O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Katturai

20.997 visualizações

Publicada em

katturai

Publicada em: Educação
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ So make sure to check it out!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I thought I was good at writing essays all through freshman and sophomore year of high school but then in my junior year I got this awful teacher (I doubt you’re reading this, but screw you Mr. Murphy) He made us write research papers or literature analysis essays that were like 15 pages long. It was ridiculous. Anyway, I found ⇒ HelpWriting.net ⇐ and since then I’ve been ordering term papers from this one writer. His stuff is amazing and he always finishes it super quickly. Good luck with your order!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Katturai

 1. 1. VsI'_(n)amrL'I uuilgiaél r_r, rri. b e'rs&uTVgs1|Lb a5(5_e'5mglLI I5lg)(5és(5§ Qgsrllmrraé Qa= rrsi>6o eflqbtbrfilmnao. (tpmmmnm e-r@§, g;yL'r uufilgbéi Qugjgsia @6llT[6luJ6DLDuJfl§)_q'3fl@Lb. crrggjcugsil-1 6). Irru§l6'orra5G6u r_r, Log,1 élggmm Q6ue1flLlurrL’_6im_u. }Lb Qmnrflg §l; n5m6uTu. ;L'0 aarrL. I_ @llJQ]Lb. Lorrsmsufrassir Qangggmnaé uVsml_. rLsurr; b;gmaJ mcnirgggés Glmrsirsn (Bsua: im®Lb. °<-qg. ;i3a. rraa(Bsn, mnsummfisgpérgés 5L‘_Cr, cznm. 'J uufilrbél §, r;L'JLs®e€lr_r)g1. V-. sL®mr; r sumngsia el= 'lr; )r_r, § mama). a>l'_®61mI crrslrrugj §,66)6)l_'n_9i5"o1 Qungmm sfilsnésésl, 8:[bLJ€D6UT Lfilsrllry, <5t| l¢. p@)Ul_, Qgaallmrrsm §_r, LBl| ;§l6i) 6TQ: Qg_|6)J§ll@Ll3. &. |'_®6b'>II o5fi)C3I_| rr6In1]'Ll ULq. éa8>§) §ms'6n'r®Lb6). rszn5.uSl6i) é{6'lDl. D§,6l) (3m6u'zrr®Lb. .3|§fi)@éV er. (r_r)§, g,| a'r Qafilmrb Q_e_r, srll6). |Lb r= _uJr'rf5g', QLDlTl‘. §ll5€8)I_lLlIb (36). ro1§ur®Lb. a, i'_®mr1 e-rQpg, §; Q§, lTLr! lrl(§')(y)6‘lIT, §, msuIJI_‘ilfi)(3a: fi)r; ) a: Q5§g,1as6'cosn_£_'r; §ltn'_rq. e'nQ5rr¢s'rr5n Gs>. miuT®Lb. (5o6irr¢; o31slm1, Qerulrfi. (ysrasumu 6l6ll1@]li3 Lgjmqagypsh a; l'_®6Imr . _3qmLou_I Gcuaiur®Lb. Qamfiuurglégi, uso u§, §I5.s11rra>§ gjmsuzsrg g, m6olJr_; e5(g5l_si:1 @('. ‘2§>§=5° 156~>Lb- aémmfie uéflufilealfi «ads meal cweemw Qugbgfilrgésa C'o’suai'o1®Li: V. Glengbasmmé élmgsfilsirrfilth uuJcirru®_g'_, g Gsu6o"oT®Lb. Glurrq5§, g,mn5‘ar Lsumwassit. uiapQron@5.e1'1, Lom_; ;'_r, Q§nl_r'r&36me11e'r. swswnenfl LIl'§@§g2|L'D (3ar€o'n'r®Lb. 51.'_®mn' .9|mmL'. IL] . 5>I‘_®sznrIé5@ (_I, os'u1§g)1emn‘, Q5u'. i_££, l, Q, oLq.614c: mr albefilur Qtpcirrgjris Qsinfilmmmmngmmnggrb. (59"'@"W‘ ®§] Gl&. rrC; leisa; ILi| _u. '-L. _ gmmflqérgfl QunLr_r, §,§, torrarr. Qg')l'l'| _|’l'L. |6'tl')L. _UJ s. @§, g__r,15.mm&. Gle5rr6u'un: +@ésaa (3a. I61§u'r®Li: . ryasingglmn 5.96:7 ugflmrrzs ®q5§, §ei> (2ausa'1rr®u‘: V. Qeulfi: @§1C36:J g,6zn5oL'Janu aufilmésefiles aatgjtb u@§; iu. rrr(5Lb. gcaflggssuflg, _gstl*: eJL'_nL4Vs. -5r‘Flt'_("_r; L'J ugglmnaé Qarllnflammé fixlfilé Qssbw (firms. -s'~a1®tb. (Egan: -numm ®L. Vl'! ‘xl$61'fl5iJ
 2. 2. Cfitofifiasnsirassmsn sr(Bl; I5§, rran Gmcu'vr®L'o. Lmmm, ugpGlLorr5Q, Lmrqg Gl§, rn. _r‘r c°3,ef. lu. rr. u_rbco)rrr)u4Li: Qnlrurgfiirfilsia uuJ5irrI_| ®§g, ('3susfiur®rb. 9&5 @r_r§sass1fl5i) rfiigjgggi) ggfiiasmsrr @®gsb G6uaiu'r®Lb. Qgaflmnm g5szm_. uSls'o LSlrpQLmn_§lé= Q5rrrj)a55ir ausumrrgi. l5l6'O')Q@6‘l5‘lgSl e'rQ: p§, (36n6u'1rrGlLb. GP"l—9-l"'-"7 3 @I_'1i_| @_r; §luSls'o Qa= u'J_e_F; luSlsin a. @§6m§3é= srqgésafiléi Qsrrsbaag, .5@L">§>5“"D-l GPW55 (361J6IlB'l®| -l3’- (EPWW-| “"'T'l-l'-"3 €96” '-'.5.5l“J”5> Qqbggei) (3sa. Ia1$‘ar®lb. Vfiggmmés 5.I'_®smrr, mngérsmasés @g_6-lILII_| V'. is a»LL. ®6mry. mfilsnésaaés 5.L'_®61mI, gain 6)JU6Dfl[_l)QJé5 er. L®6zmr. 6)Jl]'6)rlIj)Q}éS aa| '_®6mr; r, LmIruJrrI_ei), élgjamg, smrrés a.1'_6I6mr)' Ll6‘O 6nmsstLIu®Lb. O°qmg_r)gusi'r mngpémsér ggfilfiiqés a'. l'_®mo‘, szilméxsé. 5si'_®mII é_,5é. luJsur, b5m5g @sS. Ia. I@i; rr5l6i) éqpflgigi QasrreiTC3a. IrrLi: . mntbeimaeh ggflflqé 5L'_®mu Gawain sflixfr asrn.0u'rra= r'r csvsivwlamr ‘Glu(g, ;'5§;6ms06uri', ‘asfrm cflrnr’, ‘s: smg, >L‘Juré. l5.ns11r'r', ‘uu; éea; rr§ Grosmg’ 6r¢rinQg)si)s)rrLb urnIrrLr_L1 Qurbpauri &. irL0I7rra= r'r; gsinmwtb élgfiiggtb @6D80lT§)6}JI: |'; Qungjrgwtb aaqgél surrgsggrrsir (l, oQ9_a__r; }Lb 1-v_6rnLv0gg, cmr'I; V5.rr| '_élé. @ 6'r6r’r| u_mJr'r; &. @§, guéV@3 @6'D'fitLl6)Jll'. 5rI'_IGluQ5Loa. mrrsmmLl ®ér.5|'_C; W5znI1uSlsb a3n6u'zrrC'3urrLb. Qsrranrnrqtb 5s')a§lu4ri> a§l(r_r,51 g, srflei> 15.7.1903 aqsirrgj, @LonII&rrL&éV@Lb élsu5rrL6l glitbmrrggésgtb cv, q(r_5§= ,§, suD qgaiamnnuhfl lfilprjggmri asIru3r; rra= r'r. Qsurrgj @UJlbQUUJll asmorn'_eFl. Qenri V-. _7,Lb gtbpntb 6uu. r§_F, i6b 5r_l5m, g,mu_l @193"; -,; _r, rrr'r. §, rru'_| LorrLo5irr , :%_e; -_r, rIax‘1lsi) (5®Ll3I_lLl) Qmrilélwgj. ®®Lbué= gggflmeo 5!l'l]'6b'0'TLDlT53 ¢9$plTLl3 QJ©l; Iq$®GLD6l) a56i>6:Slso3u_I§~, ®g5m_x1 '(_tpLq. u.ieSloi)6maJ. gmbmnmsin as61ni_u9siJ afigbummwnmwafl umll G>l§, m_ré. u£. l6umfr. 5qtLlCBun§1 saSl®§m¢V)i; l (3i_irrmn'_n_. § § Qsrrrgsgggg a1SlI_'_® 6"rrl’l; i3g1 Gl5ll6tlD'll£i. (lb‘l_l'3_Q')§_| .> asrrij, §luJlq. aa61fla‘o1 Gl5,rr6'n6m6>u.1rr5i)
 3. 3. rr-I'rés5I. 'Ju| '_t. asnmiynarfr. r5rrL’_® s1Sl®§. msoéa.5rra‘. |Li (3urrI]'rrI‘_| _;_'7,@ai) Fr-®ur__sorrmrrir. u_q, £uJrrma= @si>oorr; _r, sur'r 1940 ,5L5l; 'p_r5rr® aanrérefiilrflcirr gmmmrrncmufr arrmrrrrsfr. 1941 @a'o s1Slq_r)g; ;r_. .asir g_r, arfrLosi: rrg)§5 gmeomuuaag, (3g, r"r; §Qg_r, ®a';5L'J QLrfi)gDGurrgu gmég) f, m'_® e1Sl®gmo. ) @5155 Gmmaoadr @q5CJu_q, rraJ ,5qLiu§, a§l G6)J6'l!3lTI_ll'QI. Dfl'flf= l)] Unfit: ugcfil cfilweflcurrrli. ssfiflth umfluph uafiur ll_fl'ITD. l§ fir'_r_Qprh s(grg, rru_i§, §,la'sr QuQ5Lbl_l(e_r, @ u: Ve'5a5si'r s)g)mLou5lg1|Lb a| filu. |rr6n3LouSlg21Lb §, ;')®§§l5snrra; §, grrgpggj flpggmgé sqpea . g4cuLnrr6u110rra; (36u aaQr, §lsirrrrr'r. a; .ru. omrm'r 5.rrsorE. r5rra>mrr5rJ LSlfi)u1'_®é; el= J|_a'r. (g, tb Loe'r. .5msrr& &(5o§, nuJ§, _é, l«sin1 Glurrgjfilqaiwarrmfrasmrras mnrjm é|6)Jll&®é3@')§3 a'. t')sxSl a4sI‘fl| LlLJ(3g, élgp-_r_i, §, aJ5@Qu. I6irrgu es(r_r, §l6IrrnI'r. cgqcufr ¢9_5|'_A= iu5lsiJ @n'cu'1rr® Qmsrflérarfmssir élllrrrtolll qrgrfrxaafléo unu'_Ig", §;6u1. @6319] Lfilcirrarrrrrlb; @a%rQ5orvr6'u1gu, mr‘rC3_£_r, rrguLb usi1srl'la. ei1. am; s~BL®&. rgggmgash 5simSlé35su'1rr Qug)(36u6a"trr®Lb sreirrugg arrmrrnafileirr gmflmng, efilqbljurb. gqrigg, a‘.7Q5LJu§; §,rr(3m(3u. I Lo§u. I L6u'6r6)4_$ §. lL'_L_Lb Lrgmnafilmgg. Qairrgi, sggicovrsqg, ,s_f, li'_| _tnn5,s_'r, gL6lg>rr, rr® gjoggmggtb Qa= uJsiJLJL'_® 6)JQ5Lh uwglcfirsn §li'_L§, §lr_i)© saSl§, §r'_r_su. |r'r . __¢_v, qsur'r. er'r. i£l| '_Lq. . §, luJnaVrIrru. l Q&Lrq. u_Irrt'r ‘flersirrmsur mrrrgafr’ 3451-rs1‘3Ie'o Qpgskr Q,0_a_r,6‘5l€') = ;qfl(Lp5»rLlLl®§, §uJ Lofim 9_su7rrsq§ §L'_L_e_'r, mg, ¢ia 5.rrLm7na= r'r, 6-vq5inm_r_')u_| Glssirrsmsur Lorrfleo cv, qmcz§l¢)(5 a§lrtlsqu(i-, §, §lsu-rnfr. @§; §L'. .L. §§au1rrsb §LS| g'a; _r, rrL'__Lq, si:1 amt; aaflm @g; r'5mg,5sir l_l5l'| ’6Tfl936'5‘l6TT Grr-, n&. e£l sflmq_r_'r, §mr'r. @§, §§li'_i_§, mg, &{6'l. l‘l6'll')l'l)uJ 5.s'oclSl cv, q§_f, la. nr‘Fliun5. , ef, l(r_r) Gl;5.g,1.ar; r,_g, o'mr4C3mg2j .5qs1Jr'ra; siT Gleru. l6bu®§fi6urrrr'r. s. a'. )sfil urrtorr méaesggéagria Glsngggmnufilgjgj. Vsnmansir fil'_i. _Lb a, rrr: 'uéirraV asL'. .él _r5a5‘Immt. _§, g,F3urrg1 apgmm cugyrLru®§, g,§, g, msomr'r_a. si1 au. Iq. & éir_r, §,lg, §,51rm. agufiurrgj Lmrflso (_Lp,5s)mrras@3rb,
 4. 4. Gl;5®réusrrsoLnrre5 cgqsmméerynuh @Q5lLIGurrQ_§1i> ugafil cfilmélléa asr'_aflt'J usurllufilao r= r®r_n_ Gmcr'Irr®Lb naingj g. =f, lI‘_| _rb s1I(g, §;_r, nr'r anmnnerfr. grr(3u> (pgwmméefr ugsfilmurg, g,1;o[r, g| . gq_4jr, §l| _'_L__g', mg, e'r Qsn. r;’)u®§, §, mtfil V5m‘_tq, amn'r. ggmm asinmpm zilugmri (3;5(gG6u r_r, rn_rr@Losirr; o§fio'0 urrrrrrL'. .rq.61mrr'r. QeFtr'J§. l§ grrclrassir Qlgmmé ‘lsnmrrnerii , e5lL'_L_Lb’ €l6lITG9j urru-rn'_lq. arr. a= (y:5rnutZI umfi a. ;pa4Lb Qgrfiggtb élgjeisaa Lmtpggmfi srrmmrsfr. mmofl(g>§, g,ng3;, £9-umnmfl. comma, a= n§g, go; mfr Qp_e_VaSlu. l aqcncnrrraacnsrrés an. '_to, , _I_? ,iriL| uIr5m§, §lI'_I_rr'u5msné QE| .IJ[_l)u®§§1so'rIrl'l. élgbmnirsgpég, rfilcinerrnnb mgprérflsurrrri. Q§rr§§l['pGLr1L. mt.5mcrr Lqgmrrésél _r_r, rrLrq.6in Qunqgmngnuggmg, 9_uJr‘r§, _@6mrrr'r. (5°“l-‘1l“’ll' 5rrr. nn'rra= r'r srsrflu. I @j®I. bu§’§l¢Vi) r3g)_Ij= ,§rn'r. ;r, rrL'. ® ggeomcur srécrsvalléa @5®lhu mngbmmg gjgnrfigi 2rr_rQ5és@ 9_m5pé. @L'o rz_§g, m|rrrmirr'r. urrrrgagglslrr |5liy_e_r, .mu'rr@, tb mlrtirrliq @q5r_i, §uh agmg, 6fil(I_§Ll)LllTLDf$. ), @®(l: pmg) 2_soa5(3m c£r'lu.1.s'r. (ls_r', Li: cusérrarunh urru'; _r, §,§, l;i)@‘| Lr ijlqgmfiammg Ggafrsq Gating], _r5arL'_Lq. s'0 Qetinmmuuran a5|'_§l_r_r, smLGlu; r_r em_§l mggggnfr. ;_r, r.ps'. Gler. m mrngng l$lpll$@lflllJfl6lTl]‘ll’¢5(:6l. l muggy asrn'_Iq. su'rnr'r.
 5. 5. aflméaé 5rL. Gan| r 1. rrrl_'bm1§= grnbmm aw‘-rmmr Qmgbmammu Gl_lll[b’l{)lI; l uu_nairru®g§é. GiV5nai1sn Losuflgain 5;f)p1&sQa»n6'a'b1t_C3urr(3g ;5n&rflgLb QgrrLrr'. ré§l6£it'_L. _g1. _r5rrasrfiV5Lb grrsi'rGgrn§1Li3 aus11r'rr_'r, gj6la5rra1§: rrC3r_ Qggéélpgj. uai1rrLln®Lb utpésa. arp$5riu5q5Li3 torrgbgntb Glumjefilainggazn. aggaurnaia @u. I;bam&»§= (e_r5gpai) LDfl[f)[_l)Lb Qugijgj, grgain auenr: ‘ua; si'r (gmggur sglmnélpgi. Qmrnurrrgsrrrrai) aElalnL_gg Qurfiymamm lDllLl)[l_)llLDé) giazng 9_uSlr'r arngsarég, argbuih uu. Ia': ru®ggl$GlasIrsi1¢g5ib glg)aInLoer. (Ba11 atgfilélwmng eSlI'FlaumI_é>laisTr; )aur. .g4;5la£Iu. rg21L'o [f, lT5Il‘l53Qplb mmfigggnsggjtb, us'o‘o'rurr®rb uuJa= u;| L'o arairrgjtb flamwgglrlyésam urr®u®au(3g @u. r®ao')a>(‘3u. Irr(r) Qamwgbg mngpmngtb. Qmgbsmgér @, gps'o Qas: '_| _rrs'o ausnmnaur eurrgpar (3aasi1a: §la_3@5y5luJna€laaSlC; tb. arrgbgfldo unru- (g, rflu. le'r. @®Li: ugglai3 Lufilfrés Gaarrair 51.51. | E§LQU5l6l) LJa')a. lm5 Lll. (lll'l’Ei6'l'l aurnabaugfiag ergbgn @_r,50a'o 9_a'na11g1. grub gufilufilain ¢_: -,qmLorJaznuL'J ‘u@‘_r3e tabgtb’ araznés @3r_f)lL‘. i1.‘il®a€lGgnrh. rfilsotb, ggri, §. 5;l'l'[i')Q_| , cqbasrrurib arsirrgmb g, qau; bgSI6isr eaL® , gx| mLolLn5l5bgnais1 sv_uSIr'r&. ai1 Ggrrainfil aungefilsinmam. 2.USlll’856l'll6‘tlT mntpmsg, Qaingfilurammurrrggj 9_amrm. |. 6'TEo‘ll@]LlJ amrrrélggai) Qsbaunmab 2>_uSlI'r5si'r 6lJfll‘. pQ,0Lq. U.. llr§| . a‘V»aurrélggg)_| és@, g gnu asrnjgu Ggatnsu. gbaurrrai) Qaisrgp 6': |'| '[l: ')@_| é{6l'l6L[$@) .5qglasLorraa usrrar = -,l| ao'>r__r_i, g1 wggélpgg. Glgrrr€§lsi)auanggrraiJ Q: _r@e£lLu Glgngfilrbsnamwlj Lramasmngytb anwgamil Cfiurrégsmrggrrai) Gla. Iaiflu. irr@Lb I. |an5u. irrg; ,)_]Lb 5.rrg')gg_| L6l@glu. ;:. i3 L0rraVI_i®a. =£l_n3g1. Qtlqanaa Gungnflgairrrgi zmnufilaurrrgzitia élsori qstnas eSl®a€lairrgDa1rrr'r. l_|61D5 Qamao ummamag fiaznmaaman sjfi)i_r®ggjti3. <9|amgILr r_ruJosirru®ggj(3aurrr'r grin gaogmgéa Gla5®gg| .=. '5Qa3rraiTa1Ig]La131 Lfilrpfr rgaogamgupb Qas®é. é:lg9rrr'ra3d1. LDll'5i'l_l| ;L aarrfi)gS‘Ia') georggrahan asrflatnurg grremr eruamo. -s ar®gg| e'sGla3rtazfur®, uassolaia gmflé Gafrésauaa. glpauib
 6. 6. gmégg Ggmauumaar rr_rIfir'rmsrl’ImuJ Glcuarflafilcgfiflrogn. cabaemgrrairr gqfiamrraur u>rJ'IiI5m'6rr auemiésas C36u61i1rr(; )Lb aairgr__r_| Lb 5rr®er. sm1r g| rfl¢’sVsa'r. aa| _rrg| mrirrmnb Lfluirarrtrrb Cl5u'. |£; orrr'ra. .s'rr. asrn'_® mcrrgangé. asmlrugaurursir Lor‘_(5lC2to garb uso _r_r, ai: ramoama1-rill Qugpwmb. 5lT®56l'I’ arrgbmrpg g, nIr'. Imr. o|Ju®gg1aElairrg)6lrr. romp; Quu'. Iu. lar. p.b o_gar£ainpa6r. fifrcuarrrb Gluggsarth maiirr agfiflmug g®&.5arrb gnmqrirsair Glulfigrria uu. rairuC; e9.sirr; pa5r. grru'. iaa'n. ou. maur a. rrg')Gm 9.. uSlr'r5srfla'rr gsbmrrtpmégé am; gzmamrrurrrgrb. as unra- ‘fifr apmmmngj Lmg’ araingprrfr a: .ra'rr@aur'r. gsn"6rao'n‘Ft'r Loésasgyésg tm’_®i. oai)w. ggainsurggi 9_uSliras@ei(5Li> Lblatfilas (_t, oei= .e£luJmrr(5Lb. G514 Glauno, LDI]'6IJ6'lD56S6lT aus1rrra4Li> gsiuaanffi Ggmsu. L605 p_(5sa"rranL_uSla'o ryaehaarrsi) urrasgfilgggcméo _I§r, rnd> @g>lIrui'_t: Hr_r—, ri, _e; ',ng; |1b ra_uSlr'r au| r§'pe'r. m5é. @rh uuSlI'rgGlgrrI_. flg)_| é(g, Lb rflgp uu. r6irrasg§éa@Lb Gganmumm g_r, siJa0 gang mmgs mrriflawrgggtrain Qug)(tprq_a£lg)g1. ajfida grab fig); ugglmmggnain girth | _Iu. IcirrLl®gg1éJGr_r)IrLh. Lfikgfi 51.56166 ass)r'5g| sfimrnflpgg. _r_r,6i: r-aufir ur_r'); nrrés@5arng) rgmeisg-. 6JgiJu®e£lg3g| . Qang r= r~® Qmiuu gfiauggtq. rgaum aggggimané aiisuurgigair almmggj n_g;1@5aro€lGg)rni: >. Qgamrab Qsoggut f, r'r msrrria augbgjl mrrbélpg. 5n. .._si> 5:} aqgg @t—§5i6i> H6139! flwésm Emir mrr&u®§»elé3waa- EH55 srvmb Q&u'JI_I£ur'ra5aira. .r. 9I‘I6Tl04é5@ggrrairr gggl grramb G_l&rr®rlIurrir5air. armarésg agglaamrras rz_I_. j) (5Qr, _a_F, lmuJ sr®ggirsb 6'l6ll16llT6UIT@CD? p_uSlr'r&. Gssrrmnaar grfilufilsirr lrggmrrs L6lT6'lT gsiwauufmlr g5rrL'0 amorgg aqglesmrra. Lfigflmnw arairraursurrgrb? tnsiiurauullain @u. r¢)an5z'r susrfilanm fimgrggp gar, _I5rrarflsi> 5960 _r5C; &. astbaaL_ a: r;i)r_n_sorr1b. flan tonal lfl6)I. l)§l'l6ll'l‘ gmésgg Ggmwmnaar Lsmsqflflurrggah r: _mug§Dau>u. nJ Giuqyesa n. gs1;e£i; og| . Lnarflgairr gain Guqnanamnd) Gmgl ra_rrrérasa¢namLI | .iu. iairrLrGlg; fVi Lrjyugflmmfii Quqbeisélarrrrsisr.
 7. 7. Qgaurnsb afilmsrrflsorb gain @u. le'0I_| GlaL'_i_. g1. afilcuenm 2_g'3uggla’s(gg gjauvsurrflairrgo r;1szima= rr, u1|u‘1lr'ra. sir . g|L. _§lr_'r, g1 Guntfilm. Loaiurqqgéasah @651 euamiréél ®ai>aJnLoai) .9;@_r_ir, ga'ar. Lo5rrr_'5gé Ga’-r'rérmasa'5(e_r, p_ga1|Li3 a. lau'zrr® a. IaznV5aQ5Li: upmm @a¢rrrr'. rasq§Lb ¢9|I, §l_r_i3g6ur. Gungngggfigg Glgrri; §lfi)V5=rramauV5ammu. ;ib Q| .lIflu. I G-li_nflu. l mm. Lorrn‘F| a4na. V5ao76nu. qL‘o V5:. '_LquJgrrai) rgsirauafilaznarr flsoriugaman @ripr_'r, g1 _l§lr: )5fl(3g)rnb. .9|ggu_5isr QuQ5(§; Ll) @; I.'. l6b'>u, 5'lL61T$5w‘5I. !l. -D lj§r'réses; §laqLb a1@', V§lu. ;ai1m fiwgmgmltb <gI‘. bQ1&66')61'lI. l.ll. l) | .orraH. I®g§ z2.. u5lr'r mrrgammé Gashaiflérgrfjltuuéefl a‘. fiI'_L_aur. L0rraruI_rrg@$a5e'5 es| _e'o'rsoa'>aVaL_ grub a: ‘rlL®ma~ué. aaa: Sle‘omao. Grill @s1'rrr'. ra5e1fls‘o aungpr_'r, g lB6tIfl6Ul(_lpll) upancu Qarrgptb amamrrmab (3uIru'mSl| '_L. .aIrr. ' aggyaaflgim Qailmms @m; r3_r§= ,g1_ (3urruZJa§li‘_| _.g| . e5L_aSlg)_| Lb Qgaisr unglrliq Qglflurg Qgrn_rEue§lu. |a'narrg1. mrérfiarnfl umar grfimé. asfifr afléélsxflgrjggi 2.6065 Lufilfmmmés asnggauqgrb g, aGerra'rr l_n. _a)Lb efimgggi mqbélpgj? Qgforg urrrfr arrrmrarris? }_l5flLb grrain. Losuflgsirr gnaslflaagfiairr Quumnaio gain l_lu. rairru®gg1Lh u5iJC3a).1g| Errgamréraén QaJarlluSl®Lb 5&5, aarrrbgu u3a'a"6rLaogaa>g usna. u®§, §l, (3L0(3a> Chasing; a_. p(3a= nair-ur. _aoganga'r élmgésafilgngi? amass assufggysirm aslilulnqames, Vgrflwafiair Vssfifr a£i’: ';a= ns"o g, LBlé. (§, n'1 L]©LlJ Qmflurb flqgtbijlé Qséasonmds g®ée§lg3gj; gnagmb arIflr_'r, g| (a_'5L'_a1nL_ agglgflgélmgj. .5$5(3al, labL5luSl6lI'l 6lsm. 'Ju; f,lmso an®éig)g1. Qgazrrrréo a3;bul_&a. V.r: ,uJ eflau afilansnmammé Qsnsi>e£l(3r; )ain. §](| ];6uU uggiesaillab Lsirsn uacflu urramtpaair D. .Qb@')l. b; élaougiqtb. cgramau r>_Q§@angrre'. ) 5u_aSlairr ; §r'rL0LI_1i3 o_u. I(r_r, Li3; t€bL6lu5la5sr flaw) ugflessir élao aL. .g)_1e'r: ¢gai1 eyngpggtb. uauflrlr urran': _r9asa1‘1< gafimgndr Qurflur afiuggjgrarr 67¢; r_n_a)rn. i:. mmaoaaflain g. qLcpLlu@, gla3si1 Gi_i5rr_n_31rr'u(gtb. cgqgmrrsb fls>_r_r, ®eisas Qstpmam e7g§)uu_sorrLb. uqgan fi, laznsoasai1 Longbgprb 3[6'd')l_lL| l.l3; gslgmnén anfiur asrraoggiab Ggammmnaar mangplh Qurrgxlsq gatm_L°. Iu®Li3. 5l_&5l6l) Qwillué @951) grrgjmrrmnastll urrsafilé. a. l_sSlain @u. ig‘)a¢o5é= awflancommé élamgéagtis.
 8. 8. @at06uGlu. |siJa>Ini> (3L_lrrgrrGlgai1rg1 _l5m. 'o‘ I_lai)(3a. rg1 Qn_ur@g1(3unrg©é angamrérgamanlh L1u.1aiaru®ggj£(39grrLb. araugbprrsi) a_aaSlQuq5eB Loatrflgaoflaisr Ga51L. @Li3 9‘_t, ;’gg)d> élmgélpgj. Qlrsmmfl I_I56i)(3l_maiJ Lorrgbgjrb @6TllGla. Isi'rarrLb urrriao)6ua'ouJI. Zl ungléaéalgpgj. Qasrrarr (_Lpgaorraaraufi)amrng glsistgprfilésgtb g1Il'l¢: r)d= 'lsi> (tpgsorrammau Qnaufilsi) l5L_LDll'L_ (5oLq. u.mg flma) s7g'3u®e£l; og| . Qlrafilol) 9_&5'UT6). | Gg®1.b Lufiliflamrrhasair gaafi Qwahanggrrd) Qanaimtqgrgéélairpm. asrr®aVa: ns1r gqgfilflugmnab mm a1‘1lsorér@esai'r gmrpggg au@é. lairr; _r)ao'r. u. mamaoT (gogmuaur a1‘rlaoréu(g, asai1 méu-bah 6). llTQpLl) uggiérgan I? __6l! 'll'l6L| Ll) rfi(r_r, Lb CZgLq, rLl Lrgjagj Gagtb afilamanafllgafiiairrgnaur. arLrr, é.VsLorraé= Qarréofiugnaurnsi) ‘@u. rg')m5é smflmso’ arairrugj QaL®el5lr. '_l_g1. Qmgbmaé ewflamao Glas®mgIrai), arcing I= r-®Gla= u‘Ju.1 r_r, rrL'o GLDfi)Q5lr6l'l(§5ll3 ¢9|;1_')l6:Slu. I6iJ (_l,0u. lfoéi.5a'rr Gtogmb eflé5asam6)(‘3ur a: ;'gu®gg3e€lai11pazsr. smrflmmé irnflar Loanflg @6urQpLi> mgbgp LuS1Il’larrrré1e5@5Li: Qatari Lwélsb mrnap C3ma: §rr®Lorra1nnai), _| '5Ll3 QV5u. I6i)(l; >'6u)g)a>ao'as11 mrrrijfilésélasrrsiran (3cuau"m®Lb. @uJ; i)amasuJnaar aurrggaq (5pcu': r;)5.aa>snés &aDl_ILll_‘lllq. §55 C36uao"o1®Lb. ggmb mrrggrb 2._a>esLb r_r, rb Q,0airr(3au1rrr'rgsi1 gméagna aSl| '_®é= QG=6‘tlT[D§] aTaisruamgu. pb, _f_l3LD aqyagnurgglskr aJ(r_r, r:'u£r. Vrrauér ’ a= §,g§uSla? .rr(r_r, éa@ 2.rllam0u. lrravrg1 araim. .Iamgu. ;u. b asqbgflei) Qesmfnarr (3aJa‘o‘a'r®Li). @uJ; i)ama3 suanréugamané e*Vn'au'zrrLq _l_l‘)ll&Ll) Qaulimamg flr91ggC3au6azsT®Lb. @(r_r, é.= .(§tb fir} flamaoesamsnfil urrg1a3rnLn_IGgrr® Qurgélmrgm L. oé. a=. ai1 Qgnamaaésg aJg')I_nLJ LV| glu_I gfififlmsogmm a>_. (r_r,6unésaa (3s1Iav'zsT®Lb. ®o. >ggLq. rfiainu :2_nfl@'3él ar®Ln_imgé5 eal'_®ilsLJ®ggl (3au5u'zrr®Lb. flsoggtg fir’: suemgamgfir Qurging (3au6‘o‘ar@Lb. e; :C§&naEs1 i_n_sogamge'r §laznge'5®Lb Gl5u. rg)_| é.@é. c9‘afll]'I5'o'l5TLDll6'tlT a5(r_r,6>§lesa1’rl. aisT LJu. iaErn_irrL'_azni_a'3s gamygéss (3cuau'1rr®Lb. l§la0_£; r,_glC3a0rr. 5lL_65lG6)I'l a_ai151'r gm sung; Ltfilrrlamrfirgmmé. aanfilungp ('Sauao'trr®LiS; .__= :,qamm QlJ®5 augfilauma Q-stirgai) (3mau'zsr®tb. aaglarasarrrréo gglasgggtb 5L£i)&. @§I. l) mnarVu®ggrLru®a). Iazn. gg gamI_Q5I1'Ju. l (3auazs'b'r®Lb. asrrrbgj mnmag g®lLruGgrr®, élampgg @L_r. r'ua. a1flei) araiaaurrfin i. oiIré.15acnsn(3u. |rr
 9. 9. Qatq. Q5l'l'l. q.8>55')5Tl'(BUJlI' euarrriésar. Ga. raziur®rh. mam 6‘fil6)l‘E'tl@", $fl)6l'll1_l| .l3 u; r)maaJatmanu. |Lh urrgjarrréraa C3ana1§ar®th. LD6U)I; p6'tnl1Jl: l QLlQ_|61J§5fi)@'3 2_lfiuJ Gl'r5;1’)l(g)a¢ng)&. amar1é. asazm_rLr|5ltq. £'r. e5 (‘3a. ra1irsr®Lh. gn®asarnané= élamgfiruarng filgjgg (3su5*azrr®tb. toéarsair Qgrrmas Glurgesrrrod) @(r_r, rJug; i)@filu. r Qr_r= ,fi)l(tpm9_')&Vamarr @661, Log C'3auQ_| urr®5m. er1 55$ . §|awanm. rQr, th aamr_rLrtSltq. ésa G’Va. Iarr‘rrr®th. C93“! -9-l“7ll' smfiiaranmgglsia uazirsrarnpét 5.rrsoth(Burrai) ®u. rr'pao'>». -L arrgarngu. |th rar, a'réi Qs. rrai>sSla>ao': anu. ]th r_ru_rairrLr®gg Ga). Iar§ur®rh. asrrsbgampamlsnth Qr_r(r_r, a. autblsuarnaataznm 9.1.6601 maaturrarr Gauau'n'r®th. ‘c9lflTfl. |é': @ L5l@él6‘dTlT6i) a; (_tpg(_r, oth gga’ arslsruarng [_l3lIt. l) Qairrgu argguafilgggés Gl¢srrc. =.‘o‘: srtq. (r_r, eiaélC39;)rrrh. @ang turrbfil @u. rg_rJao'>er. u.rrr6o1, ararllammmnsm mntbammeis .5amr_Lu_‘rlto, rLrugrrai) toaallg Qaarth filmgomrrarsr aurrrhamaut] Qufiggj 9_u'. ru. ;th. ®u. z;bma3(3u. IrrC; @mu. r_r5g Qaufim mrrthaqig _n_-', nth ggthmto ¢g5,u. Iggth Qguhgjélarrsirm (_tpu. r;be¥l Qeru'JC3a1rrrt0rraa! grr(, orh aurrt'pGaurrth! r5rrrh arrirfggjairm, ggthamtnér 5rrr'rri3g]airan uggmap Qaurnéraaair. arfilsurrhefilazsrrérrarsir. Qatq. Qasrrta LDl]' auaznaresair (5oga5lu. ra6rau['9aznrpu. |th LllT§|53lT§§] mntpé Gi5tr'. r(3a1rrrthl 2. £g1G5r5lt'. rL. |th argairr t. Iu. rairra. Q5th trvdnanmrr ‘QLrn(5arl'l5)rrriét@ Qaharsoas tbisbamew arairrugr flganarrgyarrllair <§{(g>§)GllDl'lI_. §l. LD§S&6l'l mngpémaégrj Qurrrrgsir arggratnarrar ®6in; r_’)lu. Imtntungg| arairruamg Qgairr Qrpaoth Qgrfl; _'r, gr Glsrrsirmsxrnth. grggfl Glurrqgamm (‘. ?gr'ramnu. rrraar Qp6B); [)lL(ll6l), l5Ll3 Larnrptrrfilsirr Qy)6)LD Fr-t'_®g(3so thlgé élgggggr. .. _9|g| (3au ®6ll‘l’LlLl3 §(l_l5l. l3. r= r~r'_utu. r Qr_Irr®s'11 .5qars)aurgarngu. {th Qaaoaq Q&tIJg1st§lt'_L. rrsi), tfilpjasnso cnrrgcfrlfog 61631661 616010151? 616zrr(3a. r, (‘3grq_ur Qurrqbamarré élérararrthrraté Q&60€l. | Qrrulrgr, gag, ugfimuré Gerrfilahas (3auarr'rrr®th. Glr_rrr(r_r, arna11& Gstfilrlrugaisr @airrg5lu. rmtou. rrrao'>toamu. rt'r u; i3g5lu_| th r_ru. rairras6mamLr r_rr_f)¢)'Iu4th Q. -.'r. enr‘_®d: rrtrSls'x> asrraritrTG3r_rrrth.
 10. 10. Qurrgslflcin fiplhq ‘ucwnh ugggtb Q5u'. m_| Lb', ‘ummb un§, nsnLbcaJm| J"urru41b', ‘u6un'rQLn6irrgpn6b L‘ilsm(5pLh 6urrmuJ, e'5 fig)és@L'o' ashram umggssr Ggmmmm p. _su1:1r'r§g1L'o u5pQmn5Qs. si'r. Clunqbsh @ei)e‘oIT§, sumrI Ln6n6u'rcfi1u. |Lb 6*Elq5LbumrrI'_L. .nsi1; Qu_rbQ_rg®§, g, §; fl‘l. I.| li) 6:S1Q5Lbumn| '_L. rrai1 nsirrugg qgoewmcuuilein aqgggg. Qurrqgeh Qugbpmmqfim Laxvenb Lofla’s®Lb; flggfiuqé Q5tLuq| .'o. srso'rG-in. Qggumcuu-ré ag3|lu_4m| _uJ Qurrqbmmé Gsxflggjé §1;pL'Jusn1__§si) ; _r, Li> '5L€IDLDILl€i| ‘|’GfDfl? Qamcqtb efl&. esan(, oLb r_r, Lb Qsmmm Qpmm5L'| u®§-, .;_r, mnLb. cgusmm: a|6in‘[9rr| _é Q5sJs). |a. s'rr, nfifrunnrnér Qymmpssh, s1;f, ]r'r5ns)& Q&meq5.6i1. LSl| 'B'I’61|. L6lDI_. Qgnfisia (5og, s51uJsug_i)g; Jé,5rra5 _r_r, rre1'1Gg, ngm. i: ggmb Qslilmsn a; sirr; prn_& Qa= a)sL| a36'n. (3;5Iru'J. cfilug, -g,1 (_Lp_q, sS1u. |cu; 'og)nei) s: r_n§u®Lb Qesusq afifrunnrng, QB=6).6)Jll@li). (gpggmmés mm) a4mLo§1uJrr6m cun; .'pcqé.5n5é= (35|.5l§, gsi) ctfifraanmé Qssocnrrgth. G’»&L61L'. |q5'. @_5 Q. p§, _g')L. nq. efléaassuttb. s56‘o"n1 QEG)n. {6>5‘lI')61TlL| Ih, .; %|_Lbuné= Qa=6>614aa66)snu_| L'o _e_r;61‘i1r'r_§", _g; ; @6influJmLnuJIr_e_r, (3,s_r, mm5Qr5é. (g, Lo: '_®Lb .5q611m, n{)l_45g1 6156994 Qou'Jg, C3so é?1e'r.5,6a'rLoIr@Lb. ‘e¥léa&= .6mL515irr5mm mgjmmmmafilpé. Q. $ntq, u.Ig1' asirrufr. GEIfl$®Lh mgfilasit efifi)g3r_rS1cq LElDL_UJ 9_u53I'w. snne£}uJ, sq= r_uLb| _;as@Lb C3;_7,sufi: 'r. asQ5Lb (2&L5Iés@Lb u5pé5a§, m§, gmég, .o_arnr'r§, g.1e£15inpm. a| €F)6‘605|'f: .|&:6!flg2|Lb. §, L'o (3a= L5hL|1_; é;(e_I, .5q_gf;1& cm'_Lq, u.| Lb usu1rr§, Qfi)@| LI urrg15.| nLn_; Lb §, (r5é.1p curéuéJa= .sr'flQ| ¢b (35Lflé= .5.s)rrLb. mrrsaurmr'nsss'n u5irsrfiuS1s'o a. s'nsn &Q"§5nu5T5.n Gefrfggj figjaé £9156 (3.stL61ér=8.6Jnti>. LDfl§§§ gmsmsustg Caijggj 1O qyurrulu ! .D[bQ_| Lb .3Le_r, sin Lo| _r: 'u©ase1flsi> (3&L61é.5,amL'o. flqgggu ansuL'. u_; . asnso mmuq (goanpasaflsi) G5L5lé. a»a>nLb. .g§, u.4sh aarr1'_u§L'_®. §s a.5p5,§'§1gm'n C35L51Du§, gf)@£1 uso aJ; §IaaQ156&Ur®.
 11. 11. c= ,3,6vTrrsi> ;5nLb ¢>_sm5p§_'3g,1a'r ab-urr§1§§, ®Ufl(5$D6W afilas 6)JLlqé3(§ ¢§$6m5L| u1'_®§, §€UflUJfTfI fltgjmmrshaafleia Q. p;56$'7® Qaulgj amnggg] C3|_| na5e'5 &1.| _IT§[. 345 ‘2E‘<§]U. llJ3 5(5§,1 (_L, p§, .5mm @g>és@Lb Gl&u'_I6Ine: .’u. Irre£l 6fl®lb. ‘C31_| Irnm5 (3u: flLp1L| q' sr6img1|Lb 551]) (y>5‘o1(25v1rrr‘r mnéaema LD§f_). l]", g|6)5-I]L. B‘3 5'n. L.fl’§_| . GMHLIISIGBT umciraash 5&3 CBELSML; ‘efigjglslfi Qu@Qs: .Isi1611Lb’ clsisrugfiurrsonh Gluqysfilfil Quq5;i= ,Q,5nmasu. In5 g'5Loé. @,e'5 . £l5zm_a's@, L'o. @6nmLou§| (3e)(3uJ (3a= L61e'5@Lb 4-_¥Iprr'5;: _, ur‘. pe'5a. §,m§, mmfrggis Qasrrehsn C3sustin'r®Lb. @g| sxlrrgsmsuga §, mI_u5l5irr@ ;5|. _§§, 9_g,61.{1h. y5nL_b G5:£>1a's@Lb uammb gyureflsin uso , -_£l| '_| _rs'u6.@'§&@ Lgcqélpgg. sxsmlgpagrgésgé. &: _51'-n snag! ®a= u'. I§j §, fJ'61]Li3, _n_', rn'_® 55605 §L'_: _ré1a3@5e"a3@3 . o_g6aSl Q&u'. su. Is1.| Lb 1_1u. :a'rrL. u®e£l; r_)e_; ,1. ;51b C35L£fiL'11S1fi)(e5 6uL'_Lq. u4Lb é§lsmgése£! §_r)g.1. CW‘! -"-l"“7 ‘ayasrrgg c°q6n€>S1L1q. g, nuSl§= u;11b CBas1q.5'o6m) Gurresrrgj é[$6)fléEu 6S6I! DI_' srsinugu sushqgeufr currésgg. _13rn. b a= Lburr_e_f;1é3@| b Qurrgsiw u‘. Was$ @61D[[)6Jn5; @Q5:Lr: _‘fl@; Lb, a4§; !'D®fi'1G6TTGUJ Qa=5>62n6u 3{L§3.é>], gag ugflmmé Gaxflfinuggnsi) aflgafilunm sungasx} sungpsornb. ‘G&L61LlI(31_| rrL'o suemorrsvr cnngpaq €1ug_| C3sunLi: ’

×