O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bài tập thực hành kê khai thuế có đáp án

Tổng hợp các bài tập thực hành kê khai thuế qua mạng và các tình huống kê khai thuế có đáp án

 • Seja o primeiro a comentar

Bài tập thực hành kê khai thuế có đáp án

 1. 1. BÀI TẬP THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ CÓ ĐÁP ÁN Bộ bài tập cho các bạn học viên đang theo học các lớp học kế toán thuế 1. Thuế GTGT:Kê khai tờ khai 01 và các phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (Chứng từ là tài liệu của học viên): 3thángKê khai điều chỉnh thuế GTGT bao gồm các trường hợp và ví dụ điều chỉnh như sau:Tại điểm 5 điều 9 chương II thông tư 28/2011/TT-btc ngày 28/02/2011 quy định:*Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế:Trong thời hạn kê khai (tức là chưa đến 20 ngày), nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ đã nộp cósai sót thù lập lại tờ khai mới và gửi cơ quan thuế, đánh dấu trạng thái trên tờ khai là “ lần đầu”.**Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định:Trường hợp 1: Không làm thay đổi số thuế phải nộp - Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v..), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫy số 01/KHBS. - Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.Trường hợp 2: Thay đổi làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp - Trường hợp cần điều chỉnh (kỳ gốc)có số phát sinh phải nộp (chỉ tiêu 40).  Nếu sau khi điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: + Khai 01/KHBS, tính phạt chậm nộp trên số thuế tăng thêm kể từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ gốc. + nộp số tiền thuế tăng thêm và tiền phạt chậm nộp.  Nếu sau khi điều chỉnh giảm số thuế phải nộp: + Khai 01/KHBS theo dõi và được trừ vào số phát sinh phải nộp của tháng hiện tại.*Chú ý: Trường hợp này không thực hiện điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai thánghiện tại:Ví dụ 1: Kỳ kê khai thuế GTGT T1/2011 công ty hỗ trợ doanh nghiệp hà nội có số thuế phải nộp(chỉ tiêu 40): 200 trđ. Ngày 01/08/2011 công ty phát hiện đã khai thiếu hóa đơn đầu ra số tiền thuế tăng thêm là 30trđ.
 2. 2. Xử lý Công ty phải khai bổ sung đồng thời tính phạt chậm nộp tăng thêm là 30trđ từ ngày 20/02/2011 (30tr x 0.05% x số ngày). Công ty nộp cả số tiền thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp. - Trường hợp kỳ kê khai gốc có số thuế còn được khấu trừ ( chỉ tiêu 43)  Nếu sau khi khai điều chỉnh làm tăng số thuế được khấu trừ + Khai 01/KHBS, số thuế chênh lệch điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng hiện tạiVí dụ: Kỳ kê khai GTGT T2/2011 Công ty hỗ trợ doanh nghiệp có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 150trđ Ngày 31/08/2011 công ty phát hiện đã khai trùng 1 hóa đơn đầu ra số tiền thuế là 40trXử lý: Sau khi khai 01/KHBS chỉ tiêu 43 là 190trđ. Công ty phải điều chỉnh số tiền là 40tr vào chỉ tiêu 38 của tờ khai GTGT T8/2011 Nếu sau khi điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ, NNT chưa từng khấu trừ, chưa có quy định hoàn thuế. +Nếu sau khi điều chỉnh vẫn phát sinh âm (chỉ tiêu 43)thì khai 01/KHBS; Số thuế chênh lệch điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 cùa tờ khai tháng hiện tại.Ví dụ 3: Kỳ khai thuế GTGT T3/2011 công ty hỗ trợ có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 250trđ Ngày 3/9/2011 công ty phát hiện đã khai trung 1 hóa đơn đầu vào số tiền là 60trđ.Xử lý: Sau khi khai bổ sung chỉ tiêu 43 là 190trđ Công ty phải điều chỉnh số tiền 60trđ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai GTGT T9/2011; không phải tính thuế nộp chậm. +Nếu sau khi điều chỉnh phát sinh dương (chỉ tiêu 40): khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp, nộp số thuế phát sinh dương và tiền phạt chậm nộp. +số thuế chênh lệch từ phát sinh âm cho đến không điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng hiện tại và không bị phạt chậm nộp.Ví dụ 4: Kỳ khai thuế T4/2044 Công ty có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 50tr Ngày 3/9/2011 Công ty phát hiện đã khai trùng hóa đơn đầu vào số tiền thuế lag 140trđ.Xử lý:
 3. 3. Công ty khai 01/KHBS chỉ tiêu 40 là 90trđ (đã nộp phạt chậm nộp từ 21/05-03/9: 90 x0.05 % x số ngày).Công ty điều chỉnh số tiền 50trđ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai T8/2011, không tính phạt chậm nộp.  Nếu điều chỉnh giảm số thuế còn được khấu trừ, NNT đã từng khấu trừ đã có QĐ hoàn thuế: +Nếu sau khi điều chỉnh vẫn phát sinh âm (chỉ tiêu 43): Khai 01/KHBS; số thuế chênhlệch đã được hoàn phải nộp lại, tính phạt chậm nộp từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoànthuế.Ví dụ 5: Kỳ khai thuế T2/2011 công ty có số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43); 160trđ. Ngày 03/06/2011 co quan thuế đã có quyết định hoàn thuế trong đó đã hoàn hết số tiền này . Ngày 03/09/0211 Công ty phát hiện đã khai trùng 1 hóa đơn đầu vào số tiền thuế là 60tr.Xử lý: Công ty khai 01/KHBS sau khi điều chỉnh T2 chỉ tiêu 43 là 100tr. Do đã có quyết định hoàn thuế nên công ty phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn thừa 60trđ, đồng thời tính phạt chậm nộp từ 04/06-03/09 (60 x 0.05% x số ngày) +Nếu sau khi điều chỉnh vẫn phát sinh dương (chỉ tiêu 40) Khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch đã được hoàn phải nộp lại, tính phạt chậm nộp từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế. + Số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp từ ngày hết hạn nộp thuế. Nộp số thuế phát sinh dương và tiền phạt chậm nộp.Ví dụ 6: Kỳ kê khai thuế GTGT T4/2011 công ty có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43); 70trđ. Ngày 3/07 co quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế cho số tiền này. Ngày 3/9/2011 công ty phát hiện đã sai sót 1 hóa đơn đầy ra số tiền là 110trđTrả lời: Sau khi điều chỉnh có phát sinh số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40 là 40trđ) Công ty khai bổ sung như sau: +Nộp lại số tiền đã hoàn, tạm tính phạt chậm nộp từ ngày có quyết định hoàn thuế (70tr x 0.05% x 60 ngày) +Nộp số tiền thuế phải nộp tăng lên 40tr, đồng thời tính phạt chậm nộp từ ngày 21/05 (ngày hết hạn kê khai) (40tr x 0.05% x số ngày) 2. Thuế TNCN
 4. 4. Hướng dẫn kê khai 1 tháng của công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ DN Hà Nội như trong bài tậpHướng dẫn quyết toán 1 năm thuế TNCN của công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ DN Hà Nội nhưtrong bài tập (lấy 1 tháng nhân với 12 tháng thành số liệu cả năm)Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho riêng bà Nguyễn Thị Lan theo bài tập. 3. Thuế TNDNHướng dẫn kê khai tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quýHướng dẫn quyết toán thuế TNDN cả năm (lấy ví dụ doanh thu, chi phí, các khoản tăng giảmTNDN phải nộp) Ngoài ra các bạn muốn trở thành một kế toán trưởng giỏi nên theo học các lớp học kế toán tổng hợp ở các trung tâm kế toán Tìm địa chỉ học kế toán tổng hợp ở đâu ? Bạn có thể tìm nhiều nơi tại hà nội bạn có thể tham khảo: http://ketoanhn.com/

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • ngoccuongpham7

  Apr. 25, 2013
 • HienNguyen139

  Jun. 19, 2013
 • HnhHng36

  Dec. 27, 2018

Tổng hợp các bài tập thực hành kê khai thuế qua mạng và các tình huống kê khai thuế có đáp án

Vistos

Vistos totais

25.742

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

5

Ações

Baixados

807

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×