ใบงานที่ 8-1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Nattapon
NattaponNattapon
..............................................       ก ...................................... F ..............

                    7                                ก      F
      ::            F        (10      )
1.           F  ก  ก ก ก                          ก      F                 (2.5     )
2. ก ก       F    F      ก       F                  F   F                 (           F    F 5 F ) (2.5
    )
3.    ก           ก        F     F      F   F 5 F (2.5             )
4. ก      F              F       ก    F                     F                 (2.5      )

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง18.6K visualizações
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
worapanthewaha54.6K visualizações
วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม1.4K visualizações
แบบฝึกทักษะ ม.3แบบฝึกทักษะ ม.3
แบบฝึกทักษะ ม.3
suchinmam118.8K visualizações
องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ
องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ
รัตนา สวัสดิมงคล4.2K visualizações
แบบทดสอบเรื่องคลื่นแบบทดสอบเรื่องคลื่น
แบบทดสอบเรื่องคลื่น
Chakkrawut Mueangkhon53.5K visualizações

Similar a ใบงานที่ 8-1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.11.1
1.1saiyok07
145 visualizações3 slides
9.29.2
9.2saiyok07
266 visualizações4 slides
9.29.2
9.2saiyok07
407 visualizações4 slides
7.37.3
7.3saiyok07
86 visualizações3 slides

Similar a ใบงานที่ 8-1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(20)

1.11.1
1.1
saiyok07145 visualizações
9.29.2
9.2
saiyok07266 visualizações
9.29.2
9.2
saiyok07407 visualizações
7.37.3
7.3
saiyok0786 visualizações
14.314.3
14.3
saiyok07220 visualizações
4.14.1
4.1
saiyok0778 visualizações
fresentfresent
fresent
ดอเลาะหะมิ อุแซดอเลาะ267 visualizações
12.212.2
12.2
saiyok07205 visualizações
8.1.28.1.2
8.1.2
saiyok07244 visualizações
8.1.38.1.3
8.1.3
saiyok07325 visualizações
8.1.18.1.1
8.1.1
saiyok07608 visualizações
3.13.1
3.1
saiyok0765 visualizações
11.311.3
11.3
saiyok07172 visualizações
3.23.2
3.2
saiyok0769 visualizações
4.34.3
4.3
saiyok0767 visualizações

Mais de Nattapon(20)

ResumeResume
Resume
Nattapon8.3K visualizações
About PythonAbout Python
About Python
Nattapon830 visualizações

ใบงานที่ 8-1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 1. .............................................. ก ...................................... F .............. 7 ก F :: F (10 ) 1. F ก ก ก ก ก F (2.5 ) 2. ก ก F F ก F F F ( F F 5 F ) (2.5 ) 3. ก ก F F F F 5 F (2.5 ) 4. ก F F ก F F (2.5 )