O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Na dorucku sa Silikonskom 1

Biznis i Finansije, clanak od JJ, maj 2008. godine

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Na dorucku sa Silikonskom 1

  1. 1. komunikacije društvene mreže i naša stvarnost na doručku sa silikonskom dolinom k Ne živimo u eri ako u moru infor- “Uz pomoć Linked In-a lako se macija, pretrpanom pronalaze ljudi koji vam mogu po- informacija, živimo u inboksu, gomili po- moći u okviru postojećeg posla, vremenu zabave. Način ziva i preporuka za bilo da uspostavljate direktan po- na koji komuniciramo učlanjenje u različite slovni kontakt, bilo da tražite savet, onlajn grupe, semi- priručnik, knjigu, ili bilo koju dru- sa drugima i sa nare, blogove, potpi- gu pomoć. Moja firma koja se bavi samim sobom je sivanje peticija, prosleđivanja poziva distribucijom uvoznih proizvoda ono što određuje za dobrovoljno davanje krvi ili po- na taj način je stupila u kontakt sa tragu za nestalim osobama, sačuvati zainteresovanim firmama iz Grčke, kvalitet življenja. mir i ostati efektivan i produktivan? Italije i Španije. Pored toga, baza Kultivisane veze u Jedan odgovor su društvene mre- kontakata koju sam stvorio daje koje se ulaže nisu že (“social networks”). One omogu- priliku svim mojim kontaktima da ćuju da pronađete, identifikujete i preko mene dođu do osoba koje više privilegija samo zadržite baš ono što vama treba, po njima mogu biti od pomoći: neki onih sa visokim EQ. strani od web sitničarenja. Biznis & od mojih prijatelja su dobili preko Onlajn alatke donele Finansije donose šta o društvenim mene poslovne ponude, jer su se mrežama misli poslovan svet u Srbiji ljudi prepoznali kao potencijalni su brz, pragmatičan i i inostranstvu, direktori, univerzi- poslovni partneri. Odlično je što provokativan pristup tetksi profesori, advokati, blogeri, sve ostaje trajno zabeleženo na in- vezama koje ljudi prave HR menadžeri i IT eksperti. ternetu, kontakti se ne gube i kako Linked In je pokrenuta iz nepo- članovi sami ažuriraju svoje podat- sa drugim ljudima – srednog komšiluka kompanije Goo- ke, uvek ste u toku sa najnovijim bez instant mesindžera, gle u martu 2003 i uvezuje preko 20 inforamacijama o prijateljima, ko je gedžeta i vidžeta miliona menadžera i profesionalaca gde otišao, šta radi, nove adrese i globalno. Linked In uvećava vidlji- slično”, kaže Zlatko Šćepanović. ljudska vrsta teško da bi vost na mreži – jednom registrovan Suština umrežavanja, naročito preživela dan. profil pojaviće se u Google pretrazi kada su zajednice virtuelne i tran- na prvoj stranici, što je odlično za sparentne za članove, menja per- neeksponirane na mreži. Ne traži cepciju sveta: “Najednom postane- Piše: Jelena Jovanović puno vremenskog ulaganja – nema te svesni postojanja jednog mnogo foruma, a diskusije se obavljaju unu- šireg sveta nego što je onaj u kome tar zatvorenih grupa. Pravi efekat radite i živite. Takođe i krug po- povezivanja na Linked In oseti se znanika vam se mnogo proširi van tek kada broj kontakata dostigne granica dnevnog života. Svakog da- cifru od 30. na sam na Linked In, u nekoliko Zlatku Šćepanoviću, generalnom navrata na 15 minuta. Priznajem da direktoru kompanije “Frutera” tre- me je prethodno izuzetno pozitiv- balo je svega 20 dana od prijavlji- no iskustvo članstva i networking- vanja na Linked In da se ponovo a u Rotary club-u takođe usmerilo poveže sa dvadesetak prijatelja koji na virtuelni networking. Dobro je su se davno iselili iz Srbije u Dablin, biti u dobrom društvu, ali ja još Njujork, Pariz... nisam stigao da upotrebim Linked 72 B&F, broj 43, maj 2008.

×