O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kepelbagaian terjemahan

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kepelbagaian terjemahan
Kepelbagaian terjemahan
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Semelhante a Kepelbagaian terjemahan (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Kepelbagaian terjemahan

 1. 1. Kepelbagaian Terjemahan LUQMAN HAKIM BIN HAMDAN A144978 TERJEMAHAN ARAB-Melayu-Melayu II PPPJ 2443
 2. 2. Faktor-faktor Kepelbagaian Terjemahan Banyakn ya Jenis Bahan yang Diterjem ahkan Banyakn ya Tujuan Bahan itu Diterjem ahkan Banyakn ya Keperlua n Pembaca yang Membac a Terjemah an itu Jenis Teks yang Diterjem ahkan Tujuan atau Maksud Penulis Asal dan Penterje mah
 3. 3. Banyaknya Jenis Bahan yang Diterjemahkan • Terjemahan yang sesuai bagi satu jenis bahan tidak semestinya sesuai bagi jenis-jenis bahan yang lain. • Contoh: Teknik dan gaya terjemahan yang sesuai untuk buku teks tentulah tidak serupa dengan terjemahan bahan berita, iklan, skrip drama dan lain-lain.
 4. 4. Banyaknya Tujuan Bahan itu Diterjemahkan • Setiap terjemahan mempunyai tujuan tersendiri mengikut keperluan terjemahan. • Gaya & teknik terjemahan yang digunakan mestilah dipilih untuk mencapai tujuan itu. • Lain tujuan, lain teknik & gaya terjemahan yang digunakan. • Contoh: Buku-buku teks diterjemahkan bertujuan supaya pelajar dapat membaca & belajar maklumat yang terkandung dalam buku itu , bukan
 5. 5. Banyaknya Keperluan Pembaca yang Membaca Terjemahan itu • Setiap orang membaca kerana mempunyai keperluannya sendiri. • Para pembaca mempunyai tujuan khusus mengapa dia membaca. • Contoh: Buku-buku cerita dibaca kerana si pembaca hendak menghiburkan diri melalui pembacaan buku itu. Maka, gaya terjemahan mestilah dapat menghiburkan pembacanya.
 6. 6. Jenis Teks yang Diterjemahkan • Terjemahan sesuatu dokumen dipengaruhi oleh unsur-unsur tujuan dokumen itu diterjemahkan. • Contoh: Surat-surat rasmi, novel, buku agama & lain-lain.
 7. 7. Tujuan atau Maksud Penulis Asal dan Penterjemah • Setiap penulis mempunyai tujuan tersendiri dalam menulis. Begitu juga dengan penterjemah yang mempunyai tujuan tersendiri dalam memilih sesuatu bahan untuk diterjemahkan. • Ada penterjemah yang menterjemahkan karya si penulis kerana dia juga bertujuan yang sama seperti penulis atau ada juga yang berlainan tujuan. • Contoh: Ada yang menulis untuk
 8. 8. Perkara Menyebabkan Pembaca Tidak Faham/Tersalah Tafsir Terjemahan Ungkapan Serupa Nahu Asing Ungkapan Asing
 9. 9. Ungkapan Asing • Contoh: Ayat “Dagingnya lemah tetapi semangatnya kuat”. Perkataan ‘Daging’ tidak dapat diteka oleh minda orang Melayu. • Ayat itu ialah terjemahan harfiah bagi ungkapan Inggeris “The flesh is weak but the spirit is strong” yang bermaksud “Nafsu kuat tetapi tenaga kurang”.
 10. 10. Nahu Asing • Contoh: Ayat “Atas kematiannya tempatnya telah diambil oleh anaknya” adalah terjemahan ayat Inggeris “Upon his death he was succeeded by his son”. • Ayat itu boleh ditulis semula dalam bahasa Melayu sebagai “Apabila dia meninggal dunia, dia digantikan oleh anak lelakinya”.
 11. 11. Ungkapan Serupa • Pembaca mungkin tidak faham kerana adanya ungkapan yang serupa dalam bahasa asal dan bahasa penerima, tetapi mempunyai maksud yang berlainan. • Contoh: Ungkapan ‘Isteri Muda’ dan ungkapan bahasa Inggerisnya ialah ‘Young Wife’. • Ungkapan ‘Isteri Muda’ bermaksud menerangkan status isteri.
 12. 12. Rujukan • Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. 2005. Teori dan Teknik Terjemahan (Edisi Kemas kini). Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.

×