O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pim

522 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pim

 1. 1. Enfald eller mångfald? - en studie om jämställdhet och mångfald i rederibranschen.
 2. 2. Uppdrag? - Jämställdhet- & mångfaldsplan
 3. 3. Syfte?
 4. 4. Frågeställning?- Hur ser företaget ut idag gällande jämställdhet och mångfald?- Hur kan man utifrån befintlig teori och forskning på området förklarajämställdhets- och mångfaldssituationen på företaget?- Vilka teoretiskt grundade motiv ger stöd för att företaget bör arbetamed jämställdhet och mångfald?- Hur kan företaget aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald iorganisationen?
 5. 5. Metod
 6. 6. Metod
 7. 7. Resultat
 8. 8. Resultat Landpersonal Kvinnor Män 46 % 54 %
 9. 9. Resultat Ledandebefattning Kvinnor Män 25 % 75 %
 10. 10. Resultat Sjöpersonal Kvinnor Män 6 % 94 %
 11. 11. Resultat Enkät
 12. 12. Resultat Upplever du att du blivit diskriminerad på grund av ditt kön? Kvinnor Män100 10075 745025 22 0 4 0 0 Ja, flertalet gånger Ja, någon enstaka gång Nej
 13. 13. Resultat Har du blivit utsatt för kränkande kommentarer som anspelar på din könstillhörighet? Kvinnor Män I procent100 97 85755025 15 0 3 Ja, någon enstaka gång Nej
 14. 14. Resultat Upplever du att jargongen är tillåtande för både män och kvinnor Kvinnor Män I procent 90 8167.5 74 4522.5 26 19 0 Ja Nej
 15. 15. Resultat Har du blivit erbjuden möjligheter till kompetensutveckling? Kvinnor Män I procent 70 6552.5 35 37 33 3017.5 23 13 0 Ja, i en utsträckning jag är nöjd med Ja, men ej tillräckligt Nej
 16. 16. Resultat - Jargong - Avancemangs möjligheter - Kompetensutveckling
 17. 17. Resultat Intervjuer
 18. 18. Resultat- Jargong- Jämställdhet- Mångfald- Rekrytering- Kompetensutveckling
 19. 19. Analys
 20. 20. Analys
 21. 21. Slutdiskussion
 22. 22. Slutdiskussion ?
 23. 23. Rekommendation- Medvetandegöra- Kvalitativ jämställdhet - Uppmuntra kvinnliga sökande - Erbjud kompetensutveckling - Se över resursfördelning- Mångfald - Rekryteringsprocessen - Annonsera ut tjänster - Utbilda
 24. 24. TACK!

×