Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij

John Beckers
John BeckersAlles van waarde is kansrijk em Zorg voor elkaar Breda
WIJ/JB, 31 mei 2013
WIJ/JB, 16 april 2013
Deze casus gaat over legitimiteit.Van de mensen zijn.
Twee weken terug stond in de Volkskrant een artikel over DSM 4, het
classificatiesysteem van de psychiatrie. Sinds 20 jaar geleden dit systeem
werd ingevoerd is wereldwijd het aantal mensen met ADHD verdrievoudigd.
Er zijn twintig keer zoveel mensen met Asperger. Miljoenen mensen denken
dat ze ziek zijn terwijl ze eigenlijk iets bijzonders hebben.
Maar met iets bijzonders krijg je in het onderwijs geen rugzakje, met een
ziekte wel. De diagnoses op basis van DSM 4 zijn ijkpunten voor
verzekeraars, psychologen, leerkrachten, rechters. En niet alleen de
farmaceutische industrie, ook vele particuliere bureautjes en zzp'ers
verdienen er een goede boterham aan.
Als een systeem zo werkt wordt het pervers. Dan staat niet meer de klant of
de genezing centraal maar het belang van diegenen die eraan verdienen. In
dat licht is DSM 4 een mooi voorbeeld van de manier waarop leef- en
systeemwereld op dit moment op elkaar botsen. Op allerlei plekken zien we
nu die confrontatie en eigenlijk is die al een tijd aan de gang.
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
WIJ/JB, 16 april 2013
We hebben ook hier een woord, een diagnose voor: maatschappelijk
onbehagen. Het begon eind vorige eeuw al met de groeiende populariteit
van Pim Fortuyn.
Allemaal kennen we het reclamefilmpje over de paarse krokodil. Die
paarse krokodil groeide uit tot hét symbool van weerzin tegen onnodige
bureaucratie en regelzucht. Dat filmpje is uit 2005.
Die paarse krokodil raakt ook ons, zeg maar de nonprofit sector. Niet zozeer
door wat wij doen, wel door alle affaires die er om ons heen naar boven zijn
gekomen.
Eerst was het nog ver weg, in de boekhouding van Albert Heijn, bij ABN
Amro en SNS Reaal, maar toen werden het een Maserati, een cruiseschip,
Meavita, Philadelphia, Amarantis,Vestia, Ruwaard van Putten, Laurentius.
De gewone mensen hebben het er helemaal mee gehad. Als ik ergens
nieuw ben, bij mensen die mij niet kennen, en vertel wat ik doe voel ik me al
bijna verdacht. Zo’n bestuurder. Ook manager kun je vandaag de dag maar
beter niet zijn want een manager is iemand die nergens verstand van heeft
maar zich wel overal mee bemoeit, tot groot ongenoegen van professionals.
WIJ/JB, 16 april 2013
Als je er zo naar kijkt zijn de leefwereld van de gewone mensen, en de
systeemwereld van de organisaties mijlenver uit elkaar gegroeid.
De RMO schreef er 3 jaar geleden een rapport over,Terug naar de basis.
Nico de Boer en Jos van der Lans bepleiten 2 jaar geleden de terugkeer van
Burgerkracht. Steven de Waal opende eind vorig jaar een reeks debatten
over de verweesdheid van instituties.“Scholen, corporaties en
zorginstellingen op zoek naar liefde van burgers”.
Wij staan, in de ogen van de burgers, aan die kant van de paarse
krokodil. Terwijl wij zelf denken dat we het hartstikke goed doen.
Zou het? Doen wij het zo goed? Die burger vind je vanzelf aan jouw kant als
je dingen doet die hij hartstikke belangrijk en hartstikke relevant vindt.
Organisaties als het Rode Kruis,Tientjes, de Zonnebloem of de
Consumentenbond staan wel aan de goede kant van de streep. Die gaan
echt ergens voor, zou je denken. Die hebben een missie die mensen van
buiten bindt, waar ze aan doneren, waar ze als vrijwilliger voor aan de gang
willen. Daar worden ze zelf gelukkig van.
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
In het boek Hartelijk georganiseerd wordt een onderscheid gemaakt in drie
niveaus van geluk: pleasure, engagement, meaning. Pleasure staat voor het
grappen maken bij de koffieautomaat, zeg maar buiten het werk om.
Engagement staat voor betrokkenheid, echt je best doen. Bijvoorbeeld in
de sport of een prestatie in je werk waar je trots op bent.
Meaning gaat verder. Bijdragen aan iets wat er volgens jou echt toe doet.
Dat raakt je waarden. In organisaties waar het om meaning draait werken
geen functionarissen maar gepassioneerde lieden die gaan voor een hoger
doel. Kathedralenbouwers. Loyaal zijn ze niet aan de organisatie of aan de
klant maar aan het ideaal wat ze bij elkaar heeft gebracht.
Kun je zo'n organisatie zijn waar de medewerkers gaan voor een
ideaal? Want als je een ideaal hebt dat gewone mensen hartstikke
belangrijk en relevant vinden, is de aanname, hoef je je over legitimiteit
geen zorgen te maken. Dan ben je vanzelf van de mensen. Leefwereld en
systeemwereld vloeien dan in elkaar over. Organisatie is er amper want met
een gemeenschappelijke richting gaat heel veel georganiseer vanzelf.
Je hebt dan geen organisatie, je organiseert.
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
Een van de wijkzusters in Breda, vijftig jaar terug, was zuster Odilia. Ze
werkte in een buurt dichtbij het centrum en iedereen in die buurt kende
haar.
Vermoedelijk wisten de meeste mensen niet eens bij welke organisatie ze in
dienst was. De kruisvereniging? Het deed er helemaal niet toe want die
organisatie was secundair.Wat er toe deed was dat de mensen haar wisten te
vinden als ze haar nodig hadden. Dat ze dichtbij was, dat ze de taal van de
mensen sprak en verbinding maakte. Alsof ze een met de mensen was, en
waarschijnlijk was dat ook zo.
Zuster Odilia had geen klanten, cliënten, patiënten. De mensen hadden
gewoon een voor- en achternaam en waarschijnlijk kende zuster Odilia die
mensen al voordat ze patiënt, klant, cliënt werden.
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
Wat zuster Odilia deed past mooi bij het model op de dia. Zuster Odilia had
geen leidinggevende nodig die haar moest controleren want de passie zat al
in haar en die zorgde er ook voor dat ze volop energie had. Noem het een
roeping of bestemming. Elke dag wist ze als vanzelf wat haar te doen stond.
Haar vakmanschap stond niet ter discussie want dat was er gewoon en
bovendien moest ze dat elke dag laten zien, niet alleen aan de mensen maar
ook aan een huisarts of aan collega's van het ziekenhuis of andere instanties.
En de mensen in de wijk vonden het hartstikke belangrijk en relevant wat
zij deed.
Legitimiteit, van de mensen zijn, is voor zuster Odilia nooit een issue
geweest. Leefwereld en systeemwereld zijn één. Ze is altijd van de mensen
geweest. Ze zou niet eens weten hoe je dat niet zou kunnen zijn.
Onze stelling: als je als professional - of als organisatie - deze drie
dingen op orde hebt hoef je je over je legitimiteit geen zorgen te maken.
Van WIJ naar wij
Van WIJ naar wij
KanWIJ, is onze vraag, de verloren legitimiteit terugwinnen? Door
meer van de mensen te worden, zoals zuster Odilia dat was. Kan dat?
Kunnen we de kloof tussen systeemwereld en leefwereld, in Fokke Wijnstra's
termen tussen horloge en ei, overbruggen? Hoe ver zijn we? Kunnen we
verder komen? En vooral, wat moeten we daarvoor laten?
De systeemwereld, het horloge associëren we met iets mechanisch:
structuur, constructie, positie, regels, bevoegdheden, sancties, control,
management, stabiliteit, ISO, HKZ,TRILL,WILL, macht, indicatoren,
concurrentie, contractfinanciering, verantwoording, beheersing, papier,
bewijslast, systemen. Een systeem kun je uit elkaar halen en weer in elkaar
zetten. Het werkt dan hetzelfde als daarvoor.
De leefwereld, hiertegenover, associëren we met iets wat leeft: eigenheid,
authenticiteit, kracht, zelfsturing, loslaten, toeval, aftasten, initiatief, helpen,
delen, groeien, ruilen, waarde, openheid, creativiteit, kansen, gevoel, samen,
vriendschap, mensen. Als je iets wat leeft uit elkaar haalt is het dood.
Van WIJ naar wij
Van dat laatste hebben we bij WIJ veel voor elkaar. Ruimte, feedback, leren,
samen, we zijn er al lang mee bezig. En we zijn er ook ver mee gekomen.
Bijvoorbeeld:
Hrm. Medewerkers zijn jaren terug zelf hun functies gaan beschrijven.Van
daaruit kwamen er pops en competentieprofielen. Maar dat ging nog om
wat je kan, niet om wat je doet. Dus brachten we in beeld wat we van elkaar
nodig hebben en gaven we elkaar daar rapportcijfers voor. Als tool om te
spiegelen en te reflecteren. Inmiddels zijn er geen functies meer en wordt
het helpen in plaats van beoordelen.Tussendoor zijn we gekrompen en zijn
er steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers met ons gaan samenwerken.
Klanten sturen volop mee. We zijn systematisch feedback gaan verzamelen.
Daaruit zijn we kritieke succesfactoren gaan halen en gaan kijken wat beter
kan. Inmiddels doen klanten veel meer zelf en verdwijnen de producten.We
noemen het nog tevredenheidsmeting maar eigenlijk meten we de relatie.
Besturing.Van een organisatie met een directeur gingen we naar een groot
mandaat voor medewerkers. Daarna zijn we WIJ steeds meer samen gaan
besturen. Inmiddels zijn er geen managers meer en halen we onze sturing
van buiten. Doen we de dingen die onze stakeholders van waarde vinden.
Zolang WIJ een organisatie is…..
Zolang WIJ een organisatie is…..
En toch worden we niet die gemeenschap die we zo graag willen zijn, die
overloopt in de leefwereld van de mensen voor wie wij er zijn. Het lijkt
alsof het zijn van een organisatie ons in de weg staat.
Zolang WIJ een organisatie is ……
..... hebben we wel een missie maar geen ideaal, en al helemaal geen
ideaal dat we niet alleen kunnen realiseren.
….. schrijven we die missie in de taal van de systeemwereld. ‘Bevorderen
van zelfredzaamheid’ is taal die in de leefwereld niet voorkomt.
….. zijn medewerkers functionarissen, loyaal aan organisatie of professie,
niet aan een ideaal. Hoe ver komen we met pleasure, engagement,
meaning?
..... worden medewerkers van verschillende organisaties die samenwerken
nooit echte collega's want ze hebben niet dat ideaal dat groter is dan de
eigen organisatie.
..... blijven burgers consumenten die wel of niet diensten van jou afnemen.
Of, met eigen kracht, een deel zelf doen en misschien een deel niet. Maar
niet samen. Er blijft een kloof.
Van WIJ naar wij ….
Van WIJ naar wij ….
In termen van visitekaartjes: WIJ heeft nu het kaartje linksonder, zonder
functie omdat we die niet meer hebben. Probeer je eens voor te stellen hoe
dat werkt. Niet kunnen zien welk radertje iemand is. Bijna revolutionair.
Maar …..Waarom dan, als er geen radertjes zijn, een fabriek zijn? Kunnen
we helemaal los van de fabriek? Kunnen we over naar het kaartje rechts?
Hiermee is niet gezegd dat organisaties niet nodig zijn. Als je je been breekt
is het fijn dat dat ziekenhuis er al staat en niet dan nog gebouwd moet
worden. Dat geldt voor ons werk ook.
De vraag wordt dan: hoe kun je zo min mogelijk een organisatie zijn? Op
zo’n manier een organisatie zijn dat de mens in die organisatie voorop komt
te staan? En dan niet alleen op het visitekaartje maar in alles wat je als
organisatie doet? Dat je dus geen organisatie meer ziet maar alleen mensen,
van binnen en buiten de organisatie, die samen aan idealen bouwen?
Kun je in plaats van een organisatie zijn het organiseren zelf centraal
stellen? Vanuit echte idealen. Die groter zijn dan watWIJ alleen kan?
Waar burgers zich als vanzelf bij aansluiten omdat ze die idealen hartstikke
belangrijk en relevant vinden?
Van de mensen worden. Kan dat?
Van de mensen worden. Kan dat?Groter dan WIJ – Is dat haalbaar, een belofte die mensen
aanspreekt en aantrekt? Hoe werkt dat?
Meaning – Kan dat, medewerkers die loyaal zijn aan een
ideaal in plaats van aan hun vak of aan WIJ? Collega’s dwars
door organisaties heen? Vakmanschap in relatie tot een
ideaal?
Van de mensen – Lukt dat, een organisatie zijn en tegelijk
de besturing naar buiten verleggen?
Einde
1 de 21

Recomendados

Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg por
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgVan WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgJohn Beckers
5.2K visualizações29 slides
Veranderen in netwerken por
Veranderen in netwerkenVeranderen in netwerken
Veranderen in netwerkenJohn Beckers
2.4K visualizações26 slides
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap por
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapZorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapJohn Beckers
1.4K visualizações25 slides
Reablement in Breda por
Reablement in BredaReablement in Breda
Reablement in BredaJohn Beckers
225 visualizações13 slides
Meedenken in Breda por
Meedenken in BredaMeedenken in Breda
Meedenken in BredaJohn Beckers
585 visualizações17 slides
Effectief samenwerken door gedrag en cultuursverandering por
Effectief samenwerken door gedrag en cultuursveranderingEffectief samenwerken door gedrag en cultuursverandering
Effectief samenwerken door gedrag en cultuursveranderingDiane Dros
599 visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn por
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijnWelzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijnJohn Beckers
2.3K visualizações43 slides
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! por
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! MariekeBos
517 visualizações6 slides
Artikel Maatschappelijk Leiderschap por
Artikel Maatschappelijk LeiderschapArtikel Maatschappelijk Leiderschap
Artikel Maatschappelijk Leiderschapingevanrijswijk
421 visualizações7 slides
Mcm module 5b nl por
Mcm  module 5b nlMcm  module 5b nl
Mcm module 5b nlwebsule
29 visualizações27 slides
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han... por
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...CrisZomerdijk
262 visualizações7 slides
Bindboek bladen 11 por
Bindboek bladen 11Bindboek bladen 11
Bindboek bladen 11Boekanier Bindboek
193 visualizações13 slides

Mais procurados(19)

Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn por John Beckers
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijnWelzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn
John Beckers2.3K visualizações
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! por MariekeBos
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg! Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
Informatie Leiden in de Zorg 24 mei - (Ont)Regel de Zorg!
MariekeBos517 visualizações
Artikel Maatschappelijk Leiderschap por ingevanrijswijk
Artikel Maatschappelijk LeiderschapArtikel Maatschappelijk Leiderschap
Artikel Maatschappelijk Leiderschap
ingevanrijswijk421 visualizações
Mcm module 5b nl por websule
Mcm  module 5b nlMcm  module 5b nl
Mcm module 5b nl
websule29 visualizações
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han... por CrisZomerdijk
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...
Je moet ondernemer zijn, geen manager! - Managementsite - Cris Zomerdijk-Han...
CrisZomerdijk262 visualizações
Bindboek bladen 11 por Boekanier Bindboek
Bindboek bladen 11Bindboek bladen 11
Bindboek bladen 11
Boekanier Bindboek193 visualizações
Bindboek presentatie10 por Boekanier Bindboek
Bindboek presentatie10Bindboek presentatie10
Bindboek presentatie10
Boekanier Bindboek226 visualizações
Bindboek presentatie9 por Boekanier Bindboek
Bindboek presentatie9Bindboek presentatie9
Bindboek presentatie9
Boekanier Bindboek226 visualizações
Winst Interview Muriel Arts_okt2015 por Muriel Arts
Winst Interview Muriel Arts_okt2015Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Winst Interview Muriel Arts_okt2015
Muriel Arts196 visualizações
Avantiro bedrijfsinformatie por avantiro
Avantiro bedrijfsinformatieAvantiro bedrijfsinformatie
Avantiro bedrijfsinformatie
avantiro208 visualizações
Mcm module 1a nl por websule
Mcm module 1a nlMcm module 1a nl
Mcm module 1a nl
websule36 visualizações
Fyoraa part 1i the secret contingent nederlandse vertaling por Fyoraa
Fyoraa part 1i the secret contingent nederlandse vertalingFyoraa part 1i the secret contingent nederlandse vertaling
Fyoraa part 1i the secret contingent nederlandse vertaling
Fyoraa285 visualizações
Mcm module 3a nl por websule
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
websule27 visualizações
DNA-Document Ons Idee por Wiro Kuipers
DNA-Document Ons IdeeDNA-Document Ons Idee
DNA-Document Ons Idee
Wiro Kuipers406 visualizações
Focus op talent [mov 315460-0.1] por Outside-school-Care
Focus op talent [mov 315460-0.1]Focus op talent [mov 315460-0.1]
Focus op talent [mov 315460-0.1]
Outside-school-Care252 visualizações

Destaque

Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr... por
Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...
Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...Antoinette de Fouw
2.2K visualizações21 slides
Presentatie Fred Lee por
Presentatie Fred LeePresentatie Fred Lee
Presentatie Fred Leefritsvandenassem
10K visualizações17 slides
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is) por
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)Antoinette de Fouw
773 visualizações19 slides
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitals por
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitalsRethinking the Hospital - Value of business models for hospitals
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitalsMaarten den Braber
30.1K visualizações41 slides
Value chain of a hospital por
Value chain of a hospitalValue chain of a hospital
Value chain of a hospitaljennifer malabrigo, MBA
33.9K visualizações4 slides
Strategic Planning For Healthcare Services por
Strategic Planning For Healthcare ServicesStrategic Planning For Healthcare Services
Strategic Planning For Healthcare Servicesalberpaules
57.8K visualizações37 slides

Destaque(8)

Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr... por Antoinette de Fouw
Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...
Gert Olthuis - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis (Goede zorg volgens Fr...
Antoinette de Fouw2.2K visualizações
Presentatie Fred Lee por fritsvandenassem
Presentatie Fred LeePresentatie Fred Lee
Presentatie Fred Lee
fritsvandenassem10K visualizações
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is) por Antoinette de Fouw
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)
Frans Vosman - Menslievende zorg (naar de kern van wat zorgen is)
Antoinette de Fouw773 visualizações
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitals por Maarten den Braber
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitalsRethinking the Hospital - Value of business models for hospitals
Rethinking the Hospital - Value of business models for hospitals
Maarten den Braber30.1K visualizações
Strategic Planning For Healthcare Services por alberpaules
Strategic Planning For Healthcare ServicesStrategic Planning For Healthcare Services
Strategic Planning For Healthcare Services
alberpaules57.8K visualizações
Rapportage VBHC Stakeholder perspective 2017 Evelien vd Vinne_01 por Evelien van der Vinne
Rapportage VBHC Stakeholder perspective 2017 Evelien vd Vinne_01Rapportage VBHC Stakeholder perspective 2017 Evelien vd Vinne_01
Rapportage VBHC Stakeholder perspective 2017 Evelien vd Vinne_01
Evelien van der Vinne1.5K visualizações
Strategic Planning in Healthcare por Dr. Aqeel Ahmed Khan
Strategic Planning in HealthcareStrategic Planning in Healthcare
Strategic Planning in Healthcare
Dr. Aqeel Ahmed Khan35.1K visualizações

Similar a Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij

Van WIJ naar wij por
Van WIJ naar wijVan WIJ naar wij
Van WIJ naar wijWIJbegintbijjou
889 visualizações21 slides
Welzijn in de 21e eeuw por
Welzijn in de 21e eeuwWelzijn in de 21e eeuw
Welzijn in de 21e eeuwWIJbegintbijjou
265 visualizações43 slides
Generatie WIJ aan zet por
Generatie WIJ aan zetGeneratie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zetwederWIJs
299 visualizações14 slides
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011 por
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011Social Media in de Praktijk
712 visualizações40 slides
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst? por
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?Diana Russo
961 visualizações32 slides
Essay studiereis new york 2011 . por
Essay studiereis new york 2011 .Essay studiereis new york 2011 .
Essay studiereis new york 2011 .Mieke Sanden, van der
1.2K visualizações35 slides

Similar a Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij(20)

Van WIJ naar wij por WIJbegintbijjou
Van WIJ naar wijVan WIJ naar wij
Van WIJ naar wij
WIJbegintbijjou889 visualizações
Welzijn in de 21e eeuw por WIJbegintbijjou
Welzijn in de 21e eeuwWelzijn in de 21e eeuw
Welzijn in de 21e eeuw
WIJbegintbijjou265 visualizações
Generatie WIJ aan zet por wederWIJs
Generatie WIJ aan zetGeneratie WIJ aan zet
Generatie WIJ aan zet
wederWIJs299 visualizações
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011 por Social Media in de Praktijk
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011
Gea wolfslag - Social media in de praktijk socmedprak 271011
Social Media in de Praktijk712 visualizações
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst? por Diana Russo
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?
Wendbaarheid - hebben pizza-organisaties de toekomst?
Diana Russo961 visualizações
Essay studiereis new york 2011 . por Mieke Sanden, van der
Essay studiereis new york 2011 .Essay studiereis new york 2011 .
Essay studiereis new york 2011 .
Mieke Sanden, van der1.2K visualizações
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen por Output Academy
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemenHwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Hwie-Yang Kwee met passie ondernemen
Output Academy608 visualizações
Trendrede2016 por Marc Wissink
Trendrede2016Trendrede2016
Trendrede2016
Marc Wissink195 visualizações
Jocko Rensen in Nederland wethoudersland editie voorjaar 2017 por Jocko Rensen
Jocko Rensen in Nederland wethoudersland editie voorjaar 2017Jocko Rensen in Nederland wethoudersland editie voorjaar 2017
Jocko Rensen in Nederland wethoudersland editie voorjaar 2017
Jocko Rensen55 visualizações
Society30 por peterhamming
Society30Society30
Society30
peterhamming3.2K visualizações
Society30 por loanj002
Society30Society30
Society30
loanj0022K visualizações
Brainstorm Kick-off BorstkankerVereniging Nederland por Niels Schuddeboom
Brainstorm Kick-off BorstkankerVereniging NederlandBrainstorm Kick-off BorstkankerVereniging Nederland
Brainstorm Kick-off BorstkankerVereniging Nederland
Niels Schuddeboom301 visualizações
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker por HRmagazine
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen KankerHRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRCongres dag 3 Marc Michils Vlaamse Liga tegen Kanker
HRmagazine875 visualizações
To do or not to do por Joost J. Kramer
To do or not to doTo do or not to do
To do or not to do
Joost J. Kramer166 visualizações
vrijwilligerswerk voor je carriere por Caroline Ligtenberg
vrijwilligerswerk voor je carrierevrijwilligerswerk voor je carriere
vrijwilligerswerk voor je carriere
Caroline Ligtenberg402 visualizações
Interview Marcello van den Anker por Significant
Interview Marcello van den AnkerInterview Marcello van den Anker
Interview Marcello van den Anker
Significant173 visualizações
Introductie social media por Tom Gouman
Introductie social mediaIntroductie social media
Introductie social media
Tom Gouman192 visualizações
CMNL bijeenkomst 24 mei 2011 por Kirsten Wagenaar
CMNL bijeenkomst 24 mei 2011CMNL bijeenkomst 24 mei 2011
CMNL bijeenkomst 24 mei 2011
Kirsten Wagenaar388 visualizações
word je eigen leider v4.1-1 por Tjeerd Bartlema
word je eigen leider v4.1-1word je eigen leider v4.1-1
word je eigen leider v4.1-1
Tjeerd Bartlema172 visualizações

Mais de John Beckers

Zorg voor elkaar Breda - De belofte por
Zorg voor elkaar Breda - De belofteZorg voor elkaar Breda - De belofte
Zorg voor elkaar Breda - De belofteJohn Beckers
6 visualizações2 slides
Normaliseren in het Bredase sociaal domein por
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinJohn Beckers
64 visualizações15 slides
Good to great and the social sectors por
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectorsJohn Beckers
2K visualizações22 slides
Zorg voor elkaar Breda por
Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar BredaJohn Beckers
2.2K visualizações12 slides
Alles van waarde is kansrijk por
Alles van waarde is kansrijkAlles van waarde is kansrijk
Alles van waarde is kansrijkJohn Beckers
5.2K visualizações22 slides
Oma heeft geen tijd voor ons por
Oma heeft geen tijd voor onsOma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor onsJohn Beckers
2.2K visualizações56 slides

Mais de John Beckers(6)

Zorg voor elkaar Breda - De belofte por John Beckers
Zorg voor elkaar Breda - De belofteZorg voor elkaar Breda - De belofte
Zorg voor elkaar Breda - De belofte
John Beckers6 visualizações
Normaliseren in het Bredase sociaal domein por John Beckers
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domein
John Beckers64 visualizações
Good to great and the social sectors por John Beckers
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectors
John Beckers2K visualizações
Zorg voor elkaar Breda por John Beckers
Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar Breda
John Beckers2.2K visualizações
Alles van waarde is kansrijk por John Beckers
Alles van waarde is kansrijkAlles van waarde is kansrijk
Alles van waarde is kansrijk
John Beckers5.2K visualizações
Oma heeft geen tijd voor ons por John Beckers
Oma heeft geen tijd voor onsOma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor ons
John Beckers2.2K visualizações

Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij

 • 2. WIJ/JB, 16 april 2013 Deze casus gaat over legitimiteit.Van de mensen zijn. Twee weken terug stond in de Volkskrant een artikel over DSM 4, het classificatiesysteem van de psychiatrie. Sinds 20 jaar geleden dit systeem werd ingevoerd is wereldwijd het aantal mensen met ADHD verdrievoudigd. Er zijn twintig keer zoveel mensen met Asperger. Miljoenen mensen denken dat ze ziek zijn terwijl ze eigenlijk iets bijzonders hebben. Maar met iets bijzonders krijg je in het onderwijs geen rugzakje, met een ziekte wel. De diagnoses op basis van DSM 4 zijn ijkpunten voor verzekeraars, psychologen, leerkrachten, rechters. En niet alleen de farmaceutische industrie, ook vele particuliere bureautjes en zzp'ers verdienen er een goede boterham aan. Als een systeem zo werkt wordt het pervers. Dan staat niet meer de klant of de genezing centraal maar het belang van diegenen die eraan verdienen. In dat licht is DSM 4 een mooi voorbeeld van de manier waarop leef- en systeemwereld op dit moment op elkaar botsen. Op allerlei plekken zien we nu die confrontatie en eigenlijk is die al een tijd aan de gang.
 • 4. WIJ/JB, 16 april 2013 We hebben ook hier een woord, een diagnose voor: maatschappelijk onbehagen. Het begon eind vorige eeuw al met de groeiende populariteit van Pim Fortuyn. Allemaal kennen we het reclamefilmpje over de paarse krokodil. Die paarse krokodil groeide uit tot hét symbool van weerzin tegen onnodige bureaucratie en regelzucht. Dat filmpje is uit 2005. Die paarse krokodil raakt ook ons, zeg maar de nonprofit sector. Niet zozeer door wat wij doen, wel door alle affaires die er om ons heen naar boven zijn gekomen. Eerst was het nog ver weg, in de boekhouding van Albert Heijn, bij ABN Amro en SNS Reaal, maar toen werden het een Maserati, een cruiseschip, Meavita, Philadelphia, Amarantis,Vestia, Ruwaard van Putten, Laurentius. De gewone mensen hebben het er helemaal mee gehad. Als ik ergens nieuw ben, bij mensen die mij niet kennen, en vertel wat ik doe voel ik me al bijna verdacht. Zo’n bestuurder. Ook manager kun je vandaag de dag maar beter niet zijn want een manager is iemand die nergens verstand van heeft maar zich wel overal mee bemoeit, tot groot ongenoegen van professionals.
 • 5. WIJ/JB, 16 april 2013 Als je er zo naar kijkt zijn de leefwereld van de gewone mensen, en de systeemwereld van de organisaties mijlenver uit elkaar gegroeid. De RMO schreef er 3 jaar geleden een rapport over,Terug naar de basis. Nico de Boer en Jos van der Lans bepleiten 2 jaar geleden de terugkeer van Burgerkracht. Steven de Waal opende eind vorig jaar een reeks debatten over de verweesdheid van instituties.“Scholen, corporaties en zorginstellingen op zoek naar liefde van burgers”. Wij staan, in de ogen van de burgers, aan die kant van de paarse krokodil. Terwijl wij zelf denken dat we het hartstikke goed doen. Zou het? Doen wij het zo goed? Die burger vind je vanzelf aan jouw kant als je dingen doet die hij hartstikke belangrijk en hartstikke relevant vindt. Organisaties als het Rode Kruis,Tientjes, de Zonnebloem of de Consumentenbond staan wel aan de goede kant van de streep. Die gaan echt ergens voor, zou je denken. Die hebben een missie die mensen van buiten bindt, waar ze aan doneren, waar ze als vrijwilliger voor aan de gang willen. Daar worden ze zelf gelukkig van.
 • 7. In het boek Hartelijk georganiseerd wordt een onderscheid gemaakt in drie niveaus van geluk: pleasure, engagement, meaning. Pleasure staat voor het grappen maken bij de koffieautomaat, zeg maar buiten het werk om. Engagement staat voor betrokkenheid, echt je best doen. Bijvoorbeeld in de sport of een prestatie in je werk waar je trots op bent. Meaning gaat verder. Bijdragen aan iets wat er volgens jou echt toe doet. Dat raakt je waarden. In organisaties waar het om meaning draait werken geen functionarissen maar gepassioneerde lieden die gaan voor een hoger doel. Kathedralenbouwers. Loyaal zijn ze niet aan de organisatie of aan de klant maar aan het ideaal wat ze bij elkaar heeft gebracht. Kun je zo'n organisatie zijn waar de medewerkers gaan voor een ideaal? Want als je een ideaal hebt dat gewone mensen hartstikke belangrijk en relevant vinden, is de aanname, hoef je je over legitimiteit geen zorgen te maken. Dan ben je vanzelf van de mensen. Leefwereld en systeemwereld vloeien dan in elkaar over. Organisatie is er amper want met een gemeenschappelijke richting gaat heel veel georganiseer vanzelf. Je hebt dan geen organisatie, je organiseert.
 • 9. Een van de wijkzusters in Breda, vijftig jaar terug, was zuster Odilia. Ze werkte in een buurt dichtbij het centrum en iedereen in die buurt kende haar. Vermoedelijk wisten de meeste mensen niet eens bij welke organisatie ze in dienst was. De kruisvereniging? Het deed er helemaal niet toe want die organisatie was secundair.Wat er toe deed was dat de mensen haar wisten te vinden als ze haar nodig hadden. Dat ze dichtbij was, dat ze de taal van de mensen sprak en verbinding maakte. Alsof ze een met de mensen was, en waarschijnlijk was dat ook zo. Zuster Odilia had geen klanten, cliënten, patiënten. De mensen hadden gewoon een voor- en achternaam en waarschijnlijk kende zuster Odilia die mensen al voordat ze patiënt, klant, cliënt werden.
 • 11. Wat zuster Odilia deed past mooi bij het model op de dia. Zuster Odilia had geen leidinggevende nodig die haar moest controleren want de passie zat al in haar en die zorgde er ook voor dat ze volop energie had. Noem het een roeping of bestemming. Elke dag wist ze als vanzelf wat haar te doen stond. Haar vakmanschap stond niet ter discussie want dat was er gewoon en bovendien moest ze dat elke dag laten zien, niet alleen aan de mensen maar ook aan een huisarts of aan collega's van het ziekenhuis of andere instanties. En de mensen in de wijk vonden het hartstikke belangrijk en relevant wat zij deed. Legitimiteit, van de mensen zijn, is voor zuster Odilia nooit een issue geweest. Leefwereld en systeemwereld zijn één. Ze is altijd van de mensen geweest. Ze zou niet eens weten hoe je dat niet zou kunnen zijn. Onze stelling: als je als professional - of als organisatie - deze drie dingen op orde hebt hoef je je over je legitimiteit geen zorgen te maken.
 • 13. Van WIJ naar wij KanWIJ, is onze vraag, de verloren legitimiteit terugwinnen? Door meer van de mensen te worden, zoals zuster Odilia dat was. Kan dat? Kunnen we de kloof tussen systeemwereld en leefwereld, in Fokke Wijnstra's termen tussen horloge en ei, overbruggen? Hoe ver zijn we? Kunnen we verder komen? En vooral, wat moeten we daarvoor laten? De systeemwereld, het horloge associëren we met iets mechanisch: structuur, constructie, positie, regels, bevoegdheden, sancties, control, management, stabiliteit, ISO, HKZ,TRILL,WILL, macht, indicatoren, concurrentie, contractfinanciering, verantwoording, beheersing, papier, bewijslast, systemen. Een systeem kun je uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Het werkt dan hetzelfde als daarvoor. De leefwereld, hiertegenover, associëren we met iets wat leeft: eigenheid, authenticiteit, kracht, zelfsturing, loslaten, toeval, aftasten, initiatief, helpen, delen, groeien, ruilen, waarde, openheid, creativiteit, kansen, gevoel, samen, vriendschap, mensen. Als je iets wat leeft uit elkaar haalt is het dood.
 • 14. Van WIJ naar wij Van dat laatste hebben we bij WIJ veel voor elkaar. Ruimte, feedback, leren, samen, we zijn er al lang mee bezig. En we zijn er ook ver mee gekomen. Bijvoorbeeld: Hrm. Medewerkers zijn jaren terug zelf hun functies gaan beschrijven.Van daaruit kwamen er pops en competentieprofielen. Maar dat ging nog om wat je kan, niet om wat je doet. Dus brachten we in beeld wat we van elkaar nodig hebben en gaven we elkaar daar rapportcijfers voor. Als tool om te spiegelen en te reflecteren. Inmiddels zijn er geen functies meer en wordt het helpen in plaats van beoordelen.Tussendoor zijn we gekrompen en zijn er steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers met ons gaan samenwerken. Klanten sturen volop mee. We zijn systematisch feedback gaan verzamelen. Daaruit zijn we kritieke succesfactoren gaan halen en gaan kijken wat beter kan. Inmiddels doen klanten veel meer zelf en verdwijnen de producten.We noemen het nog tevredenheidsmeting maar eigenlijk meten we de relatie. Besturing.Van een organisatie met een directeur gingen we naar een groot mandaat voor medewerkers. Daarna zijn we WIJ steeds meer samen gaan besturen. Inmiddels zijn er geen managers meer en halen we onze sturing van buiten. Doen we de dingen die onze stakeholders van waarde vinden.
 • 15. Zolang WIJ een organisatie is…..
 • 16. Zolang WIJ een organisatie is….. En toch worden we niet die gemeenschap die we zo graag willen zijn, die overloopt in de leefwereld van de mensen voor wie wij er zijn. Het lijkt alsof het zijn van een organisatie ons in de weg staat. Zolang WIJ een organisatie is …… ..... hebben we wel een missie maar geen ideaal, en al helemaal geen ideaal dat we niet alleen kunnen realiseren. ….. schrijven we die missie in de taal van de systeemwereld. ‘Bevorderen van zelfredzaamheid’ is taal die in de leefwereld niet voorkomt. ….. zijn medewerkers functionarissen, loyaal aan organisatie of professie, niet aan een ideaal. Hoe ver komen we met pleasure, engagement, meaning? ..... worden medewerkers van verschillende organisaties die samenwerken nooit echte collega's want ze hebben niet dat ideaal dat groter is dan de eigen organisatie. ..... blijven burgers consumenten die wel of niet diensten van jou afnemen. Of, met eigen kracht, een deel zelf doen en misschien een deel niet. Maar niet samen. Er blijft een kloof.
 • 17. Van WIJ naar wij ….
 • 18. Van WIJ naar wij …. In termen van visitekaartjes: WIJ heeft nu het kaartje linksonder, zonder functie omdat we die niet meer hebben. Probeer je eens voor te stellen hoe dat werkt. Niet kunnen zien welk radertje iemand is. Bijna revolutionair. Maar …..Waarom dan, als er geen radertjes zijn, een fabriek zijn? Kunnen we helemaal los van de fabriek? Kunnen we over naar het kaartje rechts? Hiermee is niet gezegd dat organisaties niet nodig zijn. Als je je been breekt is het fijn dat dat ziekenhuis er al staat en niet dan nog gebouwd moet worden. Dat geldt voor ons werk ook. De vraag wordt dan: hoe kun je zo min mogelijk een organisatie zijn? Op zo’n manier een organisatie zijn dat de mens in die organisatie voorop komt te staan? En dan niet alleen op het visitekaartje maar in alles wat je als organisatie doet? Dat je dus geen organisatie meer ziet maar alleen mensen, van binnen en buiten de organisatie, die samen aan idealen bouwen? Kun je in plaats van een organisatie zijn het organiseren zelf centraal stellen? Vanuit echte idealen. Die groter zijn dan watWIJ alleen kan? Waar burgers zich als vanzelf bij aansluiten omdat ze die idealen hartstikke belangrijk en relevant vinden?
 • 19. Van de mensen worden. Kan dat?
 • 20. Van de mensen worden. Kan dat?Groter dan WIJ – Is dat haalbaar, een belofte die mensen aanspreekt en aantrekt? Hoe werkt dat? Meaning – Kan dat, medewerkers die loyaal zijn aan een ideaal in plaats van aan hun vak of aan WIJ? Collega’s dwars door organisaties heen? Vakmanschap in relatie tot een ideaal? Van de mensen – Lukt dat, een organisatie zijn en tegelijk de besturing naar buiten verleggen?
 • 21. Einde