O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Don't Believe The Hype: Et kritisk blikk på intranett

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Innhaldsstrategi for intranett
Innhaldsstrategi for intranett
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Don't Believe The Hype: Et kritisk blikk på intranett (20)

Anúncio

Don't Believe The Hype: Et kritisk blikk på intranett

 1. 1. Don’t believe the hype! Kari Hamnes NetLife Research
 2. 2. I dialogen 1 mellom grinebitere 2 og entusiaster 3 oppstår det gode idéer ... 1) opphetet debatt 2) meg 3) Eirik og Jostein
 3. 3. Et intranetts liv – og noen tragedier underveis
 4. 4. Intranettet blir født!
 5. 5. Rask organisk vekst <ul><li>Flere blir involvert og publiserer innhold </li></ul><ul><li>Flere enheter i bedriften deltar </li></ul><ul><li>Lite struktur </li></ul><ul><li>Årsak til publisering: </li></ul><ul><ul><li>Håp om at det kan være nyttig for noen (80%) </li></ul></ul><ul><ul><li>” Jeg er her og er viktig” (20%) </li></ul></ul><ul><li>Kan pågå i flere år, ender opp med haugevis av innhold </li></ul>
 6. 6. Problemer oppstår ... <ul><li>Innhold er inkonsistent, ustrukturert, ikke oppdatert, ikke komplett, ikke nyttig </li></ul><ul><li>Lite ressurser til intranettarbeid - lite støtte fra ledelsen </li></ul><ul><li>Brukerne finner ikke det de trenger </li></ul><ul><li>Publikasjonsprosessen er uklar </li></ul><ul><li>Publiseringsløsningen fungerer dårlig </li></ul><ul><li>Sub-intranett oppstår </li></ul><ul><li>Søk fungerer dårlig </li></ul><ul><li>Intranettet blir for lite brukt! </li></ul>
 7. 7. Gjentatte redesign <ul><li>Ny struktur, nytt ”brand”, nytt navn, alt innhold sin plass </li></ul><ul><li>Typiske problemer gjenoppstår etter 2-3 år </li></ul><ul><li>Syklus av redesign, men uten å løse underliggende problemer </li></ul>” Lipstick on a pig”
 8. 8. Brukervennlighet og informasjonsarkitektur <ul><li>Involverer virkelige brukere som del av redesign </li></ul><ul><li>Brukertesting, kortsortering, etc. </li></ul><ul><li>Ofte ny publiseringsløsning, nytt søk </li></ul><ul><li>Retningslinjer for publisering </li></ul><ul><li>Mange av de samme problemene dukker opp igjen etter et par år, selv om det er enklere å bruke, og bruken er fortsatt lav </li></ul>
 9. 9. Brukervennlig, ja, men er det nyttig? <ul><li>Kan være så enkelt det bare vil, men trenger ikke å være nyttig </li></ul><ul><li>Gjør om på eksisterende innhold fra tidligere faser, og problemene vedvarer </li></ul><ul><li>Må finne ut hvilket innhold brukerne faktisk trenger </li></ul><ul><li>Krever andre teknikker for å avdekke dypere behov </li></ul><ul><ul><li>Hva gjør folk i jobben sin? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke verktøy trenger de? </li></ul></ul>
 10. 10. Intranett som forretningsverktøy <ul><li>Brukerne trenger intranettet for å gjøre jobben sin! </li></ul><ul><li>Intranettet er et essensielt verktøy for å gjøre jobben godt og effektivt </li></ul><ul><li>Intranettet er mer enn en oppsamlingsplass for dokumenter </li></ul><ul><li>Ganske få som har nådd denne fasen. </li></ul>http://www.slideshare.net/jamesr/the-six-phases-of-intranet-evolution-includes-audio
 11. 11. Om intranett i mindre bedrifter
 12. 12. Hvorfor trenger vi et intranett? <ul><li>Det er lov (les: påkrevd!!!) å stille spørsmålet! </li></ul><ul><ul><li>Trenges det et intranett i det hele tatt? </li></ul></ul><ul><li>Hva er målet med bedriftens intranett? </li></ul><ul><li>Hvilke alternativer til intranett kan løse bedriftens og de ansattes behov? </li></ul><ul><li>Hvordan kan bedriften måle nytten av intranettet? </li></ul><ul><li>Har bedriften ressurser til å vedlikeholde et intranett? </li></ul>
 13. 13. Vårt eget intranett versjon 0.1
 14. 14. Vårt eget intranett versjon 0.2
 15. 15. Hva er viktigst?
 16. 16. Gjør essensielle funksjoner superbra! <ul><li>Noen få funksjoner som de aller fleste bruker mye </li></ul><ul><li>Disse MÅ være bra! Superbra! </li></ul>http://www.gerrymcgovern.com/nt/2007/nt-2007-08-20-intranet-survey.htm http://dorjem.blogspot.com/2007/10/make-it-useful-and-theyll-love-it.html
 17. 17. ” Cut the crap” <ul><li>Noen bedrifter rensker ut opp mot 50% av innholdet når de gjennomgår gammelt innhold </li></ul><ul><li>Vær beinhard: </li></ul><ul><ul><li>Hvem har nytte av innholdet/funksjonen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan målgruppa få innholdet annet sted? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem skal vedlikeholde/kvalitetssikre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Når blir innholdet utdatert? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan skal brukerne kunne finne innholdet? </li></ul></ul><ul><li>Gir bedre resultater for søk </li></ul><ul><li>Lettere å vedlikeholde </li></ul>http://www.netliferesearch.no/om_oss/nyhetsbrev Oktober 2008
 18. 20. Finn ut hva brukerne gjør og synes <ul><li>Finn ut hva som blir brukt </li></ul><ul><ul><li>Webstatistikk er minst like viktig for intranett som for web </li></ul></ul><ul><li>Finn ut hvorfor folk bruker det det bruker (f.eks. spørreundersøkelser) </li></ul><ul><li>La folk si sin mening </li></ul><ul><ul><li>Kommentarfelt, umoderert og ingen anonyme kommentarer </li></ul></ul><ul><ul><li>Lett-tilgjengelig tilbakemeldingsskjema eller rating av nytteverdi av informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreslå ny funksjonalitet og få tilbakemelding før implementering </li></ul></ul><ul><li>Ha rutine for oppfølging av tilbakemeldinger </li></ul>http://egovau.blogspot.com/2008/08/asking-staff-for-feedback-on-your.html
 19. 22. Personlig tilpasning er ”nice to have” <ul><li>Intranettet må fungere godt uten personlige tilpasninger </li></ul><ul><ul><li>Defaultmodus </li></ul></ul><ul><li>Folk har ikke tid/er ikke interessert </li></ul><ul><li>Den tilpassede siden blir ikke brukt dersom den ligger gjemt bak en fane! </li></ul>
 20. 23. Fordel ressursene fornuftig <ul><li>Tommelfingerregel: </li></ul><ul><li>30% til daglig vedlikehold </li></ul><ul><li>40% for prosjekter og nye initiativer </li></ul><ul><li>30% for å følge opp brukere av intranettet, og interessenter (stakeholders) </li></ul>http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_intranetteamtime
 21. 24. Vurdér om personalisering er nødvendig <ul><li>Verktøy ikke største kostnad </li></ul><ul><li>Dersom mange roller, kostbar og vanskelig prosess </li></ul><ul><li>Har bedriften mye innhold/mange funksjoner tilpasset den enkelte? Og som skal aksesseres gjennom intranettet? </li></ul>
 22. 25. Hva skjer nå?
 23. 26. Intranett 1.0 vs. Intranett 2.0 <ul><li>Intranett 1.0 </li></ul><ul><li>Godkjent innhold (skjema, retningslinjer, opplæring) </li></ul><ul><li>Få som publiserer </li></ul><ul><li>Sikker aksess til sentrale applikasjoner </li></ul><ul><li>Sentralisert organisering </li></ul><ul><li>Involvering av brukere for å finne sentrale oppgaver som intranettet skal støtte </li></ul><ul><li>Gjør innhold som er kritisk for virksomheten tilgjengelig </li></ul><ul><li>Intranett 2.0 </li></ul><ul><li>Mer spontant innhold- ingen godkjenning først </li></ul><ul><li>Mange som publiserer </li></ul><ul><li>Ad-hoc og desentralisert struktur </li></ul><ul><li>Sømløs blanding av internt og eksternt innhold </li></ul><ul><li>Støtte for oppgaver og prosesser etter som behovet oppstår </li></ul><ul><li>Fanger opp kunnskap i bedriften </li></ul>http://www.slideshare.net/randywoods/enterprise-20-social-networks-behind-the-firewall
 24. 27. Går vi nå fra Intranett 1.0 til Intranett 2.0? <ul><li>Ja, men saktere enn mange tror </li></ul><ul><li>Men: </li></ul><ul><ul><li>Yngre arbeidstakere forventer det </li></ul></ul><ul><ul><li>Har med seg bruksmønster, forventninger og kunnskap fra web </li></ul></ul><ul><li>Fortsatt behov for Intranett 1.0 for visse typer innhold og funksjoner </li></ul><ul><ul><li>Forretningskritiske funksjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Innhold som MÅ være korrekt og kvalitetssikret </li></ul></ul>
 25. 28. Vær edruelig! <ul><li>Ikke gjør alt på en gang </li></ul><ul><li>Finn ut hvilke funksjoner/hvilket innhold som MÅ være på intranettet (long neck) </li></ul><ul><ul><li>Det brukerne MÅ få fra intranettet for å kunne gjøre jobben sin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenk deg at intranettet ditt bare har 4 sider – og prioritér! </li></ul></ul><ul><li>Fjern unyttig innhold – blir enklere å vedlikeholde intranettet og enklere å finne nyttig innhold! </li></ul><ul><li>Se hva som skjer! </li></ul>
 26. 29. Levde fra ca 230 millioner år siden til ca 65 millioner år siden (ca 165 millioner år)
 27. 30. De første kakerlakkene oppsto for over 350 millioner år siden ...
 28. 31. Dinosaur eller kakerlakk?
 29. 32. Takk for meg! <ul><li>Kari Hamnes </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>918 88 733 </li></ul><ul><li>www.netliferesearch.no </li></ul><ul><li>www.iallenkelhet.no </li></ul><ul><li>www.twitter.com/khamnes </li></ul>

Notas do Editor

×