Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pazarlama Planı(20)

Anúncio

Pazarlama Planı

 1. PAZARLAMA PLANI N. Kemal SEZEN tarafından hazırlanmıştır
 2. Yönetici Özeti Çevre Analizi Segmentasyon-Hedefleme-Konumlandırma Pazar Tanımı Pazar Segmentasyonu Hedef Segmentler ve Müşteriler Rekabet & Pazar Payı Güçlü Yönler & Zayıf Yönler Fırsatlar & Tehditler Analizi Değişim Risk Analizi Pazarlama Hedefleri Pazarlama Karması Ürün Karması Ürün Portföy Analizi Fiyatlandırma Promosyon Karması İletişim Politikası Personel Gereksinimleri Finansal Gereksinimler Yönetim Süreci Zaman Çizelgesi ve Gantt Şeması KPI'lar ve Karşılaştırmalar İçindekiler…
 3. Yönetici Özeti Yönetici özeti, pazarlama planının başındadır ve tüm pazarlama planının genel bir özeti olarak hizmet vermektedir. Plandaki her bir konuyu kısaca ele alır ve planın uygulanmasında yer alan tüm maliyetlerin bir açıklamasını sağlar. Şirketimiz için bu pazarlama planı, kurucuları tarafından; büyüme için ek kaynak sağlamak ve şirketin mevcut durumu (misyon) ve yönü (vizyon) hakkında tüm çalışanları bilgilendirmek için oluşturulmuştur. He ne kadar ….. yıldır sektörde var olsak ta, ürünlerimiz için beklenenden daha fazla talep yaşandı ve araştırmalar, hedef pazarımızın şu anda tekliflerimize daha yüksek taleplere sahip olduğunu gösterdi. Pazarlama ortamı, firmamızın yüksek kaliteli ürünlerine çok açık olmuştur. Önümüzdeki yıl dağıtımımızı artırmayı, pazara yeni ürünler sunmayı ve yeni müşteriler kazanmayı umuyoruz.
 4. Güçlü ekonomik büyüme satın alma gücünü artırıyor Daha açık ekonomi politikaları ithalatı kolaylaştırıyor Vergi reformu, işletme büyüklüğümüz için daha faydalı oluyor Yasal düzenlemeler daha rahat hale geliyor Sürdürülebilir yenilikler lehine yeni düzenlemeler yapılıyor Yeni iş kanunu işimize daha faydalı oluyor Etik üretim şekli marka imajımıza fayda sağlıyor Geçmiş yıllarda daha az karlılık ve genel olarak daha ılıman iklim mevcuttu Yeşil girişimler markamızı toplumun ilgi odağı haline getiriyor Son seçimden sonra daha istikrarlı bir siyasi ortam oluştu Sektörümüze daha fazla kamu finansmanı ve hibe geldi Devletten, araştırma ve geliştirme için güçlü destek geldi Çevre Analizi Ekonomik Durum Yasal Durum Ekolojik Durum Siyasi Durum
 5. Çevre Analizi Teknolojik Durum Sosyo-Kültürel Durum Tedarik Zinciri Durumu Daha erişilebilir ve ileri teknoloji, üretim maliyetlerini düşürür STEM* eğitimi için savunuculuk bize harika yeni işe alımlar sağladı Yeni ürünler için Jones’lara uyum sağlama eğilimi He geçen gün nüfusun daha büyük bir yüzdesinde teknolojiye merak vardır Sosyal medya; organik büyümeyi çok daha etkili ve olası hale getirir Genç nesil, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda daha bilinçlidir Aracıların ortadan kaldırılması nedeniyle daha fazla etkinlik ve düşük maliyet sağlanır Tedarikçiler arasında daha fazla rekabet, bize daha fazla pazarlık gücü sağlar Daha güçlü şirket içi işgücü, dış tedarikçilere her zamankinden daha az güvenmemizi sağlar *STEM: Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik *Joneses: sosyo-ekonomik duruma ve kültüre uyum sağlamak
 6. Segmentasyon-Hedefleme-Konumlandırma (SHK) 6 Seçim ve iletişimin konumlandırma konseptleri Pazar Segmentasyonu Hedef Pazar Belirleme Konumlandırma 5 Olası konumlandırma konseptlerinin geliştirilmesi 4 Hedef segmentlerin seçimi 3 Her bir segmentin çekiciliğinin değerlendirilmesi 2 Segment profilinin geliştirilmesi son adımdan kaynaklanmıştır 1 Segmentasyon değişkenlerinin tanımlanması ve pazar segmentasyonu
 7. Pazar Tabanımız ve Müşterilerimiz Toplam Mevcut Pazar Kullanılabilir Pazar Hedef Pazar Kullanıcılar 5M 90K 30K 5K Yeni markalı ürünleri test ettiğimiz ve genel merkezimizden başlamayı tercih ettiğimiz için, Mevcut Toplam Pazarımızı Büyük Los Angeles bölgesi ile sınırlandırıyoruz. Satış ve pazarlama kanalımız ile mevcut pazardaki ürünlerimiz hakkında geçmişte doksan bin kişiye ulaşmayı başardık. Bu belirli demografik analizimize göre ulaşılanlardan yaklaşık otuz bini, en olası alıcılarımız olacaktır (daha fazla ayrıntı daha sonra). Halihazırda ürünümüzün beş bin aktif kullanıcısı var. Önümüzdeki yıl pazarlama çalışmalarımızla bu sayıyı üç katına çıkarmayı umuyoruz.
 8. Hedef Pazar Segmentasyonu Coğrafik Demografik Psikografik Davranışsal Büyük Los Angeles bölgesindeki kentsel bölgeler, beş milyon nüfusa ve bir yıl boyunca kurak ve sıcak bir iklime sahiptir. 20'li yaşların ortalarından 40'lı yaşların ortalarına kadar, eşit derecede erkek ve kadın, orta ila üst orta sınıf gelir düzeyi, bekar. Günlük rutinler çoğunlukla kariyer talepleri tarafından yönlendirilir. Açık fikirli ve yeni teknolojiyi arzulayın. Yeni markaları denemek için seçici ve dikkatli olun ancak memnuniyet, sadakate ve sık kullanıma yol açar.
 9. Pazar Payı ve Rekabet 16% 14% En büyük rakibimiz XYC Firması, bugüne kadar pazar payının% 16'sını elde etti. Ancak bu, büyük ölçüde marka adının gücünden ve bol kaynaklarından kaynaklanmaktadır. Kısa yıllar boyunca, şu anda toplam pazar payının %14'üne sahibiz. Diğer rakiplerin yakın takiplerinin farkındayız.
 10. Kritik Kaynaklar (potansiyel performans) Değerlendirme Yetersiz Orta Mükemmel Ürün hattı X Satış pazarı (pazar payı) Pazarlama konsepti Finans durumu Araştırma ve Geliştirme Üretim Hammaddelerin ve enerjinin barındırılması Konum Maliyet durumu, farklılaşma Yönetim kalitesi Lider sistemler Potansiyel verimlilik artışı Piyasa Analizi – Güçlü ve Zayıf Yönler Profili Firmamız En Güçlü Rakip
 11. Ölçütler Fırsatlar Tehditler Pazarın Durumu Pazar Yapısı Pazar potansiyeli / pazar hacmi Müşteri yapısı Rakipler Çevre / Çerçeve Koşulları Yasalar ve vergiler Toplum Ekoloji Teknolojik gelişme Güçlü Yönler Ürün yelpazesi Fiyatlar Organizasyon ve yönetim Nakit akışı Zayıf Yönler Konumlar Pazarlama performansı İnavasyon yeteneği Finansal kaynaklar Piyasa Analizi – Fırsatlar ve Tehditler
 12. Pazar Analizi - Değişim - Risk Tehditler Fırsatlar Rakip firmanın yenilikleri Yeni rakiplerin gelişimi Diğer ülkelerde yeni rekabetçi tedarikçilerin geliştirilmesi Fazla üretimin geliştirilmesi Genel ekonominin zayıflaması Olumsuz değişimler nedeniyle dış piyasalarda oluşan kur kayıpları Temel teknolojilerin teknolojik gelişimi veya değişimi Kendi yeni ürünümüzü geliştirin Yeni hedef gruplar veya alıcı seviyeleri Uluslararası yeni pazarlar açın Üretimi karşılamak için talebi artırın Genel ekonominin toparlanması veya iyileştirilmesi Olumlu değişim yoluyla dış piyasalarda döviz gelirleri Pazarın geri kalanının bize uyum sağlaması için ileri teknolojik değişim
 13. Anahtar Pazarlama Hedefleri 48% 42% 30% 40% 46% En önemli pazarlama hedefi, hem olası satış miktarı hem de özgüllük açısından olası satış miktarı üretimini artırmaktır. Daha iyi ve daha hedefli potansiyel müşterilerin bir sonucu olarak, daha fazla satış dönüşümü istiyoruz Sosyal medya aracılığıyla marka bilinirliğini artırmak, gelecekteki başarıya hazırlar Pazarlamaya ayrılmış finansal kaynaklarımızı optimize etmenin daha iyi yollarını bulmamız gerekiyor Sosyal medya kanallarımız gelişirken, insanların web sitemizi tıklayıp ziyaret etmelerini takip etmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Olası Satış Yaratma Satış Gelirleri Farkındalık Yatırım Getirisi Web Trafiği
 14. 40% 30% 60% 75% 48% Anahtar Pazarlama Hedefleri Oluşturulan Potansiyel Müşteriler Önümüzdeki yıl için pazarlama planımızla, yeni potansiyel müşteri sayımızı toplamda %48 oranında artırabilmeliyiz. Satış Gelirleri Önümüzdeki yılki pazarlama planımızla, satış ekibimiz toplam satış gelirimizi %75 artıracak kaynaklara sahip olacak. Marka Bilinirliği Önümüzdeki yılki pazarlama planımız ve sürekli sosyal medya katılımımız ile marka bilinirliğimiz %60 artacak. Yatırım Getirisi Pazarlama çabalarımıza ve pazarlama etkinliğimize yardımcı olmak için daha fazla para geldiğinde, yatırım getirimizde %30'luk bir artış görmeliyiz. Web Sitesi Trafiği Pazarlama karmamızın ayrıntılarına ince ayar yaparken, web sitemize daha fazla ziyaretçi getirmenin ve site ziyaretlerini %40 artırmanın yollarını bulacağız.
 15. Pazarlama SMART Hedefleri S A T M R Satış ekibimiz için ücretli sosyal kanallarımızdan daha fazla sayıda nitelikli potansiyel müşteri oluşturmak istiyoruz. Her bir sosyal kanalımızdan her ay üretilen potansiyel müşteri sayısını %20 artırmak istiyoruz Bu yıl ayda yaklaşık 10.000 potansiyel müşteri oluşturabildiğimiz için, bunu 12.000'e çıkarmak istiyoruz Satış ekibi en iyi dönüşüm oranına sahip olduklarını fark ettiği için, sosyal kanallardan gelen potansiyel müşteriler önemlidir Hedefimiz, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar, aylık 12 bin rakamına ulaşmaktır.
 16. Pazarlama Karması P Y Ü F romosyon er rün iyat Satış promosyonu ve eşantiyonlar Çevrimiçi ve sosyal reklamcılık Halkla ilişkiler ve ücretli sosyal ilişkiler Somut şekillerde doğrudan pazarlama Kentsel alanlarda pazar kapsamı Perakende satış noktaları Perakende satış noktalarında sınırlı stok Sevkiyat için yerel depo Uzun ömürlü ve kalite vurgusu Marka çevre dostu olmaya odaklanır Güçlü satın alma deneyimleri Risksiz garanti programı vaat ediyor Uygun olmayan fiyata değil anlayışa odaklanın Taksitli ödemelere izin verin Eğitim desteği ve indirimler Gelirlerinin %1’ini hayır kurumuna bağışlayın
 17. Ürün Karması 26 35 4 1Buraya, bu önemli ürün hakkında ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün Detayı Bu ürün hakkında buraya, ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün 5 Bu ürün hakkında buraya, ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün 4 Bu ürün hakkında buraya, ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün 1 Bu ürün hakkında buraya, ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün 2 Bu ürün hakkında buraya, ne olduğu, genel teklifimize nasıl uyduğu ve değerleri gibi daha fazla açıklama ekleyebilirsiniz. Ürün 3
 18. Ürün Portföy Analizi PazarBüyümeOranı Göreceli Pazar Payı DüşükYüksek YüksekDüşük Ürün A Ürün B Ürün C Ürün D Ürün E Ürün F
 19. Promosyon (Tanıtım) Karması 1 2 3 4 5 Reklam Satış promosyonu Kişisel satış Halkla ilişkiler Doğrudan pazarlama Tanımlanmış bir sponsor tarafından kişisel olmayan sunum ve promosyonların herhangi bir ücretli formu. Yayın (radyo) Basılı reklamcılık internet reklamcılığı Mobil reklamcılık Ürün veya hizmetlerimizin satın alınmasını veya satışını doğrudan teşvik etmek için kısa vadeli teşvikler. Mevsimsel indirimler Çekici görüntüler E-posta kuponları Yüz yüze demolar Müşteri ilişkileri oluşturmak ve geliştirmek amacıyla satış ekibi tarafından yapılan yüz yüze sunumlar Satış sunumları Sanayi ticaret fuarları Teşvik programları Deneyimsel pazarlama Çeşitli haklarla iyi ilişkiler kurmak, iyi bir kurumsal imaj ve toplumda marka algısı oluşturmak Taktik basın bültenleri Marka ortaklıkları Etkinlikler ve deneyimler Sosyal medya haberleri Anında yanıt almak ve iletişim kurmak için nihai tüketicilerle doğrudan bağlantılar kurmak Ürün katalogları TV Yayınları Büyükelçi programı Sosyal yardımlar
 20. Fiyatlandırma Stratejimiz Maliyete dayalı Şirketimizin maliyetlerini karşılayarak standart kar marjı elde etmek için kullanılır $15 $2M Hedef kâr Pazardaki, büyük iş hacimleri ve değerleri olan potansiyel müşterileri çekmek için kullanılır. $30 $700K Değer fiyatlandırması Uygun bir fiyata katma değerli hizmet ile kalitenin doğru kombinasyonunu sunmak için kullanılır. $20 $4M Rekabete dayalı Yeni müşteriler geliştirmek, onları elde tutmak ve rekabette önde olmak için kullanılır. $18 $600K Fiyatlandırma Stratejisi Hedef Müşteriler Müşteri başına gelir Öngörülen gelir
 21. Pazarlama İletişimi Stratejisi Adım 10 Adım 9 Adım 8 Adım 7 Adım 6 Adım 5 Adım 4 Adım 3 Adım 2 Adım 1 Durum analizi ve iyileştirme Şirket hedefleri üzerinde anlaşın Pazarlama hedefleri türetin İletişim hedeflerini ve hedef grupları tanımlayın İletişim stratejisi geliştirin Bütçeleme ve reklam medyası seçimi Ayrı iletişim ölçütleri planlayın Ön test, etki kontrolü, iyileştirmeler uygulamak için Adım 7'ye geri dönün İletişim ölçütlerini uygulayın Etkileri ölçün
 22. Pazarlama Yönetimi Süreci Planlama Aşaması Uygulama Aşaması Kontrol Aşaması Analiz Aşaması Pazarlama durum analizi Pazar segmentlerinin ve hedef pazarın belirlenmesi Pazarlama stratejisinin tanımı Pazarlama bütçesinin belirlenmesi Pazarlama ölçütlerinin belirlenmesi Pazarlama ölçütlerinin uygulanması Pazarlama ölçütlerinin kontrolü
 23. 60% 30% 40% Personel Gereksinimleri Pazarlama Departmanı Pazarlama planımızın yeni yönlerini etkili bir şekilde hayata geçirebilmek için, pazarlama departmanını %60 büyütmemiz gerekiyor. Temel işe alım ihtiyaçları aşağıda belirtildiği gibidir. Sosyal Medya Direktörü Hesap Koordinatörleri Müdür Yardımcısı, Ortaklıklar, Sosyal Medya Asistanı Genç Pazarlama Analisti Teknik Departman Pazarlama fikirleri ile çalışmanın yanı sıra, Internet üzerinden büyümenin önüne geçmek için, teknoloji departmanının iş gücünde %30 artışa ihtiyacımız var. Satış Departmanı Oluşturulan yeni potansiyel müşteri akışlarından yararlanmak ve bu potansiyel müşterileri mevcut müşterilere dönüştürmek için, daha güçlü bir iş planı oluşturacak daha fazla satış elemanına ihtiyacımız var.
 24. Finansal Gereksinimler ÜrünKiralamaPazarlama Reklam Satış promosyonu Yüz yüze satış Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İstihdam Tazminat Avantajlar ve ayrıcalıklar Özellikler geliştirme Bakım $ 50K $ 10K $ 10K $ 30K $ 40K $ 25K $ 600K $ 120K $ 120K $ 70K
 25. Pazarlama Planı Sunumu Zaman Çizelgesi Birinci Aşama Şirketinizin pazarlama planının ilk aşamasında gerçekleştireceğiniz veya başarmayı planladığınız şeyler hakkında daha fazla ayrıntı ekleyin İkinci Aşama Şirketinizin pazarlama planının ikinci aşamasında gerçekleştireceğiniz veya başarmayı planladığınız şeyler hakkında daha fazla ayrıntı ekleyin Üçüncü Aşama Şirketinizin pazarlama planının üçüncü aşamasında gerçekleştireceğiniz veya başarmayı planladığınız şeyler hakkında daha fazla ayrıntı ekleyin Dördüncü Aşama Şirketinizin pazarlama planının dördüncü aşamasında gerçekleştireceğiniz veya başarmayı planladığınız şeyler hakkında daha fazla ayrıntı ekleyin
 26. Gantt Şeması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık SonuçGörev $450.000 $70.000 $843.000 $548.000 $905.000 $45.000 $37.000 $29.000 $560.000 $690.000 $334.000 67% 21% 78% 92% 87% 43% 26% 23% 43% 43% 9% 51% 2% 5% 7% 7% Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması Görev Açıklaması
 27. Potansiyel müşteri sayısı 730 0 Dönüşüm başına gelir $35.25 Dönüşüm başına maliyet $20.35 Maliyet Gelir 7 9 Maliyetler ve Gelirler Toplamı Test edilecek yeni kanallar Test süreci çoktan başladı Kanala göre dönüşüm Kanala göre gelir Kanala göre maliyet -84 -32 -28 16 67 72 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Pazarlama KPI Gösterge Tablosu 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Sosyal 9% Organik Satış 13% Tavsiye 17% İndirimler 28% Çevrimiçi reklamlar 33% Sosyal 9% Organik Satış 13% Tavsiye 17% İndirimler 28% Çevrimiçi reklamlar 33% Sosyal 9% Organik Satış 13% Tavsiye 17% İndirimler 28% Çevrimiçi reklamlar 33% Test henüz başlamadı
 28. Son 30 Günde Günlük Pazarlama Harcaması Zaman Dilimi Gelir Gelirde Çeyreksel Artış Pazar Payı Pazar Lideri Payı Göreceli Pazar Payı Göreceli Pazar Payının Çeyreksel Artışı Q 4 $111.4K -22.4% 11.1% 76.8% 65.8% 43.71% Q 3 $158.4K 32.8% 43.6% 32.8% 88.8% 46.98% Q 2 $145.24K -6.2% 12.7% 12.5% 37.8% 5.78% Q 1 $333.4K -5.1% 73.7% 44.0% 47.3% 8.54% Pazarlama KPI Gösterge Tablosu 110 120 130 110 150 100 120 110 130 160 100 130 140 110 140 150 130 100 120 140 100 120 150 100 110 140 100 130 110 140 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 $180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ücretli 65%65% Görüntülenme Pazarlama Kanalı Başına Yatırım Getirisi $4,216 Yatırım $15,587 Gelir 107% Yatırım Getirisi 60% Organik Satış 85% Tavsiye
 29. Maliyet $8,927 Gelir $13,950 Nakit Akışı $22,858 Görev Ayrıntıları Bölümü Başlangıç Tarihi Bütçe Fiili Maliyet Gelir Durum Görev A Pazarlama 2 Ocak $ 25K $ 20K $ 50K Görev B Pazarlama 10 Şubat $ 40K $ 42K $ 44K Görev C Satış 15 Şubat $ 50K $ 50K $ 52K Görev D Pazarlama 10 Ağustos $ 17K $ 10K $ 20K Görev E Ürün 1 Ekim $ 20K $ 30K $ 47K Etkin Etkin Duraklatıldı Sonlandırıldı Arşivlenmiş Kanal Planlanan Gerçekleşen Sosyal Medya $ 15K $10K Halkla ilişkiler ve Bloglar $ 20K $ 8K Marka Etkinlikleri $ 15K $ 15K Telefon Görüşmeleri $ 60K $ 62K Reklam Panoları $ 50K $ 55K -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 FY1-Q3 FY1-Q4 FY2-Q1 FY2-Q2 FY2-Q3 FY2-Q4 FY3-Q1 FY3-Q2 FY3-Q3 FY3-Q4 FY4-Q1 FY4-Q2 Üç Aylık Döneme Göre Nakit Akışı Kanala Göre Bütçe Kullanımı Maliyet Gelir Nakit Akışı
 30. Teşekkürler Bize Ulaşın: Tel: +90 533 654 65 60 Mail: kemalsezen@kml.com.tr Web: www.kml.com.tr
Anúncio