O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Úvod do umelej inteligencie

Úvod do umelej inteligencie, prednáška v Progressbar.sk dňa 1. 9. 2010

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Úvod do umelej inteligencie

 1. 1. Úvod do umelej inteligencie Juraj Bednár
 2. 2. Úvod do umelej inteligencie Agenda nebude :) Čo je to inteligencia? Čo je to myslenie?
 3. 3. Inteligencia a myslenie Inteligencia zahŕňa tieto s mysľou súvisiace schopnosti: Možnosť abstraktného myslenia Chápanie, Rozumenie Komunikácia, Plánovanie Argumentácia, Riešenie problémov Učenie (+ učenie z minulých skúseností)
 4. 4. Inteligencia a myslenie <ul>Egon Gál, rozhovor pre sme.sk (bit.ly/cMVqEa) Je možné, že stroje raz budú myslieť rovnako ako ľudia? Toto je otázka, ktorú si už v roku 1950 položil britský matematik Alan Turing, a tým vlastne naštartoval celú problematiku. Pritom ju označil za zle formulovanú otázku, pretože nevieme, čo je to stroj a čo to je myslieť, keďže naše pohľady na tieto dva pojmy sa stále menia. Povedal, že otázku je lepšie nahradiť testom . </ul>
 5. 5. Turingov test <ul>Posadiť človeka za stroj, pustiť chatovací program. Ak človek nerozozná program / stroj od iného človeka na druhej strane, prešiel Turingovým testom. <ul>Aplikácia: CAPTCHA </ul></ul>
 6. 6. Rozdelenie umelej inteligencie <ul>UI rieši množstvo problémov <ul>Získavanie, ukladanie a pracovanie so znalosťami Optimalizačné problémy Kreativita Plánovanie Učenie Spracovanie prirodzeného jazyka Pohyb a manipulácia Vnímanie </ul></ul>
 7. 7. Rozdelenie umelej inteligencie <ul><ul>Spoločenská inteligencia Silná inteligencia (úplná inteligencia) </ul>Prístupy <ul>Symbolová Subsymbolová Integračná </ul></ul>
 8. 8. Symbolová UI <ul>Predstava, že človek rozmýšľa pomocou symbolov – slov, ktoré skladá do tvrdení, vyhodnocuje ich pravdivosť a pod. Systémy založené na logike Databázy znalostí (napr. Cyc) </ul>Expertné systémy … a mnoho ďalších
 9. 9. Expertný systém <ul>Knowledge base (databáza znalostí) Working memory (databáza faktov, pracovná pamäť) “ Premýšľanie” zabezpečené pomocou aplikovania pravidiel nad fakty v pracovnej pamäti (a vytváranie nových faktov) </ul>
 10. 10. Expertný systém <ul>Priamy chod (forward chaining), spätný chod (backward chaining, prečo?) Voľné asociácie Hľadanie analógií Prehľadávanie … </ul>
 11. 11. Symbolová UI <ul>Narazila na problémy s učením (potrebný pomerne striktný formálny model znalostí) Ľudia “nerozmýšľajú” v symboloch, nie je biologicky plauzibilná. Množstvo reálnych aplikácií, dodnes sa používa Dokáže vysvetliť, prečo došla k danému záveru </ul>
 12. 12. Subsymbolová UI <ul>Inšpirovaná biológiou Má podobné vlastnosti ako ľudský mozog <ul>Učenie Plasticita mozgu, distribuovanosť informácie (slow degrading) </ul></ul>
 13. 13. Perceptrón
 14. 14. Perceptrón
 15. 15. Perceptrón
 16. 16. Multi-layer perceptrón
 17. 17. Učenie MLP <ul>Najpopulárnejšie pomocou backpropagation – algoritmus spätného šírenia chyby Tzv. učenie s učiteľom Existujú aj algoritmy, ktoré robia učenie neurónovej siete bez učiteľa </ul>
 18. 18. Do Androids Dream of 'lectronic Sheep? <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=AyzOUbkUf3M
 19. 19. Snívanie je na 21:35 </li></ul>
 20. 20. Iné typy neurónových sietí <ul>Radial basis functions Rekurentné neurónové siete … a Kohonenove mapy (SOM) </ul>
 21. 21. Kohonenove mapy
 22. 22. Kohonenove mapy <ul>Vizualizácia viacrozmerných dát zachovávajúca topológiu Odhaľovanie vnútornej štruktúry dát Clustering </ul>
 23. 23. Kohonenove mapy <ul><li>Výstupom je mapa neurónov
 24. 24. Najprv nastavíme náhodné hodnoty vektorov pre každý neurón v mape
 25. 25. Pre postupne zmenšujúce sa okolie nájdeme ku každému vstupnému vektoru najbližšieho reprezentanta a upravíme jeho okolie tak, aby sa blížilo vstupnému vektoru
 26. 26. Znižujeme rýchlosť učenia a okolie </li></ul>
 27. 27. Inteligentný dizajn?
 28. 28. Evolučné algoritmy <ul><li>Inšpirované evolúciou
 29. 29. Nevieme nájsť riešenie, ale keď nejaké riešenie máme, vieme povedať, aké je dobré (fitness funkcia)
 30. 30. Simulujeme evolúciu
 31. 31. Mutácia, párenie </li></ul>
 32. 32. Evolúcia <ul><li>Replikácia (kopírovanie)
 33. 33. Mutácia
 34. 34. Dedenie
 35. 35. Selekcia </li></ul>
 36. 36. Genetický algoritmus <ul><li>Vygeneruje náhodné riešenia
 37. 37. Zotriedi
 38. 38. Najlepšie prežijú a rozmnožia sa (váhovaná náhoda)
 39. 39. Prebehne mutácia
 40. 40. Po x generáciách môžeme mať optimálne riešenia </li></ul>
 41. 41. Genetický algoritmus <ul><li>Akú vlastnosť musí mať reprezentácia, resp. podstata problému?
 42. 42. Demo kandid
 43. 43. Perfect Word </li></ul>
 44. 44. Linky <ul><li>kandid.sf.net – evolučná grafika
 45. 45. FANN – http://leenissen.dk/fann/
 46. 46. CLIPS (tool for building expert systems) http://clipsrules.sourceforge.net/
 47. 47. Drools – rules/expert systém http://www.jboss.org/drools/
 48. 48. R Project – http://www.r-project.org/
 49. 49. Moderné neurónové siete (prednáška) – http://bit.ly/1a4sCj
 50. 50. Fusion Anomaly SOM – http://bit.ly/9TS8il
 51. 51. Perfect Word – http://bit.ly/bVuc8g </li></ul>

×