O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Двузначна логика
1. Основни понятия
а. Съждение <ul><li>Изречение което можем да оценим като вярно или не </li></ul><ul><li>ИСТИНА  или ЛЪЖА </li></ul><ul><...
<ul><li>б. Логика (от гръцки логос) – </li></ul><ul><li>дума, понятие, мисъл, разум </li></ul>в. Математическа логика – ...
д. Прости и сложни съждения <ul><li>Прости – формират се с помощта на прости изречения </li></ul><ul><li>сложни съждения...
2. Логически операции
а. Операция “И” – логическо умножение <ul><li>Приема стойност истина(1), ако двете съждения свързани чрез тази операция са...
Б. Операция “ИЛИ” – логическо събиране <ul><li>Приема стойност истина(1), ако поне едно от съжденията свързани чрез тази о...
В. Операция “НЕ” – логическо отрицание <ul><li>Едноаргументна операция, която променя стойността на съждението от истина н...
Г. Импликация(Ако... То) –  логическо следване <ul><li>Първото съждение предпоставка, а второто заключение </li></ul><ul...
<ul><li>Пример: </li></ul><ul><li>а=,,Имаш двойка за годината&quot; </li></ul><ul><li>b=,,Ще се явяваш на поправка&quot;...
Основни свойства <ul><li>х /1=x </li></ul><ul><li>x/�=0 </li></ul><ul><li>x/ ¬x=0 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul><ul><l...
Закони на Морган <ul><li>x/y = x / y </li></ul><ul><li>x/y = x / y </li></ul>
Таблица на истинност a b a/ a/b ¬a a b 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dvuznachna Logoka

1.065 visualizações

Publicada em

урок за 9 клас

Publicada em: Espiritual, Negócios
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dvuznachna Logoka

 1. 1. Двузначна логика
 2. 2. 1. Основни понятия
 3. 3. а. Съждение <ul><li>Изречение което можем да оценим като вярно или не </li></ul><ul><li>ИСТИНА или ЛЪЖА </li></ul><ul><li>1 ИЛИ 0 </li></ul><ul><li>пр: Навън вали сняг. - съждение </li></ul><ul><li>Информатиката е интересен предмет.- не </li></ul>
 4. 4. <ul><li>б. Логика (от гръцки логос) – </li></ul><ul><li>дума, понятие, мисъл, разум </li></ul>в. Математическа логика – Наука за правилните математически разсъждения и изводи г. Двузначна логика – в която дадено съждение е истина или лъжа
 5. 5. д. Прости и сложни съждения <ul><li>Прости – формират се с помощта на прости изречения </li></ul><ul><li>сложни съждения – формират се от прости чрез операциите (думите) – и, или, не, но, ако ..., тогава, и др. </li></ul>
 6. 6. 2. Логически операции
 7. 7. а. Операция “И” – логическо умножение <ul><li>Приема стойност истина(1), ако двете съждения свързани чрез тази операция са истина(1) </li></ul><ul><li>Записваме - / или & или and </li></ul>a b a/ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
 8. 8. Б. Операция “ИЛИ” – логическо събиране <ul><li>Приема стойност истина(1), ако поне едно от съжденията свързани чрез тази операция e истина(1) </li></ul><ul><li>Записваме – / или + или or </li></ul>a b a/b 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
 9. 9. В. Операция “НЕ” – логическо отрицание <ul><li>Едноаргументна операция, която променя стойността на съждението от истина на лъжа и обратно </li></ul><ul><li>Записваме – а или ¬ или not (а) </li></ul>a ¬ а 0 1 1 0
 10. 10. Г. Импликация(Ако... То) – логическо следване <ul><li>Първото съждение предпоставка, а второто заключение </li></ul><ul><li>Има стойност лъжа само ако предпоставката е истина, а заключението – лъжа </li></ul><ul><li>Записваме – </li></ul><ul><li>а b (ако а то b ) </li></ul>a b a b 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1
 11. 11. <ul><li>Пример: </li></ul><ul><li>а=,,Имаш двойка за годината&quot; </li></ul><ul><li>b=,,Ще се явяваш на поправка&quot; </li></ul><ul><li>то съждението </li></ul><ul><li>с=а  b ,,Ако имаш двойка за годината, то ще се явяваш на поправка&quot; </li></ul><ul><li>Ако е вярно само а, то с е невярно, докато в останалите случаи с е вярно. Наистина, ако някой има 2 за годината, то единствената възможност е да се яви на поправка, докато ако няма двойка,може да не се явява, но може и да се явява (ако е направил твърде много отсъствия например). </li></ul>
 12. 12. Основни свойства <ul><li>х /1=x </li></ul><ul><li>x/=0 </li></ul><ul><li>x/ ¬x=0 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul><ul><li>х /1=1 </li></ul><ul><li>x/0=x </li></ul><ul><li>x/ ¬x=1 </li></ul><ul><li>x/x=x </li></ul>
 13. 13. Закони на Морган <ul><li>x/y = x / y </li></ul><ul><li>x/y = x / y </li></ul>
 14. 14. Таблица на истинност a b a/ a/b ¬a a b 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

×