O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία

το κόμικ έγινε από την Κατερίνα Προκοπίου για το μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, Αθήνα: Πορεία προς τη Δημοκρατία

 • Seja o primeiro a comentar

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Aθήνα πορεία προς τη δημοκρατία

 1. 1. Κατερίνα Προκοπίου Κατερίνα Προκοπίου
 2. 2. Κατερίνα Προκοπίου
 3. 3. Κατερίνα Προκοπίου
 4. 4. Κατερίνα Προκοπίου
 5. 5. Κατερίνα Προκοπίου
 6. 6. Κατερίνα Προκοπίου
 7. 7. Κατερίνα Προκοπίου
 8. 8. Κατερίνα Προκοπίου
 9. 9. Κατερίνα Προκοπίου
 10. 10. Κατερίνα Προκοπίου
 11. 11. Κατερίνα Προκοπίου
 12. 12. Κατερίνα Προκοπίου
 13. 13. Κατερίνα Προκοπίου
 14. 14. Κατερίνα Προκοπίου
 15. 15. Κατερίνα Προκοπίου
 16. 16. • Ο Κλειςθζνησ ζκανε προςιτά ςτουσ πολίτεσ όλα τα αξιϊματα……………….. • Ο οςτρακιςμόσ τζθηκε ςε ιςχφ εξαιτίασ τησ καχυποψίασ που προκαλοφςαν όλοι όςοι κατείχαν ιςχυρζσ θζςεισ………………………………. • Ο Κλειςθζνησ θεωρείται ο Θεμελιωτήσ του τυραννικοφ πολιτεφματοσ…….. • Η φράςη «δεν πρζπει να διακρίνουν τισ φυλζσ», που λζγεται ςε όςουσ θζλουν να εξετάςουν αν κάποιοσ κατάγεται από ευγενική γενιά, επικράτηςε να λζγεται μετά τισ μεταρρυθμίςεισ του Κλειςθζνη…………………… • Ο Πειςίςτρατοσ θεωρείται ο θεμελιωτήσ του δημοκρατικοφ πολιτεφματοσ……. • Ο Πειςίςτρατοσ κυβζρνηςε δημοκρατικά και ζκανε ςημαντικά εξωραϊςτικά ζργα…… • Τα μζτρα του Σόλωνα ανακοφφιςαν τη λαϊκή τάξη και εξίςωςαν τουσ πλοφςιουσ με τουσ ευγενείσ.Κατερίνα Προκοπίου ……………………………………..
 17. 17. 1. Ποιητήσ, ςοφόσ τησ αρχαιότητασ και ςπουδαίοσ Αθηναίοσ νομοθζτησ……… 2. Τφραννοσ τησ Αθήνασ, πζθανε το 527 π.Χ……………………………………. 3. Ειςηγητήσ τησ δημοκρατικήσ μεταρρφθμιςησ ςτην Αθήνα……………………….. Κατερίνα Προκοπίου

×