O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019

Kari Mikkelä
Urban Mill Innovation Platform
Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma
Ohjausryhmän kokous 27.11.2019

"Hanke jatkaa kolmea aiemmin käynnistettyä prosessia
CLiC! -hankkeessa käynnistettyjen hiilineutraaliutta edistä­vien toimien jatkaminen ja kestävän toimintamallin kehitys
Alueen kansainvälisen tarjoutumisen ja innovaatioyhteistyön kehittäminen erityisesti CLiC! -hankkeessa 2018-19 käynnis­te­tyn työn pohjalta.
Käynnistettyä yhteistyötä jatkavan ja edelleen kehittävän Espoo Innovation Garden -ohjelman valmistelu

Hanke edistää 'UN 25+5 SDG Cities' -toimia - fokus SDG17 (Yhteistyö ja kumppanuus)
tukien Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamista monitoimijayhteistyönä useiden teema-alueiden toimien kautta (mm. oppi­minen, hyvinvointi, ruoka, energia, ympäristö ja vaikuttavuus­yrittäjyys) ja
vahvistaen metropolialueen TKI-toimijoiden kansainvälisten yhteyksiä ja verkostoja sekä tukien kansainvälisten TKI-hankkei­den valmistelua.

Kesällä 2019 määritetty vuoden 2025 tavoiteltava innovaatiotoiminnan tulevaisuustila, jonka toteutumista hanke tukee:
- Espoo Innovation Garden (EIG) pohjois­maiden kiinnostavin ulkomaalaisten osaajien yhteistyö/opiskelu/tutkimis/työllistymis­alue.
- Otaniemi Euroopan paras varhaisen vaiheen innovatiivisten SDG yritysten hautomo ”Where the Innovation Grows”.
Espoo maailman paras Sustainability Living Lab.
- Helsingin metropolialueelle 5 kertaa nykyistä enemmän yksityistä kansain­välistä innovaatiorahoitusta. 
- Uudenmaan alueen sisäinen innovaatio­yhteistyö moninkertaistuu.

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019

 1. 1. CLiC+ohjelmatoiminta touko-marraskuu 2019 Innostava elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma Ohjausryhmän kokous 27.11.2019 Urban Mill Innovation Platform Kari Mikkelä 27.11.2019 1
 2. 2. 1. CLiC+hankkeen 2019-2020 tehtävä ja työpaketit 2 29.10.2019 CLiC+ hanke vie 30.4.2019 päättyneen CLiC! - Creative Life in a City! -hankkeen valmistelemat kansainvälistä yhteistyötä ja kestävää kehitystä tukevat konseptit ja toimet käytäntöön ja valmistelee 2020 käynnistettävän EIG (Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola) -ohjelman Creative Sustainable City -pilottitoimintaa moniteemaisesti (mm. ympäristö, energia, ruoka, uudet materiaalit, liikkuminen, kaupunkielämä) Työpaketti 2 Keilaniemi Summit - toimintamalli 1. Toimintamallin pilotointi Synbio-ekosysteemissä 2. Mallin verifiointi toisella teema-alueella Työpaketti 1 Community of Practice for Sustainable technologies - toimintamalli 1. Toimintamallin pilotointi ja verifiointi 2. Mallin testaus toisella teema-alueella Työpaketti 3 Kansainvälistä innovaatio- yhteistyötä edistävä EIG- palvelukonsepti 1. Alustamaisen kansainvälisen yhteistyö- konseptin kehitys ja kokeilu 2. Jatko-ohjelman aihion laatiminen
 3. 3. 2. CLiC+toiminta touko-marraskuussa 2019 Toiminta alkoi 1.5.2019. Urban Millillä on ollut aktiivinen yhteiskehittely- tai tapahtumien yhteistuottamisrooli mm. seuraavissa toimissa: • Kansainvälisten vierailijaryhmien (40+) isännöinti ja palvelukonseptin kehitys 5-11/2019 • Espoolaisten koululaisten, opiskelijoiden, asukkaiden ja seniorien osallistumisen aktivointi 5-11/2019 • Tuki vapaaehtois- ja luovalle toiminnalle sekä kokeiluille 5-11/2019 • Jatkuva vuorovaikutus viestintäkanavissa 5-11/2019 • BSR Innovation Camp fasilitointi 5/2019 Otaniemi-Kotka • Siisti biitsi -tapahtuma Otaniemessä 25.5.2019 • EIG Talent Boost discovery workshop for TEM 24.5.2019 • TEK Community of Practice for Sustainable Technologies and Services kick-off 5.6.2019 • 7.6.2019 SDG 25+5 Hanasaari networking • UIIN Conference session 18.6.2019 • Creative Europe Design Training valmistelu 7/2019 • EIG-keissit kv-tutkimuksiin 7/2019 • Creative Ring New Strategy 17.8.2019 Eindhoven ja Gent 6.11.2019 • Otaniemi tutuksi, Espoo-päivä 30.8.2019 • Innovaatiokujalla kokeillaan, Espoo-päivä 31.8.2019 • EIG LivingLab workshop 2.9.2019 Kreikka • Climate Resilience Workshop 4.9.2019 Kreikka • Datascouts-työpaja Otaniemessä 6.9.2019 • BSR Innovation Camp Gdansk 11.9.2019 (EIG teema) • Pilottina VTT:n Synbio-ekosysteemin tapahtuma 18.9.2019 • 1000+ yritystä Espoosta Datascouts-alustalle 9/2019 • Pilottina TEKin Technology for Climate -tapahtuma Aallon kandikeskuksessa 27.9.2019 • SDG-startuppien synnyn, yhteistoiminnan ja kasvun vahvistaminen, pilottina Greentech Challenge Espoossa 20.-24.10.2019 • Toimitilaselvitys ja jatkoehdotus Espoolle 27.11.2019 3 29.10.2019
 4. 4. 3. Hankkeen tuotokset, toiminta- ja vaikutustavoitteet Hankkeen tuotoksena syntyy 1. Testattu, skaalattava ja levitettävä temaattinen Communities of Practice -toimintamalli - Mallinnus ja testaus ilmastoteemassa ja yhdessä muussa SDG-teemassa 2. Testattu ja skaalattava Keilaniemi Summit -toimintamalli - Mallinnus ja testaus synteettisen biologian teemassa ja vieminen yhdelle uudelle alueelle 3. Konsepti Espoo Innovation Gardenin sisäistä, kansallista ja kansainvälistä innovaatioyhteistyötä edistävälle ja tukevalle ohjelmalle - Sisäiset ja kansainväliset verkostot Hanke jatkaa kolmea aiemmin käynnistettyä prosessia 1. CLiC! -hankkeessa käynnistettyjen hiilineutraaliutta edistä- vien toimien jatkaminen ja kestävän toimintamallin kehitys 2. Alueen kansainvälisen tarjoutumisen ja innovaatioyhteistyön kehittäminen erityisesti CLiC! -hankkeessa 2018-19 käynnis- tetyn työn pohjalta. 3. Käynnistettyä yhteistyötä jatkavan ja edelleen kehittävän Espoo Innovation Garden -ohjelman valmistelu Hanke edistää 'UN 25+5 SDG Cities' -toimia - fokus SDG17 (Yhteistyö ja kumppanuus) 1. tukien Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamista monitoimijayhteistyönä useiden teema-alueiden toimien kautta (mm. oppiminen, hyvinvointi, ruoka, energia, ympäristö ja vaikuttavuusyrittäjyys) ja 2. vahvistaen metropolialueen TKI-toimijoiden kansainvälisten yhteyksiä ja verkostoja sekä tukien kansainvälisten TKI- hankkeiden valmistelua. CLiC+ hanke vie 30.4.2019 päättyneen CLiC! - Creative Life in a City! -hankkeen valmistelemat kansainvälistä yhteistyötä ja hiilineutraalisuutta tukevat konseptit ja toimet käytäntöön ja valmistelee 2020 käynnistettävän EIG (Otaniemi-Keilaniemi- Tapiola) -ohjelman SDG-pilottitoimintaa moniteemaisesti (mm. energia, ruoka, uudet materiaalit, liikkuminen, kaupunkielämä). Hanke toteutetaan 7.5.2018 allekirjoitetun julkis-yksityis-kansa- laiskumppanuus -yhteistyömuistion mukaisesti Espoon kaupun- gin, Aalto-yliopiston, Tekniikan Akateemiset TEKin ja Urban Millin yhteistyönä, Urban Millin koordinoimana yhteiskunnallista hyötyä tavoittelevana hankkeena. 29.10.2019 4
 5. 5. 4. Hankkeen välittömät tulokset • Espoo Innovation Garden -alueen Keilaniemi Summit (organisaatiot) ja Sustainable Technologies & Services (asiantuntijat) -yhteistyömallit yhteistyössä Metropolialueen ja muun Uudenmaan toimijoiden kanssa. Pääasiassa hiilineutraalisuuden teeman ympärillä tapahtuvan yhteis- toiminnan piiriin tuodaan ihmisiä kaikista ikäryhmistä koululaisista työikäisiin ja senioreihin sekä toisiaan täydentävä yrityksiä teema-alueiden bisnesekosysteemeihin. Hanke kokeil- ee monitoimijayhteistyötä SDG-teema-alueella ja valmistelee tähän työhön pohjautuen moniteemaisen EIG-yhteistyöoh- jelman käynnistämistä. Yhteistyömallia pilotoidaan kymmenissä tilaisuuksissa, kuudella tapahtumalla ja 2 palvelukokeilulla sekä Creative Ring verkostossa Euroopassa. • Alueen kansainvälisten vierailijoiden isännöinti ja kestävää kasvua tukevien yhteishankkeiden ja -toiminnan valmistelu kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. • Espoo Innovation Gardenin rooli vahvistuu globaalisti tarjoutu- vana palveluna ja rikastavan kansainvälisen vuorovaikutuksen osapuolena. Yhteistyötahoja ovat mm. Creative Ring - kaupungit, European Network of Living Labs (ENoLL), Future Center Alliance, University-Industry Innovation Network (UIIN), Global Design Factory Network (GDFN), Fab Lab Network, Smart-up BSR -verkosto, EIT KIC:t sekä UN SDG 25+5 Cities - toimijat. • Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden integroitu- minen alueen innovaatioekosysteemiin vahvistuu hankkeen teemoissa. • Alueen kestävän kehityksen tiimien ja startuppien yhteistyö syvenee ja niiden linkit asiakkaisiin sekä rahoittajiin monipuolistuvat. • Noin 300 yhteistyötapaamista ja -tapahtumaa alueen eri toimijoiden kanssa ja välillä. • Sosiaalisessa mediassa noin 200.000 näyttökertaa hankkeen teemoissa. • Hankkeen luoman uuden toiminnan ja toimintatavan levittä- minen hankkeen teema-alueilla Espoossa (1 uusi alue), Metro- polialueella (1 uusi kunta), muualla Uudellamaalla (1 uusi kunta) ja Suomessa (1 uusi kunta) yhteistyössä relevanttien suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa hyödyntämällä CLiC-toimintamallia ja sen osia. 5 29.10.2019
 6. 6. 5. Kesällä 2019 määritetty vuoden 2025 tavoiteltava innovaatiotoiminnan tulevaisuustila, jonka toteutumista hanke tukee 1. Espoo Innovation Garden (EIG) pohjois- maiden kiinnostavin ulkomaalaisten osaajien yhteistyö/opiskelu/tutkimis/työllistymisalue. 2. Otaniemi Euroopan paras varhaisen vaiheen innovatiivisten SDG yritysten hautomo ”Where the Innovation Grows”. 3. Espoo maailman paras Sustainability Living Lab. 4. Helsingin metropolialueelle 5 kertaa nykyistä enemmän yksityistä kansainvälistä innovaatiorahoitusta. 5. Uudenmaan alueen sisäinen innovaatio- yhteistyö moninkertaistuu. 6 29.10.2019
 7. 7. 6. Työpaketti 1: Community of Practice for Sustainable Technologies & Services -toimintamalli Tavoitteena on tuoda yhteen eri organisaatioissa kestävien teknologioiden ja palveluiden kanssa työskenteleviä asiantuntijoita oppimaan ja jakamaan osaamista. 1. Toimintamallin pilotointi ja verifiointi 9/2019- 2/2020 • Community of Practice for Sustainable Technologies & Services -konseptin kehittäminen (mm. TEK, Espoo, Aalto -yhteistyönä) • Pilottina TEKin Technology for Climate -tapahtuma Aallon kandikeskuksessa 27.9.2019. • Community of Practice for Sustainable Technologies & Services –konseptin dokumentointi ja jatkokehitys levitettäväksi toimintatavaksi. • Tämän jälkeen jatketaan muilla yhteisön jäsenille merkityksellisillä hiilineutraalisuuteen vaikuttavilla kestävän kehityksen teemoilla. 2. Mallin testaus toisella teema-alueella 1/2020 – 4/2020 • Toimintamalli siirretään keväällä 2020 toiselle teema-alueelle ja testataan siellä. 7 29.10.2019
 8. 8. 7. Työpaketti 2: Keilaniemi Summit -toimintamalli Kestävän kehityksen haasteisiin (SDG) vastaaminen moniorganisaatioyhteistyönä erityisesti hiilineutraalisuuteen vaikuttavilla toimilla (esim. energia, ruoka, vesi, liikkuminen, ilmasto -teema-alueilla). Alueen innovaatioyhteistyön laajentaminen tukemalla kapeiden kestävän kehityksen teema-alueiden yritysekosysteemien kehitystä Otaniemi-Keilaniemi -teematapahtumien avulla. 1. Toimintamallin pilotointi 9/2019-2/2020 • Keilaniemi Summit -konseptin kehittäminen (mm. VTT, Espoo, Urban Mill yhteistyönä) • Pilottina VTT:n Synbio-ekosysteemin tapahtuma 18.9.2019. • Keilaniemi Summit –konseptin dokumentointi ja jatkokehitys levitettäväksi toimintatavaksi. 2. Mallin verifiointi toisella teema-alueella 1/2020-4/2020 • Tämän jälkeen jatketaan esim. seuraavilla yhteistyötahojen kanssa: Smart Otaniemi (puhdas energia), ESA – European Space Agency Innovation Lab (ympäristön tilan monitorointi avaruudesta) ja UNTIL – United Nations Technology Innovation Lab (kestävän kehityksen Agenda 2030 teemat). 8 29.10.2019
 9. 9. 8. Työpaketti 3: Kansainvälistä innovaatioyhteistyötä edistävä EIG-ohjelma Hanke kehittää ja tukee Espoo Innovation Gardenin kansainvälistä Creative Sustainable City -roolia ja sen vahvistamista tukevaa yhteistoimintamallia, mm. kestävän kehityksen tavoitteita tukevien kansainvälisten kehitystiimien ja startuppien tukeminen sekä niiden palveluiden kokeilemista aidoissa kaupunkiympäristöissä. Tavoitteena erityisesti SDG Living Lab -toiminnan laajentaminen Espoossa ja Uudellamaalla. Malli jalkautetaan hankkeessa valmistettavalla EIG-ohjelmalla 1. Alustamaisen yhteistyökonseptin kokeilu alueella 9/2019 -3/2020, mm.: • Innovaatiomatkailu (viikoittaiset tutustumisvierailut alueelle ja alueelta yhteistyökaupunkeihin) • DataScouts digialusta alueen ekosysteemille ja digiyhteistyö muiden Euroopan kaupunkien kanssa (Espoo, Espoo Marketing) • Matalan kynnyksen yhteistyötilojen tarjoaminen alueen ihmisille ja yhteisöille (Espoo, Urban Mill) • International Talent Boost- toiminnan tukeminen • Suomalaisten ja kansainvälisten SDG-startuppien synnyn, yhteistoiminnan ja kasvun vahvistaminen, pilottina Greentech Challenge Espoossa 20.-24.10.2019. • Alueen sisäinen ja ulkoinen viestintä - ihmiset, tieto, tapahtumat (Espoo Marketing, Aalto, VTT) • Kansainvälinen yhteistyö erityisesti seuraavien kanssa: Creative Sustainable Cities -yhteistyö (Creative Ring), GLOBAL LAB for Climate Resilience -yhteistyö (FCA - Future Center Alliance), SDG Living Lab -yhteistyö ENoLL - European Network of Living Labs, International Sustainability Development Teams (DFGN - Design Factory Global Network & Global FabLab Network), Sustainable University-Industry Innovation Models and Practices (UIIN), EIT - European Institute of Innovation & Technology ja sen Knowledge Innovation Communities (KICs) 2. Ohjelma-aihion laatiminen 1/2020-4/2020 • Valmistellaan vuonna 2020 käynnistyvä pitkäaikainen EIG-ohjelma yhteistyössä CLiC-hankekumppanien ja alueen muiden keskeisten toimijoiden kanssa CLiC! -hankkeessa 2018-2019 hyväksi koetulla tavalla: 9 29.10.2019
 10. 10. 9. Hanke jatkaa CLiC! toimintaa 10 29.10.2019 6 käynnistettyä kehitysprosessia 1) Keilaniemi Summit ja Community of Practice toiminnan testaus ja käynnistys, 2) Discovery-kehitystyöpajoista jatku- vaan Discovery-prosessiin EIG-alueella, 3) CLiC! -toiminta- mallin kehitys, testaus ja pilotointi EIG-alueella ja sen yhteistyöverkostoissa ja ekosysteemeissä, 4) Kontaktien, tiedon, osaamisen ja kyvykkyyksien löytämistä ja jakamista edistävä tukipalvelu, 5) Espoo Innovation Garden -eko- systeemin aktivointi ja vieminen Creative Ring -verkoston aktiiviseksi jäseneksi ja 6) EIG-alueen tarjoutumiskonseptin yhteiskehittäminen. CLiC! -hankkeessa 1.4.2018-30.4.2019 vahvistettiin alueen eri toimijoiden yhteistoimintaa, jonka avulla Otaniemi- Keilaniemi -alueen osaaminen saadaan esille, uusia hankkeita autetaan liikkeelle ja kehittämistoiminnan tuotoksia viedään käytäntöön pienillä resursseilla, laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. 6 osallistavaa palvelukokeilua Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut kokeilut keskittyi- vät tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen alueen osaamisen tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen paranta- miseksi: 1) Lukioiden TET, 2) Otaniemi-yhteistyö, 3) Kan- sainväliset oppimis/yrittäjyysleirit, 4) Future Memory Care -pilotti, 5) Community of Practice for Sustainable Technologies, 6) International Talent Boost. 6 yhteiskehitettyä ja osin testat- tua konseptiaihiota 1) EIG maamerkki, 2) EIG Media, 3) Urban Food Hood, 4) Crowd Sourced International Visitor Hosting, 5) EIG Base Camp, 6) Global EIG Webinar Service. 2 kansainvälisen tason referenssikohdetta 5 uutta yritystä ja 20 työpaikkaa 32 Hankehakemusta ja -ehdotusta 400.000 näyttökertaa some-kanavissa 417 tapaamista ja tapahtumaa, joissa 8.200 osallistujaa 95 esitystä tapahtumissa 44 vastaanotettua kansainvälistä vierailijaryhmää

×