UX デザインに求められる「3つの目」
Há 6 anos 0 Visualizações
サービスデザインの骨格と視点
Há 6 anos 0 Visualizações
UX 2.0
Há 7 anos 0 Visualizações
伝わる仕組みとサービスデザイン
Há 7 anos 0 Visualizações
ぼくと人間中心設計の七年間戦争
Há 7 anos 0 Visualizações
Lean UX Quest in Tokyo
Há 8 anos 0 Visualizações
design to Design @ Design dot
Há 8 anos 0 Visualizações
Designing Culture at #LeanUXja
Há 8 anos 0 Visualizações
Designing Culture with Lean UX
Há 8 anos 0 Visualizações
Lean UX Workshop at Movida Japan #3
Há 9 anos 0 Visualizações