Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä(20)

Mais de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Anúncio

Tapio Räsänen: Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä

  1. Hoivavastuut, tasa-arvo ja työllisyys pienten lasten perheissä Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa: Perhesuhteet ja sukupuolten tasa-arvo sosiaaliturvauudistuksessa Tapio Räsänen Twitter: @TapioRasanen Tiedekulma 13.12.2022
  2. Perhevapaauudistus 2022 15.12.2022 Isolankila Tapio. Perhevapaauudistuksen arvioidaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä ja nostavan sairausvakuutusmaksuja (16.2.2021) https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5828 2 1.8.2022-
  3. Jokainen isäkiintiön muutos on lisännyt isien perhevapaiden käyttöä 15.12.2022 Source: Saarikallio-Torp, M., Miettinen, A., 2021. Family leaves for fathers: Non-users as a test for parental leave reforms. Journal of European Social Policy 31, 161–174. https://doi.org/10.1177/0958928721996650 3 Isäkiintiö Jaettu vapaa Synt. jälkeen
  4. Suomessa perheitä tuetaan kaikissa lastenhoitomuodoissa • Julkiset varhaiskasvatuspalvelut – Perheiden omavastuu (varhaiskasvatuksen palvelumaksu n. 1/10 hinnasta) • Yksityisen varhaiskasvatuspalvelut – Yksityisen hoidon tuki, palvelusteli • Lasten kotihoito – Lasten kotihoidon tuki • Päätöksiä ei tehdä tyhjiössä: kaikki muutokset vaikuttavat perheiden tekemiin valintoihin työllisyydessä ja lastenhoidossa – ja jos eivät vaikuta, niin pitää kysyä miksi? 15.12.2022 4
  5. Lastenhoidon tuet ja työllisyys • 2000-luvun alun jälkeen pitkät hoitojaksot ovat lyhentyneet, lyhyet yleistyneet ja äidit työskentelevät lapsien syntymän välissä • Äidin syntymää edeltävä työmarkkina-asema vaikuttaa siihen kuinka nopeasti työhön palataan lapsen syntymän jälkeen – kuinka voitaisiin nopeuttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä? 15.12.2022 Räsänen, T., Miettinen A., & Saarikallio-Torp M. "Äidin työmarkkina-asema ja lasten kotihoidon pituus. Talous ja Yhteiskunta 1 (2020): 2020. https://labore.fi/t&y/aidin-tyomarkkina-asema-ja-lasten-kotihoidon- pituus/ 5
  6. Kotihoidon pituus ja äidin työmarkkina-asema 15.12.2022 Räsänen, T., Österbacka, E., Valaste, M., Haataja, A., 2019. Lastenhoidon tukien vaikutus äitien osallistumiseen työmarkkinoille, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja. Kela, Helsinki https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299186 . 6
  7. 15.12.2022 7 Räsänen T., Miettinen A., Mustonen J. Lasten yksityisen hoidon tuen kaksi vuosikymmentä. Kelan tutkimusblogi (15.2.2022). Saatavissa: https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6385 Yksityisen hoidon tuen kehitys lisät 1997-2017
  8. 15.12.2022 8 Räsänen T., Miettinen A., Mustonen J. Lasten yksityisen hoidon tuen kaksi vuosikymmentä. Kelan tutkimusblogi (15.2.2022). Saatavissa: https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6385 Hinta perheelle kaikkien tukien jälkeen
  9. Lasten hoidon tukien työllisyysvaikutukset • Korkeampi kotihoidon tuki: • Äitien työllisyys (Kosonen 2014; Österbacka & Räsänen 2022; Gruber ym. 2022) • Sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä • Korkeampi yksityisen hoidon tuki • Työllisyys (Viitanen 2011, Österbacka & Räsänen 2022) • Kotihoidon tuen käyttö • Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä Gruber, Jonathan, Kristiina Huttunen, and Tuomas Kosonen. "Paying Moms to Stay Home: Short and Long Run Effects on Parents and Children." (2022). Kosonen, T., 2014. To work or not to work? the effect of childcare subsidies on the labour supply of parents. The BE Journal of Economic Analysis & Policy 14, 817–848. Viitanen, T.K., 2011. Child care voucher and labour market behaviour: experimental evidence from Finland. Applied Economics 43, 3203–3212. https://doi.org/10.1080/00036840903508346 Österbacka, E., Räsänen, T., 2022. Back to work or stay at home? Family policies and maternal employment in Finland. J Popul Econ 35, 1071–1101. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00843-4
  10. Yhteenvetona • Korkeampi kotihoidon tuki ohjaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia pidemmäksi aikaa kotiin, kun taas vaikutus ei ole niin suuri hyvässä työmarkkina-asemassa oleviin äiteihin (Österbacka & Räsänen 2022) • Korkeampi yksityisen hoidon tuki ohjaa suurituloisia perheitä käyttämään tukea ja yksityisiä palveluita, kun taas pienituloisissa perheissä käyttö ei ole niin suurta (Österbacka & Räsänen 2022, Räsänen ym. tulossa) • Kiitos! 15.12.2022 Österbacka, E., Räsänen, T., 2022. Back to work or stay at home? Family policies and maternal employment in Finland. J Popul Econ 35, 1071–1101. https://doi.org/10.1007/s00148-021-00843-4 Räsänen T., ym. (tulossa). Lasten yksityisen hoidon tuen kaksi vuosikymmentä. Kela 10
Anúncio