Els éssers vius

ELSELS ÉSSERSÉSSERS VIUSVIUS
Coneixement del medi
Natural
Els virusEls virus
Són tan petits i senzills, que no se’ls
considera éssers vius.
Són organismes endocel·lulars :no es
poden reproduir per ells sols i per fer-ho
s’han d’introduir a les cèl·lules d’un altre
ésser viu.
Normalment provoquen malalties a
l’ésser viu en el què s’introdueixen, com
el xarampió, la grip o la sida.
Què en sabem?Què en sabem?
Saps què són els éssers inerts?
I els éssers vius? Quins grups hi ha?
Quines són les funcions vitals dels éssers
vius?
De totes , les més importants són...
Nutrició
Relació
Reproducció
En quins dos grans grups dividim els animals?
La cèl·lulaLa cèl·lula
Saps què és una
cèl·lula?
Com ho podries
definir?
Podem dir que una
cèl·lula és la unitat
més petita que forma
els éssers vius.
El descobriment de la cèl·lula
Cap al 1610 es va inventar el microscopi,
un aparell format per lents que augmenta
la mida dels objectes que es veuen a
través d’ell.
Aquest aparell va permetre veure les
cèl·lules.
Segons els italians , el va inventar Galileu.
 Segons els holandesos ho va fer
Zacharias Janssen.
Microscopi òptic
Microscopi de Robert Hooke i
dibuixos de les cèl·lules que va
observar-hi ( segle XVII)
Microscopi actual, amb
moltes lents d’augment
diferents.
Característiques principals de les cèl·lulesCaracterístiques principals de les cèl·lules
Com que estan vives realitzen les
mateixes funcions que els éssers vius. És a
dir fan les funcions de relació,
nutrició i reproducció.
La gran majoria d’elles són tan petites
que només es poden veure al
microscopi.
Hi ha diferents tipus de cèl·lules, amb
formes diferents.
ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULESESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES
Les cèl·lules estan
estructurades en tres
parts:
Membrana
cel·lular.
Nucli
Citoplasma , amb
orgànuls.
membrana
citoplasma
orgànuls
nucli
LA MEMBRANALA MEMBRANA
És la capa que envolta
i protegeix la cèl·lula.
És l’encarregada de
donar-li forma.
És porosa i permet el
pas de substàncies a
través d’ella.
Microfotografia d'una membrana.
436.740 augments
NUCLINUCLI
És l’òrgan encarregat
de dirigir les funcions
de la cèl·lula: captar
l’aliment, coordinar
els moviments i
reproduir-se.
Nucli d’una cèl·lula del fetge
CITOPLASMACITOPLASMA
 És el líquid contingut dins
de la membrana, format
per aigua i substàncies
nutritives.
 En ell hi suren els
ORGÀNULS
CEL·LULARS, que tenen
diferents funcions, com
per exemple
emmagatzemar l’aliment i
transformar-lo en energia.
Cèl·lules animals i vegetals
Les cèl·lules dels animals i de les plantes
són diferents. Quina diferència hi veiem?
Les cèl·lules animals
Tenen formes molt diferents: esfèriques,
cúbiques, estrellades,… i, de vegades, són
molt irregulars.
nucli
citoplasma
Membrana
cel·lular
Orgànuls
cel·lulars
Les cèl·lules vegetals
Normalment són més grans que les dels
animals.
Tenen una forma més regular, com
prismàtica.
Estan envoltades d’una paret cel·lular ,
que és dura.
Aquesta paret fa que les branques i els
troncs, a vegades, siguin tan durs.
Les cèl·lules vegetals
nucli
membrana
cel·lular
Paret
cel·lular
orgànuls
Orgànuls amb
pigments de
clorofil·la
Pluricel·lulars i unicel·lulars
Els animals i les plantes, normalment,
són éssers pluricel·lulars, perquè estan
formats per un gran nombre de cèl·lules.
Però també hi ha altres éssers que són
unicel·lulars, perquè estan formats per
una sola cèl·lula.
La reproducció de les cèl·lulesLa reproducció de les cèl·lules
Les cèl·lules es reprodueixen dividint-se en dos.
Els regnes d’éssers vius
Els éssers vius s’agrupen en regnes.
Sabries dir quants i quins són?
Regne animal.
Regne vegetal.
Regne dels fongs
Regne dels bacteris
El 5è regne
Els éssers vius
El regne dels animals
Els animals són éssers vius pluricel·lulars
que s’alimenten d’altres éssers vius.
Gairebé tots els animals es poden
desplaçar: per buscar l’aliment, fugir
dels perills, trobar refugi,…
Disposen d’òrgans dels sentits i d’un
sistema nerviós, que els permet
captar tot el que passa al seu
voltant.
Els éssers vius
El regne de les plantes
Les plantes són éssers vius pluricel·lulars que es
fabriquen el seu propi aliment. Per això diem
que són autòtrofes.
El procés que fan servir les plantes per fabricar-
se l’aliment és la fotosíntesi.
Per fer-la necessiten: aigua, sals minerals, diòxid
de carboni i llum solar.
Les plantes viuen fixades al sòl per l’arrel. La
tija creix per sobre del sòl i sosté les fulles, les
flors i els fruits.
Cèl·lules i teixits
Els éssers
pluricel·lulars estan
formats per cèl·lules
de molts tipus
diferents.
Les que són iguals
s’agrupen formant
teixits.
Alguns tipus de cèl·lules humanes: saps
quines són?
Cèl·lula del sistema nerviós: neurona
Cèl·lules sanguínies: glòbuls vermells.
Cèl·lules musculars
Cèl·lules de la pell.
Cèl·lules reproductores: òvul i espermatozoides.
Diferents tipus de teixits humans
Dels teixits als organismes
Els teixits s’uneixen per treballar
conjuntament en una funció i donen
origen a un òrgan.
Al seu torn els òrgans s’uneixen formant
sistemes i aparells.
La unió de tots els aparells i òrgans dóna
lloc a un organisme , és a dir, a un ésser
viu complet.
Són els nivells d’organització dels éssers
vius.
Els éssers vius
Els éssers vius
El regne dels fongs
Els fongs s’assemblen
als animals i les
plantes, però com
que no són ben bé ni
una cosa ni l’altra
formen el seu propi
regne.
Característiques dels fongs:
No es desplacen i molts viuen al sòl.
No es fabriquen el seu aliment, l’han
de prendre d’altres éssers vius com
plantes en descomposició, restes
d’animals o aliments en mal estat.
Els més coneguts són els bolets, com el
xampinyó.
Però, et sembla que és el mateix fong que
bolet?
Fong o bolet?
Els fongs estan
formats per una
xarxa de fils
anomenada miceli.
Aquests fils recullen l’aliment i creixen
sota terra.
Quan arriba la temporada adequada els
filaments donen origen als bolets, que
intervenen en la reproducció del fong
(per espores).
Estructura dels fongs
Els bolets més coneguts!
Rovelló
Els bolets més coneguts!
Xampinyons
Els bolets més coneguts!
Ceps
Els bolets més coneguts!
Llenegues
Les floriduresLes floridures
Són fongs que creixen sobre altres éssers
vius. De vegades les floridures fan malbé
els aliments, però n’hi ha que s’usen a la
indústria.
Segur que els has vist sobre el pa, els
tomàquets, les llimones i altres aliments
quan fa dies que són a la nevera o dins de
bosses de plàstic i es mantenen humits
(són de color verd o negre).
Floridures d’alimentsFloridures d’aliments
Floridures beneficiosesFloridures beneficioses
Altres floridures són fongs
molt diferents dels
anteriors,com el Penici-
llium notatum, fong del
qual s'obté l'antibiòtic de
la penicil·lina, o el
Penicillium roqueforti i el
Penicillium camemberti,
que s'utilitzen en la
fabricació de formatge.
Penicillium notatum
LlevatsLlevats
Són fongs microscòpics unicel·lulars que
s’utilitzen per a produir aliments com el
pa, el vi o la cervesa. Els llevats duen a
terme un procés anomenat
fermentació, amb el qual transformen
substàncies en productes aprofitables per
produir aquests aliments.
llevat Pasta per fer pa
amb llevat
Les tòfonesLes tòfones
Les tòfones són
fongs molt apreciats
des de I'antiguitat
com a condiment.
 Viuen enterrades als
sòls dels boscos, amb
les arrels dels arbres,
per això no es
troben fàcilment.
Els éssers vius
El regne dels bacterisEl regne dels bacteris
Els bacteris són els éssers vius més petits que
hi ha.
Són tots unicel·lulars, però aquesta única
cèl·lula és més petita i senzilla que la dels animals
o plantes ( no té nucli).
Són molt abundants i els podem trobar a tot
arreu : al terra, l’aire, l’aigua...
També n’hi ha que viuen dins dels éssers vius,
com els bacteris de l’aparell digestiu, que ens
ajuden a fer la digestió dels aliments.
La flora intestinalLa flora intestinal
És un conjunt de
bacteris que viuen
a l’intestí.
La majoria són
beneficiosos.
N’hi ha unes 2.000
espècies diferents.
Els bacteris del iogurtEls bacteris del iogurt
El iogurt s’obté
per la fermentació
bacteriana de la
llet.
Bacteris negatiusBacteris negatius
Hi ha bacteris que
són perjudicials,
com el que
provoca el còlera
o l' amigdalitis.
Bacteri del còlera
MicrobisMicrobis
Generalment els éssers
unicel·lulars, com els
bacteris, que només es
poden veure amb un
microscopi , els solem
anomenar microbis.
Els éssers vius que no pertanyen a cap dels
altres quatre regnes queden inclosos en
aquest cinquè.
Hi trobem :
Protozous
Algues
Protozous:Protozous:
Acostumen a viure a l’aigua i, durant molt temps,
havien estat considerats animals.
Són unicel·lulars i les cèl·lules s’assemblen força a
les dels animals.
Parameci Ameba
AlguesAlgues
Són éssers vius
que viuen a l’aigua
i es fabriquen
l’aliment, com les
plantes.
Moltes són
unicel·lulars, però
també n’hi ha de
pluricel·lulars.
Virus de la gripVirus de la grip
Virus de la SIDAVirus de la SIDA
1 de 58

Recomendados

Fongs - diversitat 1 eso por
Fongs - diversitat 1 esoFongs - diversitat 1 eso
Fongs - diversitat 1 esobsaura2
22K visualizações18 slides
Els fongs por
Els fongsEls fongs
Els fongsbojosgalactics
4.4K visualizações22 slides
Reconeixent els fongs por
Reconeixent els fongsReconeixent els fongs
Reconeixent els fongsMprof
19.4K visualizações18 slides
Els éssers vius por
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusJoan Camps Pons
2.2K visualizações28 slides
Tema 2 - Les plantes por
Tema 2 - Les plantesTema 2 - Les plantes
Tema 2 - Les plantesjordimuletamengual
8.9K visualizações27 slides
Alimentació fongs por
Alimentació fongsAlimentació fongs
Alimentació fongsbojosgalactics
2.5K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mol·luscs por
Mol·luscsMol·luscs
Mol·luscsMprof
15.1K visualizações17 slides
On viuen els animals por
On viuen els animalsOn viuen els animals
On viuen els animalsmodeandreu
3.6K visualizações14 slides
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESDepartament d'Educació
195.3K visualizações26 slides
G.t.hort escolar plantes aromatiques por
G.t.hort escolar plantes aromatiquesG.t.hort escolar plantes aromatiques
G.t.hort escolar plantes aromatiquesErnest Orellana
5.6K visualizações20 slides
Els protoctists por
Els protoctistsEls protoctists
Els protoctistsescolagirasol
19.2K visualizações10 slides
Els fongs por
Els fongsEls fongs
Els fongsMprof
9K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Mol·luscs por Mprof
Mol·luscsMol·luscs
Mol·luscs
Mprof15.1K visualizações
On viuen els animals por modeandreu
On viuen els animalsOn viuen els animals
On viuen els animals
modeandreu3.6K visualizações
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por Departament d'Educació
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
Departament d'Educació195.3K visualizações
G.t.hort escolar plantes aromatiques por Ernest Orellana
G.t.hort escolar plantes aromatiquesG.t.hort escolar plantes aromatiques
G.t.hort escolar plantes aromatiques
Ernest Orellana5.6K visualizações
Els protoctists por escolagirasol
Els protoctistsEls protoctists
Els protoctists
escolagirasol19.2K visualizações
Els fongs por Mprof
Els fongsEls fongs
Els fongs
Mprof9K visualizações
Treball: fongs i bolets. Curs:2010 2011 por Neus Cortiella
Treball: fongs i bolets. Curs:2010 2011Treball: fongs i bolets. Curs:2010 2011
Treball: fongs i bolets. Curs:2010 2011
Neus Cortiella25.2K visualizações
Els fongs por aquitawin
Els fongsEls fongs
Els fongs
aquitawin431 visualizações
Els cinc regnes animals (tot complet) por PowerYur
Els cinc regnes animals (tot complet)Els cinc regnes animals (tot complet)
Els cinc regnes animals (tot complet)
PowerYur8.4K visualizações
fongs por escolagirasol
fongsfongs
fongs
escolagirasol7.9K visualizações
Les plantes por jnavarr9
Les plantesLes plantes
Les plantes
jnavarr96.1K visualizações
La relació de les plantes por meryvilardi
La relació de les plantesLa relació de les plantes
La relació de les plantes
meryvilardi22.4K visualizações
La reproducció de les plantes por Joan Camps Pons
La reproducció de les plantesLa reproducció de les plantes
La reproducció de les plantes
Joan Camps Pons24.2K visualizações
Els éssers vius 1ª part por La cova de la Cova
Els éssers vius 1ª partEls éssers vius 1ª part
Els éssers vius 1ª part
La cova de la Cova6K visualizações
Què són els bacteris por gloria timbaler
Què són els bacterisQuè són els bacteris
Què són els bacteris
gloria timbaler33.1K visualizações
Els protists por bojosgalactics
Els protistsEls protists
Els protists
bojosgalactics3.8K visualizações
El regne de les plantes (1ESO) por Margalida Colombàs
El regne de les plantes (1ESO)El regne de les plantes (1ESO)
El regne de les plantes (1ESO)
Margalida Colombàs8.7K visualizações
Els animals por plametller
Els animalsEls animals
Els animals
plametller4.9K visualizações

Destaque

Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules. por
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Anna Giro
19.2K visualizações40 slides
Potències i arrels por
Potències i arrelsPotències i arrels
Potències i arrelsTomeu Perelló Torrens
4.1K visualizações14 slides
Els nombres enters. por
Els nombres enters.Els nombres enters.
Els nombres enters.isasastre
5.7K visualizações16 slides
Respiració Relaxació Control TòNic por
Respiració Relaxació Control TòNicRespiració Relaxació Control TòNic
Respiració Relaxació Control TòNicsilvia
1.8K visualizações15 slides
éSsers vius 5è por
éSsers vius 5èéSsers vius 5è
éSsers vius 5èEscola Montseny
2.5K visualizações14 slides
Els animals por
Els animalsEls animals
Els animalsCristina Margalef Vivancos
758 visualizações6 slides

Destaque(20)

Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules. por Anna Giro
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Els ésser vius, funcions vitals i cèl·lules.
Anna Giro19.2K visualizações
Els nombres enters. por isasastre
Els nombres enters.Els nombres enters.
Els nombres enters.
isasastre5.7K visualizações
Respiració Relaxació Control TòNic por silvia
Respiració Relaxació Control TòNicRespiració Relaxació Control TòNic
Respiració Relaxació Control TòNic
silvia1.8K visualizações
éSsers vius 5è por Escola Montseny
éSsers vius 5èéSsers vius 5è
éSsers vius 5è
Escola Montseny2.5K visualizações
Els éssers vius por Escola_Ponent
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Escola_Ponent759 visualizações
Treball naturals iris vargas i carles gasco por Carles5
Treball naturals iris vargas i carles gascoTreball naturals iris vargas i carles gasco
Treball naturals iris vargas i carles gasco
Carles5406 visualizações
Els animals por josepboadaescola
Els animalsEls animals
Els animals
josepboadaescola1.7K visualizações
Tema 7 animals por Raquel Ibáñez
Tema 7 animalsTema 7 animals
Tema 7 animals
Raquel Ibáñez6.6K visualizações
Funcions vitals 3 ra por Mi Guel
Funcions vitals 3 raFuncions vitals 3 ra
Funcions vitals 3 ra
Mi Guel4.6K visualizações
Unitat 3. els éssers vius por Fernando Boïls Sais
Unitat 3. els éssers viusUnitat 3. els éssers vius
Unitat 3. els éssers vius
Fernando Boïls Sais432 visualizações
Les tres funcions vitals marcos por josemanuelcremades
Les tres funcions vitals marcosLes tres funcions vitals marcos
Les tres funcions vitals marcos
josemanuelcremades1.6K visualizações
Els animals por Marc_Bel_Ferre
Els animalsEls animals
Els animals
Marc_Bel_Ferre1.2K visualizações
Claudia Fiol por Vicenç Marí
Claudia FiolClaudia Fiol
Claudia Fiol
Vicenç Marí201 visualizações
Animals por Mprof
AnimalsAnimals
Animals
Mprof836 visualizações
Les funcions vitals por Anna Fané
Les funcions vitalsLes funcions vitals
Les funcions vitals
Anna Fané2.5K visualizações
Els éssers vius por aprenentjunts
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
aprenentjunts6.8K visualizações
Projecte animals por brujats
Projecte animalsProjecte animals
Projecte animals
brujats632 visualizações

Similar a Els éssers vius

Els éssers vius por
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusnciuran2
6.6K visualizações23 slides
Els éssers vius por
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers viusnciuran2
32.8K visualizações23 slides
"Els éssers vius" por
"Els éssers vius""Els éssers vius"
"Els éssers vius"nciuran2
564 visualizações23 slides
Tema 3.. por
Tema 3..Tema 3..
Tema 3..elmurcielagoazul
441 visualizações7 slides
Els éssers vius més senzills. por
Els éssers vius més senzills.Els éssers vius més senzills.
Els éssers vius més senzills.alex_mascu
2.9K visualizações10 slides
Classifiquem els éssers vius por
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers viusPEPESTEL
9.1K visualizações15 slides

Similar a Els éssers vius(20)

Els éssers vius por nciuran2
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
nciuran26.6K visualizações
Els éssers vius por nciuran2
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
nciuran232.8K visualizações
"Els éssers vius" por nciuran2
"Els éssers vius""Els éssers vius"
"Els éssers vius"
nciuran2564 visualizações
Tema 3.. por elmurcielagoazul
Tema 3..Tema 3..
Tema 3..
elmurcielagoazul441 visualizações
Els éssers vius més senzills. por alex_mascu
Els éssers vius més senzills.Els éssers vius més senzills.
Els éssers vius més senzills.
alex_mascu2.9K visualizações
Classifiquem els éssers vius por PEPESTEL
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers vius
PEPESTEL9.1K visualizações
t3 6è éssers vius por Raulcasti
t3 6è éssers viust3 6è éssers vius
t3 6è éssers vius
Raulcasti781 visualizações
Elsssersvius 5e (1) por Albert Terrats
Elsssersvius 5e (1)Elsssersvius 5e (1)
Elsssersvius 5e (1)
Albert Terrats105 visualizações
Els essers vius por enbielet
Els essers viusEls essers vius
Els essers vius
enbielet1.1K visualizações
Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu4.1K visualizações
Els éssers vius. Davínia Stoica por apares
Els éssers vius. Davínia StoicaEls éssers vius. Davínia Stoica
Els éssers vius. Davínia Stoica
apares3.2K visualizações
La cèl·lula por FerranMorell
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
FerranMorell5.2K visualizações
Els éssers vius por Escola Montseny
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Escola Montseny2.6K visualizações
Els èssers vius por Escola Montseny
Els èssers vius Els èssers vius
Els èssers vius
Escola Montseny1.6K visualizações
Els éssers vius por Marc_Bel_Ferre
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Marc_Bel_Ferre3.2K visualizações
Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu1.5K visualizações
Els éssers vius més senzills por alex_mascu
Els éssers vius més senzillsEls éssers vius més senzills
Els éssers vius més senzills
alex_mascu526 visualizações
Unitat 3. els éssers vius por Fernando Boïls Sais
Unitat 3. els éssers viusUnitat 3. els éssers vius
Unitat 3. els éssers vius
Fernando Boïls Sais115 visualizações
Unitat 3. la funció de relació i els sentits. por Fernando Boïls Sais
Unitat 3. la funció de relació i els sentits.Unitat 3. la funció de relació i els sentits.
Unitat 3. la funció de relació i els sentits.
Fernando Boïls Sais398 visualizações

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 visualizações5 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides

Último(7)

ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações

Els éssers vius

 • 2. Els virusEls virus Són tan petits i senzills, que no se’ls considera éssers vius. Són organismes endocel·lulars :no es poden reproduir per ells sols i per fer-ho s’han d’introduir a les cèl·lules d’un altre ésser viu. Normalment provoquen malalties a l’ésser viu en el què s’introdueixen, com el xarampió, la grip o la sida.
 • 3. Què en sabem?Què en sabem? Saps què són els éssers inerts? I els éssers vius? Quins grups hi ha? Quines són les funcions vitals dels éssers vius? De totes , les més importants són... Nutrició Relació Reproducció En quins dos grans grups dividim els animals?
 • 4. La cèl·lulaLa cèl·lula Saps què és una cèl·lula? Com ho podries definir? Podem dir que una cèl·lula és la unitat més petita que forma els éssers vius.
 • 5. El descobriment de la cèl·lula Cap al 1610 es va inventar el microscopi, un aparell format per lents que augmenta la mida dels objectes que es veuen a través d’ell. Aquest aparell va permetre veure les cèl·lules. Segons els italians , el va inventar Galileu.  Segons els holandesos ho va fer Zacharias Janssen.
 • 6. Microscopi òptic Microscopi de Robert Hooke i dibuixos de les cèl·lules que va observar-hi ( segle XVII) Microscopi actual, amb moltes lents d’augment diferents.
 • 7. Característiques principals de les cèl·lulesCaracterístiques principals de les cèl·lules Com que estan vives realitzen les mateixes funcions que els éssers vius. És a dir fan les funcions de relació, nutrició i reproducció. La gran majoria d’elles són tan petites que només es poden veure al microscopi. Hi ha diferents tipus de cèl·lules, amb formes diferents.
 • 8. ESTRUCTURA DE LES CÈL·LULESESTRUCTURA DE LES CÈL·LULES Les cèl·lules estan estructurades en tres parts: Membrana cel·lular. Nucli Citoplasma , amb orgànuls. membrana citoplasma orgànuls nucli
 • 9. LA MEMBRANALA MEMBRANA És la capa que envolta i protegeix la cèl·lula. És l’encarregada de donar-li forma. És porosa i permet el pas de substàncies a través d’ella. Microfotografia d'una membrana. 436.740 augments
 • 10. NUCLINUCLI És l’òrgan encarregat de dirigir les funcions de la cèl·lula: captar l’aliment, coordinar els moviments i reproduir-se. Nucli d’una cèl·lula del fetge
 • 11. CITOPLASMACITOPLASMA  És el líquid contingut dins de la membrana, format per aigua i substàncies nutritives.  En ell hi suren els ORGÀNULS CEL·LULARS, que tenen diferents funcions, com per exemple emmagatzemar l’aliment i transformar-lo en energia.
 • 12. Cèl·lules animals i vegetals Les cèl·lules dels animals i de les plantes són diferents. Quina diferència hi veiem?
 • 13. Les cèl·lules animals Tenen formes molt diferents: esfèriques, cúbiques, estrellades,… i, de vegades, són molt irregulars. nucli citoplasma Membrana cel·lular Orgànuls cel·lulars
 • 14. Les cèl·lules vegetals Normalment són més grans que les dels animals. Tenen una forma més regular, com prismàtica. Estan envoltades d’una paret cel·lular , que és dura. Aquesta paret fa que les branques i els troncs, a vegades, siguin tan durs.
 • 16. Pluricel·lulars i unicel·lulars Els animals i les plantes, normalment, són éssers pluricel·lulars, perquè estan formats per un gran nombre de cèl·lules. Però també hi ha altres éssers que són unicel·lulars, perquè estan formats per una sola cèl·lula.
 • 17. La reproducció de les cèl·lulesLa reproducció de les cèl·lules Les cèl·lules es reprodueixen dividint-se en dos.
 • 18. Els regnes d’éssers vius Els éssers vius s’agrupen en regnes. Sabries dir quants i quins són? Regne animal. Regne vegetal. Regne dels fongs Regne dels bacteris El 5è regne
 • 20. El regne dels animals Els animals són éssers vius pluricel·lulars que s’alimenten d’altres éssers vius. Gairebé tots els animals es poden desplaçar: per buscar l’aliment, fugir dels perills, trobar refugi,… Disposen d’òrgans dels sentits i d’un sistema nerviós, que els permet captar tot el que passa al seu voltant.
 • 22. El regne de les plantes Les plantes són éssers vius pluricel·lulars que es fabriquen el seu propi aliment. Per això diem que són autòtrofes. El procés que fan servir les plantes per fabricar- se l’aliment és la fotosíntesi. Per fer-la necessiten: aigua, sals minerals, diòxid de carboni i llum solar. Les plantes viuen fixades al sòl per l’arrel. La tija creix per sobre del sòl i sosté les fulles, les flors i els fruits.
 • 23. Cèl·lules i teixits Els éssers pluricel·lulars estan formats per cèl·lules de molts tipus diferents. Les que són iguals s’agrupen formant teixits.
 • 24. Alguns tipus de cèl·lules humanes: saps quines són? Cèl·lula del sistema nerviós: neurona
 • 28. Cèl·lules reproductores: òvul i espermatozoides.
 • 29. Diferents tipus de teixits humans
 • 30. Dels teixits als organismes Els teixits s’uneixen per treballar conjuntament en una funció i donen origen a un òrgan. Al seu torn els òrgans s’uneixen formant sistemes i aparells. La unió de tots els aparells i òrgans dóna lloc a un organisme , és a dir, a un ésser viu complet. Són els nivells d’organització dels éssers vius.
 • 33. El regne dels fongs Els fongs s’assemblen als animals i les plantes, però com que no són ben bé ni una cosa ni l’altra formen el seu propi regne.
 • 34. Característiques dels fongs: No es desplacen i molts viuen al sòl. No es fabriquen el seu aliment, l’han de prendre d’altres éssers vius com plantes en descomposició, restes d’animals o aliments en mal estat. Els més coneguts són els bolets, com el xampinyó. Però, et sembla que és el mateix fong que bolet?
 • 35. Fong o bolet? Els fongs estan formats per una xarxa de fils anomenada miceli. Aquests fils recullen l’aliment i creixen sota terra. Quan arriba la temporada adequada els filaments donen origen als bolets, que intervenen en la reproducció del fong (per espores).
 • 37. Els bolets més coneguts! Rovelló
 • 38. Els bolets més coneguts! Xampinyons
 • 39. Els bolets més coneguts! Ceps
 • 40. Els bolets més coneguts! Llenegues
 • 41. Les floriduresLes floridures Són fongs que creixen sobre altres éssers vius. De vegades les floridures fan malbé els aliments, però n’hi ha que s’usen a la indústria. Segur que els has vist sobre el pa, els tomàquets, les llimones i altres aliments quan fa dies que són a la nevera o dins de bosses de plàstic i es mantenen humits (són de color verd o negre).
 • 43. Floridures beneficiosesFloridures beneficioses Altres floridures són fongs molt diferents dels anteriors,com el Penici- llium notatum, fong del qual s'obté l'antibiòtic de la penicil·lina, o el Penicillium roqueforti i el Penicillium camemberti, que s'utilitzen en la fabricació de formatge.
 • 45. LlevatsLlevats Són fongs microscòpics unicel·lulars que s’utilitzen per a produir aliments com el pa, el vi o la cervesa. Els llevats duen a terme un procés anomenat fermentació, amb el qual transformen substàncies en productes aprofitables per produir aquests aliments.
 • 46. llevat Pasta per fer pa amb llevat
 • 47. Les tòfonesLes tòfones Les tòfones són fongs molt apreciats des de I'antiguitat com a condiment.  Viuen enterrades als sòls dels boscos, amb les arrels dels arbres, per això no es troben fàcilment.
 • 49. El regne dels bacterisEl regne dels bacteris Els bacteris són els éssers vius més petits que hi ha. Són tots unicel·lulars, però aquesta única cèl·lula és més petita i senzilla que la dels animals o plantes ( no té nucli). Són molt abundants i els podem trobar a tot arreu : al terra, l’aire, l’aigua... També n’hi ha que viuen dins dels éssers vius, com els bacteris de l’aparell digestiu, que ens ajuden a fer la digestió dels aliments.
 • 50. La flora intestinalLa flora intestinal És un conjunt de bacteris que viuen a l’intestí. La majoria són beneficiosos. N’hi ha unes 2.000 espècies diferents.
 • 51. Els bacteris del iogurtEls bacteris del iogurt El iogurt s’obté per la fermentació bacteriana de la llet.
 • 52. Bacteris negatiusBacteris negatius Hi ha bacteris que són perjudicials, com el que provoca el còlera o l' amigdalitis. Bacteri del còlera
 • 53. MicrobisMicrobis Generalment els éssers unicel·lulars, com els bacteris, que només es poden veure amb un microscopi , els solem anomenar microbis.
 • 54. Els éssers vius que no pertanyen a cap dels altres quatre regnes queden inclosos en aquest cinquè. Hi trobem : Protozous Algues
 • 55. Protozous:Protozous: Acostumen a viure a l’aigua i, durant molt temps, havien estat considerats animals. Són unicel·lulars i les cèl·lules s’assemblen força a les dels animals. Parameci Ameba
 • 56. AlguesAlgues Són éssers vius que viuen a l’aigua i es fabriquen l’aliment, com les plantes. Moltes són unicel·lulars, però també n’hi ha de pluricel·lulars.
 • 57. Virus de la gripVirus de la grip
 • 58. Virus de la SIDAVirus de la SIDA