O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Sessió d’investigació

Intervenció en el marc
de l’execució de mesures
penals a la comunitat
Barcelona, 15 d’octubre de 20...
Anàlisi de la motivació al canvi
en subjectes que han realitzat un
programa formatiu en violència
domèstica
Núria Civit Be...
Agraïments

Equip de Mesures Penals Alternatives de Girona
Entitats ADIPS i TD3
Fundació INTRESS
Direcció General d’Execuc...
Introducció

La violència contra la parella
La violència contra la parella és un fenomen mundial i
multicultural (OMS, 200...
Introducció

Intervencions terapèutiques i educatives
Els programes formatius en violència domèstica
Són una mesura penal ...
Introducció

Motivació per al canvi

Motivació per al canvi: probabilitat que una persona iniciï,
continuï i mantingui un ...
Estadis de canvi

El subjecte no és conscient de tenir un
problema que hagi de resoldre.

Introducció

Ja ha aconseguit
ca...
Objectius

Objectius

Avaluar la motivació per al canvi en una mostra
d’agressors de parella que realitzen el programa for...
Mètode
Mètode

Disseny experimental: intrasubjectes i intergrups
Període d’avaluació pretractament

Període d’avaluació po...
Mètode

Participants
Total de la mostra
116 homes condemnats a una
mesura penal alternativa de
PF VIDO

Grup de
tractament...
Instruments

Mètode

Protocol de recollida de dades sociodemogràfiques i
criminològiques
Escala de motivació per al canvi ...
Resultats descriptius del PAI
Resultats

Grup Control
70
60
50
40
30
20
10
0

Grup Tractament
Resultats descriptius de la motivació per al canvi

Resultats

Grup Control

Grup  Tractament
60

60

50

50

40

40

30

...
Resultats

Comprovació de la hipòtesi 1: «Els individus que realitzen el PF
VIDO es trobaran en estadis de motivació inici...
Comprovació de la hipòtesi 2: «Hi ha una relació significativa entre
Resultats

les necessitats criminogèniques i l’estadi...
Comprovació de la hipòtesi 3: «Hi ha una relació significativa entre
Resultats

el nivell risc dels individus i el nivell ...
Perfils psicopatològics de la mostra
Resultats
Resultats

Diferències en el nivell de motivació segons
els diferents perfils de subjectes
Taula 1. Resultats Anova

Difer...
Conclusions

Conclusions
Després de la realització del programa, els dos grups continuen
sense mostrar diferències entre e...
Propostes

Propostes
Avaluar sistemàticament el nivell de motivació per al canvi
dels individus i de responsabilització de...
Gràcies per la vostra
atenció!

nuria.Iturbe@gencat.cat
a.martinez.catena@ub.edu
Sessió d’investigació

Recerques consultables a:
www.gencat.cat/justicia/investigacions
i a la Biblioteca del CEJFE

Despr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat programa formatiu en violència domèstica. N.Iturbe, A.Martínez

Presentació de la recerca: Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu de violència domèstica.
Sessió d'investigació: Intervenció en el mar de l'execució de mesures penals en la comunitat. CEJFE, 15 d'octubre de 2013

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat programa formatiu en violència domèstica. N.Iturbe, A.Martínez

 1. 1. Sessió d’investigació Intervenció en el marc de l’execució de mesures penals a la comunitat Barcelona, 15 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació del material sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial ni es transformi per generar obres derivades. La llicència Reconeixement– No comercial–Sense obres derivades es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca .
 2. 2. Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica Núria Civit Bel Núria Iturbe Ferré Ana Martínez Catena Alba Muro Marquina Thuy Nguyen Vo
 3. 3. Agraïments Equip de Mesures Penals Alternatives de Girona Entitats ADIPS i TD3 Fundació INTRESS Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
 4. 4. Introducció La violència contra la parella La violència contra la parella és un fenomen mundial i multicultural (OMS, 2002). Hi ha hagut una gran proliferació d’estudis sobre el perfil psicopatològic (Browne, 1989; Echeburúa i Redondo, 2010). o Permet la individualització dels tractaments o Associació de certes característiques personals al desistiment del comportament delictiu (Huss i Ralston, 2008; Walker, Bowen i Brown, 2012) o Classificació dels agressors (Holtzworth-Munroe i Stuart,1994; Loinaz, Echeburúa i Torrubia, 2010; etc.) Organització institucional Maximització de l’eficàcia dels tractaments Avaluació del risc
 5. 5. Introducció Intervencions terapèutiques i educatives Els programes formatius en violència domèstica Són una mesura penal alternativa de caire psicoeducatiu. Objectius: evitar la reincidència i dotar d’habilitats per establir relacions de parella saludables. Programa marc dels programes formatius i de tractament de la violència de gènere. Utilitzen el grup com a eina terapèutica. Les intervencions psicològiques han mostrat un nivell d’eficàcia moderat (d= 0,09 a d= 0,34) (Babcock, Green i Robie, 2004). Diversos estudis indiquen una relació positiva entre la motivació per al canvi i l’eficàcia dels tractaments (Barbaree i Marshall, 2006; Harkins i Beech, 2007; Tierney i McCabe, 2004).
 6. 6. Introducció Motivació per al canvi Motivació per al canvi: probabilitat que una persona iniciï, continuï i mantingui un procés de millora en la seva vida (Miller,1985). Model transteòric de Prochaska i DiClemente (1979) El canvi de conducta és un procés dinàmic. S’avança a través dels estadis de canvi.
 7. 7. Estadis de canvi El subjecte no és conscient de tenir un problema que hagi de resoldre. Introducció Ja ha aconseguit canviar el seu comportament problemàtic. RECAIGUDA Adquireix consciència de les dificultats i comença a pensar seriosament a fer-hi alguna cosa. Ha iniciat conductes dirigides a resoldre el seu problema i ha obtingut algunes millores.
 8. 8. Objectius Objectius Avaluar la motivació per al canvi en una mostra d’agressors de parella que realitzen el programa formatiu en VIDO i en els que no fan cap intervenció. Analitzar les necessitats criminogèniques, especialment les característiques psicopatològiques, de la mostra i la seva relació amb la motivació per al canvi. Valorar si el nivell de risc dels subjectes de la mostra es relaciona significativament amb la seva disposició per al canvi.
 9. 9. Mètode Mètode Disseny experimental: intrasubjectes i intergrups Període d’avaluació pretractament Període d’avaluació posttractament Grup de tractament (GT1) Grup de tractament (GT2) Grup de control (GC1) Grup de control (GC2)
 10. 10. Mètode Participants Total de la mostra 116 homes condemnats a una mesura penal alternativa de PF VIDO Grup de tractament 48 agressors Grup de control 23 agressors
 11. 11. Instruments Mètode Protocol de recollida de dades sociodemogràfiques i criminològiques Escala de motivació per al canvi (URICA) (McConnaughy, Prochaska, i Velicer, 1983) Inventari d’avaluació de la personalitat (PAI), versió abreujada (Morey, 1991; adaptat per TEA Ediciones, 2011) Validesa Inconsistència Infreqüència Impressió (-) Impressió (+) Clíniques Clíniques Queixes somàtiques Queixes somàtiques Ansietat Ansietat Trastorns relacionats amb l’ansietat Trastorns relacionats amb l’ansietat Depressió Depressió Mania Mania Paranoia Paranoia Esquizofrènia Esquizofrènia Trets límit Trets límit Trets antisocials Trets antisocials Problemes amb l’alcohol Problemes amb l’alcohol Problemes amb les drogues Problemes amb les drogues Resposta al tractament Resposta al tractament Agressió Agressió Ideacions suïcides Ideacions suïcides Estrès Estrès Manca de suport social Manca de suport social Rebuig al tractament. Rebuig al tractament. Relacions Interpersonals Relacions Interpersonals Dominància Dominància Afabilitat Afabilitat
 12. 12. Resultats descriptius del PAI Resultats Grup Control 70 60 50 40 30 20 10 0 Grup Tractament
 13. 13. Resultats descriptius de la motivació per al canvi Resultats Grup Control Grup  Tractament 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Pre‐tractament Post‐tractament Pre‐tractament Post‐tractament
 14. 14. Resultats Comprovació de la hipòtesi 1: «Els individus que realitzen el PF VIDO es trobaran en estadis de motivació inicials (precontemplació o contemplació) en el moment previ a la realització del programa i se situaran en estadis més avançats (acció o manteniment) quan hagi acabat.» Els resultats de la prova de Wilcoxon de comparació de intrasubjectes no van ser significatius, tant del GC com del GT. HIPÒTESI REBUTJADA Els resultats de la prova U de Mann Whitney per comparar el GC amb el GT tampoc van ser significatius.
 15. 15. Comprovació de la hipòtesi 2: «Hi ha una relació significativa entre Resultats les necessitats criminogèniques i l’estadi de canvi en què es troben els individus.» Variables sociodemogràfiques Edat de l’agressor (p>0.01) Variables PAI Ansietat (r= 0,456**) HIPÒTESI PARCIALMENT Trastorns relacionats amb Situació laboral actual ACCEPTADA l’ansietat Mania Nivell d’estudis (F(5)=0,533, p=0,751) (F(3)=1,639, (r= 0,405**) p=0,186). Consum de drogues (chi2 (2)= 4,616, p=0,99) (r= 0,341**) Esquizofrènia (r= 0,382**) Trets límit (r= 0,469**) Variables criminològiques Reconeixement del delicte (F(2)=0,186, p=0,032) Fets condemnats (chi2 (3)=1,152, p=0,764) Antecendents delictius (t(104)=-0,423, p=0,673) Temps de pena de presó imposada (p>0.01) Rebuig al tractament (r= -0,541**)
 16. 16. Comprovació de la hipòtesi 3: «Hi ha una relació significativa entre Resultats el nivell risc dels individus i el nivell de motivació que presenten en el moment previ a la seva participació en el programa formatiu.» RISC ALT HIPÒTESI RISC REBUTJADA MODERAT (n=12) RISC BAIX (n=35) (n=61) No s’aprecien diferències significatives en els estadis de canvi en relació amb el nivell de risc que presenten els subjectes (F(2)= 1,678, p=0,192).
 17. 17. Perfils psicopatològics de la mostra Resultats
 18. 18. Resultats Diferències en el nivell de motivació segons els diferents perfils de subjectes Taula 1. Resultats Anova Diferència de mitjanes Error típic Sig. Negadors vs. moderats -2,32* 0,74 Negadors vs. realistes -3,23* Moderats vs. realistes -0,91 Interval de confiança 95 % Límit inferior Límit superior 0,007 -4,13 -0,50 1,38 0,006 -5,72 -0,74 1,44 1,000 -3,75 1,94
 19. 19. Conclusions Conclusions Després de la realització del programa, els dos grups continuen sense mostrar diferències entre ells en el seu nivell de motivació. Això suggereix que el PF no ha produït cap efecte sobre el grau de motivació. Cap de les variables sociodemogràfiques i criminològiques té relació amb el nivell de motivació dels infractors. Però certs problemes psicopatològics (ansietat, trastorns relacionats amb l’ansietat, mania, esquizofrènia i trets límit) s’associen a una major motivació al canvi. El nivell de risc dels subjectes no s’associa al seu grau de motivació. L’anàlisi de conglomerats va classificar la mostra en tres grups amb perfils psicopatològics diferents: “negadors”, “moderats” i “realistes”. El perfil de “negadors” es presenta significativament menys motivat per al canvi que els perfils de “moderats” i “realistes”.
 20. 20. Propostes Propostes Avaluar sistemàticament el nivell de motivació per al canvi dels individus i de responsabilització dels fets abans de l’inici de la intervenció terapèutica. Incloent-hi indicadors de la predisposició dels subjectes al tractament, com algunes de les escales que conté el PAI. Dotant els professionals de MPA dels recursos i la formació adient. Seria necessari un treball previ a l’inici del programa formatiu per impulsar la motivació per al canvi. Adaptar el tractament a les característiques individuals dels subjectes i al seu nivell de risc.
 21. 21. Gràcies per la vostra atenció! nuria.Iturbe@gencat.cat a.martinez.catena@ub.edu
 22. 22. Sessió d’investigació Recerques consultables a: www.gencat.cat/justicia/investigacions i a la Biblioteca del CEJFE Després de la presentació podreu veure-la a www.cejfe.tv i descarregar-la a www.slideshare.net/justicia

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Presentació de la recerca: Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu de violència domèstica. Sessió d'investigació: Intervenció en el mar de l'execució de mesures penals en la comunitat. CEJFE, 15 d'octubre de 2013

Vistos

Vistos totais

932

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

56

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×