Klon upsr set 4

Khairiah Abdul Kadir
Khairiah Abdul KadirGuru em sekolah kebangsaan seri tawai
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1
NAMA :
TARKH
1
Dalam satu pertandingan mencari harta karun, seorang
peserta mesti berjalan di dalam hutan sejauh 2 km,
menyusul anak sungai sejauh 1 km dan melalui tanah
berpaya sejauh 550 m.Berapakah jumlah jarak dalam km,
yang terpaksa dilalui oleh peserta itu?
(ID:1158525574472 /KLON/UPSR/2006/25)
A 14.32
B 14.3
C 4.925
D 3.925
]
2 Jadual 1 menunjukkan jarak bagi 3 lontaran dalam satu acara
melontar peluru. Jarak lontaran keempat tidak ditunjukkan.
Jadual 1
Purata jarak untuk 4 lontaran ialah 2.05 m.
Berapakah jarak, dalam m, lontaran keempat?
(ID:1200765243812 /KLON/UPSR/2007/29)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2
A 1.80
B 1.81
C 1.91
D 1.99
3 4.15 l x 15 =
(ID:1127216853127 /KLON/UPSR/2001/11)
A 62.25 ml
B 622.5 ml
C 6 225 ml
D 62 250 ml
]
4 Antara berikut, yang manakah pertukaran yang betul?
(ID:1158506704397 /KLON/UPSR/2006/7)
A 105 ml = 0.105 l
B 105 ml = 1.05 l
C 1 050 ml = 1.5 l
D 1 050 ml = 10.5 l
5 Antara yang berikut, yang manakah salah?
(ID:1199613070946 /KLON/UPSR/2007/6)
A 250 ml = 0.25 l
B 4 230 ml = 4 l
C 5 030 ml = 5l 30 ml
D 6 003 ml = 6.003 l
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3
6 Rajah 1 menunjukkan dua bekas, P dan Q, yang berisi minyak
tanah.
Rajah 1
Jumlah isi padu minyak tanah dalam bekas P dan bekas Q
dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol.
Berapakah isi padu, dalam ml, minyak tanah dalam setiap botol?
(ID:1286650648617 /KLON/UPSR/2010/40)
A 325
B 400
C 600
D 650
7 3 jam - 2 jam =
(ID:1102321736278 /KLON/UPSR/2002/13)
A 50 minit
B 40 minit
C 30 minit
D 20 minit
8 daripada 240 biji coklat telah dimakan. Bakinya dibahagikan
sama banyak kepada 3 orang budak.Berapakah bilangan coklat
yang setiap budak dapat?
(ID:1168162063984 /KLON/UPSR/2000/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4
A 10
B 20
C 45
D 60
9 120 x (12 720 ÷ 30) =
(ID:1155772495416 /KLON/UPSR/2004/11)
A 5 280
B 50 880
C 51 304
D 424 848
10 Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan kereta
yang dijual oleh Hassan.
Rajah 2
Jumlah kereta yang dijual pada bulan Sept, Okt dan Nov ialah
900. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Okt?
(ID:1133365902130 /KLON/UPSR/2001/35)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5
A 45
B 85
C 405
D 455
11
Rajah 3 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan ayam yang dijual oleh Md.
Zain. Bilangan ayam yang dijual pada minggu yang
ketiga tidak ditunjukkan.
Rajah 3
Purata jualan ayam untuk 4 minggu itu ialah 250 ekor.
Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada
minggu ketiga?
(ID:1159086048811 /KLON/UPSR/2006/31)
A 650
B 350
C 50
D 7
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6
12 Rajah 4 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan telur ayam yang dijual oleh
Rama. Bilangan telur ayam yang dijual pada minggu
ketiga tidak ditunjukkan.
Rajah 4
Purata bagi jualan telur ayam untuk 4 hari itu ialah
500 biji.Berapakah bilangan yang perlu
dimasukkan pada minggu ketiga?
(ID:1159089240594 /KLON/UPSR/2006/31)
A 9
B 90
C 720
D 1 280
13 Rajah 5 ialah piktograf yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh
Manaf. Bilangan cempedak yang dijual pada minggu
kedua tidak ditunjukkan.
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7
Rajah 5
Purata jualan cempedak untuk 4 minggu itu ialah 200
biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan
pada minggu kedua?
(ID:1159087805199 /KLON/UPSR/2006/31)
A 200
B 40
C 5
D 4
[Atas]
14 Rajah 6 menunjukkan piktograf
yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan nangka
yang dijual oleh Asri. Bilangan
nangka yang dijual pada hari
Isnin tidak ditunjukkan.
Rajah 6
Purata jualan nangka untuk 4
hari itu ialah 36 biji.
Berapakah bilangan yang
perlu dimasukkan pada hari In?
(ID:1159085400747 /KLON/UPSR/2006/31)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8
A 32
B 8
C 4
D 3
[Atas]
15 71 603 apabila dicerakinkan menjadi
(ID:1248613103765 /KLON/UPSR/2003/2)
A 70 000 + 100 + 60 + 3
B 70 000 + 1 000 + 600 + 3
C 71 000 + 60 + 3
D 71 000 + 6 000 + 3
[Atas]
16 Rajah 7 menunjukkan masa pada suatu pagi.
Rajah 7
Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam
selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 7?
(ID:1286771702490 /KLON/UPSR/2010/4)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9
A
B
C
D
[Atas]
17
Pada bulan Februari seorang penoreh getah
memperolehi pendapatan sebanyak RM900.
Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah
25% daripada bulan Februari.
Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan
Februari dan Mac.
(ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10
A RM225
B RM1 125
C RM2 025
D RM10 125
18 Rajah 8 terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap
kad dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama
besar.
Rajah 8
Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada
kedua-dua kad itu.
(ID:1225638609060 /KLON/UPSR/2008/3)
A 25
B 50
C 75
D 80
19 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU.
Rajah 9
Luas kawasan berwarna ialah 21 cm2. Luas ini adalah daripada
luas segiempat tepat itu.
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11
Hitungkan panjang, dalam cm, UT.
(ID:1225098684847 /KLON/UPSR/2008/37)
A 7
B 9
C 14
D 16
20 Rajah 10 menunjukkan jisim sebuah kotak A dan sebuah kotak
B.
Rajah 10
Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim
kedua-dua buah kotak itu?
(ID:1226002856638 /KLON/UPSR/2008/5)
A
B
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12
C
D
]
21 Rajah 11 menunjukkan jualan murah jus buah berkotak.
Rajah 11
Ravi membayar RM50 untuk jualan murah itu.
Berapakah bilangan kotak air minuman yang diterimanya?
(ID:1317251909053 /KLON/UPSR/2011/26)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13
A 25
B 26
C 30
D 35
22 5 km - 135 m =
(ID:1317870528357 /KLON/UPSR/2011/16)
A 5 km 465
m
B 5 km 435
m
C 5 km 365
m
D 5 km 165
m
23 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor.
863 741 94 526
Rajah 12
Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 2.
(ID:1160125079788 /KLON/UPSR/2006/2)
A 60
B 600
C 6 000
D 60 000
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14
24 Hitung purata bagi km, 2 km, 0.71 km dan 4 km dalam m.
(ID:1225405619084 /KLON/UPSR/2008/19)
A 545
B 745
C 1 765
D 1 790
[Atas]
25 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada
puluh ribu yang terdekat?
(ID:1317875888969 /KLON/UPSR/2011/1)
A 3 608 241 ---> 3 600 000
B 4 567 032 ---> 4 560 000
C 6 135 780 ---> 6 140 000
D 8 754 321 ---> 8 754 000
]
26 Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R.
Rajah 13
Panjang setiap sisi kuboid itu ialah 5 cm.
Hitungkan jumlah isi padu ketiga-tiga kuboid itu.
(ID:1225803298054 /KLON/UPSR/2008/38)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15
A 28 cm3
B 180 cm3
C 320 cm3
D 360 cm3
[Atas]
27 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus S?
Rajah 14
Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan S?
(ID:1127821053315 /KLON/UPSR/2004/26)
A 36
B 53
C 67
D 107
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16
28 Rajah 15 menunjukkan segi tiga K, T, U, V dan W dilukis pada
petak segi empat sama yang sama besar.
Rajah 15
Segi tiga manakah mempunyai ciri yang sama dengan K?
(ID:1084607323402 /KLON/UPSR/2003/40)
A T
B U
C V
D W
29 Rajah 16 menunjukkan empat kad nombor E, F, G dan H.
Rajah 16
Kad manakah yang nilai digit 1 berada pada nilai tempat puluh
ribu?
(ID:1255894781474 /KLON/UPSR/2009/2)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17
A E
B F
C G
D H
30 0.1 juta - 38 125 =
(ID:1155744713480 /KLON/UPSR/2000/7)
A 61 875
B 61 885
C 961 800
D 961 875
31 RM469 ÷ 14 =
(ID:1225582258853 /KLON/UPSR/2008/17)
A 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen
B 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen
C 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen
D 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen
32 Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang
sama besar.
Rajah 17
Hitungkan luas dalam cm2 kawasan yang berlorek.
(ID:1203743003351 /KLON/UPSR/2007/33)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18
A 24
B 72
C 84
D 96
33 5.709 =
(ID:1110024006831 /KLON/UPSR/2002/15)
A
B
C
D
34 Rajah 18 menunjukkan dua keping kad nombor.
6.42 7.58
Rajah 18
Cari beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 8 bagi dua
nombor itu.(ID:1127313144002 /KLON/UPSR/2005/15)
A 0.08
B 0.32
C 0.4
D 0.42
35 Anggaran hasil darab 6 413 dengan 83 ialah antara
(ID:1158617982556 /KLON/UPSR/2006/32)
A 500 ribu hingga 550 ribu
B 450 ribu hingga 500 ribu
C 50 ribu hingga 55 ribu
D 45 ribu hingga 50 ribu
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19
36 Rajah 19 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang
berisi air.
Rajah 19
Luas tapak kuboid itu ialah 32 cm2. Isipadu air dalam bekas itu
adalah sama dengan isipadu sebuah kubus yang bersisi 4 cm.
Hitungkan nilai P.
(ID:1248759178682 /KLON/UPSR/2003/34)
A 2
B 8
C 36
D 128
37 60 % daripada 3 kg
(ID:1321982173027 /KLON/UPSR/2011/14)
A 1.86 kg
B 1.89 kg
C 1.92 kg
D 1.95 kg
38 Rajah 20 menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 20
30% daripada X ialah
(ID:1085239834021 /KLON/UPSR/2003/12)
KLON UPSR KERTAS 1
SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20
A 45
B 60
C 75
D 135
39 Rajah 21 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji jambu dalam
sebuah raga.
Rajah 21
Purata jisim bagi sebiji jambu ialah 0.04 kg.
Hitung bilangan jambu dalam raga itu.
(ID:1352948943198 /KLON/UPSR/2012/23)
A 20
B 40
C 60
D 90
40
Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata.
Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina
41 buah kedai yang sama?
ID:1133459188878 /KLON/UPSR/2001/3)
A 66 000 hingga 76 000
B 80 000 hingga 90 000
C 350 000 hingga 450 000
D 450 000 hingga 550 000

Recomendados

UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
629 visualizações31 slides
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2 Khairiah Abdul Kadir
1.3K visualizações24 slides
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013rimauku
91 visualizações9 slides

Mais procurados(17)

Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2
Khairiah Abdul Kadir1.3K visualizações
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Kertas dua perwakilan data 2Kertas dua perwakilan data 2
Kertas dua perwakilan data 2
SK Seri Tawai4.3K visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan data
asyoe24 jaf472 visualizações
Perwakilan data(2)Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)
share with me3.7K visualizações
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING324 visualizações
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir881 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações

Destaque(20)

Klon upsr perpuluhan kertas 2Klon upsr perpuluhan kertas 2
Klon upsr perpuluhan kertas 2
Khairiah Abdul Kadir542 visualizações
7 thgr.chp1feelings7 thgr.chp1feelings
7 thgr.chp1feelings
Estrellita Panama178 visualizações
Solve sysbyelimmult (1)Solve sysbyelimmult (1)
Solve sysbyelimmult (1)
Anthony_Maiorano525 visualizações
Copyright and fair useCopyright and fair use
Copyright and fair use
DrJasonBeach6.4K visualizações
τα θεία πάθητα θεία πάθη
τα θεία πάθη
Anastasia Poimenidou421 visualizações
Esposito gerard psp0113_week2Esposito gerard psp0113_week2
Esposito gerard psp0113_week2
GerardEsposito184 visualizações
Kokkinis manos 12-2012Kokkinis manos 12-2012
Kokkinis manos 12-2012
mkokkinis222 visualizações
Rlu timisoaraRlu timisoara
Rlu timisoara
roxana_patrulescu3.2K visualizações
Beckman.dedication projecetBeckman.dedication projecet
Beckman.dedication projecet
Jessie Seeley220 visualizações
ФотоПоэзияФотоПоэзия
ФотоПоэзия
Юрий Максименко134 visualizações
VPloblollyGiftCardVPloblollyGiftCard
VPloblollyGiftCard
loblollyconcierge67 visualizações
Tělesné modifikace v kyberpunkuTělesné modifikace v kyberpunku
Tělesné modifikace v kyberpunku
mascha_dudu892 visualizações
QRbodies Open TattooQRbodies Open Tattoo
QRbodies Open Tattoo
mascha_dudu961 visualizações
Beckman.dedication projecet (Final)Beckman.dedication projecet (Final)
Beckman.dedication projecet (Final)
Jessie Seeley390 visualizações
γενεθλια δικα μουγενεθλια δικα μου
γενεθλια δικα μου
Anastasia Poimenidou579 visualizações
Modul protim 2013 (edisi 3)Modul protim 2013 (edisi 3)
Modul protim 2013 (edisi 3)
Khairiah Abdul Kadir838 visualizações

Similar a Klon upsr set 4

Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1 Khairiah Abdul Kadir
1.5K visualizações29 slides
Latihan Matematik Klon UPSR 2008Latihan Matematik Klon UPSR 2008
Latihan Matematik Klon UPSR 2008soulmoon
745 visualizações7 slides
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
98 visualizações15 slides
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3 Khairiah Abdul Kadir
844 visualizações21 slides

Similar a Klon upsr set 4 (20)

Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1
Khairiah Abdul Kadir1.5K visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Latihan Matematik Klon UPSR 2008Latihan Matematik Klon UPSR 2008
Latihan Matematik Klon UPSR 2008
soulmoon745 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197998 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir844 visualizações
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2
Khairiah Abdul Kadir631 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz129 visualizações
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail499 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações

Mais de Khairiah Abdul Kadir(20)

Klon upsr set 4 kertas 1Klon upsr set 4 kertas 1
Klon upsr set 4 kertas 1
Khairiah Abdul Kadir1.3K visualizações
Happy teachers dayHappy teachers day
Happy teachers day
Khairiah Abdul Kadir591 visualizações
Rancangan harian matematik tahun 6 pdfRancangan harian matematik tahun 6 pdf
Rancangan harian matematik tahun 6 pdf
Khairiah Abdul Kadir14.7K visualizações
Rancangan harian matematik tahun 6Rancangan harian matematik tahun 6
Rancangan harian matematik tahun 6
Khairiah Abdul Kadir10.1K visualizações
6. pertukaran unit isipadu cecair6. pertukaran unit isipadu cecair
6. pertukaran unit isipadu cecair
Khairiah Abdul Kadir4.9K visualizações
Kertas 2  isipadu cecairKertas 2  isipadu cecair
Kertas 2 isipadu cecair
Khairiah Abdul Kadir2.4K visualizações
Kertas 2  ukuran panjangKertas 2  ukuran panjang
Kertas 2 ukuran panjang
Khairiah Abdul Kadir4.6K visualizações
6. pertukaran unit ukuran panjang6. pertukaran unit ukuran panjang
6. pertukaran unit ukuran panjang
Khairiah Abdul Kadir10.5K visualizações
Latih tubi 1Latih tubi 1
Latih tubi 1
Khairiah Abdul Kadir780 visualizações
Latih tubi 2Latih tubi 2
Latih tubi 2
Khairiah Abdul Kadir1.2K visualizações
Kerja sekolah 345 meiKerja sekolah 345 mei
Kerja sekolah 345 mei
Khairiah Abdul Kadir429 visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1.5K visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1.1K visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1K visualizações
Pro timPro tim
Pro tim
Khairiah Abdul Kadir542 visualizações
Masa dan waktu set 4Masa dan waktu set 4
Masa dan waktu set 4
Khairiah Abdul Kadir14.3K visualizações
Masa dan waktu set 3Masa dan waktu set 3
Masa dan waktu set 3
Khairiah Abdul Kadir13.8K visualizações
Masa dan waktu set 2Masa dan waktu set 2
Masa dan waktu set 2
Khairiah Abdul Kadir14.4K visualizações
Masa dan waktu set 1Masa dan waktu set 1
Masa dan waktu set 1
Khairiah Abdul Kadir16.3K visualizações

Klon upsr set 4

 • 1. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1 NAMA : TARKH 1 Dalam satu pertandingan mencari harta karun, seorang peserta mesti berjalan di dalam hutan sejauh 2 km, menyusul anak sungai sejauh 1 km dan melalui tanah berpaya sejauh 550 m.Berapakah jumlah jarak dalam km, yang terpaksa dilalui oleh peserta itu? (ID:1158525574472 /KLON/UPSR/2006/25) A 14.32 B 14.3 C 4.925 D 3.925 ] 2 Jadual 1 menunjukkan jarak bagi 3 lontaran dalam satu acara melontar peluru. Jarak lontaran keempat tidak ditunjukkan. Jadual 1 Purata jarak untuk 4 lontaran ialah 2.05 m. Berapakah jarak, dalam m, lontaran keempat? (ID:1200765243812 /KLON/UPSR/2007/29)
 • 2. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2 A 1.80 B 1.81 C 1.91 D 1.99 3 4.15 l x 15 = (ID:1127216853127 /KLON/UPSR/2001/11) A 62.25 ml B 622.5 ml C 6 225 ml D 62 250 ml ] 4 Antara berikut, yang manakah pertukaran yang betul? (ID:1158506704397 /KLON/UPSR/2006/7) A 105 ml = 0.105 l B 105 ml = 1.05 l C 1 050 ml = 1.5 l D 1 050 ml = 10.5 l 5 Antara yang berikut, yang manakah salah? (ID:1199613070946 /KLON/UPSR/2007/6) A 250 ml = 0.25 l B 4 230 ml = 4 l C 5 030 ml = 5l 30 ml D 6 003 ml = 6.003 l
 • 3. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3 6 Rajah 1 menunjukkan dua bekas, P dan Q, yang berisi minyak tanah. Rajah 1 Jumlah isi padu minyak tanah dalam bekas P dan bekas Q dituang sama banyak ke dalam 8 biji botol. Berapakah isi padu, dalam ml, minyak tanah dalam setiap botol? (ID:1286650648617 /KLON/UPSR/2010/40) A 325 B 400 C 600 D 650 7 3 jam - 2 jam = (ID:1102321736278 /KLON/UPSR/2002/13) A 50 minit B 40 minit C 30 minit D 20 minit 8 daripada 240 biji coklat telah dimakan. Bakinya dibahagikan sama banyak kepada 3 orang budak.Berapakah bilangan coklat yang setiap budak dapat? (ID:1168162063984 /KLON/UPSR/2000/26)
 • 4. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4 A 10 B 20 C 45 D 60 9 120 x (12 720 ÷ 30) = (ID:1155772495416 /KLON/UPSR/2004/11) A 5 280 B 50 880 C 51 304 D 424 848 10 Rajah 2 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh Hassan. Rajah 2 Jumlah kereta yang dijual pada bulan Sept, Okt dan Nov ialah 900. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Okt? (ID:1133365902130 /KLON/UPSR/2001/35)
 • 5. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5 A 45 B 85 C 405 D 455 11 Rajah 3 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan ayam yang dijual oleh Md. Zain. Bilangan ayam yang dijual pada minggu yang ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 3 Purata jualan ayam untuk 4 minggu itu ialah 250 ekor. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159086048811 /KLON/UPSR/2006/31) A 650 B 350 C 50 D 7
 • 6. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6 12 Rajah 4 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan telur ayam yang dijual oleh Rama. Bilangan telur ayam yang dijual pada minggu ketiga tidak ditunjukkan. Rajah 4 Purata bagi jualan telur ayam untuk 4 hari itu ialah 500 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu ketiga? (ID:1159089240594 /KLON/UPSR/2006/31) A 9 B 90 C 720 D 1 280 13 Rajah 5 ialah piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan cempedak yang dijual oleh Manaf. Bilangan cempedak yang dijual pada minggu kedua tidak ditunjukkan.
 • 7. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7 Rajah 5 Purata jualan cempedak untuk 4 minggu itu ialah 200 biji.Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada minggu kedua? (ID:1159087805199 /KLON/UPSR/2006/31) A 200 B 40 C 5 D 4 [Atas] 14 Rajah 6 menunjukkan piktograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan nangka yang dijual oleh Asri. Bilangan nangka yang dijual pada hari Isnin tidak ditunjukkan. Rajah 6 Purata jualan nangka untuk 4 hari itu ialah 36 biji. Berapakah bilangan yang perlu dimasukkan pada hari In? (ID:1159085400747 /KLON/UPSR/2006/31)
 • 8. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8 A 32 B 8 C 4 D 3 [Atas] 15 71 603 apabila dicerakinkan menjadi (ID:1248613103765 /KLON/UPSR/2003/2) A 70 000 + 100 + 60 + 3 B 70 000 + 1 000 + 600 + 3 C 71 000 + 60 + 3 D 71 000 + 6 000 + 3 [Atas] 16 Rajah 7 menunjukkan masa pada suatu pagi. Rajah 7 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 7? (ID:1286771702490 /KLON/UPSR/2010/4)
 • 9. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9 A B C D [Atas] 17 Pada bulan Februari seorang penoreh getah memperolehi pendapatan sebanyak RM900. Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah 25% daripada bulan Februari. Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan Februari dan Mac. (ID:1158598668255 /KLON/UPSR/2006/26)
 • 10. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10 A RM225 B RM1 125 C RM2 025 D RM10 125 18 Rajah 8 terdiri daripada dua keping kad yang sama saiz. Setiap kad dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Rajah 8 Hitungkan jumlah peratusan kawasan yang berwarna daripada kedua-dua kad itu. (ID:1225638609060 /KLON/UPSR/2008/3) A 25 B 50 C 75 D 80 19 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat RSTU. Rajah 9 Luas kawasan berwarna ialah 21 cm2. Luas ini adalah daripada luas segiempat tepat itu.
 • 11. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11 Hitungkan panjang, dalam cm, UT. (ID:1225098684847 /KLON/UPSR/2008/37) A 7 B 9 C 14 D 16 20 Rajah 10 menunjukkan jisim sebuah kotak A dan sebuah kotak B. Rajah 10 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan jumlah jisim kedua-dua buah kotak itu? (ID:1226002856638 /KLON/UPSR/2008/5) A B
 • 12. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12 C D ] 21 Rajah 11 menunjukkan jualan murah jus buah berkotak. Rajah 11 Ravi membayar RM50 untuk jualan murah itu. Berapakah bilangan kotak air minuman yang diterimanya? (ID:1317251909053 /KLON/UPSR/2011/26)
 • 13. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13 A 25 B 26 C 30 D 35 22 5 km - 135 m = (ID:1317870528357 /KLON/UPSR/2011/16) A 5 km 465 m B 5 km 435 m C 5 km 365 m D 5 km 165 m 23 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor. 863 741 94 526 Rajah 12 Cari hasil darab bagi nilai digit 3 dan nilai digit 2. (ID:1160125079788 /KLON/UPSR/2006/2) A 60 B 600 C 6 000 D 60 000
 • 14. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14 24 Hitung purata bagi km, 2 km, 0.71 km dan 4 km dalam m. (ID:1225405619084 /KLON/UPSR/2008/19) A 545 B 745 C 1 765 D 1 790 [Atas] 25 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada puluh ribu yang terdekat? (ID:1317875888969 /KLON/UPSR/2011/1) A 3 608 241 ---> 3 600 000 B 4 567 032 ---> 4 560 000 C 6 135 780 ---> 6 140 000 D 8 754 321 ---> 8 754 000 ] 26 Rajah 13 menunjukkan tiga kuboid P, Q dan R. Rajah 13 Panjang setiap sisi kuboid itu ialah 5 cm. Hitungkan jumlah isi padu ketiga-tiga kuboid itu. (ID:1225803298054 /KLON/UPSR/2008/38)
 • 15. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15 A 28 cm3 B 180 cm3 C 320 cm3 D 360 cm3 [Atas] 27 Rajah 14 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus S? Rajah 14 Berapakah beza isi padu, dalam cm3, antara P dan S? (ID:1127821053315 /KLON/UPSR/2004/26) A 36 B 53 C 67 D 107
 • 16. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16 28 Rajah 15 menunjukkan segi tiga K, T, U, V dan W dilukis pada petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 15 Segi tiga manakah mempunyai ciri yang sama dengan K? (ID:1084607323402 /KLON/UPSR/2003/40) A T B U C V D W 29 Rajah 16 menunjukkan empat kad nombor E, F, G dan H. Rajah 16 Kad manakah yang nilai digit 1 berada pada nilai tempat puluh ribu? (ID:1255894781474 /KLON/UPSR/2009/2)
 • 17. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17 A E B F C G D H 30 0.1 juta - 38 125 = (ID:1155744713480 /KLON/UPSR/2000/7) A 61 875 B 61 885 C 961 800 D 961 875 31 RM469 ÷ 14 = (ID:1225582258853 /KLON/UPSR/2008/17) A 2 keping RM10 + 3 keping RM5 + 1 keping 50 sen B 2 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen C 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 3 keping 50 sen D 3 keping RM10 + 2 keping RM1 + 2 keping 50 sen 32 Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Rajah 17 Hitungkan luas dalam cm2 kawasan yang berlorek. (ID:1203743003351 /KLON/UPSR/2007/33)
 • 18. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18 A 24 B 72 C 84 D 96 33 5.709 = (ID:1110024006831 /KLON/UPSR/2002/15) A B C D 34 Rajah 18 menunjukkan dua keping kad nombor. 6.42 7.58 Rajah 18 Cari beza antara nilai digit 4 dengan nilai digit 8 bagi dua nombor itu.(ID:1127313144002 /KLON/UPSR/2005/15) A 0.08 B 0.32 C 0.4 D 0.42 35 Anggaran hasil darab 6 413 dengan 83 ialah antara (ID:1158617982556 /KLON/UPSR/2006/32) A 500 ribu hingga 550 ribu B 450 ribu hingga 500 ribu C 50 ribu hingga 55 ribu D 45 ribu hingga 50 ribu
 • 19. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19 36 Rajah 19 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Rajah 19 Luas tapak kuboid itu ialah 32 cm2. Isipadu air dalam bekas itu adalah sama dengan isipadu sebuah kubus yang bersisi 4 cm. Hitungkan nilai P. (ID:1248759178682 /KLON/UPSR/2003/34) A 2 B 8 C 36 D 128 37 60 % daripada 3 kg (ID:1321982173027 /KLON/UPSR/2011/14) A 1.86 kg B 1.89 kg C 1.92 kg D 1.95 kg 38 Rajah 20 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 20 30% daripada X ialah (ID:1085239834021 /KLON/UPSR/2003/12)
 • 20. KLON UPSR KERTAS 1 SKSTG – KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20 A 45 B 60 C 75 D 135 39 Rajah 21 menunjukkan jumlah jisim beberapa biji jambu dalam sebuah raga. Rajah 21 Purata jisim bagi sebiji jambu ialah 0.04 kg. Hitung bilangan jambu dalam raga itu. (ID:1352948943198 /KLON/UPSR/2012/23) A 20 B 40 C 60 D 90 40 Sebuah kedai dibina dengan 9 782 ketul batu bata. Berapakah anggaran jumlah batu bata untuk membina 41 buah kedai yang sama? ID:1133459188878 /KLON/UPSR/2001/3) A 66 000 hingga 76 000 B 80 000 hingga 90 000 C 350 000 hingga 450 000 D 450 000 hingga 550 000