O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Називи великих декадних јединица

597 visualizações

Publicada em

Путовање у свет великих бројева - математика

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Називи великих декадних јединица

 1. 1. Nazivi velikih brojeva
 2. 2. • U većini zemalja engleskog govornog područja bilion predstavlja dekadnu jedinicu koja je kod nas poznata kao milijarda. • 1 000 000 000 je kod nas milijarda a u npr. SAD-u bilion.
 3. 3. Bilion • Reč bilion je poreklom iz XVII veka i potiče iz francuskog jezika, gde je prefiks bi– značio "dvaput”, a nastavak –ilion označavao "milion" i trebalo je da označava milion miliona. Isto tako, trilion je trebalo da znači milion miliona miliona itd.
 4. 4. Nikolas Šuket (1445–1488) • Godine 1484. francuski fizičar i matematičar Nikolas Šuket napisao je rad u kome je dao svoj sistem imenovanja velikih brojeva. Ovaj sistem se bazira na latinskom numeričkom prefiksu i sufiksu –ilion, koji je označavao 106.
 5. 5. Dva sistema • Trenutno su u upotrebi dva različita sistema imenovanja dekadnih jedinica: Šuketov (francuski) i Američki sistem. • To traje od kada su 1948. godine Francuzi zvanično odlučili da se vrate starom, Šuketovom sistemu, a 1974. godine Englezi su podržali Američki sistem. • Kod nas se koristi Šuketov sistem
 6. 6. • Možda niste znali, ali isti broj 1 000 000 000 kod nas se naziva milijarda a u američkom sistemu to je bilion. Broj koji se kod nas naziva bilion 1 000 000 000 000 U amerićkom sistemu je trilion! POGLEDAJ TABLICU!
 7. 7. Neke dekadne jedinice, njihov zapis i naziv Broj nula u zapisu dekadne jedinice Eksponencijalni zapis Naziv u SAD Naziv u Evropi 6 106 milion milion 9 109 bilion milijarda 12 1012 trilion bilion 15 1015 kvadrilion bilijarda 18 1018 kvintilion trilion 21 1021 sikstilion trilijarda
 8. 8. Broj nula u zapisu dekadne jedinice Eksponencijalni zapis Naziv u SAD naziv u Evropi 24 1024 septilion kvadrilion 27 1027 oktilion kvadrilijarda 30 1030 nonilion kvintilion 33 1033 decilion kvintilijarda 36 1036 undecilion sekstilion 39 1039 duodecilion sekstilijarda 42 1042 tredecilion septilion 45 1045 kuatordecilion septilijarda 48 1048 kvindecilion oktilion 51 1051 siksdecilion oktilijarda 54 1054 septendecilion nonilion 57 1057 oktodecilion nonilijarda 60 1060 novemdecilion decilion 100 10100 google gugl
 9. 9. • Neusaglašena terminologija za velike brojeve stvara mnogo problema u razmeni podataka i naučnih dostignuća između naučnih i poslovnih krugova Evrope i SAD-a. • Naučnici su predložili jedinstvena imena za dekadne jedinice veće od milion . Ta imena bi vodila poreklo od starogrčkih naziva i to bi bila potpuno nova imena , različita od postojećih i u Evropi i u SAD-u.
 10. 10. Naziv u SAD Naziv u Evropi Grčki prefiks Novi naziv (predlog) 109 billion milliard giga- gilion 1012 trillion billion tera- tetrilion 1015 quadrillion billiard peta- pentilion 1018 quintillion trillion exa- heksilion 1021 sextillion trilliard zetta- heptilion 1024 septillion quadrillion yotta- oktilion Ovo je samo predlog koji još nije usvojen. Očekuje se da nazivi dekadnih jedinica budu usaglašeni i jedinstveni u celom svetu u skorije vreme.
 11. 11. KRAJ Autor prezentacije: Jelena Volarov OŠ”Đorđe Krstić” Beograd

×