Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap

John Beckers
John BeckersAlles van waarde is kansrijk em Zorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
Diversiteit of lappendeken?
Alles van waarde is kansrijk
Heb een betekenisvol ideaal.
Wat zijn de factoren die verhinderen dat dit ideaal vanzelf
werkelijkheid wordt?
Welke van die factoren kunnen worden beïnvloed?
Wat is daarvoor nodig?
Wie kunnen ervoor zorgen dat dat er komt? Verzamel iedereen
die bij kan dragen.
Ga aan de gang, samen.
Toets en leer – Kijk samen, kritisch, systematisch of je
dichterbij het ideaal komt.
Ondernemen is idealen realiseren
Duidelijk, herkenbaar, toegankelijk…………..
1 Naam, 1 site, 1 telefoon, in de wijk
1 toegang
Je kunt terecht met al je vragen over hulp en zorg
We verwijzen niet door. Je bent meteen aan het goede adres
Je hoeft maar één keer je verhaal te doen
Samen met jou zoeken we naar een oplossing die bij jou past
We sluiten aan bij wat jij nodig hebt, wenst, kunt en ervaart
Samen zorgen we dat ieder de hulp en zorg krijgt die nodig is
Er valt niemand tussen wal en schip
We staan in voor elkaars werk
De belofte
Vroeg erbij is beter en goedkoper
Van zwaar
naar licht
Zelf doen
Omgeving,
netwerk
Collectief
Instelling of
overheid
Preventie
Signalering
Vraagverhelderin
g en afstemming
Lichte hulp
Zware hulp
In de wijk. Dichtbij de mensen
11 wijken, 11 netwerken
De mensen: burgers, vrijwilligers, professionals, ondersteuners
Vrijwilligersorganisaties: Humanitas en Rode Kruis
Mantelzorgondersteuning: Stib en Hoom
Sociaal werk: Surplus en WIJ
Maatschappelijk werk: IMW, MEE en WIJ
Wijkverpleging: Careyn, Elisabeth, Surplus en Thebe
Gemeente: wijkteam WMO, Kredietbank, Verbeterpunt
Wie mee doet
Amarant
Atea
CJG
GGZ
Huisartsen en praktijkondersteuners
Indigo
SMO
Veilig thuis
Etc.
Samenwerking met…..
Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet
Dichtbij huis, herkenbare aanspreekpunten
Eén plan, van de klant
Goede zorg doen we samen. Vrager, vrijwilliger en professional
hand in hand
Van systeem- naar mensgericht, met vraag in plaats van
aanbod voorop
Verwijzing van de vraag, niet de vrager
Samen wat samen kan, apart wat apart moet
Gaan doen zoals je wilt zijn
Werker stuurt, klant is object
Dicteren, beleren, uitleggen
Producten maken en slijten
Aanbod bepaalt wat gebeurt
Zorgen voor, consumenten
Van binnen naar buiten
Vrijwilliger helpt werker
Overnemen van burgers
Krijgen, passief
Kwaliteit zit in systemen
Focus op kwetsbaar
Samenwerken is verdelen
Van A naar B op de manier van B
Werker dient, klant is subject
Luisteren, leren, helpen
Activeren en co-creëren
Vraag bepaalt wat gebeurt
Zorgen dat, zelf wat zelf kan
Van buiten naar binnen
Werker helpt vrijwilliger
Overlaten aan burgers
Betalen, wederdienst, actief
Kwaliteit is wat de klant wil
Niemand is alleen kwetsbaar
Samenwerken is delen
1. Bezoek de klant thuis. Maak contact, zonder agenda: luister, zie, voel, ontvang
2. Bespreek de situatie; kijk naar alle vijf levensdomeinen en naar het hele huishouden.
3. Vraag naar de netwerkkaart of geef er een. Vul deze samen in of aan.
4. Organiseer samen met de klant een netwerkberaad met alle betrokkenen.
5. Zoek samen oplossingen. Stel vast wie wat doet, wie wanneer afstemt, wie bewaakt.
6. Initiatief, probleem, oplossing en regie liggen bij de klant. Hij beslist over zijn leven –
zolang hij wilsbekwaam is en zolang anderen, bv kinderen, geen schade oplopen.
7. Schakel anderen niet zelf in maar laat dat aan de klant.
8. Heb vertrouwen. Laat de klant zelf doen wat hij zelf kan, samen met zijn omgeving.
9. Maak bespreekbaar wat niet kan (pas op voor beroepsdeformatie). Ben aanspreekbaar op
wat je doet. Vraag een collega in jouw plaats als je denkt dat dat beter is.
10. Werk samen met alle hulp- en zorgverleners in het gezin.
Doe het anders als je denkt dat dat beter is en de klant dat ook vindt.
Plezier beleven aan taaie vraagstukken
Samenwerken met de klant in regie
Maatschappelijk organiseren
Werken wordt samen werken
Van last, probleem, ellende …..
.…. naar lust, oplossing, plezier
Evolutie is geen keuze
Andere mensen, anders organiseren
Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie Netwerk
Essentie Veiligheid Macht Orde Succes Community Synergie
Leiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Dienend Emergent
Strategie Continuïteit Verdeel+heers Groeien Concurrent Stakeholders Vernieuwen
People Cultuurbehoud Up or out P&O HRM HTD TWO
Informatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak Consent
Leren Veilig Macht
verwerven
Product-
innovatie
Proces-innovatie Sociale
innovatie
Systeem-
innovatie
Middelen Zelf, ruil Dwang+zoet Zit in regels Onderhandelen Uitbesteden Cocreatie
Processen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus Ketenfocus
Waarden Traditie,
rituelen
Daadkracht,
moed, wil
Plicht,
perfectie
Prestige,
competitie
Zorg, samen,
empathie
Flow, puur,
visionair
Drive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen Verbinden
Structuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat Vlechtwerk
Stijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen
Elke dag anders, net als het verkeer of een potje straatvoetbal
Van organisatie naar organiseren
Nieuw werken en oud organiseren gaan niet samen
Wie thuis samenwerkt doet het buiten ook
Bron: Veranderen in netwerken (2005)
Breda’s Toetsingskader: van dashboard naar scorebord
Samen doen, samen besturen
Waarde - Weet welke waarde, ideaal, resultaat je beoogt? Van wie is het
ideaal? Wat gebeurt er als jij niks doet? Hoe erg is dat? Wie vindt dat?
Bereik – Om hoeveel mensen gaat het? Met hoeveel is er vast contact?
Zelfredzaamheid – Wie heeft baat bij het ideaal? Wat doen die er zelf aan?
Vakmanschap – Willen of kunnen ze zelf onvoldoende bijdragen, door welk
vakmanschap en door welke actie gaan ze dat wel willen, kunnen, doen?
Synergie – Wie kunnen daarbij helpen? Waarmee precies? Hoe vindt de
onderlinge afstemming plaats?
Tevredenheid – Niet van de klant over wat hij krijgt maar van alle co-
producenten inclusief klant over elkaars inbreng. Hoe stel je dat vast?
Prijs – Wat was, als je alle kosten en baten optelt, de prijs per bereikte
persoon? Voelt dat goed? Worden alle stakeholders daar enthousiast van?
Breda’s Toetsingskader: van dashboard naar scorebord
Samen doen, samen besturen
Respect – Behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wilt worden
+ Aandacht – Wat je doet en bedenkt doe en bedenk je altijd samen met
alle mensen die daar belang bij hebben
+ Passie – Wat je afspreekt doe je beter en sneller dan je afspreekt. Als
iedereen dat doet krijg je flow
= Plezier – De anderen zijn blij met jou en jij met de anderen
Van hoog tot laag
Voor iedereen dezelfde spelregels
Vrij vertaald naar: Ludo Daems, Levenswijze (RAPP©)
Verbindend
Mensen helpen elkaar te helpen
1 Merk
3 Kanalen
30 Organisaties
300 Professionals
3.000 Vrijwilligers
30.000 Burgers
Transparant – Eerlijk, open, glashelder, het echte verhaal, geen geheimen,
delen wat we weten, fouten niet verbergen maar toegeven
Responsibel – Systeemverantwoordelijk, werken vanuit de bedoeling,
klachten serieus nemen, verbindend vanuit waarde, geëngageerd
Uniek – Authentiek, echt, zijn wie je bent, ‘het’ verhaal is ons verhaal,
elke klant is uniek, elke klant creëert mee, ons merk zijn we samen
Empathisch – Begripvol, verbonden, invoelend, voegen in bij wat klanten
vragen, geen producten van de plank, gelijkwaardig, gemeenschap
Een merk van deze tijd. TRUE
Links
Johan en Raymond. Klant in de regie
Website zorgvoorelkaarbreda.nl
Visiedocument Zorg voor elkaar Breda
Uitvoeringsplan Zorg voor elkaar Breda 2017-2018
Breda’s toetsingskader
Aan tafel, een nieuwe aanpak Breda Doet
Kader Breda Doet Samen verder
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
1 de 25

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(19)

Veranderen in netwerkenVeranderen in netwerken
Veranderen in netwerken
John Beckers2.4K visualizações
Sessie 23 - presentatie werken met en motiveren van vrijwilligersSessie 23 - presentatie werken met en motiveren van vrijwilligers
Sessie 23 - presentatie werken met en motiveren van vrijwilligers
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten319 visualizações
Lezing "Effectief Social media" @Marketing TodayLezing "Effectief Social media" @Marketing Today
Lezing "Effectief Social media" @Marketing Today
Hans Dekker273 visualizações
Sessie 22 & 33 De kracht van cocreatie binnen je werkcontextSessie 22 & 33 De kracht van cocreatie binnen je werkcontext
Sessie 22 & 33 De kracht van cocreatie binnen je werkcontext
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten185 visualizações
Winst Interview Muriel Arts_okt2015Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Muriel Arts196 visualizações
Duurzaamheid_AKDDuurzaamheid_AKD
Duurzaamheid_AKD
Coenraad van Haren228 visualizações
Taboes in de financiële sectorTaboes in de financiële sector
Taboes in de financiële sector
Wiro Kuipers738 visualizações
Apprecitive inquiryApprecitive inquiry
Apprecitive inquiry
Marcel van Marrewijk405 visualizações
De 8ste eigenschapDe 8ste eigenschap
De 8ste eigenschap
Jannes Schuiling561 visualizações
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K visualizações
Vrijwilligers werven, een koud kunstje? (Nathalie Winters)Vrijwilligers werven, een koud kunstje? (Nathalie Winters)
Vrijwilligers werven, een koud kunstje? (Nathalie Winters)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk1.1K visualizações
Keynote: Kennismanagement en de drie kennisprocessen in organisatiesKeynote: Kennismanagement en de drie kennisprocessen in organisaties
Keynote: Kennismanagement en de drie kennisprocessen in organisaties
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk2.1K visualizações
DNA-Document Ons IdeeDNA-Document Ons Idee
DNA-Document Ons Idee
Wiro Kuipers406 visualizações
Presentatie Huib MoM 13 jan 2012Presentatie Huib MoM 13 jan 2012
Presentatie Huib MoM 13 jan 2012
NielsZwakhals550 visualizações
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
Edwin Holwerda678 visualizações

Similar a Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap

Zorgvoorelkaar BredaZorgvoorelkaar Breda
Zorgvoorelkaar BredaWIJbegintbijjou
814 visualizações20 slides
WIJ in 2014 - TerugblikWIJ in 2014 - Terugblik
WIJ in 2014 - TerugblikWIJbegintbijjou
1.2K visualizações22 slides
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nlwebsule
27 visualizações39 slides
Reablement in BredaReablement in Breda
Reablement in BredaJohn Beckers
225 visualizações13 slides
Duurzaam netwerkenDuurzaam netwerken
Duurzaam netwerkenMartin Metzmacher
432 visualizações19 slides
OpdrachtenkrijgenalscreatiefOpdrachtenkrijgenalscreatief
OpdrachtenkrijgenalscreatiefAngelCoaching
1.2K visualizações105 slides

Similar a Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap(20)

Zorgvoorelkaar BredaZorgvoorelkaar Breda
Zorgvoorelkaar Breda
WIJbegintbijjou814 visualizações
WIJ in 2014 - TerugblikWIJ in 2014 - Terugblik
WIJ in 2014 - Terugblik
WIJbegintbijjou1.2K visualizações
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
websule27 visualizações
Reablement in BredaReablement in Breda
Reablement in Breda
John Beckers225 visualizações
Duurzaam netwerkenDuurzaam netwerken
Duurzaam netwerken
Martin Metzmacher432 visualizações
OpdrachtenkrijgenalscreatiefOpdrachtenkrijgenalscreatief
Opdrachtenkrijgenalscreatief
AngelCoaching1.2K visualizações
Omgekeerd Aanbesteden - het idee!Omgekeerd Aanbesteden - het idee!
Omgekeerd Aanbesteden - het idee!
Patrick Morren2.4K visualizações
2010_werkconferentie_presentatie2010_werkconferentie_presentatie
2010_werkconferentie_presentatie
LPC186 visualizações
Social mediaschool2010Social mediaschool2010
Social mediaschool2010
Jerry van den Broeke178 visualizações
Mcm  module 2a nlMcm  module 2a nl
Mcm module 2a nl
websule36 visualizações
Veranderen in netwerkenVeranderen in netwerken
Veranderen in netwerken
WIJbegintbijjou355 visualizações
Welzijn in de 21e eeuwWelzijn in de 21e eeuw
Welzijn in de 21e eeuw
WIJbegintbijjou265 visualizações
Succesvol veranderen basisSuccesvol veranderen basis
Succesvol veranderen basis
Rudie Jansman1.2K visualizações
Netwerkbijeenkomst Organisaties In VeranderingNetwerkbijeenkomst Organisaties In Verandering
Netwerkbijeenkomst Organisaties In Verandering
Cyril Moonen151 visualizações

Mais de John Beckers

Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar BredaJohn Beckers
2.2K visualizações12 slides
Oma heeft geen tijd voor onsOma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor onsJohn Beckers
2.2K visualizações56 slides
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressieJohn Beckers
2.2K visualizações22 slides

Mais de John Beckers(6)

Zorg voor elkaar Breda - De belofteZorg voor elkaar Breda - De belofte
Zorg voor elkaar Breda - De belofte
John Beckers6 visualizações
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domein
John Beckers64 visualizações
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectors
John Beckers2K visualizações
Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar Breda
John Beckers2.2K visualizações
Oma heeft geen tijd voor onsOma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor ons
John Beckers2.2K visualizações
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
John Beckers2.2K visualizações

Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap

 • 3. Alles van waarde is kansrijk
 • 4. Heb een betekenisvol ideaal. Wat zijn de factoren die verhinderen dat dit ideaal vanzelf werkelijkheid wordt? Welke van die factoren kunnen worden beïnvloed? Wat is daarvoor nodig? Wie kunnen ervoor zorgen dat dat er komt? Verzamel iedereen die bij kan dragen. Ga aan de gang, samen. Toets en leer – Kijk samen, kritisch, systematisch of je dichterbij het ideaal komt. Ondernemen is idealen realiseren
 • 5. Duidelijk, herkenbaar, toegankelijk………….. 1 Naam, 1 site, 1 telefoon, in de wijk 1 toegang
 • 6. Je kunt terecht met al je vragen over hulp en zorg We verwijzen niet door. Je bent meteen aan het goede adres Je hoeft maar één keer je verhaal te doen Samen met jou zoeken we naar een oplossing die bij jou past We sluiten aan bij wat jij nodig hebt, wenst, kunt en ervaart Samen zorgen we dat ieder de hulp en zorg krijgt die nodig is Er valt niemand tussen wal en schip We staan in voor elkaars werk De belofte
 • 7. Vroeg erbij is beter en goedkoper Van zwaar naar licht Zelf doen Omgeving, netwerk Collectief Instelling of overheid Preventie Signalering Vraagverhelderin g en afstemming Lichte hulp Zware hulp
 • 8. In de wijk. Dichtbij de mensen 11 wijken, 11 netwerken
 • 9. De mensen: burgers, vrijwilligers, professionals, ondersteuners Vrijwilligersorganisaties: Humanitas en Rode Kruis Mantelzorgondersteuning: Stib en Hoom Sociaal werk: Surplus en WIJ Maatschappelijk werk: IMW, MEE en WIJ Wijkverpleging: Careyn, Elisabeth, Surplus en Thebe Gemeente: wijkteam WMO, Kredietbank, Verbeterpunt Wie mee doet
 • 11. Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet Dichtbij huis, herkenbare aanspreekpunten Eén plan, van de klant Goede zorg doen we samen. Vrager, vrijwilliger en professional hand in hand Van systeem- naar mensgericht, met vraag in plaats van aanbod voorop Verwijzing van de vraag, niet de vrager Samen wat samen kan, apart wat apart moet Gaan doen zoals je wilt zijn
 • 12. Werker stuurt, klant is object Dicteren, beleren, uitleggen Producten maken en slijten Aanbod bepaalt wat gebeurt Zorgen voor, consumenten Van binnen naar buiten Vrijwilliger helpt werker Overnemen van burgers Krijgen, passief Kwaliteit zit in systemen Focus op kwetsbaar Samenwerken is verdelen Van A naar B op de manier van B Werker dient, klant is subject Luisteren, leren, helpen Activeren en co-creëren Vraag bepaalt wat gebeurt Zorgen dat, zelf wat zelf kan Van buiten naar binnen Werker helpt vrijwilliger Overlaten aan burgers Betalen, wederdienst, actief Kwaliteit is wat de klant wil Niemand is alleen kwetsbaar Samenwerken is delen
 • 13. 1. Bezoek de klant thuis. Maak contact, zonder agenda: luister, zie, voel, ontvang 2. Bespreek de situatie; kijk naar alle vijf levensdomeinen en naar het hele huishouden. 3. Vraag naar de netwerkkaart of geef er een. Vul deze samen in of aan. 4. Organiseer samen met de klant een netwerkberaad met alle betrokkenen. 5. Zoek samen oplossingen. Stel vast wie wat doet, wie wanneer afstemt, wie bewaakt. 6. Initiatief, probleem, oplossing en regie liggen bij de klant. Hij beslist over zijn leven – zolang hij wilsbekwaam is en zolang anderen, bv kinderen, geen schade oplopen. 7. Schakel anderen niet zelf in maar laat dat aan de klant. 8. Heb vertrouwen. Laat de klant zelf doen wat hij zelf kan, samen met zijn omgeving. 9. Maak bespreekbaar wat niet kan (pas op voor beroepsdeformatie). Ben aanspreekbaar op wat je doet. Vraag een collega in jouw plaats als je denkt dat dat beter is. 10. Werk samen met alle hulp- en zorgverleners in het gezin. Doe het anders als je denkt dat dat beter is en de klant dat ook vindt. Plezier beleven aan taaie vraagstukken Samenwerken met de klant in regie
 • 15. Van last, probleem, ellende ….. .…. naar lust, oplossing, plezier
 • 16. Evolutie is geen keuze Andere mensen, anders organiseren Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie Netwerk Essentie Veiligheid Macht Orde Succes Community Synergie Leiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Dienend Emergent Strategie Continuïteit Verdeel+heers Groeien Concurrent Stakeholders Vernieuwen People Cultuurbehoud Up or out P&O HRM HTD TWO Informatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak Consent Leren Veilig Macht verwerven Product- innovatie Proces-innovatie Sociale innovatie Systeem- innovatie Middelen Zelf, ruil Dwang+zoet Zit in regels Onderhandelen Uitbesteden Cocreatie Processen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus Ketenfocus Waarden Traditie, rituelen Daadkracht, moed, wil Plicht, perfectie Prestige, competitie Zorg, samen, empathie Flow, puur, visionair Drive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen Verbinden Structuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat Vlechtwerk Stijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen
 • 17. Elke dag anders, net als het verkeer of een potje straatvoetbal Van organisatie naar organiseren
 • 18. Nieuw werken en oud organiseren gaan niet samen Wie thuis samenwerkt doet het buiten ook Bron: Veranderen in netwerken (2005)
 • 19. Breda’s Toetsingskader: van dashboard naar scorebord Samen doen, samen besturen
 • 20. Waarde - Weet welke waarde, ideaal, resultaat je beoogt? Van wie is het ideaal? Wat gebeurt er als jij niks doet? Hoe erg is dat? Wie vindt dat? Bereik – Om hoeveel mensen gaat het? Met hoeveel is er vast contact? Zelfredzaamheid – Wie heeft baat bij het ideaal? Wat doen die er zelf aan? Vakmanschap – Willen of kunnen ze zelf onvoldoende bijdragen, door welk vakmanschap en door welke actie gaan ze dat wel willen, kunnen, doen? Synergie – Wie kunnen daarbij helpen? Waarmee precies? Hoe vindt de onderlinge afstemming plaats? Tevredenheid – Niet van de klant over wat hij krijgt maar van alle co- producenten inclusief klant over elkaars inbreng. Hoe stel je dat vast? Prijs – Wat was, als je alle kosten en baten optelt, de prijs per bereikte persoon? Voelt dat goed? Worden alle stakeholders daar enthousiast van? Breda’s Toetsingskader: van dashboard naar scorebord Samen doen, samen besturen
 • 21. Respect – Behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld wilt worden + Aandacht – Wat je doet en bedenkt doe en bedenk je altijd samen met alle mensen die daar belang bij hebben + Passie – Wat je afspreekt doe je beter en sneller dan je afspreekt. Als iedereen dat doet krijg je flow = Plezier – De anderen zijn blij met jou en jij met de anderen Van hoog tot laag Voor iedereen dezelfde spelregels Vrij vertaald naar: Ludo Daems, Levenswijze (RAPP©)
 • 22. Verbindend Mensen helpen elkaar te helpen 1 Merk 3 Kanalen 30 Organisaties 300 Professionals 3.000 Vrijwilligers 30.000 Burgers
 • 23. Transparant – Eerlijk, open, glashelder, het echte verhaal, geen geheimen, delen wat we weten, fouten niet verbergen maar toegeven Responsibel – Systeemverantwoordelijk, werken vanuit de bedoeling, klachten serieus nemen, verbindend vanuit waarde, geëngageerd Uniek – Authentiek, echt, zijn wie je bent, ‘het’ verhaal is ons verhaal, elke klant is uniek, elke klant creëert mee, ons merk zijn we samen Empathisch – Begripvol, verbonden, invoelend, voegen in bij wat klanten vragen, geen producten van de plank, gelijkwaardig, gemeenschap Een merk van deze tijd. TRUE
 • 24. Links Johan en Raymond. Klant in de regie Website zorgvoorelkaarbreda.nl Visiedocument Zorg voor elkaar Breda Uitvoeringsplan Zorg voor elkaar Breda 2017-2018 Breda’s toetsingskader Aan tafel, een nieuwe aanpak Breda Doet Kader Breda Doet Samen verder