Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

kesalahan papan tanda wordwall.pdf

  1. "KELINIK LEONG" Perkataan kelinik digunakan pada waktu dahulu mengikut sebutan tetapi seiring dengan peredaran zaman ejaan klinik bertukar menjadi klinik disebabkan kata ini dipinjam daripada Bahasa Inggeris
  2. "DILARANG MELTAKKAN KENDERAAN DISINI" Kata sendi nama "disini" dieja salah kerana di dan sini perlu dijarakkan disebabkan sini merupakan kata arah.
  3. "DILARANG MENGGUNAKAN HANDPHONE" Handphone bukan kata daripada bahasa Melayu dan tidak boleh dicampur adukkan bersama pada waktu dan perkara tertentu. Perkataan Melayu dan Inggeris boleh dicampuadukkan hanya pada percakapan secara tidak formal sahaja
  4. "TOLONG JANGAN LETAK KENDERAAN DI HADAPAN" Perkataan tolong dan jangan tidak perlu diletakkan bersebelahan. Ini menunjukkan kesalahan dalam penggunaan ayat perintah
  5. "KAWASAN MERBAHAYA" Penggunaan imbuhan mer tidak sesuai dalam ayat ini dan perlu diganti dengan imbuhan ber bagi menunjukkan kata adjektif bagi kawasan tersebut
Anúncio