O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
RZE BYSTRZYCA
DOLINA INSPI I

Analiza możliwości przeprowadzenia
rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy

oraz propozycje pow...
BYSTRZYCA

GŁÓWNA RZEKA PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ LUBLIN

Źródła: 
W KU IPER
 COMPAGNONS

22 km - długość biegu przez miasto

 
...
BYSTRZYCA

rzeka dzieli miasto na 2 części: 
część zachodniąi wschodnią, 
obie odmienne krajobrazowo

cześć lewobrzeżna ma...
TRENDY

ŚWIATOWE TRENDY ODNOŚNIE RZEK

zmiana nastawienia: odwrót od podejścia stricte technicznego - zapobieganie powodz...
KORZYŚCI

KORZYŚCI Z REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY: 

Bystrzyca może stać się zielonym sercem Lublina i wzorem rewitaliza...
Transport; Miejsce

  

zamieszkania
Kultura j, g
Natura _
~ x
Edukacja 

W „ : gim , 
_ i _éjšąšä . Ekologia v '

 ...
wiejskie obrzeża

-oiwanaiąki
- koryio rzeki przechodzące
przez las
- egroeki działkowe
rwioski 

š
ä
š
historyczne ę

éñf...
Potencjalne elementy: 

 

 

ż pętla kajakowa . ą 
wypożyczalnia rowerów

obserwatorium ptaków

  

5 wędkarstwo

centr...
strefa II. 

Potencjalne elementy: 

 
 

publiczna plaża
wypożyczalnia sprzętu wodnego
park linowy

kemping w lesie

pe...
strefa III. 

Potencjalne elementy: 

 
 

pola _ , 
dolina rzeki przechodząca przez las
przystań kajakowa

wędkarstwo
...
strefa IV.  I-E

Potencjalne elementy: 

mosty dla rowerzystów
ścianki wspinaczkowe
jazda konna

wioska studencka

centru...
NIEODKRYTE

strefa V. 

Potencjalne elementy: 

 

I połączenie z dworcem kolejowym

I zabudowa o mieszanym
charakterze
...
HISTORYCZNE

strefa VI. 

  
 

Potencjalne elementy: 

I połączenie poprzez odtworzenie
historycznej trasy (rekonstruk...
iii

Potencjalne elementy: 

otwarte wody
zbieg rzek

5 przystań kajakowa
5 wędkarstwo
ścieżka rowerów

częściowe odtworze...
WIEJSKIE

strefa VIII. 

 
 
 
 
 

Potencjalne elementy: 

I otwarte łąki
I przystań kajakowa

- ścieżka rowerowa

T...
PROPOZYCJE WSTĘPNE

I kanalizacja sanitarna - gmina Strzyżewice, m. Zemborzyce dla rzeki Bystrzyca
oraz gmina Głusk dla ...
PROPOZYCJE WSTĘPNE

I odtworzenie Stawu Królewskiego
- organizacja zieleni wokół Stawu Królewskiego

I wykonanie badań dot...
STAN PLANISTYCZNY

Lipiec 2014

53m5@

MIASTO INSPIRACJI

Żród , 
T 59.'. 'š5@
OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE

(1) polder zalewowy rzeki Bystrzycy w rejonie
ogródków działkowych przy ulicy Zeglarskiej

...
OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE

(9) rejon oczyszczalni ścieków Hajdów, pomiędzy
ulica Łagiewnicką i Pliszczyńską

 
 
 ...
ANALIZA

 

TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

- rejon ulicy Dzierżawnej - planowany
przebieg Trasy Zielonej wymusi działania
w stosu...
Dziękuję za uwagę. 

łjmiuä@

MIASTO INSPIRACJI
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dolina Bystrzycy

18.815 visualizações

Publicada em

Revitalization of the Bystrzyca valley

Publicada em: Meio ambiente
 • Entre para ver os comentários

Dolina Bystrzycy

 1. 1. RZE BYSTRZYCA DOLINA INSPI I Analiza możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta Lublin . .., „„„= l, Ę@ _ cŚnpÄéüökś i FFT i' MIASTO INSPIRAĹII
 2. 2. BYSTRZYCA GŁÓWNA RZEKA PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ LUBLIN Źródła: W KU IPER COMPAGNONS 22 km - długość biegu przez miasto 2 dopływy: Czerniejówka (prawobrzeżny) i Czechówka (lewobrzeżny) początek w Sulowie w gminie Zakrzówek, ujście do Wieprza w Spiczynie całkowita długość: 70,3 km, szerokość doliny: od kilkuset metrów do 1,5 km "IIx-FIIĘ@ MIASTO INSPIRAĹII
 3. 3. BYSTRZYCA rzeka dzieli miasto na 2 części: część zachodniąi wschodnią, obie odmienne krajobrazowo cześć lewobrzeżna ma urozmaiconą rzeźbę terenu, głębokie doliny i stare wąwozy lessowymi część prawobrzeżna ma bardziej płaskąi mniej urozmaiconą rzeźbę ~ wokół rzeki utrzymała się naturalna zieleń, tworząc na osi Lublina obszar o dużym oznaczenia: potencjale rekreacyjnym granica administracyjna miasta III/ IAPA TOPOGRAFICZNA Z PROPONOWANĄ GRANICĄ DOLIN RZECZNVCH doliny rzeczne soo I500 : son 1=1°°°° u Tm ? na "W
 4. 4. TRENDY ŚWIATOWE TRENDY ODNOŚNIE RZEK zmiana nastawienia: odwrót od podejścia stricte technicznego - zapobieganie powodziom - do szukania powiązań rozwoju miast z wodą oraz wykorzystania ekologicznych, przyrodniczych, turystycznych i ekonomicznych zalet rzek zintegrowane podejście łączące aspekty: bezpieczeństwa w zakresie powodzi, jakości terenów nadrzecznych i możliwości przywrócenia harmonii pomiędzy miastem a rzeką ›ITL-FII Źródła: MIASTOINSPIRAEJI ITKUIPER COMPAGNONS
 5. 5. KORZYŚCI KORZYŚCI Z REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY: Bystrzyca może stać się zielonym sercem Lublina i wzorem rewitalizacji doliny rzecznej w Polsce budowa tożsamości Lublina jako „miasta nad rzeką" poprawa jakości przestrzeni miejskiej dla mieszkańców lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału i przyciągnięcie większej liczby turystów rewitalizacja i rozwój funkcji doliny zintegrowanie wokół rzeki dwóch części miasta zwiększenie troski o czystość wód i kwestie ochrony środowiska Ę ® ›ITL-FII Źródła: MIASTOINSPIRAĹII ITKUIPER compnonous
 6. 6. Transport; Miejsce zamieszkania Kultura j, g Natura _ ~ x Edukacja W „ : gim , _ i _éjšąšä . Ekologia v ' ' 3”” i"h ` Rekreacja ' i i v r” ' Imprezy mma: : ~' ,1- v. ii. inż-im
 7. 7. wiejskie obrzeża -oiwanaiąki - koryio rzeki przechodzące przez las - egroeki działkowe rwioski š ä š historyczne ę éñfr - hisioryarie ceriimm - rriieiskie parki - Mosi Kullury z iereny rekreabyirie , pąrkJesĹny „ - las neoizerzriy - sciezki rowerowe , IEIĘW - weokarsiwo - żeglarslwo i kaiaki - sysiem riaiureiriei niiracii e przystan - park wodny - zabudowe wokól Zalewu Źródła: KUIPERT comnneuous mowia/ M „woda, WI" ście _nieodkryte miasto » : lak NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI DOLINY BYSTRZYCY e zbieg eysiizycy i czecnowki W › iąki - ogroaki ozieikpwe „ niezagospodarowane tereny trawiasta e ogroaki oziaikowe › curiiewiskp kaiekaw › obiekiy sporiowe . cukrownia " " ›mki -WMY mwmw zmi Ztmbońyüi rew uemem dxiäkwrydx , _ „po „pim miasta _ „,3 „o _ _mrm m' zim znrqamzuwavra przechodzące przez las w” “wi” - cumowisko dla koiakbw °”°"'“"' . węokorsiwe " - sciezka rowerowa Wi/ ›Ikw „mk wp. , „iiz-iwo eeiaykzic (himmm Niennkme Himi! !! Pan lesny arm Mama dn 'wasia zee. Liki . pola - korylo rzeki przechodzące orzez las - cumowlsko kaiekow › wędkarstwo - poser-wecie piakow - sciezka rowerowa _išiiä TIFIJTW MIASTO INSPIRAĹII
 8. 8. Potencjalne elementy: ż pętla kajakowa . ą wypożyczalnia rowerów obserwatorium ptaków 5 wędkarstwo centrum badań i innowacji w zakresie naturalnych filtrów wodnych ZT „ . i / T`I FFI i' Iii MIASTO INSPIRAĹII Źródła: älálššiš IT
 9. 9. strefa II. Potencjalne elementy: publiczna plaża wypożyczalnia sprzętu wodnego park linowy kemping w lesie pensjonaty troska o dobrą jakość wody pod względem chemicznym, biologicznym i bakteriobójczym centrum żeglarstwa MIASTO INSPIRAĹJI Źródła: KUIPERI couucuous
 10. 10. strefa III. Potencjalne elementy: pola _ , dolina rzeki przechodząca przez las przystań kajakowa wędkarstwo ścieżka rowerowa MIASTU INSPIRACJI Źródło: KUIPE counauous I
 11. 11. strefa IV. I-E Potencjalne elementy: mosty dla rowerzystów ścianki wspinaczkowe jazda konna wioska studencka centrum kultury plaża miejska MIASTO INSPIRAĹJI Źródło: KUIPER connetion: I
 12. 12. NIEODKRYTE strefa V. Potencjalne elementy: I połączenie z dworcem kolejowym I zabudowa o mieszanym charakterze - stadion i imprezy Źródło: MIASTOINSPIRAĹJI connetion: I
 13. 13. HISTORYCZNE strefa VI. Potencjalne elementy: I połączenie poprzez odtworzenie historycznej trasy (rekonstrukcja historycznych szlaków) - rekreacyjne gondole rzeczne I muzeum wody pitnej I atrakcje turystyczne (aktywny wypoczynek) T`IuTFTiF® Źródło: MIASTOINSPIRAEJI KUIPER connetion: I
 14. 14. iii Potencjalne elementy: otwarte wody zbieg rzek 5 przystań kajakowa 5 wędkarstwo ścieżka rowerów częściowe odtworzenie Stawu Królewskiego park wokół Stawu Królewskiego I ji Źródło_ MIASTOINSPIRAĹII 59.'. E5,@ T
 15. 15. WIEJSKIE strefa VIII. Potencjalne elementy: I otwarte łąki I przystań kajakowa - ścieżka rowerowa TIE-TIMI Źródło: MIASTOINSPIRAEJI connetion:
 16. 16. PROPOZYCJE WSTĘPNE I kanalizacja sanitarna - gmina Strzyżewice, m. Zemborzyce dla rzeki Bystrzyca oraz gmina Głusk dla rzeki Czerniejówka I zbiornik wstępny powyżej Zalewu Zemborzyckiego na terenie gminy Strzyżewice I plaże wzdłuż Bystrzycy I kładki dla pieszych i rowerów (kładka wspólna) na rzekach Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka - polder powyżej Zalewu Zembrzyckiego po prawej stronie biegu rzeki Bystrzyca I rewitalizacja terenu „Lubelski Klub Jeździecki i okolice" I przystanie kajakowe z zapleczem na trasie od gminy Strzyżewice (1 punkt), poprzez Lublin (5-7 punktów), Wólkę (1 punkt) do miejscowości Spiczyn (1 punkt) I zagospodarowanie terenów zalewowych I budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice do miejscowości Spiczyn z wykorzystaniem istniejących tras TTIFFIEF@ , MIASTDINSPIRACJI Źrodlo: KUIPER counanons I
 17. 17. PROPOZYCJE WSTĘPNE I odtworzenie Stawu Królewskiego - organizacja zieleni wokół Stawu Królewskiego I wykonanie badań dotyczących ilości ijakości nagromadzonych namułów w trzech rzekach I zagospodarowanie terenów zielonych „Błonia Zamkowe" I rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego I utworzenie parków Rusałka i Zawilcowa I uporządkowanie ponad 100 wylotów wód opadowych do rzek Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka I budowa podczyszczalni wód opadowych na tych rzekach I budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa TTIŁTŁ-Uiiä@ , MIASTOINSPIRAEJI Źrodlo: KUIPER cotanenons I
 18. 18. STAN PLANISTYCZNY Lipiec 2014 53m5@ MIASTO INSPIRACJI Żród , T 59.'. 'š5@
 19. 19. OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE (1) polder zalewowy rzeki Bystrzycy w rejonie ogródków działkowych przy ulicy Zeglarskiej (2) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Nałkowskich (3) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Wapiennej (4) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Dzierżawnej oraz LKJ (5) ogródki działkowe w rejonie ulicy Rusałka (6) ogródki działkowe w rejonie ulicy Unii Lubelskiej oraz Alei Tysiąclecia, ujście rzeki Czechówki do rzeki Bystrzycy sza Bystrzycy, Cxemiejàwknczechńwki _ - Z Suche wąwozy polączone z aoiiriarrii (7) ogródki działkowe w rejonie ulicy Zawilcowej _ - Tereny zagrozone zalaniem Obszary robiemowe w ooirnre Bysłrzyc, zemiejowkiomz czei-, rrewkr (8) polder zalewowy rzeki Bystrzycy od strony ulicy Turystycznej TTTTTTITF@ Źródła_ MIASTOINSPIRAĹII KUIPER. coniueuons
 20. 20. OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE (9) rejon oczyszczalni ścieków Hajdów, pomiędzy ulica Łagiewnicką i Pliszczyńską (10) ujście rzeki Czerniejówki oraz polder zalewowy w rejonie ulicy Firlejowskiej i osiedla Przyjaźni (11)zbiorniki wodne w rejonie ulicy Głuskiej (12)polder zalewowy pomiędzy ulica Skrzynicką i rzeką Czerniejówką (13)polder zalewowy rzeki Czerniejówki pomiędzy ulicą Robotniczą, Wspólną a ulicą Nadrzeczną (14) polder zalewowy rzeki Czechówki pomiędzy Aleją Solidarności a ulicą Jagiellońską sza Bysław Cxemlejüwknczschńwkl I I Z Suche wąwozy polączone x dolinami I I Tereny zagrozone zalaniem (1 5) koryto rzeki Czechówki pomiędzy Aleją Solidarności a ulicą Czechowską, Chmielną i Szewską oraz tereny Dworca Głównego PKS Obszary voblemuwe w dolinie Byslrzyc„ zemlejowklomz Czechówki "lu-Hiillxliä@ Źródła_ MIASTOINSPIRAĹII KUIPER. councuous
 21. 21. ANALIZA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH - rejon ulicy Dzierżawnej - planowany przebieg Trasy Zielonej wymusi działania w stosunku do obecnej tam struktury mieszkaniowej. Może to mieć wpływ na przyszłość ulic Ciepłej, Radzikowskiej i okolicznych I rejon ulicy Wapiennej - planowana trasa ulic Zana - Smoluchowskiego będzie przebiegać przez tereny tej ulicy Ogród działkowy Kalinowszczyzna - należy poddać analizie pod kątem rewitalizacji tereny ogródków działkowych m. in. w rejonie ulic Rusałka-Piłsudskiego, czy Kalinowszczyzna w pobliżu Parku Zawilcowa Ogród dzialkowy Rusalka Wapienna “jTI-HIIF@ Źródła: MIASTOINSPIRAĹII KUIPER counsuous I
 22. 22. Dziękuję za uwagę. łjmiuä@ MIASTO INSPIRACJI

×