Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Gmga1024 (kerja kursus)

  1. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA GMGA 1024 : POLITIK DAN PENTADBIRAN
  2. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA KOLEJ UNDANG-UNDANG, KERAJAAN DAN PENGAJIAN ANTARABANGSA GMGA 1024 : POLITIK DAN PENTADBIRAN Presented by ABANG YUSUF BIN ABANG SPAWI 2013
  3. PENGENDALIAN KURSUS 1. Jadual Sesi Pertemuan Tarikh Bab Tajuk Modul Minggu 1 Bab 1 Bab 2 Bab 3 PENGENALAN POLITIK, KUASA DAN AUTORITI KLASIFIKASI KERAJAAN Minggu 2 Bab 4 Bab 5 Bab 6 SISTEM POLITIK BUDAYA POLITIK PENYERTAAN POLITIK DAN PILIHAN RAYA Minggu 3 Bab 7 Bab 8 Bab 9 IDEOLOGI POLITIK INSTITUSI ASAS KERAJAAN BADAN EKSEKUTIF Minggu 4 Bab 10 Bab 11 PENTADBIRAN DAN BIROKRASI ANCAMAN DAN MASALAH DALAM SISTEM BIROKRASI Minggu 5 PEPERIKSAAN AKHIR
  4. 2. Penilaian Kursus 1 Tugasan 1 (Individu) 10 markah 2 Tugasan 2 (Kumpulan) 20 markah 3 Pembentangan 10 markah 4 Peperiksaan Pertengahan Semester 20 markah 5 Peperiksaan Akhir 40 markah Jumlah Markah 100 markah Penilaian kursus berdasarkan agihan seperti berikut
  5. 3. Kerja Kursus Tugasan 1 (Individu) Pilih satu tajuk sahaja (seperti di bawah) bagi tugasan individu 7. Pilihan Raya 8. Pengertian Demokrasi 9. Ideologi Politik 10. Doktrin Pengasingan Kuasa 11. Birokrasi 12. Sistem Berpresiden dan Berparlimen 1. Pengertian Politik 2. Budaya Politik 3. Kuasa, Autoriti dan Pengaruh 4. Jenis Kerajaan 5. Sistem Politik 6. Penyertaan Politik Arahan  Panjang tugasan ( 10 hingga 15 muka)  Font 12, arial atau century gothic, spacing 1.5  Tarikh akhir penyerahan tugasan ialah pada pertemuan keempat  Tugasan yang dihantar lewat tidak akan diberi markah.
  6. 3. Kerja Kursus Tugasan 2 (Kumpulan)  Setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang pelajar.  Setaip kumpulan perlu memilih tajuk seperti di bawah: Arahan  Panjang tugasan ( 20 hingga 25 muka tidak termasuk senarai kandungan dan bibliografi)  Font 12, arial atau century gothic, spacing 1.5  Tarikh akhir penyerahan tugasan ialah pada pertemuan keempat  Tugasan yang dihantar lewat tidak akan diberi markah. 1. Sistem Dua Parti : Sejauhmanakah amalannya di Malaysia 2. Bincangkan hubungan antara Kuasa, Autoriti, Pengaruh dan Keabsahan 3. Bincangkan kekuatan dan kelemahan Sistem Persekutuan dan Sistem Kesatuan 4. Bincangkan Transformasi dalam Birokrasi di Malaysia 5. Ideologi politik di Malaysia