O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Projektový manažment na
    Slovensku
    (prieskum)
      Jozef Šupšák,
      šéfredaktor eFOCUS

...
Projektový manažment - slovenská
realita

  Prieskum časopisu eFOCUS a
  Spoločnosti pre projektové riadenie
  čo uk...
Perc.
                   Pr
                              0
     ...
Používa vaša organizácia procesy, metódy a nástroje projektového riadenia pri
                     ri...
Pozná váš organizačný poriadok funkciu Projektový manažér (vedúci
                     projektu)?

Pe...
Má projektový manažér vo vašej organizácii pridelené dostatočné právomoci,
           primerané k rozsahu a dôle...
Pozná váš organizačný poriadok funkciu Manažér portfólia projektov a programov?
               5,9   ...
Má vaša organizácia vlastnú internú metodiku pre riadenie projektov?
                    2,3
   ...
Sú výsledky projektov systematicky analyzované s cieľom zlepšiť systém riadenia projektov?
Percentá

           ...
Sú riziká identifikované a posudzované z hľadiska ich dopadu ešte počas spúšťania projektu, alebo
            ...
Sú očakávania a požiadavky všetkých účastníkov projektu analyzované a dokumentované ešte
                 ...
Používate vo vašej organizácii počítačovú podporu pre riadenie projektov?
Percentá
       58,3
60


        ...
Sú poučenia z projektov systematicky dokumentované a centrálne archivované pre použitie v
                ...
Je rozvoj projektových manažérov zabezpečovaný prostredníctvom kontinuálneho procesu
                 vzd...
Je vaša organizácia kolektívnym členom nejakej spoločnosti, alebo profesijného združenia pre
             proj...
Zhrnutie

  Zvyšuje sa povedomie o projektovom manažmente
  (PM), o potrebe systémového prístupu ku
  projektovému r...
Zhrnutie

  Niektoré nedostatky stále pretrvávajú:
  Projekt sa veľmi často poníma ako
  samostatná izolovaná, ad ho...
Zhrnutie

 Až 74 perc. respondentov uviedlo, že v ich
 organizácii nepoznajú funkciu Manažér
 portfólia projektov a manažé...
Zhrnutie

 Až v 50 perc. organizácií sa projektoví
 manažéri ďalej vzdelávajú buď zriedkavo,
 alebo vôbec!
 Slabý záujem o...
Ďakujem za pozornosť!         jsupsak(at)efocus.sk
         www.efocus.sk
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Projekt manažment na Slovensku

1.966 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Projekt manažment na Slovensku

 1. 1. Projektový manažment na Slovensku (prieskum) Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS www.efocus.sk
 2. 2. Projektový manažment - slovenská realita  Prieskum časopisu eFOCUS a Spoločnosti pre projektové riadenie  čo ukázal prieskum medzi IT a projektovými manažérmi na Slovensku  Prieskum na vzorke 259 respondentov  Zber údajov: marec – máj 2008
 3. 3. Perc. Pr 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ie m Ťa ys žb e l a 18 a En sp er ra ge c t ik ov a a 5,6 ni e su Te ro le ví k n om 1,2 un ik ác ie In 7,6 f or m Po at ľn ik oh St a av 37,2 os po eb d ár ní ct st v o vo 2,8 ,l es ní ct Zd vo ra 3,6 v ot ní c tv o 2,4 Št Šk át ol na s ,v tv er o e 7,6 jn á sp rá B v a Štruktúra respondentov an 5,2 k Odvetvie, v ktorom pôsobí vaša organizácia (štruktúra respondentov) ov ní c tv o 2,8 Sl už by 3,2 in é Vzorka: 259 respondentov 2,8
 4. 4. Používa vaša organizácia procesy, metódy a nástroje projektového riadenia pri riadení vašich projektov? Percentá 60 51,2 50 40 23,1 30 14,8 20 8,6 2,3 10 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 5. 5. Pozná váš organizačný poriadok funkciu Projektový manažér (vedúci projektu)? Percentá 76,4 80 70 60 50 40 22,5 30 20 1,1 10 0 Áno Nie Neviem
 6. 6. Má projektový manažér vo vašej organizácii pridelené dostatočné právomoci, primerané k rozsahu a dôležitosti projektu, ktorý vedie? Percentá 37,1 38,7 40 35 30 25 20 10,2 15 7 7 10 5 0 Áno Skôr áno Skôr nie Nie Neviem
 7. 7. Pozná váš organizačný poriadok funkciu Manažér portfólia projektov a programov? 5,9 20,3 % Áno Nie Neviem 73,8
 8. 8. Má vaša organizácia vlastnú internú metodiku pre riadenie projektov? 2,3 21,5 Áno Nie Neviem 76,2 % Používané externé metodiky: Prince 2, PMBOK, FDD, ASAP, RUP, MS-Project, UML modelovanie, PMI, Signature, Six Sigma, IMPA,
 9. 9. Sú výsledky projektov systematicky analyzované s cieľom zlepšiť systém riadenia projektov? Percentá 42,4 45 40 30,7 35 30 25 16,3 20 15 7,5 10 3,1 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 10. 10. Sú riziká identifikované a posudzované z hľadiska ich dopadu ešte počas spúšťania projektu, alebo plánovania projektu? Perc. 46,3 50 45 40 35 28,6 30 25 20 12,7 15 9,7 10 2,7 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 11. 11. Sú očakávania a požiadavky všetkých účastníkov projektu analyzované a dokumentované ešte počas spúsťania, alebo plánovania projektu? Percentá 49,2 50 45 40 35 23,3 30 25 15,5 20 15 9,3 10 2,7 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 12. 12. Používate vo vašej organizácii počítačovú podporu pre riadenie projektov? Percentá 58,3 60 MS Word, MS Excel, MS Project, Exact Synergy Enterprise, Primavera, Concerto, IS Vision 32, Project 50 Management Forecast 40 30 Rad1 15,1 15,8 20 9,3 1,5 10 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 13. 13. Sú poučenia z projektov systematicky dokumentované a centrálne archivované pre použitie v budúcich projektoch? Percentá 35 30,1 30 23,6 25 20 19,3 20 15 7 10 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 14. 14. Je rozvoj projektových manažérov zabezpečovaný prostredníctvom kontinuálneho procesu vzdelávania (tréningy, školenia, semináre)? Percentá 26,3 30 23,5 23,9 22,7 25 20 15 10 3,6 5 0 Áno Zvyčajne áno Zriedkavo Nie Neviem
 15. 15. Je vaša organizácia kolektívnym členom nejakej spoločnosti, alebo profesijného združenia pre projektové riadenie v SR, alebo v zahraniči 8,5 22,7 Áno Nie Neviem 68,8 %
 16. 16. Zhrnutie  Zvyšuje sa povedomie o projektovom manažmente (PM), o potrebe systémového prístupu ku projektovému riadeniu  Takmer 75 perc. respondentov odpovedalo, že v ich organizácii používajú procesy, metódy a nástroje projektového riadenia pri riadení projektov  Zvyšuje sa počet a úroveň interných metodík PM (má ich 76 perc. opýtaných)  Formalizované funkcie Projektový manažér (vyše 75 opýtaných odpovedalo áno)
 17. 17. Zhrnutie  Niektoré nedostatky stále pretrvávajú: Projekt sa veľmi často poníma ako samostatná izolovaná, ad hoc činnosť, bez väzby na ostatné projekty v organizácií, bez väzby na celkové disponibilné zdroje (finančné, ľudské...) Projekt sa nechápe ako súčasť portfólia projektov alebo portfólia programov!
 18. 18. Zhrnutie Až 74 perc. respondentov uviedlo, že v ich organizácii nepoznajú funkciu Manažér portfólia projektov a manažér portfólia programov Až 50 perc. organizácií sa nezaoberá poučeniami z projektov na vylepšenie vlastných metodík a budúcich projektov! Počítačová podpora nemôže plne nahradiť projektové riadenie
 19. 19. Zhrnutie Až v 50 perc. organizácií sa projektoví manažéri ďalej vzdelávajú buď zriedkavo, alebo vôbec! Slabý záujem o členstvo v profesných organizáciách pre projektové riadenie
 20. 20. Ďakujem za pozornosť! jsupsak(at)efocus.sk www.efocus.sk

×