O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projekt matematike

72.171 visualizações

Publicada em

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Login to see the comments

Projekt matematike

 1. 1. 4210011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 : VEҪIMI I NJË SHKRONJE NË NJË FORMULË
 2. 2. Në shkencë përdoren shumë formulat . Formula është një barazim, ku në të dyja anët e tij qëndrojnë shprehje me shkronja. Në shumë raste kërkohet që në formulë të veçohet një shkronjë. Për të bërë këtë, formulën e konsiderojmë si një ekuacion me një ndryshore, ku si ndryshore konsiderojmë pikërisht këtë shkronjë, ndërsa shkronjat e tjera konsiderohen si numra të njohur.
 3. 3. • Në fund të këtij projekti nxënësi të jetë i aftë të : 1- Të veçojë një shkronjë në një formulë. 2- Të bashkpunojë me mësuesit e tij. 3- Të evidentojë formula të fizikës, kimisë dhe matematikës. 4- Të mësojë se si të bashkpunojë me nxënësit e tjerë si partnerë. 5- Të përforcojë njohuritë e marra nga matematika gjatë viteve.
 4. 4. Problema (Fizikë) 1) Sikur të punonte në mënyrë të përsosur rendimenti I një motori termik kap vlerën nmax =0.46 . Në praktikë ky motor përveç 25 kw punë të dobishme , kryen edhe 4 kw punë të dobishme , për shkak të kërkimeve . Njehso : a) Sa energji të dobishme mekanike prodhon ky motor për 1 orë ? b)Sa energji shtesë të padobishme harxhon motorri në 1 orë ? c) Sa është puna e përgjithshme që ka kryer motorri ? d) Sa nxehtësi harxhon ky motorr për 1 orë ? e) Sa është rendimenti real I këtij motorri ? ZGJIDHJE a) Nga Pd= gjejmë : Ad=25000 W · 3600s = J b) An=Pn · t =4000 W · 3600s = 1,4 · J c) A=Ad + An = 10,4 · J d) Nga nmax = nxjerrim : Qn = 10,4 · 0,46 = 22,7 · J e) n= = 9 · 22,6 · =39,8 %
 5. 5. 2) Trupi (guri) lihet I lirë pa shpejtësi fillestare nga një farë lartësie dhe bie në tokë pas 2 sekondash. Përcakto : a) Shpejtësinë kur takon tokën b) Lartësinë e lëshimit Të dhënat : v0 = 0 t = 2s g = 10m/ a) v = ? b) h = ? ZGJIDHJE a) Shpejtësia përfundimtare kur guri takon tokën është : V= v0 + gt = 0 + 10m/ · 2s = 20m/s b) Rruga që përshkon guri është e barabartë me lartësinë e rënies së lirë prandaj kemi : = 2gh dhe h = 2g = 20m • Ky përfundim gjendet edhe me ndihmën e formulës së rrugës : h = 2 = 20m
 6. 6. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Problema (Matematikë) 1) Veço ndryshoren a në formulën : y =(a+b) x + c 16=(a+3) 2 + c 16=2a + 2 · 3 + c 16=2a + 6 + c 16 – 6=2a + c 10=2a + c 10 – c+ 2a =a a= (10-c) 2) Veço ndryshoren a në formulën : y= y= y= 32 = 32=a · = 32=a · 16 =a = x 2=a a=2 = x = *a=3 c=4
 7. 7. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1) Brinja e një gjashtëkëndëshi të rregullt është . Gjej sipërfaqen dhe perimetrin e katrorit të brendashkruar tij. Të dhënat : a6 = Skatrorit = ? Pkatrorit = ? ZGJIDHJE : a6 = P=4 · a4 = R P=4 · 2 a6 =R P=8 cm a4 =R · S= a4 a4 =R · S= a4= · S= a4=2 cm A B C DE F
 8. 8. 3) Gjej sipërfaqen e trekëndëshit kur jepen 2 brinjë dhe këndi ndërmjet tyre . Të dhënat : b=10 cm c=6 cm =60º Zgjidhje : = -2bc ·cos = - 2(10 · 6) · 60 = 100 + 36 – 2 · 60 · =136 – 60 = 76 a = a = 8,717 S = bc · sin S = · 10 · 6 · 60º S = 0,5 · 60 · 0,8660 26 S = · 60 · =A B C 60º
 9. 9. Problema (Kimi) 1) Një tretësirë përmban 20gr NaOH në vëllimin 0,1 litër. Gjej përqëndrimin molar dhe normal të tretësirës. Të dhënat : NaOH = 20gr CM = ? CN =? M e Na = 23 M e O = 16 M e H = 1 v = 0,1 l ZGJIDHJE Ebazës = = = 40 CM = = = =5 CN = = = =5 Përgjigje : Përqëndrimi molar dhe normal I tretësirës është 5 .
 10. 10. 2) Një tretësirë e ka pehashin (PH) 12,84 . Gjej përqëndrimin e joneve [OH¯] Të dhënat : Ph = 12,84 POH =? [OH¯] = ZGJIDHJE : + POH¯ = 14 12,84 + POH¯ = 14 POH¯ = 14 – 12,84 POH¯= 1,16 Përgjigje : Përqëndrimi I joneve [OH¯] është 1,16 Problema (Kimi)
 11. 11. Formulat e përdorura : Formula matematike : y =(a+b) x + c , y= , a6 = , P=4 · a4 , S= a4 = -2bc ·cos , S = bc · sin Formula matematike : Ebazës = , CM = , CN = , + POH¯ = 14 Etj…
 12. 12. Burimet e informacionit: Libri I Matematikës Kl. X Libri I Fizikës Kl. X Libri I Kimisë Kl .X Anëtarët : Xhulia Muça : Puna në Pc , Problemat e matematikës , kimisë. Valentina Murrani : Problemat e Fizikës. Pranoi : Jola Bendo
 13. 13. FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN 

×