ ﻟﺤﻀﻨﻪ، ﺃﻭ ﻴﻨﺎﺩﻴﻨﻰ ﻭﻴﺨﺼﻨﻰ‬
‫ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺴﻴﺎﻟﺔ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ‬
                         ‫ﺃﺒﺩﺍ.‬
                          ‫ﹰ‬
‫ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻗﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﺼﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ / ﻤﺼﻁﻔﻰ‬
                         ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬
‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻭﻑ ﺠﺩﻯ ﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗل ﻟﻪ‬
             ‫ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺸﻨﻰ ﻗﻭﻯ!!‬
‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺼﺤﺒﺘﻨﻰ ﺠﺩﺘﻰ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺒﻰ، ﺒﻌﺩ‬
‫ﻋﻭﺩﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻴﺩﻯ، ﻭﺭﺤﺕ ﺃﻗﻔﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺨﻠﻔﻬﺎ ﺜﻡ ﺃﺴﻴﺭ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ‬
‫ﺼﺎﻤﺘﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﺃﻭ ﺘﺤﻜﻰ ﻋﻥ‬
‫ﺠﺩﻯ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ‬
‫ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻟﻰ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻨﻰ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺠﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻨﻰ‬
                    ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻰ!‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻫﻰ ﺘﺯﻡ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ، ﻤﻘﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ، ﻭﻜﻨﺕ‬
‫ﺃﻟﻤﺤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻥ، ﺘﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﺍﻟﺭﺤﻴل‬
            ‫ﻭﺍﻟﺠﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻡ ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺼﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎ!‬
  ‫ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻨﺎ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﻸ ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ!‬
‫ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺯﺍﺭ ﺃﺒﻰ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﺭﺤﺕ ﺒﻌﻭﺩﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻟﻜﻨﻰ ﺘﺄﻟﻤﺕ ﻤﻥ‬
               ‫ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺴﺄﻟﺕ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ!‬
‫ﺒﻘﻴﺕ ﺃﻟﻌﺏ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﺠﻭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺤﺘﻰ ﻨﺎﺩﺘﻨﻰ ﺃﻤﻰ ﻭﻫﻰ ﺘﻘﺒل‬
‫ﺠﺩﺘﻰ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻠﻡ ﺃﻋﺘﺭﺽ ﺍﺫﺍ ﺘﺫﻜﺭﺕ ﻗﻭل ﺃﺒﻰ ﻜﻥ ﺭﺠﻼ،‬
                  ‫ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻻ ﺃﻏﻀﺒﻪ.‬
‫ﻤﻀﻰ ﻴﻭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﻀﺭ ﺨﺎﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﺃﺨﺫﻨﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ،‬
‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﺨﺒﺭﻨﻰ ﺩﺍﻤﻌﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻰ ﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻯ ﻜﻡ‬
‫ﺒﻜﻴﺕ... ﻭﺒﻜﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل!!! ﺴﻔﺭ ﺠﺩﻯ‬
 ‫ﻭﻋﻤﻰ... ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺴﺄل ﻨﻔﺴﻰ ﻫل ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰﺘﺤﻤل ﺴﻔﺭ ﺃﺒﻰ؟‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺒﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻁﻭﻻ‬
‫ﻭﻋﺭﻀﺎ، ﺍﻤﺘﻸ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻩ ﺒﺎﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ، ﻟﻜﻨﻨﻰ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺜﻡ ﺭﻓﻌﺕ ﺼﻭﺘﻰ‬
‫ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺒﻬﺎ ﺠﺩﻯ ﻭﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺃﺒﻰ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺩﻴﻪ ﺒـ‬
                 ‫»ﻜﺭﻭﺍﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ«....‬
‫ﺤﻴﻥ ﻟﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺘﻠﻬﻔﺕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﺒﻰ، ﻟﻡ ﺍﻨﺘﻅﺭ‬
‫ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﺼﺤﻭﺍ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﺸﺎﻫﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﺭﺩﺩ ﻤﺎ ﺤﻔﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﺘﻰ، ﺃﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻰ ﺩﻭﻥ‬
                     ‫ﺨﻭﻑ ﻗﺎﺌﻼ:‬
‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﻗﻭﻡ‬
          ‫ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ.....‬
‫ﺜﻡ ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻰ ﺃﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﺕ ﺠﺩﻯ ﻭﺃﺒﻰ‬
‫ﺃﻗﺭﺃ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻭﻓﻴﺽ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻴﺴﻴل ﺸﻭﻗﺎ ﻭﻟﻬﻔﺔ، ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﺤﺒﺔ‬
‫ﺠﺩﻯ ﻋﻤﻰ ﻭﺃﺒﻰ ﺤﺘﻰ ﺃﺠﺩﻨﻰ ﺃﺤﺱ ﺒﻘﺸﻌﺭﻴﺭﺓ ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ‬
‫ﺠﺴﺩﻯ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩ ﺃﺒﻰ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ ﺘﻠﻤﺱ ﺸﻌﺭﻯ ﺒﺭﻓﻕ ﻭﺘﻨﺯل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﺠﺫﺒﻨﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻨﺎﻨﺜﻡ ﻴﻀﻤﻨﻰ ﻓﻰ ﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﺠﺩ‬
‫ﻨﻔﺴﻰ ﺃﺫﻭﺏ... ﺃﺫﻭﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻀﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﻓﺄﻤﺴﺢ ﺩﻤﻌﻰ‬
                     ‫ﻭﺃﻗﺒل ﻴﺩﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ:‬
       ‫• ﻋﺩ، ﻋﺩ ﻴﺎ ﺃﺒﻰ ﻭﻻ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﺜﺎﻴﻨﺔ!!‬
‫ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺸﻕ )*(‬
‫" ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ... ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ... ﻴﺎ ﺭﺯﺍﻕ ﻴﺎ ﻜﺭﻴﻡ، ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ‬
                     ‫ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﷲ"‬
‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻁﻘﻭﺴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ.. ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل‬
‫ﻤﺕ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺘﻨﺯل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺭﺩﺍ ﻭﺴﻼﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬
   ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﻀﺎ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﺫﻴﻊ:‬
         ‫ﻨﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.....‬
‫ﺘﺩﺏ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻗﻭﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﻬﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫ﻴﺘﺤﺴﺱ ﺭﺃﺴﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻌﻠﺕ ﺸﻴﺒﺎ ﻴﺠﺫﺏ‬
          ‫ﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻴﻠﺘﻴﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻗﻠﻴﻼ ﻴﺭﺩﺩ:‬
          ‫" ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ ﻗﻭﻴﻨﺎ ﻴﺎ ﺭﺏ "‬
‫ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻴﺘﺄﻤل ﺭﻓﻴﻘﺔ‬
               ‫ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻴﻐﻤﺯﻫﺎ ﻓﻰ ﻜﺘﻔﻬﺎ ﺒﺭﻗﺔ‬
       ‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ... ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺠﺒﺕ‬
 ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ! ﺍﻨﻌﺱ ﺸﻭﻴﺔ، ﻟﺴﻪ ﺒﺩﺭﻯ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻴﻘﺭﺍ.‬
    ‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ ﻗﻭﻤﻰ.... ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻜﻭﺭ.‬
‫• ﻴﺘﻜﺊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻔﻭل ﻴﺠﺫﺒﻪ‬
                   ‫ﻤﺘﻤﺘﻤﺎ:‬
        ‫• ﺇﻴﻪ! ﻭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻅﻡ... ﻴﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ.‬
‫ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻠﻤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ‬
 ‫ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﺩﻴﻥ ﻋﻔﻴﺘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻀﺄ ﻓﻴﺴﺒﻎ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻴﺩﻋﻭ:‬
‫• ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺒﺭﺤﻤﺘﻙ ﻴﺎ‬
                 ‫ﺭﺏ ﻴﻨﺎﺩﻱ:‬
‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ، ﻗﻭﻤﻲ ﺍﻓﺘﺤﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺯﻕ‬
                ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ.‬
‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﷲ ﻴﺼﺒﺤﻙ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ، ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ‬
                   ‫ﺒﺼﺤﻴﺢ‬
‫• ﺃﻭل ﻤﺎ ﻗﻭل »ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ... ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ« ﺘﺴﺒﻘﻨﻲ ﻋﻠﻲ‬
           ‫ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ. ﻋﻔﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ.‬
   ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺭﺒﻨﺎ ﻴﻬﺩﻯ ﺴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺒﻴﺕ ﺠﻭﺯﻫﺎ.‬
            ‫ﺘﺼﻤﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﺜﻡ ﺘﻜﻤل:‬
‫• ﻭﺭﺒﻨﺎ ﻴﺨﻠﻰ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺒﻨﻨﺎ ﺒﻜﺭﻩ ﻴﺘﺠﻭﺯ ﻭﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺕ‬
                    ‫ﻋﻴﺎل.‬
‫• ﻓﺎﻴﺯ.. ﻴﻌﻭﺽ ﺍﷲ.. ﻭﻴﺘﻤﺘﻡ »ﺇﻨﻪ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ‬
                   ‫ﺼﺎﻟﺢ«‬
‫ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻼﺒﺴﻪ، ﻴﻠﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ‬
‫ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻴﻁﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺎ،‬
‫ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﻠﻭﻩ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﺯﻥ ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻴﺯﻡ‬
                       ‫ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻴﺘﻤﺘﻡ:‬
          ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﺒﺭﻜﺔ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.‬
‫ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻌﻔﻴﺔ ﻴﺯﺝ ﻤﺯﻻﺝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﺠﺫﺒﻪ ﺒﻘﻭﻩ‬
‫ﻴﻨﺘﺸﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺎﻓﺤﻪ ﻨﺴﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﻔﺴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ‬
‫ﻴﻁﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺼﺩﺭﻩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ‬
                          ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬
‫• ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﻭﻜﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ!‬
‫ﻴﺨﻁﻭ ﺒﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺤﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ‬
‫ﻓﻰ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻬﺵ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬
‫ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻴﺯﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﻭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﻴﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ ﻴﺘﻬﻠل ﻓﺭﺤﺎ ﻴﻨﻘﺭ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺩﻗﺎﺕ‬
               ‫ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﻙ ﻋﺎل ﻴﻨﺎﺩﻯ:‬
‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ، ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ...‬
‫ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ، ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﻘﺒﺽ‬
‫ﺒﺎﻟﻴﺴﺭﻯ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﻴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻴﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ‬
‫ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍ:- )ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬
                      ‫ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻭﻗﻭﺘﺎ(.‬
‫ﺘﺘﻔﺭﺝ ﺸﻔﺘﺎﻩ، ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ، ﻴﻘﻊ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺠﻴﺭﻯ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ‬
              ‫ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ:‬
         ‫• ) ﻭﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺕ(‬
   ‫• ﺇﻴﻪ ﻜﻠﻪ ﺒﺄﻤﺭﻩ، ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ.‬
‫ﺘﺩﺏ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺨﻔﻘﺔ ﻋﻔﻴﺔ، ﻴﻨﻘﺭ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺜﻼﺙ ﺩﻗﺎﺕ،‬
                ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ.‬
   ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﻪ، ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺏ....‬
‫ﻴﺴﺭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﺔ، ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل،‬
‫ﻴﺘﺩﺜﺭ ﻓﻰ ﻋﺒﺎﺀﺘﻪ، ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺠﻠﺒﺎﺏ ﺼﺩﺭﻩ ﻴﻌﻠﻭ‬
‫ﻭﻴﻬﺒﻁ، ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﺜﻼﺜﺔ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ‬
           ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ.‬
‫• ﻗﻠﺕ ﻟﻙ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬
           ‫ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻤﻐﻀﺏ ﻟﻠﺭﺤﻤﻥ‬
‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ، ﺒﻼﺀ ﻭﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻨﺎ ﻭﺍﺤﻨﺎ‬
                   ‫ﺼﻐﺎﺭ‬
‫• ﺭﺃﺴﻙ ﺃﻨﺕ، ﻟﻜﻥ ﺼﺩﻗﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﺎﻭﺯ، ﻋﺯﻡ ﺸﺩﻴﺩ‬
                 ‫ﻭﻨﻴﺔ ﻋﻔﻴﺔ‬
       ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻜﺘﻴﺭ....‬
   ‫• ﺍﻤﺒﺎﺭﺡ ﻓﻴﺯ ﻜﻠﻤﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺎﻨﻰ ....‬
‫ﻴﻨﺘﻔﺽ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺘﺘﺴﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭﺘﻠﻤﻊ ﻓﻰ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ،‬
                  ‫ﻴﻘﻭل ﻤﺤﺘﺩﺍ ﻭﻏﺎﻀﺒﺎ:‬
                  ‫ﹰ‬   ‫ﹰ‬
‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺤﻨﺎ ﻗﻔﻠﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬
                  ‫ﺨﺎﻟﺹ.‬
‫ﺘﺩﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪ، ﻴﻬﺭﻭل ﻓﻰ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ،‬
‫ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻁﻠﺒﻪ، ﻴﻀﺭﺏ ﻜﻔﺎ ﺒﻜﻑ، ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ‬
         ‫ﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﻁ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ، ﻴﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ:‬
‫ﻨﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﻴﻭﺘﺎ! ﻭﺍﷲ ﻜﻼﻡ‬
                         ‫ﺼﻐﺎﺭ.‬
 ‫ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ، ﺯﺍﻤﺎل ﺸﻔﺘﻴﻪ، ﻤﻘﻁﺒﺎ ﺠﺒﻴﻨﻪ، ﻴﺭﺩﺩ:‬
        ‫ﹰ‬
‫• ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﭽﻴﻡ.‬
‫ﻴﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺠﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻴﺭﻯ، ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ، ﻴﺸﻌﺭ‬
               ‫ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ، ﻴﺠﺫﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ‬
             ‫• ﺍﺘﻔﻀل ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ.‬
‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻴﺘﻔﺤﺹ، ﻴﺩﻗﻕ، ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ‬
                 ‫ﺒﺴﺅﺍل ﺤﺎﺌﺭ:‬
        ‫ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺨﺎﺌﺏ؟‬
‫ﺘﻠﻤﺱ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﻴﻐﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻪ،‬
                     ‫ﻴﺭﺩﺩ:‬
            ‫• ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ.... ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل ﻴﻌﻠﻭ ﺸﻴﺌﺒﺎ ﻓﺸﻴﺌﹰ، ﺍﻟﺸﻴﺦ‬
    ‫ﺎ‬   ‫ﹰ‬
‫ﻴﻬﺩﺃ، ﻴﺼﻔﻭ ﻨﻭﺭ ﻭﺠﻬﻪ، ﺘﻌﻠﻭﻩ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ‬
                      ‫ﺇﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻥ.‬
‫ﻨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﻪ، ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻴﻘﺩﺡ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬
                          ‫ﺍﻟﺸﺭﺭ:‬
‫• ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ... ﺨﻴﺭ ﻜﻔﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻙ ﺍﻟﺸﺭ.‬
‫• ﻗﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﺱ ﺃﺒﻨﻙ، ﻴﺒﻁل ﻴﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ،‬
                ‫ﺃﻨﺎ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ:‬
    ‫• ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻷ، ﺃﺘﺭﻫﻥ ﺃﺭﻀﻰ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻷ.‬
‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﺒﻨﻙ،‬
                   ‫ﻭﺤﻴﺩﻙ!‬
‫• ﺇﺒﻨﻰ! ﻴﺸﺘﻐل ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﻌﺯﻕ، ﻴﺭﻭﻯ،‬
‫ﻴﺯﺭﻉ، ﻴﺤﺼﺩ، ﻤﺵ ﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﻨﻁﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺯﻕ‬
   ‫ﻭﻴﻠﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ.‬
            ‫• ﻻ ﺘﻨﺱ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ!‬
‫• ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻴﻪ، ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬
‫ﺨﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‬
        ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺵ ﺒﻌﻴﺩ ﻴﺒﻌﻨﺎ ﻜﻤﺎﻥ.‬
‫ﻴﻀﻊ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻘﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺒﻌﺎﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ، ﺘﻨﺘﺎﻭﻟﻪ ﺤﺒل‬
‫ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻭﺴﺔ ﻭﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻓﻰ ﺤﺯﻥ ﻋﻤﻴﻕ،‬
                     ‫ﻴﻘﻭل ﺒﻨﻔﺎﺫ ﺼﺒﺭ:‬
‫• ﺼﺤﻰ ﺍﻷﻓﻨﺩﻯ ﺃﺒﻨﻙ، ﺨﻠﻴﻪ ﻴﺤﺼﻠﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﻁ،‬
              ‫ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺸﻐل ﻜﺜﻴﺭ.‬
‫• ﺇﻴﻪ ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺨﻨﻭﻕ ﻴﻘﻭل:‬
 ‫• ﻫﺸﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ، ﻫﺸﻰ، ﺨﻠﻴﻪ ﻴﻤﺸﻰ ﻭﺭﺍ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ.‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺭﺏ ﻟﻠﻐﻴﻁ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺘﻁﻥ ﻜﺨﻠﻴﺔ ﻨﺤل ﻓﻰ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺭﻭﺡ‬
‫ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺄﺘﻰ، ﻴﻘﻠﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠﺏ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻴﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ،‬
‫ﺘﺸﺘﻌل ﺭﺃﺴﻪ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﻜﻠﻬﻤﺎ ﻤﺭ، ﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ‬
                          ‫ﺠﺩﻩ:‬
‫• ﻴﺩﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻻ‬
‫ﺘﺸﺘﻰ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺏ، ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺃﺤﺩﺍ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ، ﺃﺒﻨﺘﻰ‬
        ‫ﹰ‬
       ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.‬
‫• ﻴﺎ ﺴﻼﻡ، ﺒﺴﻡ ﺍﷲ، ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﺸﻭﻑ ﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﺯﺍﻯ‬
              ‫ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻋﺯﺓ ﻭﻜﺒﺭﻴﺎﺀ.‬
‫• ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺃﺨﺒل ﺇﻻ ﺒﻨﻰ ﺃﺩﻡ، ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ‬
   ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﺃﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ﻜﻤﺎﻥ.‬
‫• ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻪ، ﺘﺭﻜﺒﻪ ﻴﺄﺨﺫﻙ ﻋﻠﻰ‬
             ‫ﺍﻟﻐﻴﻁ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ.‬
     ‫• ﻭﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﻟﻴﻪ؟‬
‫• ﺇﻴﻪ! ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ.‬
‫ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ، ﻴﺨﻠﻊ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ، ﻴﻌﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﺎﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻪ، ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﻴﻌﻠﻕ ﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﺸﻤﺭ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺩﻴﻥ‬
‫ﺴﻤﺭﺍﻭﻴﻥ، ﺒﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﺎﻓﻴﻪ، ﻴﻨﺤﻨﻰ، ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺃﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻨﺩﻴﺔ، ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ، ﻴﻠﺘﻘﻁ ﻓﺄﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ،‬
‫ﻴﺸﺩ ﺸﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺴﻁﻪ، ﻴﻜﺒﺱ ﺍﻟﻅﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ، ﻟﺘﻘﻴﻪ‬
‫ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ، ﻴﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻴﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ،‬
‫ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺒﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﺠﻬﺯ ﺍﻷﺭﺽ‬
                   ‫ﻟﻤﻭﺴﻡ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ.‬
‫ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ، ﻴﻘﻑ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺄﺱ‬
       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻴﺯﻴﺢ ﺤﺒﺎﺕ ﻋﺭﻕ ﺠﺒﻴﻨﻪ، ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻴﺩﻗﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻴﻀﻊ ﻜﻑ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺒﻪ، ﻴﺤﺠﺏ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺸﻭﻑ، ﻟﻌل‬
‫ﻭﻟﺩﻩ ﻴﺄﺘﻴﻪ، ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ، ﻴﻘﻭل ﻟﻪ ﺨﻠﻰ ﻋﻨﻙ، ﻴﺭﺤﻡ ﺸﻴﺒﺘﻪ، ﻻ ﺃﺤﺩ‬
                    ‫ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺭﻯ.‬
      ‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﺒﻨﺘﻰ، ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬
‫• ﺒﻨﺕ ﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺌﺔ ﺭﺠل... ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩﻯ ﻓﻰ‬
                 ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﻁ.‬
‫• ﺇﻴﻪ! ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﺩﻴﻼ...‬
‫ﻜﺎﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺼﻑ، ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻘﺩﺡ ﻟﻬﻴﺒﺎ، ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ‬
‫ﻴﺠﻬﺯﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺤﺭﺜﻭﻥ، ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻷﺒﺎﺀ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﻴﻌﺭﻗﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻴﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﹰ،‬
 ‫ﺍ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﺤﺼﻭﻻ ﻭﻓﻴﺭﹰ، ﻴﺨﻔﻔﻭﻥ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻏﺎﻨﻰ‬
             ‫ﺍ‬   ‫ﹰ‬
                        ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ...‬
               ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ...‬
               ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ...‬
           ‫• ﻟﺴﻪ ﻓﺎﻜﺭ ﺃﺒﻭﻙ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ...‬
‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺭﻴﺢ ﻨﻔﺴﻙ... ﺇﻨﺕ ﻏﺎﻭﻯ ﺘﻌﺏ ﻭﻫﺩﺕ‬
                    ‫ﺤﻴل.‬
        ‫• ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻨﺸﺘﻐل ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻨﺎ.‬
‫ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﺴﺎﺨﺭﹰ، ﻀﺎﺭﺒﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﻴﺩﻴﻪ‬
            ‫ﹰ‬   ‫ﺍ‬
                          ‫ﻭﻗﺩﻴﻤﻪ:‬
 ‫• ﺃﺭﻀﻨﺎ! ﺒﺘﺠﻴﺏ ﻟﻨﺎ ﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺘﻘﺩﺭ ﺘﻘﻭﻟﻰ؟‬
       ‫• ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺴﺘﺭﺍﻨﺎ، ﻭﺨﻴﺭﻫﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ.‬
       ‫• ﺨﻴﺭ، ﺨﻴﺭ ﺇﻴﻪ، ﻫﻭ ﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺩﻩ!‬
‫• ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ ﻻ ﺘﻜﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ، ﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﺭﺒﻙ، ﺨﺩ ﺍﻟﻔﺄﺱ‬
              ‫ﻭﻟﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ...‬
‫ﻗﺎﻨﻁﺎ، ﻤﻜﻔﻬﺭﹰ، ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﺄﺱ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ، ﺸﺭﺏ‬
                ‫ﺍ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﻀﺭﺒﺘﻴﻥ، ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﻬﺠﺕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ، ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺠﻬﻪ،‬
  ‫ﻏﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻗﺫﻑ ﺒﺎﻟﻔﺄﺱ ﺒﻌﻴﺩﹰ، ﻭﺃﺸﺎﺡ ﺒﻴﺩﻩ ﻏﺎﻀﺒﺎ:‬
   ‫ﹰ‬         ‫ﺍ‬
‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ، ﺍﺭﺤﻡ ﻨﻔﺴﻙ ﻭﺍﺭﺤﻤﻨﻰ‬
                   ‫ﻤﻌﺎﻙ.‬
‫ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺭﺽ، ﺠﻠﺴﻡ‬
               ‫ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺕ ﺴﺎﺨﻁﺎ.‬
               ‫ﹰ‬
‫ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻰ ﻭﻗﻔﺘﻪ، ﻤﻬﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺼﻤﺘﻪ، ﻴﻬﺯ‬
       ‫ﹰ‬        ‫ﹰ‬
       ‫ﺭﺃﺴﻪ، ﻴﺘﺄﻤل ﻭﻟﺩﻩ، ﻴﻀﺭﺏ ﻜﻔﺎ ﺒﻜﻑ ﻤﺘﻌﺠﺒﺎ:‬
        ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫• ﻓﻼﺡ ﺇﺒﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻴﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﷲ‬
‫ﺩﻯ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺏ، ﺘﺘﺴﺠل ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻴﻘﺭﺍﻫﺎ‬
                  ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ...‬
‫• ﺼﺤﻴﺢ ﺃﺒﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻴﺩﻩ ﻨﺎﻋﻤﺔ، ﻴﺴﻬﺭ ﻁﻭل‬
           ‫ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻊ ﺸﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ.‬
      ‫ﻫل ﻁﺎﻟﺕ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤل ﺃﺒﻨﻪ؟‬
‫ﻻ ﻴﺫﻜﺭ، ﺒﺴﻤل ﻭﺤﻭﻗل، ﺍﻟﺘﺒﻘﻁ ﻓﺄﺴﻪ، ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻌﻤل‬
     ‫ﻭﻴﻌﻤل، ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺤﺒل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ:‬
            ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ.‬
             ‫• ﺃﻫﻼ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ.‬
                ‫• ﺇﻴﻪ ﺃﺴﺎﻋﺩﻙ.‬
  ‫• ﺨﻼﺹ، ﺘﺭﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻤﺎﻡ.‬
‫• ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﻋﻴﻨﻰ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ،‬
           ‫ﻭﻻ ﺸﻐل ﺨﻤﺱ ﺭﺠﺎﻟﺔ.‬
‫• ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﺃﻨﺎ ﺒﺸﺘﻐل ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﻭﻫل‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺭ ﺍﻷﺠﺭﻯ، ﻴﺸﺘﻐل ﺯﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ،‬
‫ﺘﻼﻗﻴﻪ ﻜل ﺸﻭﻴﻪ ﻴﻘﻑ ﻴﺒﺹ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﺸﻤﺎل،‬
  ‫ﻴﻁﻘﻁﻕ ﺼﻭﺍﺒﻌﻪ، ﻴﺭﺍﻗﺒﻙ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺜل:‬
      ‫• ﺍﻗﻠﻊ ﻁﺎﻗﻴﺘﻙ ﻭﺍﻟﺒﺴﻬﺎ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.‬
‫• ﺍﷲ ﻴﺴﻌﺩﻙ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ... ﺁﻩ ﻭﺍﷲ، ﻭﻻﺩ ﺴﺘﻴﻥ ﻓﻰ‬
                  ‫ﺴﺒﻌﻴﻥ.‬
‫ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺕ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻨﺎﻋﻤﺎ ﻭﺭﻗﻴﻘﺎ ﻴﺸﻤﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻴﻤﻸ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ، ﻴﻔﻙ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ،‬
‫ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻟﻠﺤﻭﺽ، ﺘﺸﺭﺏ ﺘﺭﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻟﻡ‬
                     ‫ﻴﻨﺱ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ.‬
‫ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺒﻴﺩﻴﻥ‬
‫ﻗﻭﻴﺘﻴﻥ، ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻌﻀﻪ، ﻴﻌﻭﺩ‬
             ‫ﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﺠﺭﺩل، ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﻟﻠﺤﻭﺽ، ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻴﺠﺫﺒﻪ ﻭﻗﺩ‬
‫ﺍﻤﺘﻸ، ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺠﺭﺩل، ﻴﺭﺵ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ‬
  ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ.‬
‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺸﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ. ﺘﻁﻭل ﻴﺩﻩ‬
‫ﻓﺭﻋﺎ ﺠﺎﻓﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺸﺔ، ﻴﻘﺭﻓﺹ، ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ‬
                    ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻴﺸﻌﻠﻬﺎ، ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺔ، ﻴﻔﺭﺩﻫﺎ، ﻴﻔﺘﺢ ﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬
                   ‫ﻭﻟﺩﻩ ﻓﺎﻴﺯ ﻟﻴﺄﻜل...‬
   ‫• ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ... ﻗﻭﻡ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﻰ، ﻗﻭﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﺨﻠﺹ!‬
 ‫• ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺎﻴﺯﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺎ، ﻤﺘﺭﻨﺤﺎ ﺃﺼﻔﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻴﺒﺎﺩﺭﻩ:‬
‫• ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺎ ﺒﻨﻰ ﺍﻨﺕ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻭﻻ ﺴﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻋﻨﺩ‬
‫ﻭﻻﺩ ﺍﻟﻜﻭﻤﻰ ﻟﺤﺴﺕ ﻤﺨﻙ ﺸﻔﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻠﻡ ﻴﺎﻓﺎﻴﺯ!‬
           ‫ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ.‬
   ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻜﺩﺓ، ﻋﻴﺸﺔ ﺘﺯﻫﻕ، ﻋﻴﺸﺔ ﺘﺫل!‬
‫• ﺃﺭﻭﺡ ﺃﻜﻤل ﻨﻭﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻏﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺠﻴﺕ‬
                 ‫ﺃﺴﺎﻋﺩﻙ!‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻓﻤﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻴﻤﻀﻎ ﺒﺸﻬﻴﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻴﻘﻠﺏ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﻌﺼﺎ‬
‫ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ‬
‫ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺃﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺘﺭﺍﺼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﻓﻭﻀﻊ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻭﻀﺄ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺠﺩ‬
        ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻘﺎل:‬
        ‫• ﺼﺏ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ، ﺼﺏ ﻭﺍﺸﺭﺏ.‬
              ‫• ﺘﻘﺒل ﺍﷲ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ.‬
             ‫• ﻤﻨﺎ ﻭﻤﻨﻜﻡ ﻴﺎ ﺭﺏ.‬
       ‫• ﺨﺩ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻯ.‬
    ‫• ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺎﺸﻰ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﻨﻜﺩ ﺨﺎﻟﺹ.‬
           ‫• ﻴﻌﻭﺽ ﺍﷲ.. ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ.‬
‫• ﻻ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﺨﺩ ﺍﺒﻨﻙ ﺘﺤﺕ ﺠﻨﺎﺤﻙ ﻭﻁﻴﺏ ﺨﺎﻁﺭﻩ.‬
   ‫• ﺍﺒﻨﻰ! ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ ﺃﺒﻭﻯ ﻭﺠﺩﻯ..‬
      ‫• ﻜﻼﻡ ﺃﻴﻪ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﺠﺩ ﺇﻴﻪ ﻭﺃﺏ ﺇﻴﻪ..‬
‫• ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺠﺩﻙ ﺠﺩﻙ ﻭﺃﺒﻭﻙ ﺠﺫﻭﺭﻙ...‬
‫• ﺘﻘﺩﺭ ﺘﺒﻴﻊ ﺠﺫﻭﺭﻙ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻋﻠﺸﺎﻥ ﺇﻴﻪ ﻋﺭﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻔﻠﺕ، ﻴﺭﻜﺒﻬﺎ ﻋﻔﺭﻴﺕ ﺘﻠﺒﺱ ﻓﻰ‬
‫ﺸﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺴﻭﺍﻕ ﺴﻜﺭﺍﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻻ‬
                ‫ﺭﺤﺕ ﻭﻻ ﺠﻴﺕ‬
‫• ﺃﺭﻀﻙ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺩﺒﺕ‬
                ‫ﺘﺯﺭﻉ ﺘﺤﺼﺩ.‬
‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ... ﻗﺼﺩﻯ ﺘﻠﻡ ﺍﺒﻨﻙ ﻓﻰ ﺤﻀﻨﻙ،‬
       ‫ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺘﺒﻠﻌﻪ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ.‬
‫• ﺴﻔﺭﻩ ﺯﻯ ﻗﻌﺎﺩﻩ ﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺎ ﺤﺴﺭﺓ، ﻤﺴﻙ‬
‫ﺍﻟﻔﺄﺱ ﻭﻀﺭﺏ ﻀﺭﺒﺘﻴﻥ، ﺍﺼﻔﺭ ﻭﺍﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﺄﺱ‬
‫ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﻓﻼﺡ ﺒﻥ ﻓﻼﺡ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻫﻭ ﺃﻨﺎ‬
 ‫ﻏﻠﻁﺎﻥ ﻴﺎ ﻨﺎﺱ ﻋﻠﻠﺸﺎﻥ ﺒﻌﺘﻪ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؟‬
             ‫• ﻁﻴﺏ ﻴﻘﻭﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﻠﻡ؟‬
 ‫• ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ ﺒﻴﺼﻠﺤﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﺯﺭﻉ!‬
‫• ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺜﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﻭﻯ‬
    ‫ﻭﺠﺩﻯ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ...‬
‫• ﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﻨﺘﻔﻀﺎ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺴﺎﺨﻨﺔ ﻜﺄﻥ‬
‫ﺒﺠﻭﻓﻪ ﺭﻜﻴﺔ ﻨﺎﺭ ﻴﻘﺩﺡ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺭ ﻴﻘﺒﺽ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﺄﺴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁﻪ ﻴﻜﺒﺱ‬
       ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﻏﺎﻀﺒﺎ ﻴﻘﻭل:‬
‫• ﺃﻨﺎ ﻟﺴﻪ ﺒﺼﺤﺘﻰ ﻭﻋﻔﻴﺘﻰ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﺃﺸﺘﻐل ﻓﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻭﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﻴﺯ ﺃﻓﻨﺩﻯ ﻴﺒﻴﻊ ﺤﻘﻪ‬
   ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻯ ﻋﻔﺭﻴﺕ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻔﻠﺕ....‬
‫• ﻴﻤﺼﻤﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻴﻠﻭﻱ ﻋﻨﻘﻪ ﻤﻐﺎﺩﺭﺍ‬
                  ‫ﻴﺭﺩﺩ:‬
     ‫• ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ!.. ﻻ ﺤﻭل..‬
‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﻌﻤل ﻴﻌﻴﺩ ﻤﺴﺢ‬
‫ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻴﺯﻴﺢ ﺤﺒﺎﺕ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ ﻓﻰ‬
                      ‫ﻨﺸﻭﺓ ﻴﻐﻨﻰ:‬
   ‫• ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺭﻀﻨﺎ.. ﻭﻻ ﺤﺩ ﺯﻴﻨﺎ.. ﺍﻷﺭﺽ..‬
        ‫ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻊ ﻏﻨﺎﺀﻩ ﺼﻭﺕ ﻴﻘﻭل:‬
           ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ..‬
‫ﻴﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ، ﺘﻁﻴﺭ ﺍﻟﻔﺄﺱ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﻴﻔﺘﺢ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ‬
      ‫ﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ، ﻴﺘﻬﻠل ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﺘﻨﻁ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ:‬
‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬
‫ﻴﺒﻜﻰ ﻓﻰ ﺤﻀﻥ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ، ﺃﺨﻭﻙ ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ‬
                 ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬
    ‫ﺒﻬﻴﺔ ﺘﻤﺴﺢ ﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺘﻘﺒل ﻴﺩﻴﻪ ﺒﺎﻜﻴﺔ:‬
‫• ﺃﻨﺎ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺩﻩ، ﻫﺎ ﻨﺸﺘﻐل ﻋﻨﺩﻙ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ، ﻴﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻰ‬
          ‫ﺤﻀﻨﻪ، ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﻤﺘﻸ ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ:‬
          ‫• ﻻ... ﻻ ﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ‬
‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ )*(‬
‫ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﺱ ﻭﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻰ،‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻁﻴﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﻟﺢ، ﺘﺭﺘﻌﺵ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ‬
‫ﺘﺴﻭﻯ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺯﻴﺢ ﺍﻟﺤﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻭﻫﻥ ﻭﻀﻌﻑ‬
‫ﻴﻘﻌﻰ ﻤﺘﺭﺒﻌﺎ ﻴﻠﻡ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﻨﺘﻴﻥ ﻴﻜﺒﺱ‬
‫ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ‬
                         ‫ﺍﻟﺸﻌﺭ.‬
‫ﺘﻘﻑ ﺯﻓﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭﻟﻪ ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ‬
‫ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺩﻤﻭﻋﻪ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻴﺯﻴﻁ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻔﺘﺢ‬
‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺘﻨﻔﺭﺝ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺘﺒﺹ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺤﺘﻤﻰ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻔﺕ‬
‫ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ ﻭﻭﻗﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻁﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﻨﺼﻑ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻭل‬
‫ﻭﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺴﻭل ﻭﻗﺩﻤﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﺨﺸﻥ ﻭﻫﻰ ﺘﺩﻟﻕ ﺠﺭﺩل ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ﺒﺎﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻕ ﻨﺼﻑ‬
‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻨﺯﺡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻟﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺒﺤﻠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻨﺩﻟﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺘﻴﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺨﻁﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻤﻭﺤﻼ‬
‫ﺘﺭﺵ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ‬
          ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ.‬
‫ﺘﻨﻜﺴﺭ ﻭﻗﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻅﻼل ﻟﻠﺠﺩﺭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻭﻡ ﻭﻨﺩﺍﺀ‬
    ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.‬
‫ﻴﻤﺴﺢ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻑ‬
‫ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻤﺔ ﺒﻜﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻴﻤﻨﺔ ﻭﻴﺴﺭﺓ ﻴﺒﺘﺴﻡ‬
‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﻨﺎﻨﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺨﺭ‬
                   ‫ﺍﻟﺴﻭﺱ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ.‬
‫ﺒﻔﻡ ﺃﺘﺭﻡ - ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ - ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﻭﻫﻰ‬
 ‫ﺘﺨﻔﻰ ﻓﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﺒﺫﻴل ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ:‬
               ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ:‬
‫• ﺸﻐل ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻴﺎل ﻋﺎﻭﺯﻴﻥ ﻴﻁﺤﻨﻭﺍ‬
                ‫ﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﻏﻠﻪ.‬
‫ﺘﺯﻴﻁ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻴﻘﻔﺯﻭﻥ ﻷﻋﻠﻰ، ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻫﺸﺔ، ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺨﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺏ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺸﺔ ﺘﺒﺹ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺸﻴﺵ‬
‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ - ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ - ﺤﺘﻰ‬
‫ﻴﺤﻔﻅﻭﺍ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ، ﻴﻘﻠﻭﺍ ﺼﻭﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺭﺏ‬
    ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺸﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺒﺸﻐﻑ ﻭﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ.‬
‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻠﻑ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﺴﻁﻭﺍﻨﻰ،‬
‫ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺸﻔﺘﻴﻪ، ﻓﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻠﻭﻨﺘﺒﻴﻥ‬
‫ﺤﻤﺭﺍﻭﻴﻥ، ﻨﻔﺦ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﺭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﺘﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺼﺎﺨﻴﺔ،‬
‫ﻭﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﺘﺸﺸﺒﻪ - ﺘﻤﺎﻤﺎ - ﺼﻭﺕ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﻭﻫﻰ ﺘﺩﻭﺭ‬
              ‫ﹰ‬
                  ‫ﺘﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ.‬
‫ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﻔﺭﺤﻭﻥ، ﻴﺘﻘﺎﻓﺯﻭﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻴﺼﻔﻘﻭﻥ‬
         ‫ﹰ‬
‫ﺒﺼﺨﺏ، ﻴﻨﺘﺸﻰ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩﻥ، ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺨﻪ، ﺘﺘﻘﻠﺹ‬
      ‫ﻋﻀﻼﺕ ﻭﺠﻬﻪ، ﺘﺘﻠﻭﻥ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺀ.‬
‫ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﺠﻼﺘﻬﺎ، ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺘﻔﺭﻍ ﻗﻤﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻭﺱ، ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﺃﻥ‬
                       ‫ﺘﻘﻭل ﺁﻤﺭﺓ:‬
 ‫• ﻨﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺎ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻋﺎﻭﺯﺍﻩ ﻨﺎﻋﻡ ﺤﺭﻴﺭ.‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺒﺜﻘﺔ ﻭﺘﻠﻤﺱ‬
                 ‫ﹰ‬
‫ﺒﺭﻓﻕ ﺒﻠﻭﻨﺔ ﺨﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﺨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﺭﺓ، ﺘﺸﺨﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ،‬
      ‫ﻭﻫﻰ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺨﻔﻰ ﻓﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﺩﻴل ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ:‬
‫• ﻴﺎ ﺒﺕ ﻋﻴﺏ ﻋﻤﻙ ﻤﺴﻌﻭﺩ! ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ‬
               ‫ﺸﺎﻁﺭﺓ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ:‬
        ‫• ﺇﻴﻪ! ﺩﺍﻓﻌﻪ ﻓﻠﻭﺱ ﻗﺩﺍﻤﻙ ﻴﺎ ﺨﺎﻟﺔ!‬
‫ﺘﺯﻴﻁ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻴﺘﺩﺍﻓﻌﻭﻥ، ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻓﻰ ﺤﺠﺭ ﺠﻠﺒﺎﻴﻪ،‬
‫ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﺨﺘﻨﻕ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻴﺤﺘﺒﺱ ﺼﻭﺘﻪ،‬
‫ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﻁﻴﻊ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭﺍ، ﺘﻠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﺘﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ‬
                   ‫ﺍﻟﻐﺎﺌﺭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﺍﺒﻠﺘﻴﻥ.‬
‫ﻴﻨﺘﺸﻰ، ﺘﻤﻴل ﺭﺃﺴﻪ ﻴﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺭﺓ، ﺘﺴﻘﻁ ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﺘﺔ، ﻴﺒﺹ ﺸﻴﺏ ﺭﺃﺴﻪ ﻋﻠﻴﻙ،‬
  ‫ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺜﻠﺠﻰ ﻴﺤﻜﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ.‬
‫ﺘﻘﻔﺯ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﺭﺤﺔ، ﺘﻤﺘﻠﻰﺀ ﻋﻴﻨﺎﻩ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ، ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ، ﺘﻔﻴﺽ ﻓﻭﻕ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺠﻌﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻐﻭﻴﻁﺔ، ﺘﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ‬
                ‫ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ.‬
‫ﻴﺘﻤﺩﺩ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ، ﺘﺘﻔﺘﺢ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ،‬
‫ﺘﺫﻫﺏ ﺃﻤﻰ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻰ، ﺘﺠﻠﺱ ﺴﺎﻋﺔ، ﺘﺴﺄل ﻋﻡ‬
        ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ:‬
                ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﺤﺎﺠﺔ!‬
‫ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﻴﻨﺎ ﺘﺴﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻠﻴل ﻴﺯﺤﻑ ﺒﻭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ!‬
  ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺎل ﺍﺴﺘﻁﻌﻤﻭﺍ ﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﻟﺒﺱ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ!‬
                ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ!‬
‫ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺒﻌﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻨﻰ، ﻴﺘﻜﻰﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺭﻜﺒﺘﻴﻪ، ﻴﺘﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻭﺱ، ﻴﺭﻓﻊ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﻪ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻌﺸﺔ، ﻴﻀﺒﻁ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ، ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻨﺩﺍﺀ ﺃﻤﻰ ﺒﻭﺠﻬﻬﺎ‬
                     ‫ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﻨﻭﻥ:‬
‫• ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻰ ﺯﺭﺘﻪ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺇﻴﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﻜﻪ، ﺃﺒﻭ‬
               ‫ﻋﻤﺎﻤﻪ ﺨﻀﺭﺍ.‬
      ‫• ﻋﻴﺎﺭ ﻨﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺎ ﺭﺍﺠل ﻴﺎ ﻁﻴﺏ.‬
‫ﻓﻰ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﻥ، ﺤﻴﺙ‬
‫ﻟﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻻ‬
‫ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﺎﻅﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ‬
         ‫ﹰ‬   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ - ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻜﺸﺔ - ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺒﺨﻁﻭﻁ‬
              ‫ﺍﻟﻌﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺘﻰ، ﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ.‬
‫ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ »ﺍﻟﺘﻭﻴﻭﺘﺎ« ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ -‬
‫ﺃﺒﺎﻅﻪ - ﻜﻨﺕ ﺃﻓﺘﺵ ﻋﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﺍﺤﺩ - ﻤﻥ ﺃﺨل ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ -‬
‫ﻴﻠﺒﺱ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺵ ﺒﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻓﻼﺤﺔ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺤﻤل ﻓﺄﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻪ، ﻴﺸﺩ ﻭﺴﻁﻪ ﺒﺸﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﻑ،‬
‫ﻟﻜﻨﻰ ﺃﻁﺎﻟﻊ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻤﻐﺴﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻗﻭﻨﺎ ﻨﺎﻋﻤﺔ ﺤﻠﻴﻘﺔ، ﻭﺸﻌﻭﺭﺍ‬
‫ﹰ‬          ‫ﹰ‬
            ‫ﻤﻔﺭﻭﻗﺔ، ﻭﻤﺩﻫﻭﻨﺔ ﺒﻜﺭﻴﻤﺎﺕ ﻻﻤﻌﺔ.‬
‫ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺘﺘﻤﺸﻰ ﺒﺎﻟﺠﻼﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺘﺸﺩ‬
‫ﺃﻨﻔﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺭﻟﺒﻭﺭﻭ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺘﺘﻬﺎﻤﺱ ، ﺘﻤﻀﻎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺍ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻥ ﺨﻨﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﻤﻨﺘﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ‬
                 ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ.‬
‫ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺒﻠﺩﺘﻨﺎ، ﺃﻀﻊ ﺃﺫﻨﻰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ، ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻗﺎﺕ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ، ﺃﻭل ﻤﺎ‬
‫ﻴﻁﺎﻟﻌﻙ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺘﻨﺎ ﻭﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻓﺯﻉ ﻭﺃﺴﺄل ﺤﻤﺩﻩ‬
                    ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻤﻨﺩﻫﺸﺎ:‬
                     ‫ﹰ‬
‫• ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﻫﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‬
                ‫ﻓﻴﻼ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ!‬
      ‫• ﻋﻘﺒﺎﻟﻙ ﻜﺩﻩ، ﺒﻜﺭﺓ ﺘﺒﻨﻰ ﻗﺼﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ!‬
      ‫ﹰ‬   ‫ﹰ‬
‫• ﻫﺎ ﻴﻁﺤﻨﻭﺍ ﺇﻴﻪ ﻭﻟﻴﻪ، ﺍﻷﺭﺽ ﺯﻯ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﺸﺎﻴﻑ!‬
‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﻔﺦ ﺒﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﻰ، ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺍﻟﻌﺯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻰ، ﺼﻭﺕ ﻓﺯﻉ‬
             ‫ﻴﻨﺎﺩﻯ، ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ:‬
‫• ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺼﻠﺕ، ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺴﺨﻥ،‬
                ‫ﺍﻟﺤﻘﻰ ﻴﺎ ﺒﺕ!‬
‫ﺘﻔﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫ﻓﻭﻕ ﺭﺃﺴﻬﺎ، ﺘﻬﺭﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻔﻑ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻭل‬
‫ﺒﺎﻟﻔﻭﻁﺔ ﺍﻟﺯﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﻨﻜﻔﻰﺀ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺒﻠﺤﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﺘﺠﺭﻯ ﻭﻫﻰ ﺘﺴﺏ ﻭﺘﻠﻌﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‬
                        ‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.‬
              ‫• ﺁﻩ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﺏ!‬
‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻴﻘﻑ ﻤﻨﺘﺸﻴﹰ، ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﻋﺭﻭﻗﻪ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻟﻡ‬
            ‫ﺎ‬
‫ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻴﻨﻔﺦ ﺒﻭﻗﻪ ﺒﻌﺯﻡ، ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻠﻡ‬
          ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻭﻟﻪ، ﺘﻔﺯﻋﻪ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
           ‫• ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺴﺨﻥ....‬
‫ﺃﻗﻑ ﻭﺤﻴﺩﹰ، ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻐﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻰ‬
                   ‫ﺍ‬
‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺤﺎﻨﻘﺎ ﻴﺨﻠﻊ ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ، ﻴﺭﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﺘﻜﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻁﻴﻨﻰ ﺒﻌﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻰ، ﻭﺤﻴﻠﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﺩﻭﺩ ﻭﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ، ﺘﺴﺢ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺒﺸﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ‬
                        ‫ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ.‬
‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ )*(‬
             ‫)١(‬
‫ﻴﻬﺒﻁ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻴﻠﻌﻕ ﻅﻼل ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻜﺴﺭﺓ، ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺨﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ‬
                        ‫ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ:‬
                   ‫• ﻴﺎ ﻨﺴﻤﺔ!‬
 ‫ﻴﻀﻴﻕ ﺼﺩﺭﻩ، ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ، ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ، ﻴﻨﺎﺩﻯ:‬
      ‫• ﻴﺎ... ﺍﻟﻠﻴل ﻏﻭل ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺘﻌﺎل.... !‬
‫ﻴﺤﺘﻀﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻴﻀﻤﻬﺎ‬
‫ﻟﺼﺩﺭﻩ، ﻴﻀﻐﻁ، ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺴﻜﺎﺕ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ‬
                           ‫ﻫﺎﻤﺴﺎ:‬
                           ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻠﻴل ﻏﻭل ﻴﺎ ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﻏﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﻨﻪ ﺩﻴﺎﺒﻪ ﻜﺘﻴﺭ!‬
‫ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻴﻼﻤﺱ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‬
     ‫ﺍﻟﻌﺴﻠﻴﺔ، ﻴﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ!‬
‫ﻴﺘﺫﻜﺭ، ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺤﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻋﺔ »ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯﻡ« ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻴﺭﺘﺠﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻴﺩﻕ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺘﺤﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻭﺩ‬
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458

Recomendados

457 por
457457
457kotob arabia
577 visualizações179 slides
أنا المحمودة وأنا المذمومة por
أنا المحمودة وأنا المذمومةأنا المحمودة وأنا المذمومة
أنا المحمودة وأنا المذمومةDr. Tareq Al Suwaidan
10.8K visualizações159 slides
1138 por
11381138
1138kotob arabia
335 visualizações134 slides
4435 por
44354435
4435kotob arabia
624 visualizações214 slides
1240 por
12401240
1240kotob arabia
816 visualizações200 slides
460 por
460460
460kotob arabia
768 visualizações225 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

4846 por
48464846
4846kotob arabia
503 visualizações96 slides
7038 por
70387038
7038kotob arabia
180 visualizações226 slides
146 por
146146
146kotob arabia
160 visualizações150 slides
5050 por
50505050
5050kotob arabia
284 visualizações147 slides
5791 por
57915791
5791kotob arabia
416 visualizações81 slides
3294 por
32943294
3294kotob arabia
129 visualizações422 slides

Mais procurados(20)

4846 por kotob arabia
48464846
4846
kotob arabia503 visualizações
7038 por kotob arabia
70387038
7038
kotob arabia180 visualizações
146 por kotob arabia
146146
146
kotob arabia160 visualizações
5050 por kotob arabia
50505050
5050
kotob arabia284 visualizações
5791 por kotob arabia
57915791
5791
kotob arabia416 visualizações
3294 por kotob arabia
32943294
3294
kotob arabia129 visualizações
3298 por kotob arabia
32983298
3298
kotob arabia154 visualizações
3450 por kotob arabia
34503450
3450
kotob arabia148 visualizações
لا تحزن por n_ossad
لا تحزنلا تحزن
لا تحزن
n_ossad1.7K visualizações
4709 por kotob arabia
47094709
4709
kotob arabia140 visualizações
1184 por kotob arabia
11841184
1184
kotob arabia185 visualizações
4102 por kotob arabia
41024102
4102
kotob arabia412 visualizações
720 por kotob arabia
720720
720
kotob arabia79 visualizações
1655 por kotob arabia
16551655
1655
kotob arabia406 visualizações
62 por kotob arabia
6262
62
kotob arabia679 visualizações
679 por kotob arabia
679679
679
kotob arabia395 visualizações
1274 por kotob arabia
12741274
1274
kotob arabia132 visualizações
1245 por kotob arabia
12451245
1245
kotob arabia271 visualizações
1644 por kotob arabia
16441644
1644
kotob arabia409 visualizações

Destaque

464 por
464464
464kotob arabia
425 visualizações98 slides
439 por
439439
439kotob arabia
201 visualizações15 slides
437 por
437437
437kotob arabia
258 visualizações64 slides
453 por
453453
453kotob arabia
244 visualizações60 slides
442 por
442442
442kotob arabia
323 visualizações115 slides
429 por
429429
429kotob arabia
185 visualizações481 slides

Destaque(20)

464 por kotob arabia
464464
464
kotob arabia425 visualizações
439 por kotob arabia
439439
439
kotob arabia201 visualizações
437 por kotob arabia
437437
437
kotob arabia258 visualizações
453 por kotob arabia
453453
453
kotob arabia244 visualizações
442 por kotob arabia
442442
442
kotob arabia323 visualizações
429 por kotob arabia
429429
429
kotob arabia185 visualizações
445 por kotob arabia
445445
445
kotob arabia480 visualizações
436 por kotob arabia
436436
436
kotob arabia211 visualizações
463 por kotob arabia
463463
463
kotob arabia136 visualizações
435 por kotob arabia
435435
435
kotob arabia887 visualizações
430 por kotob arabia
430430
430
kotob arabia376 visualizações
456 por kotob arabia
456456
456
kotob arabia392 visualizações
459 por kotob arabia
459459
459
kotob arabia650 visualizações
449 por kotob arabia
449449
449
kotob arabia1K visualizações
422 por kotob arabia
422422
422
kotob arabia146 visualizações
461 por kotob arabia
461461
461
kotob arabia113 visualizações
462 por kotob arabia
462462
462
kotob arabia204 visualizações
434 por kotob arabia
434434
434
kotob arabia297 visualizações
443 por kotob arabia
443443
443
kotob arabia383 visualizações
448 por kotob arabia
448448
448
kotob arabia368 visualizações

Similar a 458

4206 por
42064206
4206kotob arabia
526 visualizações196 slides
1251 por
12511251
1251kotob arabia
131 visualizações166 slides
3922 por
39223922
3922kotob arabia
403 visualizações41 slides
923 por
923923
923kotob arabia
130 visualizações384 slides
873 por
873873
873kotob arabia
511 visualizações23 slides
347 por
347347
347kotob arabia
125 visualizações267 slides

Similar a 458(20)

4206 por kotob arabia
42064206
4206
kotob arabia526 visualizações
1251 por kotob arabia
12511251
1251
kotob arabia131 visualizações
3922 por kotob arabia
39223922
3922
kotob arabia403 visualizações
923 por kotob arabia
923923
923
kotob arabia130 visualizações
873 por kotob arabia
873873
873
kotob arabia511 visualizações
347 por kotob arabia
347347
347
kotob arabia125 visualizações
1568 por kotob arabia
15681568
1568
kotob arabia131 visualizações
83 por kotob arabia
8383
83
kotob arabia176 visualizações
4061 por kotob arabia
40614061
4061
kotob arabia194 visualizações
1183 por kotob arabia
11831183
1183
kotob arabia68 visualizações
323 por kotob arabia
323323
323
kotob arabia196 visualizações
548 por kotob arabia
548548
548
kotob arabia313 visualizações
1473 por kotob arabia
14731473
1473
kotob arabia1K visualizações
480 por kotob arabia
480480
480
kotob arabia114 visualizações
6114 por kotob arabia
61146114
6114
kotob arabia305 visualizações
393 por kotob arabia
393393
393
kotob arabia139 visualizações
3801 por kotob arabia
38013801
3801
kotob arabia146 visualizações
5113 por kotob arabia
51135113
5113
kotob arabia156 visualizações
1419 por kotob arabia
14191419
1419
kotob arabia107 visualizações
4249 por kotob arabia
42494249
4249
kotob arabia144 visualizações

Mais de kotob arabia

1086 por
10861086
1086kotob arabia
5.6K visualizações529 slides
960 por
960960
960kotob arabia
2.1K visualizações63 slides
764 por
764764
764kotob arabia
2.3K visualizações217 slides
6487 por
64876487
6487kotob arabia
1.8K visualizações117 slides
6205 por
62056205
6205kotob arabia
1.8K visualizações21 slides
942 por
942942
942kotob arabia
3.3K visualizações501 slides

Mais de kotob arabia(20)

1086 por kotob arabia
10861086
1086
kotob arabia5.6K visualizações
960 por kotob arabia
960960
960
kotob arabia2.1K visualizações
764 por kotob arabia
764764
764
kotob arabia2.3K visualizações
6487 por kotob arabia
64876487
6487
kotob arabia1.8K visualizações
6205 por kotob arabia
62056205
6205
kotob arabia1.8K visualizações
942 por kotob arabia
942942
942
kotob arabia3.3K visualizações
96 por kotob arabia
9696
96
kotob arabia2K visualizações
5962 por kotob arabia
59625962
5962
kotob arabia1.5K visualizações
763 por kotob arabia
763763
763
kotob arabia2.1K visualizações
6486 por kotob arabia
64866486
6486
kotob arabia1.4K visualizações
745 por kotob arabia
745745
745
kotob arabia1.2K visualizações
6204 por kotob arabia
62046204
6204
kotob arabia1.8K visualizações
6435 por kotob arabia
64356435
6435
kotob arabia1.6K visualizações
5961 por kotob arabia
59615961
5961
kotob arabia933 visualizações
6182 por kotob arabia
61826182
6182
kotob arabia878 visualizações
959 por kotob arabia
959959
959
kotob arabia923 visualizações
941 por kotob arabia
941941
941
kotob arabia1.1K visualizações
594 por kotob arabia
594594
594
kotob arabia1.7K visualizações
762 por kotob arabia
762762
762
kotob arabia986 visualizações
744 por kotob arabia
744744
744
kotob arabia866 visualizações

Último

kamel alqeraat 1.pdf por
kamel alqeraat 1.pdfkamel alqeraat 1.pdf
kamel alqeraat 1.pdfسمير بسيوني
9 visualizações536 slides
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx por
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptxzmariam160
7 visualizações5 slides
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf por
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
‎⁨جودة الحياة⁩.pdfnoofaljohani3
14 visualizações9 slides
kamel alqeraat 5.pdf por
kamel alqeraat 5.pdfkamel alqeraat 5.pdf
kamel alqeraat 5.pdfسمير بسيوني
6 visualizações542 slides
powerpoint.pptx por
powerpoint.pptxpowerpoint.pptx
powerpoint.pptxMoHaMeD753607
27 visualizações18 slides
kamel alqeraat 4.pdf por
kamel alqeraat 4.pdfkamel alqeraat 4.pdf
kamel alqeraat 4.pdfسمير بسيوني
5 visualizações577 slides

Último(12)

��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx por zmariam160
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
zmariam1607 visualizações
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf por noofaljohani3
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
noofaljohani314 visualizações
powerpoint.pptx por MoHaMeD753607
powerpoint.pptxpowerpoint.pptx
powerpoint.pptx
MoHaMeD75360727 visualizações
التعلم المصغر por ssuser155b37
التعلم المصغر التعلم المصغر
التعلم المصغر
ssuser155b3747 visualizações
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023 por abdullazezlibya
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023
abdullazezlibya10 visualizações
جودة الحياة por rawanal7arbi202
جودة الحياةجودة الحياة
جودة الحياة
rawanal7arbi2026 visualizações
Presentation.pptx por ykv2nv8bnt
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
ykv2nv8bnt27 visualizações

458

 • 2.   ‫ﻗﺼﺺ‬ ‫ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﺰﺍﻭﻱ‬
 • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 • 4. ‫ﺍﻹﻫـــــﺪﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺘﻲ " ﻋﺯ " ﻨﺨﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ، ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺠﻊ ، ﺃﻭل ﺍﻟﺤﻜﻲ!‬ ‫ﻭﺇﻟﻲ " ﺃﺒﻲ " ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻴﻥ : ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﻫﺒﺎﺀ!‬ ‫ﻭﺇﻟﻲ ﺃﻤﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻤﺌﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﺭﺘﻭﻱ ، ﻭﺸﺎﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻜﺒﺭ !‬ ‫ﻭﺇﻟﻲ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﻥ "ﺁﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ" ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺍﺼل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴل !‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ " ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺼﻭﺹ ) ٠٩ ( " ﺍﻟﻤﺭﻓﺄ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ !‬
 • 5. ‫ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ‬ ‫٢‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ‬ ‫٣‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﺹ‬ ‫٨١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‬ ‫٨٢‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻤﻭﺍﺴﻕ ﺍﻟﻌﺸﻕ‬ ‫٥٤‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ‬ ‫٢٥‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‬ ‫٤٦‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ ﻋﺯ‬ ‫٥٧‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺨﺒﺯ ﺍﻷﺤﺒﺔ‬ ‫٥٨‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ‬ ‫٧٨‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‬ ‫٠٩‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻋﺼﻔﻭﺭ‬ ‫٣٩‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺃﺤﻼﻡ‬ ‫٦٩‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻟﻬﻔﺔ‬ ‫٩٩‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻻﺤﻼﻡ‬ ‫٧١١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺍﻏﺘﺭﺍﺏ‬ ‫٥٢١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻌﺸﻕ‬ ‫٥٤١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴل‬
 • 6. ‫١٥١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﻭل‬ ‫٥٥١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﻓﻴﻀﺎﻥ‬ ‫٢٦١‬ ‫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬ ‫ﺤﻠﻡ‬
 • 7. ‫"‬ ‫"‬ ‫" ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺃﺠﻨﺤﺔ‬ ‫ﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻘﺘﻠﻌﻬﺎ‬ ‫ﺯﻫﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ …‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ … ﺤﻠﻤﻨﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻘﻀﻡ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻌﻭﻥ‬ ‫ﻭﻨﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ "‬ ‫… ﺃﻜﺘﺎﻓﻴﻭﺒﺎﺙ‬
 • 8. ‫)*(‬ ‫ﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﺨﻼﺹ‬ ‫)١(‬ ‫ﻭﺤﺩﻙ ﺘﻠﻌﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺘﺩﻓﻥ ﻭﺠﻬﻙ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻜﻔﻴﻙ، ﺘﺤﺎﺼﺭﻙ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﺍﺜﻨﺎﻥ، ﻴﺘﻬﺎﻤﺴﻭﻥ،‬ ‫ﻴﻀﺤﻜﻭﻥ، ﺘﻀﻴﻕ ﺒﻐﻤﺯﺍﺕ ﺍﻻﺸﺘﻬﺎﺀ، ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ،‬ ‫ﺘﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ، ﻜﺫﺏ، ﻜﺎﺫﺒﺎﺕ، ﺘﺨﺭﺝ ﺭﺃﺴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ، ﺘﻔﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻕ ﻋﻠﻲ ﺩﻤﺎﻏﻙ، ﺘﻁﺎﻟﻌﻙ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍﻟﻨﺴﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﺔ ﺘﺤﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ، ﺘﻔﺯﻉ‬ ‫ﻷﺼﻭﺍﺕ ﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ.‬ ‫ـ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ.‬ ‫ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ.‬ ‫ـ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ، ﻤﺸﻤﺵ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ﻴﺎ ﻤﺸﻤﺵ،‬ ‫ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻭﺘﺩﺨل ﺭﺃﺴﻙ، ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﻜﻔﻴﻙ، ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻤﻙ، ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻤﺱ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ، )ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ( ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ،‬ ‫ﺃﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ، ﺘﺨﻨﻘﻨﻰ ﺒﺄﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ، ﻴﺅﻟﻤﻨﻰ‬ ‫ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺭﻫﻘﻨﻰ ﻋﻨﺎﺩﻫﺎ، ﻴﻔﺯﻋﻨﻰ ﻋﺭﺍﻜﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﻰ ﻴﺠﻴﺒﻙ ﺒﻜﺭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻗﺘﻠﺕ‬
 • 9. ‫ﺍﻵﻤﺎل، ﺨﻨﻘﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺇﻨﻬﺎ ﺴﻠﻴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻋﻨﻴﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ.‬ ‫ﺘﺭﻯ، ﻫل ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ؟ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻙ ﻭﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺤﻴﺎﺘﻙ؟‬ ‫ﻭﺘﺭﻯ، ﻫل ﻴﻁﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ....؟‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﻌﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺨﻴﻡ، ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻯ:‬ ‫ـ »ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ«.‬ ‫ﺘﻘﻑ ﺼﺎﺭﺨﺎ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.‬ ‫)٢(‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ........‬ ‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﺘﺤﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ ﺤﺒﺎ ﺠﻤﺎ، ﻓﻬل ﺃﻜﻠﺕ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺘﺸﺎﺌﻴﻥ، ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﺤﺎﺼﺭﻙ ﺃﻨﺕ ﻭﺃﺨﺘﻙ، ﻓﻬﺫﺍ‬ ‫ﻤﻤﻨﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺭﻓﻭﺽ؟!‬ ‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﻫل ﺘﺩﺭﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ؟ ﻭﻫل ﺘﻐﻔﺭﺍﻥ‬ ‫ﻷﺒﻴﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﺱ؟‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺏ‬ ‫ﺘﻨﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺫﻴﺭ ﻻ ﺘﻨﻤﻰ؟‬
 • 10. ‫ﺁﻩ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺘﻠﻌﺒﺎﻥ، ﻴﺤﺘﻭﻴﻜﻤﺎ ﺤﻀﻨﻰ! ﺃﻗﺒﻠﻜﻤﺎ، ﺃﻟﻤﺱ‬ ‫ﺨﺩﻙ، ﺃﺘﺄﻤل ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺃﻓﺭﺡ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺠﺭﻴﻥ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺘﻰ، ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ!‬ ‫ﺘﺴﻴل ﻋﻴﻨﺎﻯ ﻓﻴﻀﺎ ﻟﺤﺒﻜﻤﺎ، ﻫل ﺘﻌﺭﻓﺎﻥ ﻜﻡ ﺃﺤﺒﻜﻤﺎ؟‬ ‫ﻭﻜﻡ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ؟ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘﺩﺭﺠﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﺘﻜﺒﺭﺍﻥ، ﺸﻭﻗﺎ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ، ﺃﺘﻤﺯﻕ ﻟﻔﺭﺍﻗﻜﻤﺎ، ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻜﻔﻴﻨﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ - ﺃﺸﺘﻕ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﻜل ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻜل‬ ‫ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻜل ﺴﺎﻋﺔ.‬ ‫ﺃﺘﺫﻜﺭ ﻴﻭﻡ ﻤﻭﻟﺩﻜﻤﺎ، ﻗﺎﻟﻭﺍ:‬ ‫• ﺒﻨﺕ، ﺘﻭﺀﻡ ﺒﻨﺘﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻤﺭ!‬ ‫• ﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﻴﺎ ﻭﻟﺩﻯ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻏﺩﺍ‬ ‫ﻴﺭﺯﻗﻙ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻨﻴﻥ.‬ ‫• ﻗل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﷲ، ﺍﺤﻤل ﻭﺘﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻤل‬ ‫ﻤﺜﻠﻬﻤﺎ.‬ ‫• ﺃﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ.‬
 • 11. ‫ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻜﻤﺎ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺎﻟﻨﻜﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻜﻤﺎ‬ ‫ﻭﺴﻜﺕ، ﻋﻼ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺴﻜﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻨﻔﺫﺕ،‬ ‫ﻗﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴﻰ:‬ ‫• ﺍﺼﺒﺭ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺘﻙ ﻓﻘﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺒﺎ ﺒﻨﺎﺘﻰ ﺇﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﺎﻑ.‬ ‫ﺃﺘﺫﻜﺭ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻴﺩﻙ ﺍﻟﺤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﻴﺔ ﺘﻠﻤﺱ‬ ‫ﺠﺒﻬﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﻭﻟﺴﺎﻨﻙ ﻴﻘﻁﺭ ﻋﺴﻼ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻘﻭﻟﻴﻥ:‬ ‫ﺃﻟﻑ ﺴﻼﻤﺔ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ!‬ ‫ﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺘﺒﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺨﺘﻙ ﺘﻌﻭﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻟﻴﻥ ﻟﻬﺎ،‬ ‫ﺒﺎﺒﺎ ﺘﻌﺒﺎﻥ، ﻗﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺃﻟﻑ ﺴﻼﻤﺔ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺫﻜﺭﻴﻥ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀﺎﻨﺔ، - ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺨﻠﻰ ﺒﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺨﺘﻙ ﻤﺎ‬ ‫ﺤﺩﺵ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ، ﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺘﻠﻭﺤﻴﻥ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻙ ﺘﺸﻴﺭﻴﻥ ﺒﻀﺤﻜﺘﻙ‬ ‫ﻭﺘﺅﻜﺩﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ:‬ ‫• ﺤﺎﻀﺭ ﻴﺎ ﺒﺎﺒﺎ، ﺒﺎﻯ، ﺒﺎﻯ.‬ ‫)٣(‬ ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ..........‬
 • 12. ‫ﺘﺭﻜﺽ ﺭﻜﺽ ﺍﻟﻭﺤﻭﺵ، ﺘﻠﻬﺙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻌﺼﻭﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﺴﺎﺀﺍ ﺘﺤﻤل ﺃﻜﻴﺎﺱ ﺨﺯﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺒﻥ، ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻭ، ﺘﺩﺨل ﺒﻴﺘﻙ‬ ‫ﻜﺎﻟﻐﺭﻴﺏ.‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﻬﺽ ﺇﻟﻴﻙ، ﻴﺤﻤل ﻋﻨﻙ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ‬ ‫ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﺘﻅﺭﻙ ﺒﺎﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺘﻬﺩﻫﺩ ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﺜﻡ ﻓﻭﻕ ﻜﺘﻔﻴﻙ.‬ ‫ﺘﻀﻊ ﺤﻤل ﻴﺩﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭﺓ، ﺘﺭﺹ ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﻭﺘﺩﺨل‬ ‫ﻏﺭﻓﺘﻙ ﺘﺘﻠﻔﺕ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﻀﻊ ﻫﻤﻙ، ﺤﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺘﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻫﻠﻙ ﻭﻻ ﻤﺠﻴﺏ ﺘﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ.‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﺎﻟﻡ، ﻴﺎ ﻫﻭﻭﻩ، ﻫل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻡ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ؟‬ ‫• ﺘﺨﻠﻊ ﻨﻌﻠﻴﻙ ﻭﺘﻨﺎﺩﻯ‬ ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﻪ ، ﻴﺎ ﺇﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺘﺒﺩل ﺜﻴﺎﺒﻙ، ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ، ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﻴﻼ، ﺘﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻤﻰ ﺒﻬﺎ، ﺘﺘﺤﺼﻥ ﺒﺒﻨﺎﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻜﻰ ﺘﺘﻬﺭﺏ ﻤﻨﻙ ﺘﺘﺭﻜﻙ ﻟﻴﺎﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻟﻠﺸﻭﻕ ﻴﺄﻜﻠﻙ، ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ‬
 • 13. ‫ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻙ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻠﻴل ﺘﺸﻜﻭ ﺤﺎﻟﻙ، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻓﻰ‬ ‫ﻏﺭﻓﺘﻙ.‬ ‫• ﺃﻴﻪ ﺸﻐل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺩﻩ، ﺸﻌﺭﻙ ﺸﺎﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻘﻰ!‬ ‫ﺘﺘﺼﻔﺤﻙ ﺒﻨﻅﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﻤﺎﺯﺤﺎ، ﻭﻫﻰ‬ ‫ﺘﻘﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ، ﺘﺠﻬﺯ ﻁﻌﻤﺎﻙ ﺃﻭ ﺘﻐﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﻥ:‬ ‫• ﺃﻨﺕ ﺠﺎﻯ ﻤﻨﻴﻥ ﻜﺩﻩ، ﺴﺨﻥ ﻗﻭﻯ!‬ ‫• ﺍﺩﺨل ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺨﺩ ﺩﺵ، ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﻨﺎﻡ.‬ ‫ﺘﻁﻭل ﻭﻗﻔﺘﻙ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺩﺵ، ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺃ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺜﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﻟﻠﻤﺅﺍﻨﺴﺔ، ﺘﺘﺫﻜﺭ ﺼﺩﻫﺎ ﻟﻙ ﺒﺎﻷﻤﺱ،‬ ‫ﺘﺘﺴﻠل ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻙ ﺘﻠﻤﺱ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﻭﺍﻟﻁﺭﻱ ﺘﻼﻤﺴﻬﺎ‬ ‫ﺒﺭﻓﻕ ﺘﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﺭ ﻤﻨﻙ ﺘﺴﺘﺩﻴﺭ ﻟﺘﻭﺍﺠﻪ ﺯﺤﻔﻙ ﺍﻟﻠﻴﻠﻰ:‬ ‫• ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ ﺍﺭﺠﻊ ﻏﺭﻓﺘﻙ.‬ ‫ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺇﻟﺤﺎﺤﻙ، ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺼﻬﺩ ﻋﺭﻭﻗﻙ ﺍﻟﻨﺎﻓﺭﺓ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺴﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻨﺎﺩﻯ:‬ ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻗﻭﻤﻲ ﻜﻠﻤﻲ ﺒﺎﺒﺎ!‬ ‫ﻭﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﺘﺼﺭﺥ ﺯﺍﻋﻘﺎ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺘﻐﻠﻰ‬ ‫ﺘﺸﺘﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﻅﺎ!‬ ‫• ﻴﺎ ﺁﻴﺔ ، ﻴﺎ ﺁﻴﺔ!‬
 • 14. ‫ﺘﻨﻬﺽ ﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺔ، ﺘﻠﻤﻠﻡ ﺭﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺩﻯ ﺘﻘﻔﻠﻪ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍﺘﻙ ﺍﻟﺠﺎﺌﻌﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻭﺇﺼﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ:‬ ‫• ﻫﺱ! ﺇﻴﻪ! ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻠﻙ ﺒﺘﺯﻋﻕ ﻟﻴﻪ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺘﺼﺤﻰ.‬ ‫• ﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ! ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﺴﺎﺌل ﻋﻨﻰ!!‬ ‫• ﺍﻟﺨﺩﺍﻤﺔ ﺘﻌﺒﺕ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻯ ﻫﺎﺕ ﻟﻙ ﺨﺩﺍﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻘﻑ‬ ‫ﻟﻙ ﺯﻨﻬﺎﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﻼﻗﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺸﺭﻑ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻙ.‬ ‫)٤(‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ...‬ ‫• ﻨﻌﻡ، ﻨﻌﻡ ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ.‬ ‫ﻭﺘﺨﻠﺩ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺤﺼﺎﺭﻫﺎ، ﺘﺴﻬﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻟﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺘﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺏ ﻭﺘﻬﻭﻯ‬ ‫ﻓﻭﻀﻰ ﻓﻭﻀﻰ ﺘﻜﺘﺏ ﻟﻠﺠﻤﻴﻼﺕ ﺃﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭ ﺘﻬﺎﺘﻑ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ؟ ﻤﺘﻰ ﺘﺸﺎﺀ؟‬ ‫ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻴﺘﺤﺩﺜﻥ ﻤﻌـﻙ ﻓـﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻻ ﻴﻬﻡ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻭﺘﻅل ﺘﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻠﺏ ﻴﺤﺘﻭﻴﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻗﺼﺔ‬ ‫ﺤﺏ ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻻ ﺘﺒﺭﺩ ﺃﺒﺩﺍ.‬
 • 15. ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﺸﻘﺭﺍﻭﺍﺕ ﺘﻐﻤﺯ ﻟﻬﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺘﻭﻤﺊ ﻟﺘﻠﻙ ﻴﻨﺼﺭﻓﻥ ﻋﻨﻙ ﻤﻤﺼﻤﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺓ، ﻤﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻯ‬ ‫ﻴﺘﻔﻭﻫﻥ ﺒﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﻉ.‬ ‫ﻓﻰ ﺯﺤﻤﺔ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺘﺘﺨﻴﺭ ﺍﻷﺠﻤل ﺘﻘﺘﺭﺏ‬ ‫ﻴﺴﻜﺭﻙ ﻋﺒﻴﺭﻫﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻴﻨﻴﻬﺎ ﺘﻨﺘﺸﻰ ﺘﻐﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻙ ﺘﺤﻠﻕ‬ ‫ﺒﺠﻨﺎﺤﻴﻙ ﻴﺘﻌﻁﺭ ﻓﺭﺍﺸﻙ ﺘﺸﺘﻌل ﺜﻭﺭﺘﻙ ﺘﺒﺩﺩ ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﻠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺒﻬﻴﻡ.‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﺘﻼﻋﺒﻙ‬ ‫ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺘﻌﺎﻨﺩﻙ ﻭﺍﻟﺸﻘﺭﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﻔﻬﻤﻙ‬ ‫ﺘﺠﺎﻭﺒﻙ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻙ ﻁﻭﻴﻼ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻬﻤﺱ ﻟﻙ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻭﻤﻊ‬ ‫ﺠﺭﺱ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺘﻠﺤﻘﻙ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺭﺩﻫﺔ، ﺘﻨﺎﺩﻯ:‬ ‫• ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ، ﺨﺩ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ!‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﻤﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻟﺘﺭﻯ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭﻴﺔ ﺘﺨﻠﻭ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻙ ﻓﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻴﻔﻭﺡ ﺍﻟﻌﻁﺭ ﺍﻷﺨﺎﺫ،‬ ‫ﻴﺴﻜﺭ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﻴﻠﻑ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺘﻘﺭﺃ:‬ ‫ﺃﻫﻭﺍﻙ ﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﻟﻭ ﺃﻨﺴﺎﻙ ﻭﺃﻨﺴﻰ ﺭﻭﺤﻰ ﻭﻴﺎﻙ......‬ ‫ﻭﺃﺸﺘﺎﻕ ﻟﻌﺫﺍﺒﻰ ﻤﻌﺎﻙ.‬
 • 16. ‫ﻟﻠﺒﻴﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﻤﻭﺤﺵ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﻜﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻅﻼل‬ ‫ﻜﺌﻰﺒﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻓﻼﻡ ﻤﻌﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﻗﺼﺹ ﻤﺎ ﺴﺨﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ،‬ ‫ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺼﻤﺕ ﻤﻭﺤﺵ ﻻ ﻴﻨﻁﻕ ﺤﺘﻰ ﺒﺨﺩﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻅﻤﺄ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻌﺒﺜﻬﻥ ﻤﺎﺯﺤﺎ‬ ‫ﻭﺘﻅل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺩﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻭﻨﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩ ﺘﺤﺎﺩﺜﻙ ﻫﺎﺘﻔﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺘﺤﺘﺞ ﺘﺜﻭﺭ:‬ ‫• ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭﺓ، ﺍﺨﺘﺎﺭﻯ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃﻭﺠﻭﻙ.‬ ‫• ﻫﺫﺍ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ.‬ ‫• ﻭﺘﻠﺢ ﻋﻠﻴﻙ ﻋﺎﻭﺯﺓ ﺃﺴﻤﻊ ﺃﺨﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﺕ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ!‬ ‫ﺘﺘﻨﻬﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺃﻨﻔﺎﺴﻙ ﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﺒﻨﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﻠﻬﻔﺔ‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺤﻠﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﺘﺸﺩﻭ:‬ ‫• ﺒﻼ ﻋﻨﻭﺍﻥ‬ ‫• ﺃﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻙ‬ ‫• ﻭﺃﻤﺘﻁﻰ ﺼﻬﻭﺓ ﺍﻟﻠﻴل‬ ‫• ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻨﻰ ﻭﻋﻨﻙ‬
 • 17. ‫• ﺃﺘﺼﻔﺢ ﻜل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫• ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﺠﻪ ﻨﻔﺴﻰ ﻓﻴﻙ‬ ‫• ﻀﻔﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻴﻨﺎ ﺼﻭﺕ ﺍﻵﻩ.‬ ‫• ﻗﻭﻟﻰ ﺸﻴﺌﺎ.. ﻫل ﺃﻤﺴﻴﺕ ﻟﺩﻴﻙ ﺒﻼ ﻋﻨﻭﺍﻥ؟‬ ‫• ﺠﻤﻴل، ﺠﻤﻴل ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﻟﻜﻥ ﻟﻤﺎﺫﺍﺍﻟﺤﺯﻥ:‬ ‫• ﺘﻘﻭل ﻭﺨﻴﻁ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻴﺘﺴﻠل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ:‬ ‫• ﺤﺯﻨﻰ ﻷﻥ ﻗﻠﺒﻰ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻪ ﻗﻠﺏ ﻨﺒﻴل.‬ ‫)٥(‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ ﻴﺎ ﺒﻁﻴﺦ.....‬ ‫ﻻ.. ﻻ... ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ.‬ ‫ﻭﺤﺩﻙ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺠﺘﺭ ﺃﺤﺯﺍﻨﻙ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻙ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻻ ﻭﻨﻴﺱ ﻭﻻ ﺠﻠﻴﺱ، ﻻ ﺨﺎل ﻭﻻ ﻋﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﻟﻤﺘﻭﺤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻜﻠﺕ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﺨﺸﺒﺎ ﻤﺴﻨﺩﺓ ﻫﻴﺎﻜل‬ ‫ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻴﻠﻬﺜﻭﻥ ﺨﻠﻑ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ،‬ ‫ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ، ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ.‬ ‫ﻫل ﺴﺘﻅل ﺘﻌﻴﺵ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻏﺩﺍ ﻗﺩ ﺘﻤﻭﺕ ﻭﺤﻴﺩﺍ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ؟‬
 • 18. ‫ﻴﺎ ﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ! ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺘﻙ ﺠﻨﺔ ﺭﻏﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻷﻟﻡ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻁﺊ ﺘﺒﻴﺕ ﺘﺘﺴﻭل ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ‬ ‫ﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻠﻠﺕ!‬ ‫ﺃﻤﺴﻰ ﻫﺎﺘﻔﻙ ﻴﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻤﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﺸﻘﺘﻙ ﺘﺸﺘﻜﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺩ ﺼﻴﻔﺎ، ﻭﻓﺭﺍﺸﻙ ﺒﺎﺕ ﻴﺸﺘﻬﻰ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﻭﺍﺀ.‬ ‫ﻤﺎ ﺃﻗﺴﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺎ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻅﻤﺄ ﻭﻓﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ.‬ ‫ﺘﺭﻯ.... ﻤﻥ ﻴﻁﻔﺊ ﺜﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ؟‬ ‫)٦(‬ ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ....‬ ‫• ﻨﻌﻡ...... ﻨﻌﻡ ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ......‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺈﻴﻤﺎﻥ، ﺘﺭﻜﺏ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺘﺘﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﻕ ﺒﺤﺩﻴﻘﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻥ، ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺘﺭﺘﺸﻑ ﺭﺤﻴﻕ‬ ‫ﺤﺒﻬﺎ، ﺘﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﺭﺍﺀ، ﻭﺘﻌﺎﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ ﻭﺘﻐﺎﺭ ﻤﻨﻪ،‬ ‫ﻴﺩﺍﻋﺏ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻠﻤﺴﻪ.‬ ‫ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺘﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﻤﻠﻴﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ، ﺘﺴﻤﻌﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﺕ ﻭﺃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻕ:‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻗﻠﺒﻰ‬
 • 19. ‫ﻓﻀﻤﻰ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﻨﺒﺕ ﺍﻷﻭﺤﺩ‬ ‫ﻭﺍﺴﻘﻪ ﻓﻴﺽ ﺤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺍﺤﻤﻪ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻜﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ.‬ ‫ﺃﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩ ﺤﻴﻥ ﻴﻁﻭﻴﻨﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ.‬ ‫ﺃﺸﻜﻭ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺩﻯ ﻴﺩﻴﻙ، ﺨﺫﻴﻨﻰ، ﻀﻤﻴﻨﻰ ﺇﻟﻴﻙ‬ ‫ﺃﻗﻑ ﻭﺤﻴﺩﺍ، ﻴﻠﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ...‬ ‫)٧(‬ ‫• ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ، ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ.........‬ ‫ﻻ.. ﻻ ﺇﻤﺴﺎﻙ، ﺇﻤﺴﺎﻙ!‬ ‫ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﺨﻠﻑ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻤﺎ‬ ‫ﺘﺯﺍل ﺘﺨﺩﻉ ﻨﻔﺴﻙ؟‬ ‫ﻫل ﻨﺴﻴﺕ ﺃﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺴﺩﺕ ﺤﻴﺎﺘﻙ؟‬ ‫ﺁﺜﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﺃﻨﺕ ﺘﻬﺯﻯ، ﻭﺘﺤﻔﻅﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻤﻙ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻴﻙ، ﺘﺴﻭﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ، ﻤﺘﻰ ﺴﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ؟‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻠﻔﻙ ﺒﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻷﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻭﻕ ﻤﺌﺫﻨﺔ‬
 • 20. ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻘﺒل ﻴﺩﻴﻙ، ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ! ﻭﺘﺘﺯﻭﺝ ﺯﻭﺍﺠﺎ‬ ‫ﺒﺎﺭﺩﺍ، ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻬﻤﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ، ﺘﻤﺭﺡ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺼﻤﻭﺘﺎ، ﻜﺎﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺭﺍﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻘﻠﺏ ﺩﻓﺘﺭﻙ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ.‬ ‫ﻴﺭﺯﻗﻙ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ... ﺭﺃﺴﻙ ﻭﺃﻟﻑ ﺴﻴﻑ، ﺘﺴﻤﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺘﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻙ، ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺒﻜﻰ ﺼﺎﻤﺘﺔ.‬ ‫ﻓﻤﺘﻰ ﺘﻔﻴﻕ؟ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺘﻤﻠﻙ؟ ﻭﺘﺴﺄل ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩل!!!‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻰ، ﻴﺄﻜل ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎ، ﻴﻘﺒﺽ ﻴﺩﻫﺎ،‬ ‫ﻴﻀﻐﻁ ﻴﺘﺤﺴﺱ، ﺘﺘﺄﻭﻩ ﻀﺎﺤﻜﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﺘﺸﺎﻫﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺭﻨﻴﺵ، ﻴﻁﻭﻗﻬﺎ‬ ‫ﺒﺫﺭﺍﻋﻪ،ﻴﻀﻤﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﺘﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ، ﻴﻠﻭﻯ ﺫﺭﺍﻋﻬﺎ، ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ‬ ‫ﺒﺩﻻل ﻴﻤﺴﻙ ﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻴﻀﻐﻁ ﺘﺘﺄﻭﻩ ﻀﺎﺤﻜﺔ.‬ ‫ﺘﻐﻠﻰ ﺩﻤﺎﺅﻙ، ﺘﻔﻭﺭ ﺘﺘﺤﺴﺱ ﺠﺒﻬﺘﻙ ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ، ﺘﻔﺭﻙ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﻙ، ﺘﺭﻯ ﺍﺒﻨﺘﻙ ﺘﻘﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﻌﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺸﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺭﻨﻴﺵ، ﻴﺼﺭﺥ ﺩﺍﺨﻠﻙ، ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﻥ ﻏﻔﻠﺘﻙ، ﺘﺼﺭﺥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻨﺎﺘﻙ.‬
 • 21. ‫ﺘﻨﺯل، ﺘﺭﻜﺽ، ﺘﺄﻜل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ، ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ،‬ ‫ﺘﻘﺒل ﺍﺒﻨﺘﻙ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺽ ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺩﻤﻭﻋﻙ ﺴﺎﺨﻨﺔ،‬ ‫ﻭﺒﺼﻭﺕ ﻨﺼﻔﻪ ﺒﻜﺎﺀ ﻤﻜﺘﻭﻡ ﺘﻘﻭل ﻟﻠﺠﺎﻟﺴﻴﻥ:‬ ‫• ﻻ... ﻻ... ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ.‬
 • 22. ‫ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‬ ‫ﺩﻓﻌﺘﻨﻰ ﺒﻘﺒﻀﺔ ﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺒﻌﺽ ﻗﻭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬ ‫• ﻗﻡ ﻴﺎ ﻜﺴﻭل! ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﺕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻁﻭﺡ...‬ ‫ﻭﺠﺩﻙ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ!‬ ‫ﺃﻁﺭﺩ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﺒﻘﺎﻴﺎ‬ ‫ﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺎ ﺃﻨﻬﺽ، ﺃﻓﺭﻙ ﻋﻴﻨﻰ،‬ ‫ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺤﻴﻥ ﺃﺼل ﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻴﺼﺎﻓﺤﻨﻰ‬ ‫ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻪ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎل ﻤﺎﻴﺯﺍل، ﺒﺭﻏﻡ ﺭﺅﻴﺘﻙ‬ ‫ﺨﺼﻼﺕ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺹ ﻋﻠﻴﻙ ﺘﺭﻯ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ‬ ‫ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﺒﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﺠﻬﺯ ﻭﺘﻌﺩ ﻭﺘﺭﺹ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻪ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺯﺍﺌﺩ، ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻁﻌﺎﻤﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻁﻭﺭ.‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﺭﺕ ﻗﺎﺼﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﻓﻭﺠﺌﺕ ﺒﻰ،‬ ‫ﺘﻬﻠل ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺤﺎﺏ، ﻋﻼ ﻀﺤﻜﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺘﻘﻭل:‬ ‫• ﺃﻫﻼ.... ﺃﻫﻼ ﺒﺄﻋﺯ ﺍﻟﺤﺒﺎﻴﺏ!‬ ‫• ﺃﺴﺭﻉ.... ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺄﺨﺭ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ!!‬ ‫ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺩﺘﻰ ﺘﺨﺏ ﻓﻰ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻫﺕ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﺠﻬﺯﺘﻪ‬
 • 23. ‫ﻁﻭﺍل ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﻭﻨﺸﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺯ، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﻸﻷ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﺎﺯﻟﻨﻰ ﻤﻥ ﺸﻴﺵ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﻭﻤﻊ ﺁﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺍﺴﺘﻴﻘﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻜﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺘﺤﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻜﻨﺕ ﺃﻟﻬﺙ‬ ‫ﺨﻠﻔﻬﺎ، ﻤﻤﺴﻜﺎ ﺒﻴﺩﻯ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ، ﻁﺭﻑ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻴﻤﻨﻰ ﺃﻗﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﺒﺘﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻜﻰ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺭﺤﺔ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﻜﻨﺴﻭﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺭﺸﻭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺴﻘﻭﺍ ﻅﻤﺄ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻓﺭﺸﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻭﺃﺸﻌﻠﻭﺍ ﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ ﻜﻨﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﻭﺘﺤﻠﻘﻭﺍ‬ ‫ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻗﺩﻭﻤﻨﺎ ﻨﺤﻤل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻌﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﺹ ﻭﺒﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎل، ﻤﻨﺩﻫﺸﺎ ﺃﺴﺄل ﺠﺩﺘﻰ:‬ ‫• ﻴﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻜل!‬ ‫• ﻻ، ﻻ ﺨﻴﺭ ﺭﺒﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺠﺩﻙ‬ ‫ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﻯ......‬
 • 24. ‫ﻭﻜﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ، ﺃﻨﻜﻤﺵ ﻓﻰ ﻤﺭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺃﺤﺘﻀﻥ ﺠﺩﺘﻰ ﺨﺎﺌﻔﺎ ﻭﻤﺭﻋﻭﺒﺎ، ﺘﻀﻤﻨﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬ ‫• ﻻ، ﻻ ﺘﺨﻑ! ﻤﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﺨﻑ! ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻴﻨﺠﻴﻪ! ﺘﺩﻟﻑ ﻫﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﺘﺒﺴﻤل‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺤﻭﻗل، ﺜﻡ ﺘﺘﻠﻭ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻟﻬﺎ، ﺘﻘﻭل ﻭﺃﺭﺩﺩ‬ ‫ﺼﺎﻤﺘﺎ:‬ ‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ!‬ ‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ...‬ ‫ﺘﻘﺭﺃ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﻭﻫﻰ ﺘﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻯ ، ﺘﻘﻁﻊ‬ ‫ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻴﺭ ﺒﺄﺼﺒﻌﻬﺎ:‬ ‫• ﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﻋﻤﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﺭﺓ!‬ ‫ﺘﻘﺭﺃ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻔﻠﻕ ﺜﻡ ﺘﺠﺩ‬ ‫ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﻌﻠﻭﻩ ﺍﻟﺤﺸﺭﺠﺔ، ﻓﺘﺭﻯ ﻓﻴﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺨﻴﻭﻁﺎ،‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻘﻭل ﺒﺤﺎﻨﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ:‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻙ!‬
 • 25. ‫ﺘﻨﻅﺭ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻭﻴﺴﺎﺭﺍ، ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌﻼﺕ، ﺘﻀﻊ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻰ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻁﻰ؟‬ ‫ﺘﻀﻊ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺸﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺭ ﺇﻻ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻴﻬﺭﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻔﺭﺵ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﺏ ﺠﺩﻯ، ﺜﻡ ﺘﺩﻓﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻠﻭﺱ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬ ‫ﺍﺠﻠﺱ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﻭﺍﻗﺭﺃ ﻤﻌﻬﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ، ﺇﻥ ﺠﺩﻙ‬ ‫ﻴﺤﺒﻬﺎ ﻭﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻬﺎ ﻤﻨﻙ ﺇﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻀل ﻋﻅﻴﻡ.‬ ‫ﻜﻨﺕ ﺃﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ، ﺃﺭﺩﺩ ﺁﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻓل، ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺍﻵﻴﺔ، ﻜﻨﺕ ﺃﻓﺘﺵ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﻭﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﺘﻠﻤﺱ‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ، ﻓﻼ ﺃﺠﺩﻫﺎ ﺜﻡ ﺯﺴﺭﻉ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺃﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﺒﻁﻨﻰ ﺠﺩﺘﻰ ﻤﻨﺸﻐﻼ ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻫﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺜﻡ ﺘﻘﻑ‬ ‫ﺃﻤﺎﻤﻰ ﺸﺒﻪ ﻀﺎﺤﻜﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ:‬
 • 26. ‫• ﺍﻓﺘﺢ ﺤﺠﺭﻙ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻙ ﻟﻘﺩ‬ ‫ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ!‬ ‫ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻘﻰ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺄل ﺠﺩﺘﻰ:‬ ‫• ﻓﻴﻥ ﺠﺩﻯ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ؟‬ ‫ﺘﺠﻴﺏ ﻭﻫﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﻟﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻬﺭﺍﻨﻴﻥ!‬ ‫• ﻴﺎ ﺠﺩﺘﻰ: ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺏ ﺠﺩﻯ ﻗﻭﻯ! ﻭﻋﺎﻭﺯ ﺃﺸﻭﻓﻪ!‬ ‫ﺃﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﺒﻭﺴﻪ!‬ ‫• ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻯ، ﺘﺼﺤﻰ ﺒﺩﺭﻯ ﺸﻭﻴﻪ، ﻋﻠﺸﺎﻥ‬ ‫ﻨﻠﺤﻘﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻨﺎﻤﻭﺍ!‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻯ، ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻜﻨﺕ ﺃﻀﻊ‬ ‫ﺨﻁﻭﻁﺎ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭ، ﻭﺃﻅل‬ ‫ﺃﺤﺴﺏ ﻜﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ!‬ ‫ﻨﻌﻡ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺠﺩﺘﻰ ﻷﻤﻰ، ﻤﻜﺎﻥ ﺠﺩﻯ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻤﻰ ﻭﻫﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻼﺒﺴﻰ،‬ ‫ﻭﺃﻜﺩ ﺃﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺼﻴﻨﻰ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺜﻡ‬ ‫ﻴﺤﺘﻀﻨﻨﻰ ﻁﻭﻴﻼ ﻗﺎﺌﻼ:‬
 • 27. ‫• ﻜﻥ ﺭﺠﻼ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺠﺩﻙ!‬ ‫ﻭﺤﻴﻥ ﻗﻠﺕ ﻷﺒﻰ:‬ ‫• ﺇﻨﻨﻰ ﺃﺤﺏ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺒﻰ ﻟﻙ ﺃﺸﺩ!‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﺍﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺒﻁﺭﻑ ﺇﺼﺒﻌﻪ‬ ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬ ‫• ﺴﺄﺭﺍﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺠﺩﺘﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺄﺘﻰ ﻟﻙ ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻨﺎ!‬ ‫ﻫل ﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﻁﻭﻴﻼ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ؟‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻻ ﺃﺫﻜﺭ، ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺩﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺠﺩﺘﻰ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺔ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺯ، ﻭﺘﻌﻭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﻜﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠل ﻭﺍﻟﺼﺎﺠﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺭ ﺠﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺜﻡ‬ ‫ﺃﻟﻭﺫ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻑﺀ!‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻟﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ ﺼﺤﻭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺠﺭ،‬ ‫ﻗﻤﺕ ﻨﺸﻴﻁﺎ، ﺃﺤﺙ ﺠﺩﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺠﺩﻯ‬ ‫ﻭﺃﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻠﻪ ﻭﻟﻭ ﻗﻠﻴﻼ ﻜﺄﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ!‬ ‫ﺒﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻻ ﺃﺫﻜﺭ ﻫل ﻜﻨﺕ ﺃﺴﻴﺭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺠﺩﺘﻲ ﺃﻡ‬ ‫ﺃﻫﺭﻭل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ؟‬
 • 28. ‫ﺃﻨﻔﻠﺕ ﺴﺭﻴﻌﺎ، ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺸﻭﺵ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ، ﺘﺩﻓﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻬﻔﺔ، ﻴﻠﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻯ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻯ، ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻤﻘﻔﻭﻻ، ﻓﺒﻜﻴﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺩﺘﻰ‬ ‫ﻭﺭﺤﺕ ﺃﺸﺩ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻗﺎﺌﻼ:‬ ‫• ﻋﺎﻭﺯ ﺃﺸﻭﻑ ﺠﺩﻯ، ﺠﺩﻯ ﻭﺤﺸﻨﻰ ﻗﻭﻯ!‬ ‫ﻭﻜﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺠﻠﺴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ‬ ‫ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ! ﻟﻜﻨﻨﻰ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺭﺤﺕ ﺃﻗﺭﺃ‬ ‫ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﺠﺩﺍ ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ! ﻭﻭﺠﺩﺘﻨﻰ ﺃﻗﺭﺃ ﺜﻡ‬ ‫ﺃﻨﻅﺭ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﺠﺩﻯ، ﺃﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻰ ﻋﺎﻟﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻜﻠﻤﻨﻰ، ﺃ ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ ﻓﻴﻠﻤﺱ ﺸﻌﺭﻯ ﺜﻡ ﻴﻨﺯل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻰ‬ ‫ﻭﻴﺠﺫﺒﻨﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺭﻓﻕ، ﻭﻴﻀﻤﻨﻰ ﻟﺤﻀﻨﻪ، ﺃﻭ ﻴﻨﺎﺩﻴﻨﻰ ﻭﻴﺨﺼﻨﻰ‬ ‫ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺴﻴﺎﻟﺔ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﺒﺩﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻗﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﺼﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ / ﻤﺼﻁﻔﻰ‬ ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻭﻑ ﺠﺩﻯ ﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗل ﻟﻪ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺸﻨﻰ ﻗﻭﻯ!!‬
 • 29. ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺼﺤﺒﺘﻨﻰ ﺠﺩﺘﻰ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺒﻰ، ﺒﻌﺩ‬ ‫ﻋﻭﺩﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻴﺩﻯ، ﻭﺭﺤﺕ ﺃﻗﻔﺯ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺨﻠﻔﻬﺎ ﺜﻡ ﺃﺴﻴﺭ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﺼﺎﻤﺘﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﺃﻭ ﺘﺤﻜﻰ ﻋﻥ‬ ‫ﺠﺩﻯ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ‬ ‫ﺃﺤﻼﻤﻬﺎ ﻟﻰ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻨﻰ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺠﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻨﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻰ!‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻫﻰ ﺘﺯﻡ ﺸﻔﺘﻴﻬﺎ، ﻤﻘﻁﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ، ﻭﻜﻨﺕ‬ ‫ﺃﻟﻤﺤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻥ، ﺘﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﺍﻟﺭﺤﻴل‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻡ ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺼﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎ!‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻨﺎ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﻸ ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ!‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺯﺍﺭ ﺃﺒﻰ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﺭﺤﺕ ﺒﻌﻭﺩﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻟﻜﻨﻰ ﺘﺄﻟﻤﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺴﺄﻟﺕ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ!‬ ‫ﺒﻘﻴﺕ ﺃﻟﻌﺏ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﺠﻭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻤﺭ، ﺤﺘﻰ ﻨﺎﺩﺘﻨﻰ ﺃﻤﻰ ﻭﻫﻰ ﺘﻘﺒل‬ ‫ﺠﺩﺘﻰ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻠﻡ ﺃﻋﺘﺭﺽ ﺍﺫﺍ ﺘﺫﻜﺭﺕ ﻗﻭل ﺃﺒﻰ ﻜﻥ ﺭﺠﻼ،‬ ‫ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻻ ﺃﻏﻀﺒﻪ.‬
 • 30. ‫ﻤﻀﻰ ﻴﻭﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﻀﺭ ﺨﺎﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﺃﺨﺫﻨﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ،‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﺨﺒﺭﻨﻰ ﺩﺍﻤﻌﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻰ ﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻯ ﻜﻡ‬ ‫ﺒﻜﻴﺕ... ﻭﺒﻜﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل!!! ﺴﻔﺭ ﺠﺩﻯ‬ ‫ﻭﻋﻤﻰ... ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺴﺄل ﻨﻔﺴﻰ ﻫل ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰﺘﺤﻤل ﺴﻔﺭ ﺃﺒﻰ؟‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺒﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻨﻅﺎﻓﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﺘﺭﺍﺏ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻁﻭﻻ‬ ‫ﻭﻋﺭﻀﺎ، ﺍﻤﺘﻸ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻩ ﺒﺎﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ، ﻟﻜﻨﻨﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺜﻡ ﺭﻓﻌﺕ ﺼﻭﺘﻰ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺒﻬﺎ ﺠﺩﻯ ﻭﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﺃﺒﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺩﻴﻪ ﺒـ‬ ‫»ﻜﺭﻭﺍﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ«....‬ ‫ﺤﻴﻥ ﻟﺴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺘﻠﻬﻔﺕ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﺒﻰ، ﻟﻡ ﺍﻨﺘﻅﺭ‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺃﺼﺤﻭﺍ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﺸﺎﻫﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺃﺭﺩﺩ ﻤﺎ ﺤﻔﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﺘﻰ، ﺃﺭﻓﻊ ﺼﻭﺘﻰ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺨﻭﻑ ﻗﺎﺌﻼ:‬
 • 31. ‫• ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﻗﻭﻡ‬ ‫ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ.....‬ ‫ﺜﻡ ﺃﺠﺩ ﻨﻔﺴﻰ ﺃﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﺕ ﺠﺩﻯ ﻭﺃﺒﻰ‬ ‫ﺃﻗﺭﺃ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ ﻭﻓﻴﺽ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻴﺴﻴل ﺸﻭﻗﺎ ﻭﻟﻬﻔﺔ، ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﺤﺒﺔ‬ ‫ﺠﺩﻯ ﻋﻤﻰ ﻭﺃﺒﻰ ﺤﺘﻰ ﺃﺠﺩﻨﻰ ﺃﺤﺱ ﺒﻘﺸﻌﺭﻴﺭﺓ ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ‬ ‫ﺠﺴﺩﻯ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩ ﺃﺒﻰ ﺃﻋﺭﻓﻬﺎ ﺘﻠﻤﺱ ﺸﻌﺭﻯ ﺒﺭﻓﻕ ﻭﺘﻨﺯل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﺠﺫﺒﻨﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻨﺎﻨﺜﻡ ﻴﻀﻤﻨﻰ ﻓﻰ ﺤﻀﻨﻪ ﻭﺃﺠﺩ‬ ‫ﻨﻔﺴﻰ ﺃﺫﻭﺏ... ﺃﺫﻭﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻀﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﺊ ﻓﺄﻤﺴﺢ ﺩﻤﻌﻰ‬ ‫ﻭﺃﻗﺒل ﻴﺩﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ:‬ ‫• ﻋﺩ، ﻋﺩ ﻴﺎ ﺃﺒﻰ ﻭﻻ ﺘﺴﺎﻓﺭ ﺜﺎﻴﻨﺔ!!‬
 • 32. ‫ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﺸﻕ )*(‬ ‫" ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ... ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ... ﻴﺎ ﺭﺯﺍﻕ ﻴﺎ ﻜﺭﻴﻡ، ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ‬ ‫ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﷲ"‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻁﻘﻭﺴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺒﺯﻭﻍ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ.. ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل‬ ‫ﻤﺕ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺘﻨﺯل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺭﺩﺍ ﻭﺴﻼﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﻀﺎ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻤﺫﻴﻊ:‬ ‫ﻨﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.....‬ ‫ﺘﺩﺏ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻗﻭﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﻬﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﻴﺘﺤﺴﺱ ﺭﺃﺴﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻌﻠﺕ ﺸﻴﺒﺎ ﻴﺠﺫﺏ‬ ‫ﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻴﻠﺘﻴﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻗﻠﻴﻼ ﻴﺭﺩﺩ:‬ ‫" ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ ﻗﻭﻴﻨﺎ ﻴﺎ ﺭﺏ "‬ ‫ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺘﻌﻠﻭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻴﺘﺄﻤل ﺭﻓﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺏ ﻴﻐﻤﺯﻫﺎ ﻓﻰ ﻜﺘﻔﻬﺎ ﺒﺭﻗﺔ‬ ‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ... ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺠﺒﺕ‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ! ﺍﻨﻌﺱ ﺸﻭﻴﺔ، ﻟﺴﻪ ﺒﺩﺭﻯ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻴﻘﺭﺍ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ ﻗﻭﻤﻰ.... ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻜﻭﺭ.‬
 • 33. ‫• ﻴﺘﻜﺊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﻔﻭل ﻴﺠﺫﺒﻪ‬ ‫ﻤﺘﻤﺘﻤﺎ:‬ ‫• ﺇﻴﻪ! ﻭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻅﻡ... ﻴﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ.‬ ‫ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻠﻤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﺩﻴﻥ ﻋﻔﻴﺘﻴﻥ ﻴﺘﻭﻀﺄ ﻓﻴﺴﺒﻎ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻴﺩﻋﻭ:‬ ‫• ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﻥ ﺒﺭﺤﻤﺘﻙ ﻴﺎ‬ ‫ﺭﺏ ﻴﻨﺎﺩﻱ:‬ ‫• ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ، ﻗﻭﻤﻲ ﺍﻓﺘﺤﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺯﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ.‬ ‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﷲ ﻴﺼﺒﺤﻙ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ، ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﺼﺤﻴﺢ‬ ‫• ﺃﻭل ﻤﺎ ﻗﻭل »ﻴﺎ ﻓﺘﺎﺡ... ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻡ« ﺘﺴﺒﻘﻨﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ. ﻋﻔﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻴﻬﺎ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺭﺒﻨﺎ ﻴﻬﺩﻯ ﺴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺒﻴﺕ ﺠﻭﺯﻫﺎ.‬ ‫ﺘﺼﻤﺕ ﻗﻠﻴﻼ ﺜﻡ ﺘﻜﻤل:‬ ‫• ﻭﺭﺒﻨﺎ ﻴﺨﻠﻰ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﺒﻨﻨﺎ ﺒﻜﺭﻩ ﻴﺘﺠﻭﺯ ﻭﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺕ‬ ‫ﻋﻴﺎل.‬
 • 34. ‫• ﻓﺎﻴﺯ.. ﻴﻌﻭﺽ ﺍﷲ.. ﻭﻴﺘﻤﺘﻡ »ﺇﻨﻪ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ«‬ ‫ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻼﺒﺴﻪ، ﻴﻠﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ‬ ‫ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ، ﻴﻁﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺎ،‬ ‫ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﻠﻭﻩ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﺯﻥ ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻴﺯﻡ‬ ‫ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻴﺘﻤﺘﻡ:‬ ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﺒﺭﻜﺔ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.‬ ‫ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﻌﻔﻴﺔ ﻴﺯﺝ ﻤﺯﻻﺝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻴﺠﺫﺒﻪ ﺒﻘﻭﻩ‬ ‫ﻴﻨﺘﺸﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺎﻓﺤﻪ ﻨﺴﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﻔﺴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ‬ ‫ﻴﻁﺭﺩ ﺒﻪ ﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﺼﺩﺭﻩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻔﺎﺌﺕ‬ ‫ﻗﺎﺌﻼ:‬ ‫• ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺘﻭﻜﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ!‬ ‫ﻴﺨﻁﻭ ﺒﻘﺩﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺤﻴﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ‬ ‫ﻓﻰ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴل ﻴﻬﺵ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻴﺯﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﻭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﻴﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ ﻴﺘﻬﻠل ﻓﺭﺤﺎ ﻴﻨﻘﺭ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺩﻗﺎﺕ‬ ‫ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﻙ ﻋﺎل ﻴﻨﺎﺩﻯ:‬
 • 35. ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ، ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ...‬ ‫ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ، ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﻘﺒﺽ‬ ‫ﺒﺎﻟﻴﺴﺭﻯ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﻴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺭﻩ ﻴﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍ:- )ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﻭﻗﻭﺘﺎ(.‬ ‫ﺘﺘﻔﺭﺝ ﺸﻔﺘﺎﻩ، ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ، ﻴﻘﻊ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺠﻴﺭﻯ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻴﺢ، ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ:‬ ‫• ) ﻭﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺞ ﺍﻟﺒﻴﺕ(‬ ‫• ﺇﻴﻪ ﻜﻠﻪ ﺒﺄﻤﺭﻩ، ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﺘﺩﺏ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﺨﻔﻘﺔ ﻋﻔﻴﺔ، ﻴﻨﻘﺭ ﺒﻌﺼﺎﻩ ﺜﻼﺙ ﺩﻗﺎﺕ،‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﻪ، ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺏ....‬ ‫ﻴﺴﺭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﺔ، ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل،‬ ‫ﻴﺘﺩﺜﺭ ﻓﻰ ﻋﺒﺎﺀﺘﻪ، ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺠﻠﺒﺎﺏ ﺼﺩﺭﻩ ﻴﻌﻠﻭ‬ ‫ﻭﻴﻬﺒﻁ، ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﺜﻼﺜﺔ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ.‬
 • 36. ‫• ﻗﻠﺕ ﻟﻙ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻤﻐﻀﺏ ﻟﻠﺭﺤﻤﻥ‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ، ﺒﻼﺀ ﻭﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻨﺎ ﻭﺍﺤﻨﺎ‬ ‫ﺼﻐﺎﺭ‬ ‫• ﺭﺃﺴﻙ ﺃﻨﺕ، ﻟﻜﻥ ﺼﺩﻗﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﺎﻭﺯ، ﻋﺯﻡ ﺸﺩﻴﺩ‬ ‫ﻭﻨﻴﺔ ﻋﻔﻴﺔ‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻜﺘﻴﺭ....‬ ‫• ﺍﻤﺒﺎﺭﺡ ﻓﻴﺯ ﻜﻠﻤﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺎﻨﻰ ....‬ ‫ﻴﻨﺘﻔﺽ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺘﺘﺴﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭﺘﻠﻤﻊ ﻓﻰ ﻋﺘﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ،‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻤﺤﺘﺩﺍ ﻭﻏﺎﻀﺒﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﺤﻨﺎ ﻗﻔﻠﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺨﺎﻟﺹ.‬ ‫ﺘﺩﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪ، ﻴﻬﺭﻭل ﻓﻰ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ،‬ ‫ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻁﻠﺒﻪ، ﻴﻀﺭﺏ ﻜﻔﺎ ﺒﻜﻑ، ﻴﺨﺭﺝ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﻤﺔ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﻁ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ، ﻴﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ:‬ ‫ﻨﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﻴﻭﺘﺎ! ﻭﺍﷲ ﻜﻼﻡ‬ ‫ﺼﻐﺎﺭ.‬ ‫ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ، ﺯﺍﻤﺎل ﺸﻔﺘﻴﻪ، ﻤﻘﻁﺒﺎ ﺠﺒﻴﻨﻪ، ﻴﺭﺩﺩ:‬ ‫ﹰ‬
 • 37. ‫• ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﭽﻴﻡ.‬ ‫ﻴﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺠﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻴﺭﻯ، ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ، ﻴﺸﻌﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ، ﻴﺠﺫﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ‬ ‫• ﺍﺘﻔﻀل ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ.‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻴﺘﻔﺤﺹ، ﻴﺩﻗﻕ، ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ‬ ‫ﺒﺴﺅﺍل ﺤﺎﺌﺭ:‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺨﺎﺌﺏ؟‬ ‫ﺘﻠﻤﺱ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﻴﻐﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻪ،‬ ‫ﻴﺭﺩﺩ:‬ ‫• ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ.... ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴل ﻴﻌﻠﻭ ﺸﻴﺌﺒﺎ ﻓﺸﻴﺌﹰ، ﺍﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻬﺩﺃ، ﻴﺼﻔﻭ ﻨﻭﺭ ﻭﺠﻬﻪ، ﺘﻌﻠﻭﻩ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ‬ ‫ﺇﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﻪ، ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻴﻘﺩﺡ ﻤﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺭ:‬ ‫• ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ... ﺨﻴﺭ ﻜﻔﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻙ ﺍﻟﺸﺭ.‬
 • 38. ‫• ﻗﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﺱ ﺃﺒﻨﻙ، ﻴﺒﻁل ﻴﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ،‬ ‫ﺃﻨﺎ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ:‬ ‫• ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻷ، ﺃﺘﺭﻫﻥ ﺃﺭﻀﻰ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻷ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﺒﻨﻙ،‬ ‫ﻭﺤﻴﺩﻙ!‬ ‫• ﺇﺒﻨﻰ! ﻴﺸﺘﻐل ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﻌﺯﻕ، ﻴﺭﻭﻯ،‬ ‫ﻴﺯﺭﻉ، ﻴﺤﺼﺩ، ﻤﺵ ﻴﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﻨﻁﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺯﻕ‬ ‫ﻭﻴﻠﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ.‬ ‫• ﻻ ﺘﻨﺱ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ!‬ ‫• ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻴﻪ، ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺨﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺵ ﺒﻌﻴﺩ ﻴﺒﻌﻨﺎ ﻜﻤﺎﻥ.‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻘﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺒﻌﺎﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ، ﺘﻨﺘﺎﻭﻟﻪ ﺤﺒل‬ ‫ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻭﺴﺔ ﻭﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻓﻰ ﺤﺯﻥ ﻋﻤﻴﻕ،‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺒﻨﻔﺎﺫ ﺼﺒﺭ:‬ ‫• ﺼﺤﻰ ﺍﻷﻓﻨﺩﻯ ﺃﺒﻨﻙ، ﺨﻠﻴﻪ ﻴﺤﺼﻠﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﻁ،‬ ‫ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺸﻐل ﻜﺜﻴﺭ.‬
 • 39. ‫• ﺇﻴﻪ ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﻬﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺨﻨﻭﻕ ﻴﻘﻭل:‬ ‫• ﻫﺸﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ، ﻫﺸﻰ، ﺨﻠﻴﻪ ﻴﻤﺸﻰ ﻭﺭﺍ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ.‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺭﺏ ﻟﻠﻐﻴﻁ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺘﻁﻥ ﻜﺨﻠﻴﺔ ﻨﺤل ﻓﻰ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺭﻭﺡ‬ ‫ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺄﺘﻰ، ﻴﻘﻠﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻠﺏ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻴﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ،‬ ‫ﺘﺸﺘﻌل ﺭﺃﺴﻪ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﻜﻠﻬﻤﺎ ﻤﺭ، ﻁﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ‬ ‫ﺠﺩﻩ:‬ ‫• ﻴﺩﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻻ‬ ‫ﺘﺸﺘﻰ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺏ، ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺃﺤﺩﺍ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﺎ، ﺃﺒﻨﺘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺴﻼﻡ، ﺒﺴﻡ ﺍﷲ، ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﺸﻭﻑ ﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﺯﺍﻯ‬ ‫ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻋﺯﺓ ﻭﻜﺒﺭﻴﺎﺀ.‬ ‫• ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﺃﺨﺒل ﺇﻻ ﺒﻨﻰ ﺃﺩﻡ، ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﺃﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ﻜﻤﺎﻥ.‬ ‫• ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻪ، ﺘﺭﻜﺒﻪ ﻴﺄﺨﺫﻙ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﻁ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ.‬ ‫• ﻭﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﻟﻴﻪ؟‬
 • 40. ‫• ﺇﻴﻪ! ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ.‬ ‫ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ، ﻴﺨﻠﻊ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ، ﻴﻌﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻪ، ﻭﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ﻴﻌﻠﻕ ﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﺸﻤﺭ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺩﻴﻥ‬ ‫ﺴﻤﺭﺍﻭﻴﻥ، ﺒﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﺎﻓﻴﻪ، ﻴﻨﺤﻨﻰ، ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺃﻋﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺴﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﻴﺔ، ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ، ﻴﻠﺘﻘﻁ ﻓﺄﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻴﻪ،‬ ‫ﻴﺸﺩ ﺸﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﺴﻁﻪ، ﻴﻜﺒﺱ ﺍﻟﻅﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ، ﻟﺘﻘﻴﻪ‬ ‫ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ، ﻴﻤﺴﺢ ﺍﻟﻘﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻴﻠﻑ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ،‬ ‫ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺒﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﺠﻬﺯ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻟﻤﻭﺴﻡ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ، ﻴﻘﻑ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺄﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻴﺯﻴﺢ ﺤﺒﺎﺕ ﻋﺭﻕ ﺠﺒﻴﻨﻪ، ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ، ﻴﺩﻗﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻴﻀﻊ ﻜﻑ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺒﻪ، ﻴﺤﺠﺏ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺸﻭﻑ، ﻟﻌل‬ ‫ﻭﻟﺩﻩ ﻴﺄﺘﻴﻪ، ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ، ﻴﻘﻭل ﻟﻪ ﺨﻠﻰ ﻋﻨﻙ، ﻴﺭﺤﻡ ﺸﻴﺒﺘﻪ، ﻻ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻴﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺭﻯ.‬ ‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﺒﻨﺘﻰ، ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬ ‫• ﺒﻨﺕ ﺼﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﺌﺔ ﺭﺠل... ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺩﻯ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﻁ.‬
 • 41. ‫• ﺇﻴﻪ! ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻤﺎ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﺩﻴﻼ...‬ ‫ﻜﺎﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺼﻑ، ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻘﺩﺡ ﻟﻬﻴﺒﺎ، ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ‬ ‫ﻴﺠﻬﺯﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺤﺭﺜﻭﻥ، ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﺒﺎﺀ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ، ﻴﻌﺭﻗﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻴﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﹰ،‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﺤﺼﻭﻻ ﻭﻓﻴﺭﹰ، ﻴﺨﻔﻔﻭﻥ ﺘﻌﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻏﺎﻨﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ...‬ ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ...‬ ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ...‬ ‫• ﻟﺴﻪ ﻓﺎﻜﺭ ﺃﺒﻭﻙ ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ...‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺭﻴﺢ ﻨﻔﺴﻙ... ﺇﻨﺕ ﻏﺎﻭﻯ ﺘﻌﺏ ﻭﻫﺩﺕ‬ ‫ﺤﻴل.‬ ‫• ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻨﺸﺘﻐل ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻨﺎ.‬ ‫ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﺴﺎﺨﺭﹰ، ﻀﺎﺭﺒﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﻴﺩﻴﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻗﺩﻴﻤﻪ:‬ ‫• ﺃﺭﻀﻨﺎ! ﺒﺘﺠﻴﺏ ﻟﻨﺎ ﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺘﻘﺩﺭ ﺘﻘﻭﻟﻰ؟‬ ‫• ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺴﺘﺭﺍﻨﺎ، ﻭﺨﻴﺭﻫﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ.‬ ‫• ﺨﻴﺭ، ﺨﻴﺭ ﺇﻴﻪ، ﻫﻭ ﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺩﻩ!‬
 • 42. ‫• ﻴﺎ ﺃﺒﻨﻰ ﻻ ﺘﻜﻔﺭ ﺒﺎﻟﻨﻌﻤﺔ، ﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﺭﺒﻙ، ﺨﺩ ﺍﻟﻔﺄﺱ‬ ‫ﻭﻟﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ...‬ ‫ﻗﺎﻨﻁﺎ، ﻤﻜﻔﻬﺭﹰ، ﻴﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﺄﺱ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ، ﺸﺭﺏ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻀﺭﺒﺘﻴﻥ، ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻨﻬﺠﺕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ، ﺃﺤﻤﺭ ﻭﺠﻬﻪ،‬ ‫ﻏﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﻗﺫﻑ ﺒﺎﻟﻔﺄﺱ ﺒﻌﻴﺩﹰ، ﻭﺃﺸﺎﺡ ﺒﻴﺩﻩ ﻏﺎﻀﺒﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ، ﺍﺭﺤﻡ ﻨﻔﺴﻙ ﻭﺍﺭﺤﻤﻨﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻙ.‬ ‫ﻭﺘﺎﺒﻊ ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺭﺽ، ﺠﻠﺴﻡ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺕ ﺴﺎﺨﻁﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻭﻴﻼ ﻓﻰ ﻭﻗﻔﺘﻪ، ﻤﻬﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺼﻤﺘﻪ، ﻴﻬﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﺃﺴﻪ، ﻴﺘﺄﻤل ﻭﻟﺩﻩ، ﻴﻀﺭﺏ ﻜﻔﺎ ﺒﻜﻑ ﻤﺘﻌﺠﺒﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﻓﻼﺡ ﺇﺒﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻴﻠﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﷲ‬ ‫ﺩﻯ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺏ، ﺘﺘﺴﺠل ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻴﻘﺭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ...‬ ‫• ﺼﺤﻴﺢ ﺃﺒﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻴﺩﻩ ﻨﺎﻋﻤﺔ، ﻴﺴﻬﺭ ﻁﻭل‬ ‫ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻊ ﺸﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻫل ﻁﺎﻟﺕ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻤل ﺃﺒﻨﻪ؟‬
 • 43. ‫ﻻ ﻴﺫﻜﺭ، ﺒﺴﻤل ﻭﺤﻭﻗل، ﺍﻟﺘﺒﻘﻁ ﻓﺄﺴﻪ، ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻌﻤل‬ ‫ﻭﻴﻌﻤل، ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺤﺒل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ:‬ ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ.‬ ‫• ﺃﻫﻼ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ.‬ ‫• ﺇﻴﻪ ﺃﺴﺎﻋﺩﻙ.‬ ‫• ﺨﻼﺹ، ﺘﺭﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻤﺎﻡ.‬ ‫• ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﻋﻴﻨﻰ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ،‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻐل ﺨﻤﺱ ﺭﺠﺎﻟﺔ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﺃﻨﺎ ﺒﺸﺘﻐل ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﻭﻫل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺭ ﺍﻷﺠﺭﻯ، ﻴﺸﺘﻐل ﺯﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ،‬ ‫ﺘﻼﻗﻴﻪ ﻜل ﺸﻭﻴﻪ ﻴﻘﻑ ﻴﺒﺹ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﺸﻤﺎل،‬ ‫ﻴﻁﻘﻁﻕ ﺼﻭﺍﺒﻌﻪ، ﻴﺭﺍﻗﺒﻙ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺜل:‬ ‫• ﺍﻗﻠﻊ ﻁﺎﻗﻴﺘﻙ ﻭﺍﻟﺒﺴﻬﺎ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.‬ ‫• ﺍﷲ ﻴﺴﻌﺩﻙ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ... ﺁﻩ ﻭﺍﷲ، ﻭﻻﺩ ﺴﺘﻴﻥ ﻓﻰ‬ ‫ﺴﺒﻌﻴﻥ.‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺕ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻨﺎﻋﻤﺎ ﻭﺭﻗﻴﻘﺎ ﻴﺸﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻴﻤﻸ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ، ﻴﻔﻙ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ،‬
 • 44. ‫ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻟﻠﺤﻭﺽ، ﺘﺸﺭﺏ ﺘﺭﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻨﺱ ﺍﻟﺨﺭﻭﻑ.‬ ‫ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺒﻴﺩﻴﻥ‬ ‫ﻗﻭﻴﺘﻴﻥ، ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻌﻀﻪ، ﻴﻌﻭﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﺩل، ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﻟﻠﺤﻭﺽ، ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻴﺠﺫﺒﻪ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﻤﺘﻸ، ﻴﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺠﺭﺩل، ﻴﺭﺵ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻲ ﺘﻨﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ.‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺸﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺩﻡ. ﺘﻁﻭل ﻴﺩﻩ‬ ‫ﻓﺭﻋﺎ ﺠﺎﻓﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺸﺔ، ﻴﻘﺭﻓﺹ، ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﻗﻁﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻴﺸﻌﻠﻬﺎ، ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﺤﺼﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺔ، ﻴﻔﺭﺩﻫﺎ، ﻴﻔﺘﺢ ﺼﺭﺓ ﺍﻷﻜل، ﻴﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻟﺩﻩ ﻓﺎﻴﺯ ﻟﻴﺄﻜل...‬ ‫• ﻴﺎ ﻓﺎﻴﺯ... ﻗﻭﻡ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﻰ، ﻗﻭﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﺨﻠﺹ!‬ ‫• ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺎﻴﺯﻤﺘﺜﺎﺌﺒﺎ، ﻤﺘﺭﻨﺤﺎ ﺃﺼﻔﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ، ﻴﺒﺎﺩﺭﻩ:‬ ‫• ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺎ ﺒﻨﻰ ﺍﻨﺕ ﺘﻌﺒﺎﻥ ﻭﻻ ﺴﻬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﻭﻻﺩ ﺍﻟﻜﻭﻤﻰ ﻟﺤﺴﺕ ﻤﺨﻙ ﺸﻔﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻠﻡ ﻴﺎﻓﺎﻴﺯ!‬ ‫ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ.‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻜﺩﺓ، ﻋﻴﺸﺔ ﺘﺯﻫﻕ، ﻋﻴﺸﺔ ﺘﺫل!‬
 • 45. ‫• ﺃﺭﻭﺡ ﺃﻜﻤل ﻨﻭﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻏﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺠﻴﺕ‬ ‫ﺃﺴﺎﻋﺩﻙ!‬ ‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻠﻘﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻓﻤﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﻴﻤﻀﻎ ﺒﺸﻬﻴﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻴﻘﻠﺏ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺒﻌﺼﺎ‬ ‫ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻤﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ‬ ‫ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺃﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺘﺭﺍﺼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﻓﻭﻀﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﻜﺔ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻭﻀﺄ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺠﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻘﺎل:‬ ‫• ﺼﺏ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ، ﺼﺏ ﻭﺍﺸﺭﺏ.‬ ‫• ﺘﻘﺒل ﺍﷲ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ.‬ ‫• ﻤﻨﺎ ﻭﻤﻨﻜﻡ ﻴﺎ ﺭﺏ.‬ ‫• ﺨﺩ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻯ.‬ ‫• ﻓﺎﻴﺯ ﻤﺎﺸﻰ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﻨﻜﺩ ﺨﺎﻟﺹ.‬ ‫• ﻴﻌﻭﺽ ﺍﷲ.. ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ.‬ ‫• ﻻ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﺨﺩ ﺍﺒﻨﻙ ﺘﺤﺕ ﺠﻨﺎﺤﻙ ﻭﻁﻴﺏ ﺨﺎﻁﺭﻩ.‬ ‫• ﺍﺒﻨﻰ! ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ ﺃﺒﻭﻯ ﻭﺠﺩﻯ..‬ ‫• ﻜﻼﻡ ﺃﻴﻪ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ، ﺠﺩ ﺇﻴﻪ ﻭﺃﺏ ﺇﻴﻪ..‬
 • 46. ‫• ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺠﺩﻙ ﺠﺩﻙ ﻭﺃﺒﻭﻙ ﺠﺫﻭﺭﻙ...‬ ‫• ﺘﻘﺩﺭ ﺘﺒﻴﻊ ﺠﺫﻭﺭﻙ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻋﻠﺸﺎﻥ ﺇﻴﻪ ﻋﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻔﻠﺕ، ﻴﺭﻜﺒﻬﺎ ﻋﻔﺭﻴﺕ ﺘﻠﺒﺱ ﻓﻰ‬ ‫ﺸﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺴﻭﺍﻕ ﺴﻜﺭﺍﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻻ‬ ‫ﺭﺤﺕ ﻭﻻ ﺠﻴﺕ‬ ‫• ﺃﺭﻀﻙ ﻴﺎ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺩﺒﺕ‬ ‫ﺘﺯﺭﻉ ﺘﺤﺼﺩ.‬ ‫• ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ... ﻗﺼﺩﻯ ﺘﻠﻡ ﺍﺒﻨﻙ ﻓﻰ ﺤﻀﻨﻙ،‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩﻙ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺘﺒﻠﻌﻪ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ.‬ ‫• ﺴﻔﺭﻩ ﺯﻯ ﻗﻌﺎﺩﻩ ﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺎ ﺤﺴﺭﺓ، ﻤﺴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻔﺄﺱ ﻭﻀﺭﺏ ﻀﺭﺒﺘﻴﻥ، ﺍﺼﻔﺭ ﻭﺍﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻔﺄﺱ‬ ‫ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﻓﻼﺡ ﺒﻥ ﻓﻼﺡ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻫﻭ ﺃﻨﺎ‬ ‫ﻏﻠﻁﺎﻥ ﻴﺎ ﻨﺎﺱ ﻋﻠﻠﺸﺎﻥ ﺒﻌﺘﻪ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ؟‬ ‫• ﻁﻴﺏ ﻴﻘﻭﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﻠﻡ؟‬ ‫• ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ ﺒﻴﺼﻠﺤﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺘﺯﺭﻉ!‬ ‫• ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺒﻴﻊ ﺃﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺜﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺒﻭﻯ‬ ‫ﻭﺠﺩﻯ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ...‬
 • 47. ‫• ﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﻨﺘﻔﻀﺎ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺴﺎﺨﻨﺔ ﻜﺄﻥ‬ ‫ﺒﺠﻭﻓﻪ ﺭﻜﻴﺔ ﻨﺎﺭ ﻴﻘﺩﺡ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺭ ﻴﻘﺒﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺄﺴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁﻪ ﻴﻜﺒﺱ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﻏﺎﻀﺒﺎ ﻴﻘﻭل:‬ ‫• ﺃﻨﺎ ﻟﺴﻪ ﺒﺼﺤﺘﻰ ﻭﻋﻔﻴﺘﻰ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﺃﺸﺘﻐل ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﻭﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﺎﻴﺯ ﺃﻓﻨﺩﻯ ﻴﺒﻴﻊ ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻯ ﻋﻔﺭﻴﺕ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻔﻠﺕ....‬ ‫• ﻴﻤﺼﻤﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺸﻔﺘﻴﻪ ﻴﻠﻭﻱ ﻋﻨﻘﻪ ﻤﻐﺎﺩﺭﺍ‬ ‫ﻴﺭﺩﺩ:‬ ‫• ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ!.. ﻻ ﺤﻭل..‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ ﻴﻌﻤل ﻭﻴﻌﻤل ﻴﻌﻴﺩ ﻤﺴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻴﺯﻴﺢ ﺤﺒﺎﺕ ﻋﺭﻕ ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ ﻓﻰ‬ ‫ﻨﺸﻭﺓ ﻴﻐﻨﻰ:‬ ‫• ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺭﻀﻨﺎ.. ﻭﻻ ﺤﺩ ﺯﻴﻨﺎ.. ﺍﻷﺭﺽ..‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻗﻁﻊ ﻏﻨﺎﺀﻩ ﺼﻭﺕ ﻴﻘﻭل:‬ ‫• ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﻴﺤﻴﻰ..‬ ‫ﻴﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ، ﺘﻁﻴﺭ ﺍﻟﻔﺄﺱ ﻤﻥ ﻴﺩﻩ ﻴﻔﺘﺢ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ‬ ‫ﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ، ﻴﺘﻬﻠل ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﺘﻨﻁ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﻴﻪ:‬
 • 48. ‫• ﺇﻴﻪ! ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ، ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺒﻜﻰ ﻓﻰ ﺤﻀﻥ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ، ﺃﺨﻭﻙ ﻋﺎﻭﺯﻨﻰ ﺃﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﺒﻬﻴﺔ.‬ ‫ﺒﻬﻴﺔ ﺘﻤﺴﺢ ﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺘﻘﺒل ﻴﺩﻴﻪ ﺒﺎﻜﻴﺔ:‬ ‫• ﺃﻨﺎ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺩﻩ، ﻫﺎ ﻨﺸﺘﻐل ﻋﻨﺩﻙ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺎ ﺸﻴﺦ ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ، ﻴﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺤﻀﻨﻪ، ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﺘﻤﺘﻸ ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ:‬ ‫• ﻻ... ﻻ ﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ‬
 • 49. ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ )*(‬ ‫ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﺱ ﻭﻋﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻰ،‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻁﻴﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﻟﺢ، ﺘﺭﺘﻌﺵ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ‬ ‫ﺘﺴﻭﻯ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺯﻴﺢ ﺍﻟﺤﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻭﻫﻥ ﻭﻀﻌﻑ‬ ‫ﻴﻘﻌﻰ ﻤﺘﺭﺒﻌﺎ ﻴﻠﻡ ﺠﻠﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻤﺯﻕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﻨﺘﻴﻥ ﻴﻜﺒﺱ‬ ‫ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺭ.‬ ‫ﺘﻘﻑ ﺯﻓﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭﻟﻪ ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ‬ ‫ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺩﻤﻭﻋﻪ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻴﺯﻴﻁ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻔﺘﺢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺘﻨﻔﺭﺝ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺘﺒﺹ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺘﺤﺘﻤﻰ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻔﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺴﻬﺎ ﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ ﻭﻭﻗﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﻁﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﻨﺼﻑ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻭل‬ ‫ﻭﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺴﻭل ﻭﻗﺩﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﺨﺸﻥ ﻭﻫﻰ ﺘﺩﻟﻕ ﺠﺭﺩل ﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ﺒﺎﻟﺼﺎﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻕ ﻨﺼﻑ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﻨﺯﺡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻟﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻁﻠﻤﺒﺔ ﺒﺤﻠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻨﺩﻟﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ‬
 • 50. ‫ﺍﻟﻌﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺴﺨﺘﻴﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺨﻁﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻤﻭﺤﻼ‬ ‫ﺘﺭﺵ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺎﻡ ﺫﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ.‬ ‫ﺘﻨﻜﺴﺭ ﻭﻗﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻅﻼل ﻟﻠﺠﺩﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﺭ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻭﻡ ﻭﻨﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.‬ ‫ﻴﻤﺴﺢ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻑ‬ ‫ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻭﻤﺔ ﺒﻜﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ ﻴﻤﻨﺔ ﻭﻴﺴﺭﺓ ﻴﺒﺘﺴﻡ‬ ‫ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺃﺴﻨﺎﻨﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺨﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺱ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ.‬ ‫ﺒﻔﻡ ﺃﺘﺭﻡ - ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ - ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﻭﻫﻰ‬ ‫ﺘﺨﻔﻰ ﻓﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﺒﺫﻴل ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ:‬ ‫• ﻴﺎ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ:‬ ‫• ﺸﻐل ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻴﺎل ﻋﺎﻭﺯﻴﻥ ﻴﻁﺤﻨﻭﺍ‬ ‫ﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﻏﻠﻪ.‬ ‫ﺘﺯﻴﻁ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻴﻘﻔﺯﻭﻥ ﻷﻋﻠﻰ، ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻫﺸﺔ، ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺨﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺸﺔ ﺘﺒﺹ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭﺸﻴﺵ‬
 • 51. ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ - ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ - ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻴﺤﻔﻅﻭﺍ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ، ﻴﻘﻠﻭﺍ ﺼﻭﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻫﻭﺸﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺒﺸﻐﻑ ﻭﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻠﻑ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﺴﻁﻭﺍﻨﻰ،‬ ‫ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺸﻔﺘﻴﻪ، ﻓﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻠﻭﻨﺘﺒﻴﻥ‬ ‫ﺤﻤﺭﺍﻭﻴﻥ، ﻨﻔﺦ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﺭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﺘﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺼﺎﺨﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻤﺘﻘﻁﻌﺔ، ﺘﺸﺸﺒﻪ - ﺘﻤﺎﻤﺎ - ﺼﻭﺕ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﻭﻫﻰ ﺘﺩﻭﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻁﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺫﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻴﻔﺭﺤﻭﻥ، ﻴﺘﻘﺎﻓﺯﻭﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ، ﻴﺼﻔﻘﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺼﺨﺏ، ﻴﻨﺘﺸﻰ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩﻥ، ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺨﻪ، ﺘﺘﻘﻠﺹ‬ ‫ﻋﻀﻼﺕ ﻭﺠﻬﻪ، ﺘﺘﻠﻭﻥ ﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺀ.‬ ‫ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﺠﻼﺘﻬﺎ، ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺘﻔﺭﻍ ﻗﻤﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻭﺱ، ﻭﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﻭل ﺁﻤﺭﺓ:‬ ‫• ﻨﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺎ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻋﺎﻭﺯﺍﻩ ﻨﺎﻋﻡ ﺤﺭﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺒﺜﻘﺔ ﻭﺘﻠﻤﺱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺭﻓﻕ ﺒﻠﻭﻨﺔ ﺨﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﺨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﺭﺓ، ﺘﺸﺨﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ،‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﺨﻔﻰ ﻓﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﺩﻴل ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ:‬
 • 52. ‫• ﻴﺎ ﺒﺕ ﻋﻴﺏ ﻋﻤﻙ ﻤﺴﻌﻭﺩ! ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺜﻘﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﺸﺎﻁﺭﺓ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ:‬ ‫• ﺇﻴﻪ! ﺩﺍﻓﻌﻪ ﻓﻠﻭﺱ ﻗﺩﺍﻤﻙ ﻴﺎ ﺨﺎﻟﺔ!‬ ‫ﺘﺯﻴﻁ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻴﺘﺩﺍﻓﻌﻭﻥ، ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ ﻓﻰ ﺤﺠﺭ ﺠﻠﺒﺎﻴﻪ،‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻴﺨﺘﻨﻕ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﻴﺤﺘﺒﺱ ﺼﻭﺘﻪ،‬ ‫ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﻁﻴﻊ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭﺍ، ﺘﻠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﺘﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺌﺭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﺍﺒﻠﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻨﺘﺸﻰ، ﺘﻤﻴل ﺭﺃﺴﻪ ﻴﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺭﺓ، ﺘﺴﻘﻁ ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ ﺒﺄﻟﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻫﺘﺔ، ﻴﺒﺹ ﺸﻴﺏ ﺭﺃﺴﻪ ﻋﻠﻴﻙ،‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻌﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺜﻠﺠﻰ ﻴﺤﻜﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻰ.‬ ‫ﺘﻘﻔﺯ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻓﺭﺤﺔ، ﺘﻤﺘﻠﻰﺀ ﻋﻴﻨﺎﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻤﻭﻉ، ﺘﺘﺴﺎﻗﻁ، ﺘﻔﻴﺽ ﻓﻭﻕ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺠﻌﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﻭﻴﻁﺔ، ﺘﻤﺴﺢ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺔ.‬ ‫ﻴﺘﻤﺩﺩ ﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ، ﺘﺘﻔﺘﺢ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ،‬ ‫ﺘﺫﻫﺏ ﺃﻤﻰ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻰ، ﺘﺠﻠﺱ ﺴﺎﻋﺔ، ﺘﺴﺄل ﻋﻡ‬ ‫ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ:‬ ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﺤﺎﺠﺔ!‬
 • 53. ‫ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﻴﻨﺎ ﺘﺴﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻠﻴل ﻴﺯﺤﻑ ﺒﻭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ!‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺎل ﺍﺴﺘﻁﻌﻤﻭﺍ ﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﻟﺒﺱ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎ!‬ ‫• ﺇﻴﻪ ﻴﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﷲ!‬ ‫ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺒﻌﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻨﻰ، ﻴﺘﻜﻰﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺭﻜﺒﺘﻴﻪ، ﻴﺘﺤﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻭﺱ، ﻴﺭﻓﻊ ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻌﺸﺔ، ﻴﻀﺒﻁ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ، ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻨﺩﺍﺀ ﺃﻤﻰ ﺒﻭﺠﻬﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﻨﻭﻥ:‬ ‫• ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻰ ﺯﺭﺘﻪ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺇﻴﺩﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎﻜﻪ، ﺃﺒﻭ‬ ‫ﻋﻤﺎﻤﻪ ﺨﻀﺭﺍ.‬ ‫• ﻋﻴﺎﺭ ﻨﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﺎ ﺭﺍﺠل ﻴﺎ ﻁﻴﺏ.‬ ‫ﻓﻰ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﻥ، ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻟﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﻬﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺄﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻻ‬ ‫ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﺎﻅﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ - ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺯﺭﻜﺸﺔ - ﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺒﺨﻁﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺘﻰ، ﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ »ﺍﻟﺘﻭﻴﻭﺘﺎ« ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻠﺩ -‬ ‫ﺃﺒﺎﻅﻪ - ﻜﻨﺕ ﺃﻓﺘﺵ ﻋﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﺍﺤﺩ - ﻤﻥ ﺃﺨل ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ -‬ ‫ﻴﻠﺒﺱ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺵ ﺒﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻓﻼﺤﺔ‬
 • 54. ‫ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺤﻤل ﻓﺄﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻔﻪ، ﻴﺸﺩ ﻭﺴﻁﻪ ﺒﺸﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﻑ،‬ ‫ﻟﻜﻨﻰ ﺃﻁﺎﻟﻊ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻤﻐﺴﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻗﻭﻨﺎ ﻨﺎﻋﻤﺔ ﺤﻠﻴﻘﺔ، ﻭﺸﻌﻭﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﻗﺔ، ﻭﻤﺩﻫﻭﻨﺔ ﺒﻜﺭﻴﻤﺎﺕ ﻻﻤﻌﺔ.‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺘﺘﻤﺸﻰ ﺒﺎﻟﺠﻼﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺘﺸﺩ‬ ‫ﺃﻨﻔﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺭﻟﺒﻭﺭﻭ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﺘﺘﻬﺎﻤﺱ ، ﺘﻤﻀﻎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺨﻨﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﻤﻨﺘﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻷﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ.‬ ‫ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺒﻠﺩﺘﻨﺎ، ﺃﻀﻊ ﺃﺫﻨﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ، ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﺩﻗﺎﺕ ﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ، ﺃﻭل ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﻌﻙ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺘﻨﺎ ﻭﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻓﺯﻉ ﻭﺃﺴﺄل ﺤﻤﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻤﻨﺩﻫﺸﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻨﺕ ﻴﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﻫﺩﻫﺎ ﻭﺒﻨﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓﻴﻼ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ!‬ ‫• ﻋﻘﺒﺎﻟﻙ ﻜﺩﻩ، ﺒﻜﺭﺓ ﺘﺒﻨﻰ ﻗﺼﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ!‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫• ﻫﺎ ﻴﻁﺤﻨﻭﺍ ﺇﻴﻪ ﻭﻟﻴﻪ، ﺍﻷﺭﺽ ﺯﻯ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﺸﺎﻴﻑ!‬ ‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﻔﺦ ﺒﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﻁﻭﺍﻨﻰ، ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺃﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻭﺍﻟﻌﺯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻰ، ﺼﻭﺕ ﻓﺯﻉ‬ ‫ﻴﻨﺎﺩﻯ، ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ:‬
 • 55. ‫• ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺼﻠﺕ، ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺴﺨﻥ،‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻰ ﻴﺎ ﺒﺕ!‬ ‫ﺘﻔﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻭﻕ ﺭﺃﺴﻬﺎ، ﺘﻬﺭﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻔﻑ ﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻭل‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻭﻁﺔ ﺍﻟﺯﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﻨﻜﻔﻰﺀ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺒﻠﺤﻕ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﺘﺠﺭﻯ ﻭﻫﻰ ﺘﺴﺏ ﻭﺘﻠﻌﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.‬ ‫• ﺁﻩ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﺏ!‬ ‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻴﻘﻑ ﻤﻨﺘﺸﻴﹰ، ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﻋﺭﻭﻗﻪ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻟﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻴﻨﻔﺦ ﺒﻭﻗﻪ ﺒﻌﺯﻡ، ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻭﻟﻪ، ﺘﻔﺯﻋﻪ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺴﺨﻥ....‬ ‫ﺃﻗﻑ ﻭﺤﻴﺩﹰ، ﺃﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻐﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ، ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻡ ﻤﺴﻌﻭﺩ، ﺤﺎﻨﻘﺎ ﻴﺨﻠﻊ ﻁﺎﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻗﺔ، ﻴﺭﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﺘﻜﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻁﻴﻨﻰ ﺒﻌﻤﺭﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻰ، ﻭﺤﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺩﻭﺩ ﻭﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ، ﺘﺴﺢ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺒﺸﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ.‬
 • 56. ‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ )*(‬ ‫)١(‬ ‫ﻴﻬﺒﻁ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻴﻠﻌﻕ ﻅﻼل ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻜﺴﺭﺓ، ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎل ﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺨﻭﻑ ﻭﻗﻠﻕ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ:‬ ‫• ﻴﺎ ﻨﺴﻤﺔ!‬ ‫ﻴﻀﻴﻕ ﺼﺩﺭﻩ، ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ، ﺘﻠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎﻩ، ﻴﻨﺎﺩﻯ:‬ ‫• ﻴﺎ... ﺍﻟﻠﻴل ﻏﻭل ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺘﻌﺎل.... !‬ ‫ﻴﺤﺘﻀﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻴﻀﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﺼﺩﺭﻩ، ﻴﻀﻐﻁ، ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺴﻜﺎﺕ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻪ، ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ‬ ‫ﻫﺎﻤﺴﺎ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻠﻴل ﻏﻭل ﻴﺎ ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﻏﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﻨﻪ ﺩﻴﺎﺒﻪ ﻜﺘﻴﺭ!‬ ‫ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻴﻼﻤﺱ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻠﻴﺔ، ﻴﺒﺤﺭ ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ!‬ ‫ﻴﺘﺫﻜﺭ، ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺤﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻋﺔ »ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺯﻡ« ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻴﺭﺘﺠﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻴﺩﻕ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺘﺤﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻭﺩ‬