O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kristendom del 6

590 visualizações

Publicada em

kristendomen del 6

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kristendom del 6

 1. 1. Kristendom del 6
 2. 2. Hur beskrivs Gud?
 3. 3. Gud är allsmäktig, det vill säga, har all makt, enligt Bibeln
 4. 4. Gud har skapat himmel och jord
 5. 5. Gud har skapat både människor och djur
 6. 6. Gud är kärleken
 7. 7. I ett bibelord står det: ”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”
 8. 8. Det betyder att allt som görs i kärlekens namn är Gud
 9. 9. Gud visar sig i tre gestalter: Fadern, Sonens och den heliga Anden
 10. 10. Tre sidor av ett och samma väsen. Det kallas treenighet
 11. 11. Gud är varken man eller kvinna, även om Gud kallas han i Bibeln
 12. 12. Det är en gammal tradition
 13. 13. Gud betyder ”jag är”
 14. 14. Hur beskrivs människan?
 15. 15. Människan är Guds avbild och är lik Gud
 16. 16. Människan har förmågan att välja fritt och har fått till uppgift att styra jorden och ta ansvar för natur och djur
 17. 17. Men människan har inte bara bra sidor utan också dåliga
 18. 18. När människans sämre sidor beskrivs används ett speciellt ord, nämligen ordet synd
 19. 19. Ordet synd betyder ”att missa målet”
 20. 20. Det är från början en idrottsterm
 21. 21. Om en bågskytt missade målet var det ”synd”
 22. 22. Jesus återkommer ofta till att ingen människa är utan synd
 23. 23. Alla människor kan missa målet och poängen med livet ibland
 24. 24. Det kan man tycka är negativt, men Jesus menade att det gör oss människor lika
 25. 25. Ingen är perfekt och det har vi gemensamt
 26. 26. Synden förstör livet och kan enligt kristen tro vara:
 27. 27. 1. Det som för in livet på fel väg
 28. 28. 2. Att inte vilja göra gott, att inte ens försöka
 29. 29. Man och kvinna i kristendomen
 30. 30. Det är inte lätt att beskriva kvinnans och mannens ställning i kristendomen, eftersom det är olika i olika länder, i olika kulturer och olika krykor
 31. 31. Kristna kvinnor i Sverige är inte annorlunda än andra kvinnor i Sverige i sin syn på förhållandet kvinna-man
 32. 32. Några är konservativa och andra är radikala
 33. 33. Likadant är det med kristna män
 34. 34. Jesus var för sin tid radikal och bidrog till att höja kvinnans status
 35. 35. Jesus talade med kvinnor på ett sätt som var ovanligt på den tiden
 36. 36. Han lät en kvinna berätta att han var Messias, i en tid då kvinnors vittnesmål i domstol inte hade något värde
 37. 37. I kyrkans historia är det ofta män som har styrt och även Jesus tolv lärjungar var alla män
 38. 38. Maria och Josef var förlovade, men bodde inte ihop
 39. 39. Ändå blev Maria gravid och Josef var inte far till barnet
 40. 40. Josef ville då i tysthet lämna henne, men ändrade sig och tog hand om Maria och barnet
 41. 41. Idag är kvinnor präster i flera kyrkor, men det finns också kyrkor som inte har kvinnliga präster
 42. 42. Kvinnor har ofta framhållits som religiösa ideal
 43. 43. Kristna nunnor och helgon har fått en stor betydelse för det religiösa vardagslivet
 44. 44. De har till exempel skött de sociala kontakterna, tagit hand om ensamma och ansvarat för söndagsskolor och barnverksamhet
 45. 45. De kristna klostren kom att spela viktig roll för kvinnors utbildning
 46. 46. Fram till mitten av 1800-talet var universiteten stängda för kvinnor
 47. 47. Men i klostren fick de möjlighet att studera

×