O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Selectivitat geografia 2018

146 visualizações

Publicada em

Guia sobre les característistiques amb els canvis de la prova de Geografia a la Selectivitat del 2018

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Selectivitat geografia 2018

 1. 1. Geografia Nova prova Selectivitat2018 Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 2. 2. Estructura de la prova • Part comuna – 4 punts • 2 exercicis: 2 punts cadascun – Obligatòria • Part optativa – 6 punts • 3 exercicis: 3 punts cadascun – Cal triar-ne 2 Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 3. 3. Cada exercici, una font… Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 4. 4. Cada exercici 2 o 3 preguntes • Descriure, explicar, raonar i justificar un fenomen o fet geogràfic introduït per una font. • Relacionar unes dades amb les causes i conseqüències d’un determinat fet geogràfic. • Completar les dades d’una taula. • Localitzar comunitats autònomes, províncies, comarques, ciutats i els principals accidents geogràfics en un mapa d’Espanya i de Catalunya. • Definir els principals conceptes utilitzats en Geografia. • ... Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 5. 5. • En totes les preguntes es valorarà positivament: – els continguts conceptuals – la utilització de la terminologia geogràfica – la precisió, l’ordre i la claredat en l’exposició. Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 6. 6. Criteris avaluació • Respondre amb concreció i claredat. • utilització dels termes i els conceptes de la Geografia • capacitat d'anàlisi i de comunicació o síntesi dels elements, agents i processos implicats en els fenòmens geogràfics. • correcta estructura i organització de la resposta • ordre lògic, la precisió i el rigor conceptual • capacitat d'argumentació, la comprensió i comunicació dels coneixements • riquesa del llenguatge emprat (especialment pel que fa a la utilització del vocabulari específic de la Geografia). • correcció gramatical, l’ortografia, la presentació i una cal·ligrafia Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 7. 7. Blocs de contingut 1/4 1. Catalunya i Espanya, a Europa i al món • Característiques que defineixen un món globalitzat (Mundial) • El procés de construcció europea. Fortaleses i problemes (UE) • La posició demogràfica, econòmica, social i cultural de la Unió Europea en el món (UE) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 8. 8. Blocs de contingut 2/4 2. Medi ambient i paisatges • Relleu, clima i vegetació de Catalunya i Espanya. • Característiques dels principals paisatges de Catalunya • Problemes ecològics i riscos naturals (CAT/ESP) • Recursos renovables i no renovables. Recursos energètics. Distribució geogràfica dels recursos al món. Problemàtica energètica (Mundial/CAT/ESP) • Concepte de sostenibilitat (Mundial) • Principals desequilibris mediambientals del món actual (CAT/ESP) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 9. 9. Blocs de contingut 3/4 3. Territori i activitats econòmiques • Característiques, canvis i permanències en l’espai rural català i espanyol • El teixit industrial a Catalunya • Funcions i impactes de les xarxes de transport i comunicació en la producció i el consum (UE/CAT/ESP) • Els espais i l’activitat turística a Catalunya i Espanya Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 10. 10. Blocs de contingut 4/4 4. La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat • Distribució de la població mundial • Anàlisi de l’estructura i les dinàmiques demogràfiques en relació amb l’evolució econòmica i social. Fluxos migratoris. Polítiques demogràfiques (Mundial / UE) • Característiques demogràfiques de Catalunya i Espanya. • La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes: un món de ciutats (Mundial) • Desequilibris i desigualtats internes a les ciutats (Mundial) • Models de creixement urbanístic: de la ciutat compacta a la ciutat difusa. La sostenibilitat a les ciutats (Mundial/CAT/ESP) Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani
 11. 11. Fonts i exemples de prova • Informació prova selectitat • Proves – Prova model examen 2018 – 1 • Pautes correcció – Prova model examen 2018 – 2 • Pautes correcció Selectivitat Geografia 2018 - Salesians Horta - Jopani

×