O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ليس إلى الأبد

Próximos SlideShares
نهاية ممتدة
نهاية ممتدة
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3
1 de 3

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

ليس إلى الأبد

  1. 1. ‫ليس‬‫بد‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اىل‬‫مجهوري‬ ‫اطر‬‫و‬‫خ‬‫مغريب‬1 ‫خ‬‫واطر‬‫مجهوري‬‫مغربي‬ ‫ليس‬‫بد‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ىل‬‫ا‬ ‫بعد‬‫ن‬‫أ‬‫أ‬‫شاهدت‬‫فيديو‬‫بوك‬ ‫الفيس‬ ‫عىل‬‫ي‬‫ويه‬ ‫يصورها‬ ‫وسعودي‬ ‫نة‬‫ا‬‫ر‬‫سك‬ ‫بية‬‫ر‬‫مغ‬ ‫شابة‬ ‫ظهر‬ ‫هل‬ ‫لكها‬ ‫مفاتهنا‬ ‫تعري‬،‫سست‬‫ح‬‫ا‬"‫حب‬‫ݣ‬‫رة‬"‫كبرية‬‫ثيان‬‫لغ‬‫ا‬ ‫حلد‬ ‫نة‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ‫و‬ ‫...ذل‬…...‫نفيس‬ ‫كرهت‬ ‫تبت‬‫ك‬‫سلوب‬‫أ‬‫أ‬‫ب‬ ‫اللكامت‬ ‫بعض‬""‫نقاوي‬‫ز‬‫صفحيت‬ ‫عىل‬‫عل‬‫ختفف‬ ‫اللكامت‬ ‫تكل‬‫م‬‫غضيب‬ ‫ن‬ ‫و‬‫ا‬...‫نيت‬‫ا‬‫ه‬ ‫وذهب‬ ‫احلاسوب‬ ‫غلقت‬‫أ‬‫أ‬‫ت‬‫فقلت‬ ‫دريب‬ ‫فيقة‬‫ر‬ ‫و‬ ‫قليب‬ ‫يبة‬‫حب‬ ‫اىل‬‫لها‬:‫مجيل‬ ‫اليوم‬‫بوع‬‫س‬‫أ‬‫أ‬ ‫وهناية‬ ‫ما‬‫يك‬‫أ‬‫أ‬‫ر‬‫ن‬‫أ‬‫أ‬‫طفالنا‬‫أ‬‫أ‬ ‫مع‬ ‫خنرج‬‫جابت‬‫أ‬‫أ‬‫ف‬ ‫؟‬‫نية‬‫غ‬‫ا‬ ‫ضع‬‫أ‬‫ل‬ ‫ذهبت‬ ...‫كيد‬‫أ‬‫ابلتأ‬ :‫شاروخان‬‫يف‬ ‫خرية‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫توهجت‬ ‫و‬ ‫اذليك‬ ‫هاتفي‬‫ياريت‬‫لس‬‫خدت‬‫أ‬‫أ‬ ‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫بعد‬‫لتري‬‫و‬‫ف‬‫نفيس‬ ‫يف‬ ‫فقلت‬ ‫مكتيب‬ ‫فوق‬ ‫من‬:(‫يد‬‫ز‬ ‫م‬‫ك‬‫يك‬‫ري‬‫الب‬ ‫ايمول‬ ‫بوشعكوكة‬ ‫اي‬ ‫نت‬‫ا‬ ‫حىت‬ ‫عليا‬ ‫ل‬...‫ية‬‫ر‬‫احل‬ ‫ال‬ ‫العبودية‬ ‫يعلمين‬ ‫ملن‬ ‫حمتاج‬ ‫اان‬) ‫أ‬‫أ‬‫بد‬ ‫حىت‬ ‫يارة‬‫الس‬ ‫نطلقت‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫ما‬‫شاروخان‬‫أ‬ : ‫اطفايل‬ ‫فف‬‫أ‬‫أ‬‫ت‬ ‫...وسط‬ ‫يشدي‬‫وه‬!‫ال‬‫هذه‬ ...! ‫خرى‬‫أ‬‫أ‬ ‫مرة‬ ‫سخيفة‬‫ل‬‫ا‬ ‫نية‬‫غ‬‫الا‬‫بسمت‬‫ت‬‫ار‬ ‫اان‬‫و‬:‫نفيس‬ ‫يف‬ ‫قلت‬ ‫و‬ ‫ة‬‫أ‬‫ر‬‫امل‬ ‫يف‬ ‫اقهبام‬‫تحمدان‬‫س‬ ‫تكب‬ ‫عندما‬ ‫خالقكام‬،‫ا‬‫د‬‫ل‬‫أ‬‫أ‬ ‫مل‬ ‫ين‬‫أ‬‫ل‬‫نة‬‫ا‬‫الاه‬ ‫و‬ ‫اذلل‬ ‫بدل‬ ‫يف‬ ‫كام‬،‫بدل‬ ‫يف‬ ‫لكام‬‫أ‬‫أ‬ ‫مل‬‫رعااي‬ ‫و‬ ‫بيد‬‫ع‬ ‫نه‬‫اك‬‫س‬ ‫اذلي‬ ‫برشي‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهه‬‫ا‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫جل‬‫أ‬‫أ‬ ‫من‬ ‫بناته‬ ‫و‬ ‫ابنائه‬ ‫ات‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫يف‬ ‫يتاجر‬‫هل‬‫يركع‬‫و‬ ‫امللتحي‬ ‫احلليق‬،‫تحمدان‬‫س‬‫تكب‬ ‫عندما‬ ‫خالقكام‬‫ا‬‫م‬‫حر‬ ‫تتجرعا‬ ‫لن‬ ‫نكام‬‫أ‬‫ل‬‫بوكام‬‫أ‬‫أ‬ ‫به‬ ‫يشعر‬ ‫ما‬‫و‬‫يرى‬ ‫هو‬ ‫نه‬‫ا‬‫وجد‬ ‫يسكن‬ ‫اذلي‬ ‫م‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫وطنه‬ ‫خبار‬‫أ‬‫أ‬‫خرجت‬‫أ‬‫أ‬‫ف‬ ‫يناي‬‫ع‬ ‫تغزو‬ ‫املاحلة‬ ‫البحر‬ ‫مبياه‬ ‫سست‬‫ح‬‫ا‬ ...
  2. 2. ‫ليس‬‫بد‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اىل‬‫مجهوري‬ ‫اطر‬‫و‬‫خ‬‫مغريب‬2 ‫نظار‬‫انف‬ ‫زجاج‬ ‫لت‬‫ز‬‫ان‬ ... ‫عقباه‬ ‫حيمد‬ ‫ماال‬ ‫يقع‬ ‫ال‬ ‫حىت‬ ‫ية‬‫شمس‬‫ل‬‫ا‬ ‫يت‬‫ذ‬‫شعر‬‫أ‬‫أ‬ ‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫حب‬‫أ‬‫أ‬ ‫ان‬‫أ‬‫أ‬‫ف‬ ‫يت‬ ...‫يقى‬‫املوس‬ ‫اج‬‫و‬‫م‬‫أ‬‫أ‬ ‫و‬ ‫الرايح‬ ‫مع‬ ‫يتطاير‬ ‫بشعري‬‫برغ‬ ‫سست‬‫ح‬‫ا‬‫ب‬‫ة‬‫جاحمة‬‫ين‬‫زن‬‫الب‬ ‫عىل‬ ‫الوس‬ ‫يف‬ . ‫حد‬ ‫قىص‬‫أ‬‫أ‬ ‫اىل‬‫..لكن‬...‫نعتين‬‫م‬ ‫العائلية‬ ‫مسؤوليايت‬‫ه‬‫أ‬‫رابه‬!‫الروح‬ ‫هبذه‬ ‫خلقتين‬ ‫ملاذا‬ ‫العصية‬‫؟‬‫ملاذا‬‫و‬ ‫حياهتم‬ ‫يشون‬‫يع‬ ‫اذلين‬ ‫ية‬‫و‬‫العل‬ ‫الهلكية‬ ‫بيد‬‫كع‬ ‫يسة‬‫خس‬ ‫بروح‬ ‫ختلقين‬ ‫مل‬‫ال‬ ‫خر‬‫ابل‬ ‫متون‬‫هي‬‫؟‬ ‫متر‬‫س‬‫ا‬‫شاروخان‬‫يشدي‬‫أ‬‫ك‬... ‫معه‬ ‫ندن‬‫د‬‫ا‬ ‫اان‬‫و‬‫مخر‬ ‫س‬‫أ‬‫ك‬ ‫نه‬‫ي‬‫امل‬‫عتق‬‫يعطل‬‫و‬ ‫ين‬‫اس‬‫و‬‫ي‬ ‫اذلي‬ ‫ح‬‫أ‬‫أ‬‫ا‬‫س‬‫ي‬‫يس‬‫ليك‬...‫مسطوال‬ ‫اصبح‬‫دعين‬‫أ‬‫أ‬‫حىت‬ ‫سكر‬‫أ‬‫أ‬‫نىس‬،‫بيشء‬ ‫تؤيت‬ ‫مل‬ ‫نني‬‫الس‬ ‫ات‬‫و‬‫فصل‬، ‫أ‬‫أ‬‫اي‬ ‫سكرين‬‫شاروخان‬‫جدليت‬ ‫ابناء‬ ‫فنفاق‬‫أ‬‫أ‬‫ال‬ ‫صبح‬‫ي‬...‫طاق‬‫فقد‬ ‫سكرين‬‫أ‬‫أ‬‫أ‬‫أ‬‫اللك‬ ‫صبح‬‫اض‬‫ر‬ ‫ان‬‫و‬‫اله‬ ‫و‬ ‫ابذلل‬‫أ‬‫أ‬‫ب‬ ‫يل‬ ‫يت‬‫أ‬‫و‬ ‫سكرين‬‫فرويد‬‫لي‬‫عقدي‬ ‫وحيلل‬ ‫نومين‬‫حىت‬‫أ‬‫أ‬‫صبح‬‫ابلعبودية‬ ‫اضيا‬‫ر‬ ...‫اسة‬‫رش‬‫ب‬ ‫و‬ ‫عهنا‬ ‫دافع‬‫أ‬‫أ‬‫و‬‫بنا‬ ‫اذا‬‫و‬ ‫حلظات‬ ‫الا‬ ‫يه‬ ‫وما‬ ‫لت‬‫ز‬‫ن‬ ،‫ات‬‫ر‬‫يا‬‫الس‬ ‫موقف‬ ‫من‬ ‫بت‬‫رت‬‫اق‬ ‫ماكن‬ ‫امام‬‫ال‬‫ي‬‫وصف...خرضة‬‫و‬‫أ‬‫أ‬‫اجشار‬ ‫و‬ ‫وهضاب‬ ‫رحب‬ ‫فق‬‫أ‬ ‫و‬‫انس‬‫بني‬ ‫اهنا‬‫و‬‫ال‬ ‫خمتلفة‬ ‫الامسر‬ ‫و‬ ‫الاشقر‬‫وه‬‫أ‬‫أ‬ : ‫مبهتجة‬ ‫يبيت‬‫حب‬ ‫فقالت‬ ... ‫هل‬ ‫حيلو‬ ‫ما‬ ‫يفعل‬ ‫لك‬!‫هذا‬ ‫مجيل‬ ‫هو‬ ‫مك‬ ‫نين‬‫ا‬ ‫املنزته‬.‫حبه‬‫أ‬‫أ‬‫بسمت‬‫ت‬..‫وهج‬ ‫يف‬‫فعا‬ :‫لها‬ ‫وقلت‬ ‫املرشق‬ ‫ها‬،‫ت‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬‫اح‬‫و‬ ‫نظرة‬ ‫لقي‬‫د‬‫ة‬‫عليه‬ ‫ل‬...‫مهومك‬ ‫لك‬ ‫تنىس‬‫و‬‫أ‬‫أ‬‫لك‬ ‫نشقا‬‫ت‬‫مس‬ ‫عيين‬ ‫مغضت‬‫أ‬‫أ‬‫و‬ ‫اخلاب‬ ‫املنظر‬ ‫ذكل‬ ‫صوب‬ ‫وهجيي‬ ‫درت‬ ...‫حويل‬ ‫من‬ ‫يجني‬‫كس‬‫و‬‫ا‬ ‫ذرة‬‫و‬‫شاروخان‬...‫يغين‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬‫تذكرت‬ ‫عندما‬ ‫نفيس‬ ‫يف‬ ‫مهتكام‬ ‫حضكت‬ ‫مبهت‬ ‫الصحفيني‬ ‫اخويت‬ ‫حد‬‫أ‬‫أ‬ ‫صور‬‫ج‬‫فهيا‬ ‫ا‬‫خلفه...يبدو‬ ‫الازابل‬ ‫و‬‫أ‬‫أ‬‫النظام‬ ‫ن‬‫الهليك‬‫العلوي‬‫جنح‬ ‫يف‬‫أ‬‫أ‬‫شي‬ ‫الازابل‬ ‫جيعل‬ ‫ن‬‫ئا‬‫عاداي‬‫عند‬‫أ‬‫أ‬‫فيح‬ !‫اجلرحي‬ ‫وطين‬ ‫بناء‬‫ني‬‫أ‬‫أ‬‫املفرتس‬ ‫قصور‬ ‫حميط‬ ‫ن‬ ‫أ‬‫أ‬‫اجل‬ ‫هذه‬ ‫الوطن...يف‬ ‫مناطق‬ ‫نظف‬‫بشلك‬ ‫اهتم‬‫ر‬‫يا‬‫بس‬ ‫النظافة‬ ‫عامل‬ ‫رمر‬ ‫نظافهتا‬ ‫ر م‬ ‫نة‬ ...‫دوري‬‫و‬" ‫يف‬‫العامل‬ ‫يف‬ ‫بدل‬ ‫امجل‬"‫للوم‬‫ا‬ ‫يرمون‬‫لكه‬! ‫الشعب‬ ‫عىل‬‫نه‬‫ا‬ ‫هل‬ ‫ا‬‫و‬‫وقال‬ ‫عليه‬ ‫ا‬‫و‬‫كذب‬ ‫فقد‬ ‫املسؤول‬ ‫هو‬‫الس‬ ‫ولك‬ ‫نيات‬‫ا‬‫زي‬‫امل‬ ‫لك‬ ‫هل‬ ‫من‬ ‫ا‬‫و‬‫ك‬‫رت‬‫لي‬‫لط‬‫هذا؟‬ ‫ومال‬ ‫مايل‬ ‫وه‬‫أ‬‫أ‬ ......
  3. 3. ‫ليس‬‫بد‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬ ‫اىل‬‫مجهوري‬ ‫اطر‬‫و‬‫خ‬‫مغريب‬3 ‫كتاب‬ ‫رميت‬‫لتري‬‫و‬‫ف‬‫فوق‬‫ل‬‫ا‬‫بساط‬‫م‬‫د‬‫ع‬‫أ‬‫أ‬ ‫اذلي‬‫يبيت‬‫حب‬ ‫ته‬...‫رغبة‬ ‫يل‬ ‫فليس‬‫ار‬‫ر‬‫الاح‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫راتح‬‫أ‬‫ل‬ ‫عبدا‬ ‫صبح‬‫أ‬‫أ‬ ‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫يد‬‫ر‬‫أ‬‫أ‬‫...بعد‬‫ا‬‫مع‬ ‫لعب‬‫أ‬‫أ‬ ‫هنضت‬ ‫مهنا‬ ‫حلاح‬‫ا‬‫بنيت‬...‫معا‬ ‫لهوان‬‫و‬ ‫...حضكنا‬‫و‬ ‫ابننا‬ ‫مع‬ ‫لعبت‬ ‫زوجيت‬‫و‬ ...‫شاروخان‬...‫يشدي‬ ‫دامئا‬‫للعودة‬ ‫يقنا‬‫ر‬‫ط‬ ‫يف‬‫بية‬‫أغل‬‫ل‬‫ل‬ ‫تجبت‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬‫أ‬‫أ‬‫س‬‫كته‬"."‫مؤقتا‬‫..و‬‫أ‬‫أ‬‫هذا‬ ‫عىل‬ ‫الغاضبني‬ ‫امجلهوريني‬ ‫املناضلني‬ ‫حجافل‬ ‫تذكرت‬ ‫املطعم‬ ‫يف‬ ‫ان‬ ‫الوضع‬،‫وقلت‬ ‫بسمت‬‫فت‬‫نفيس‬ ‫يف‬‫عث‬‫ب‬ ‫لو‬ ‫حىت‬‫فر‬‫و‬‫يد‬‫من‬ ‫متكن‬‫ي‬ ‫فلن‬ ‫جديد‬ ‫من‬‫و‬ ‫اقناع‬‫ثين‬ ‫ل‬ ‫اين‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬ ‫هتم‬‫ر‬‫تذك‬ ‫عندما‬ ،‫لشعهبم‬ ‫تحقيقها‬‫ل‬ ‫سعهيم‬ ‫عن‬ ‫امة‬‫ر‬‫الك‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫احل‬ ‫عشاق‬‫وحيدا‬ ‫ست‬ ‫و‬‫أ‬‫أ‬‫ن‬‫مج‬ ‫اية‬‫ر‬‫ه‬‫ورية‬‫ف‬‫ر‬‫ت‬ ‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫البد‬ ‫الشعب‬‫ر‬‫يوما‬ ‫ف‬‫سينا‬‫مأ‬ ‫و‬ ‫ننا‬‫ا‬‫ز‬‫اح‬ ‫ولك‬ ‫يته‬‫ر‬‫ح‬ ‫و‬ ‫امته‬‫ر‬‫ك‬ ‫ومعها‬ ‫ننا‬‫ا‬‫و‬‫اخ‬ ‫مع‬ ‫اعي‬‫ر‬‫الق‬ ‫تطاع‬‫و‬ ‫وذلنا‬...‫ن‬ ‫خيا‬‫ر‬‫ات‬ ‫سيبقى‬‫من‬ ‫للهلكية‬ ‫تاق‬‫اش‬ ‫عبد‬ ‫لك‬ ‫وجه‬ ‫يف‬ ‫شهره‬ .‫جديد‬ ‫من‬‫ية‬‫ر‬‫احل‬ ‫بدل‬‫امة‬‫ر‬‫الك‬‫و‬،‫يومه‬08‫غشت‬2015. ‫ع‬‫ــ‬‫ا‬‫ش‬‫ــ‬‫ت‬‫ا‬‫لــــــــــجــــ‬‫ــــــمــــــــــهــــــــــوريـــ‬‫ــــــة‬‫بــــــــــــيــــــــــ‬‫ر‬‫الـــــــــمــــــــغـــــــــ‬‫ـــــــــة‬. ‫ي‬‫ك‬‫وا‬‫ط‬‫ف‬‫د‬‫ي‬‫ع‬‫س‬‫جمهوري‬‫مغربي‬

×